Leczenie zaćmy w Czechach na NFZ

Osoby starsze (w wieku 60 lub więcej lat) często skarżą się na pogorszenie jakości wzroku. Problem ten niejednokrotnie postępuje bardzo szybko, więc i równie szybkie musi być leczenie. Zwłaszcza, gdy powodem kłopotów z widzeniem jest zaćma. Jej usunięcie jest prostym, dwudziestominutowym zabiegiem, na który jednak (z racji dużej ilości chorych) czeka się w Polsce nawet dwa lata. Na szczęście dyrektywa o leczeniu transgranicznym przyjęta w 2014 roku pozwala na leczenie się Polaków w innych krajach Unii Europejskiej ze zwrotem kosztów przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Autor
Data publikacji
Czas czytania
4 min.

Zaćma to najczęstsza przyczyna utraty wzroku u osób starszych. Dotyka jednak także młodych, będąc u nich schorzeniem genetycznym (wrodzonym) bądź nabytym jako powikłanie przy cukrzycy, zaburzeniach metabolicznych czy różnego typu urazach. Łącznie, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, obecnie choruje na nią ok. 800 000 osób. Dodatkowo prognozy GUS donoszą, że do roku 2030 ilość pacjentów w wieku 60-74 lara zagrożonych zaćmą zwiększy się aż o 40 procent. To zatrważająca liczba.

Zaćmę można na szczęście łatwo i skutecznie wyleczyć, ale tylko pod warunkiem wczesnego podjęcia terapii. Niestety, według danych fundacji Watch Health Care badającej poziom dostępu do gwarantowanych świadczeń medycznych, średni czas oczekiwania na zabieg usunięcia zaćmy w polskich szpitalach wynosi 22,4 miesiąca. Jeśli posiada się odpowiednie fundusze, można skorzystać z usług prywatnych. Jednak nie wszystkich na to stać. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest skorzystanie z możliwości, jakie daje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece medycznej (Dz. Urz. EU. L np 88, str. 45).

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać
Sprawdź ofertę »

W Polsce obowiązuje ona od 15 listopada 2014 roku i jest zatwierdzona przez Ustawę z dnia 10 października 2014 roku o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 rok, poz. 1491). Z wspomnianego dokumentu wynika, że Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje koszty leczenia poza Polską na zasadzie zwrotu kosztów (należy więc je wcześniej samodzielnie ponieść), na podstawie przepisów o koordynacji oraz decyzji dyrektora oddziału bądź prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ilu Polaków leczy zaćmę w Czechach na NFZ i jakie są warunki zwrotu kosztów?

Polacy decydujący się na leczenie zaćmy poza granicami kraju w 92% wybierają Czechy - wynika z danych NFZ. Dlaczego ten kraj? Poza bliskością oraz stosunkowo niedużą barierą językową istotny jest fakt, iż czeskie kliniki świadomie otwierają się na polskich pacjentów, zatrudniając polskojęzyczny personel, wykonując badania kwalifikacyjne w Polsce, pomagając w wypełnieniu formalności niezbędnych do zwrotu kosztów czy organizując transport i nocleg chorych. 

Kolejnym plusem przemawiającym za tym, by poddać się leczeniu zaćmy za granicą jest fakt, że w Polsce pacjent nie może dopłacić do np. lepszych soczewek. Co do zasady, nie można dopłacać do refundacji i procedur wykonywanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Gdy jednak procedury zostaną przeprowadzone np. w Czechach, wtedy NFZ zwraca kwotę wyceny dla operacji w Polsce (ok. 1 900 złotych), pozostałe koszta bez konieczności żadnych wyjaśnień pozostawiając po stronie pacjenta.

Co ważne, zwrot poniesionych kosztów następuje w złotówkach, według kursu walut obowiązującego w momencie wystawienia rachunku przez klinikę. Zaznaczyć należy, że zwrot nie może przekroczyć poziomu rzeczywiście poniesionych wydatków, a ostateczną decyzję co do jego poziomu podejmuje dyrektor oddziału bądź prezes NFZ. Wniosek o zwrot kosztów można składać do pół roku od daty widniejącej na rachunku, zaś Narodowy Fundusz Zdrowia ma od 30 dni do pół roku na jego rozpatrzenie. Należy pamiętać o jeszcze jednej kwestii. NFZ dokonuje zwrotów kosztów do kwoty limitu na dany rok. Nawet jeśli pacjent otrzyma pozytywną decyzję jego dotyczącą, istnieje ryzyko, że na wypłatę należności będzie musiał poczekać aż do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Leczenie zaćmy w Czechach - ile zapłaci pacjent?

Zaletą wykonywania zabiegu usunięcia zaćmy w Czechach jest bez wątpienia bardzo krótki czas oczekiwania na terapię. Do plusów zaliczyć trzeba zdecydowanie także koszty. Przykładowo, w klinice OneDayClinic w czeskiej Ostravie za pakiet Ideal leczenia zaćmy z refundacją NFZ zapłaci się 199 złotych. Oprócz standardowej sferycznej jednoogniskowej soczewki z filtrem UV w pakiecie znajdują się: tłumaczenie dokumentacji medycznej na język polski, opieka personelu mówiącego po polsku, ubezpieczenie, przedoperacyjne badanie, leki wydawane w ramach opieki domowej oraz kontrolne badanie przeprowadzane następnego dnia po operacji. W OneDayClinic pacjent płaci tylko stawkę określoną w pakiecie (np. powyższe 199 złotych), zaś klinika sama stara się o zwrot kosztów leczenia.

Inne czeskie placówki, które przyjmują polskich pacjentów na leczenie zaćmy, to m.in. Klinika Okulistyczna NeoVize (w Brnie i Czeskim Cieszynie), klinika okulistyczna DuoVize (Praga) i Centrum Okulistyczne Praga.

O tym trzeba pamiętać!

Na wykonanie prostego zabiegu, niewymagającego pozostania pacjenta w szpitalu przez dłużej niż 1 dzień, nie musi się uzyskiwać wcześniejszej zgody Narodowego Funduszu Zdrowia. Do tej grupy zalicza się operacja usunięcia zaćmy. Trzeba jednak zwrócić uwagę na całkowity koszt leczenia za granicą (np. w Czechach). NFZ dokona bowiem zwrotu tylko do poziomu wyceny procedury wykonywanej w kraju.

Leczenie zaćmy z refundacją NFZ
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Kluczowe jest także to, że dokumenty niezbędne do refundacji we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale NFZ należy przedstawić maksymalnie pół roku od daty widocznej na rachunku. Niezbędne dokumenty to oryginał rachunku (z pełnymi danymi wystawiającego, datą wystawienia, danymi pacjenta i szczegółowym opisem procedury medycznej), oryginał bądź kopia skierowania na leczenie, potwierdzenie dokonania przelewu za usługę oraz tłumaczenie wszystkich powyższych dokumentów na język polski.

Dodaj komentarz

Leczenie zaćmy - prywatnie czy na NFZ?

Leczenie zaćmy - prywatnie czy na NFZ?

Na zaćmę, czyli degeneracyjną chorobę oczu prowadzącą do zmętnienia soczewki i coraz bardziej zamglonego widzenia cierpi w Polsce ok. 800 tys. osób. Nieleczona zaćma może doprowadzić nawet do całkowitej ślepoty, jednak na zabieg jej...

Jak przebiega konsultacja ortopedyczna?

Jak przebiega konsultacja ortopedyczna?

Bóle stawów czy mięśni pojawiają się okresowo zasadniczo u każdego. Problem pojawia się wtedy, gdy dolegliwości przybierają charakter przewlekły i znacząco utrudniają codzienne funkcjonowanie. Przy podejrzeniu istnienia schorzenia układu...