Problem wypadających włosów i postępującego procesu łysienia jest zmorą wielu mężczyzn w średnim wieku. Wyraźne cofnięcie się linii owłosienia na skórze głowy często świadczy pośrednio o upływie lat i postępującym procesie starzenia. Istnieje obecnie wiele metod, których celem jest zatrzymanie, bądź chociaż znaczne spowolnienie procesu nadmiernej utraty włosów. Ciągle jednak jedną z najskuteczniejszych i przynoszących najlepsze rezultaty jest zabieg przeszczepienia (transplantacji) włosów.

Łysienie typu męskiego, zwane też łysieniem androgenowym, jest najczęstszą przyczyną postępującej utraty włosów u mężczyzn. Za proces stopniowego wypadania włosów odpowiada indywidualna wrażliwość mieszków włosowych na tzw. dihydrotestosteron (DHT). DHT powstaje w wyniku przemian testosteronu, czyli męskiego hormonu płciowego. 

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać zabieg
Sprawdź ofertę »

Uwarunkowana w dużej mierze czynnikami genetycznymi indywidualna wrażliwość mieszków włosowych na DHT powoduje ich obkurczenie i następcze spowolnienie i zahamowanie produkcji włosów. Jedną z charakterystycznych cech męskiego typu łysienia jest ubytek włosów w okolicy czołowej i skroniowej - to właśnie w tych miejscach wrażliwość mieszków włosowych na DHT jest największa. Najmniejszą wrażliwością na DHT cechują się mieszki włosowe okolicy potylicznej skóry pacjenta i to właśnie one najczęściej stanowią miejsce, z którego pobiera się materiał do zabiegu przeszczepu włosów.

Pierwsze dane na temat zakończonego sukcesem przeszczepu włosów u ludzi pochodzą z 1822 roku, kiedy to w Wurzburgu w Niemczech Diffenbach i Professor Dom Unger przeprowadzali zabieg transplantacji włosów z jednej okolicy skóry pacjenta do drugiej. Wygląd i charakter współcześnie przeprowadzanego zabiegu przeszczepu włosów zawdzięcza się m.in. doktorowi Normanowi Orentreich, który w swojej publikacji przedstawił i opisał dokładnie technikę transplantacji oraz zwrócił uwagę na fizjologiczny czynnik powodzenia całej procedury.

Jakie są wskazania do zabiegu przeszczepu włosów u mężczyzn i jak przebiega kwalifikacja?

Pacjentami do zabiegu przeszczepu włosów są m.in. zarówno mężczyźni, jak i kobiety, cierpiący na łysienie androgenowe. Zabieg transplantacji włosów przeprowadzić można również u chorych, którzy utracili część owłosienia z powodu urazów, blizn poinfekcyjnych, pooperacyjnych czy też będących następstwem przewlekłego leczenia.

Podczas wstępnej wizyty lekarskiej, mającej na celu zakwalifikowanie pacjenta do ewentualnego zabiegu, oceniony zostaje stan ogólny pacjenta i zaawansowanie lokalnego procesu łysienia. Niektóre wybrane przypadki, które obejmują m.in. przewlekłe przyjmowanie leków, wpływających na krzepliwość krwi, niewyrównaną cukrzycę czy niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, stanowić mogą czasowe bądź nawet trwałe przeciwwskazanie do przeprowadzanie zabiegu transplantacji włosów. Sama procedura, najczęściej niezależnie od wybranej metody czy techniki, charakteryzuje się zazwyczaj zastosowaniem technik znieczulenia miejscowego i wysokim profilem bezpieczeństwa, co ogranicza do minimum wystąpienie ewentualnych powikłań czy działań niepożądanych.

Jakie są techniki transplantacji włosów u mężczyzn

Wyróżnić można wiele technik przeszczepu włosów, wśród których wymienić należy m.in. metody Strip, FUE i FUT, a także BHT, GHO czy S.A.F.E.R.. Niezależnie od wybranej metody zabieg transplantacji włosów polega najogólniej na pobraniu określonej ilości tzw. zespołów mieszkowych z okolicy dawczej i ich następczym wszczepieniu w okolicę docelową (biorczą).

Zabieg przeszczepu włosów metodą Strip polega na na wycięciu przez lekarza z owłosionej skóry potylicy pacjenta wąskiego paska i następczym zszyciu powstałego ubytku tkankowego. W ten sposób mieszki, przeznaczone do uzupełnienia ubytków w owłosieniu, pobierane są w jednym bloku tkankowym. Z racji miejsca i lokalizacji, z której pobiera się wycinek skóry z mieszkami włosowymi do przeszczepu, powstała w tym procesie blizna jest praktycznie niewidoczna. W następnym etapie zabiegu pobrany wycinek skóry z mieszkami włosowymi dzielony jest przez zespół medyczny na mniejsze przeszczepy (tak zwane grafty). Aby możliwe stało się przeprowadzenie rekonstrukcji włosów tą metodą konieczny jest odpowiedni stan i ilość włosów w okolicy dawczej pacjenta. 

Kolejną metodą, stosowaną w praktyce, jest zabieg przeszczepu włosów metodą FUE (ang. follicular units extraction), która polega na precyzyjnym i odpowiednim pobieraniu pojedynczych mieszków włosowych za pomocą specjalnych instrumentów takich jak metalowa sztanca, z pozostawieniem niewidzialnych gołym okiem, mikroskopijnych blizn. Wadą tej metody jest, z racji pobierania pojedynczych mieszków włosowych, długi czas trwania całej procedury i ryzyko mechanicznego uszkodzenia przeznaczonych do implantacji przeszczepów.

Pewnym unowocześnieniem metody FUE jest natomiast nowoczesna technika transplantacji włosów S.A.F.E.R. (ang. Suction Assisted Follicular Extraction and Re-implantation), w przebiegu której, dzięki zastosowaniu podciśnieniowego pobierania poszczególnych mieszków włosowych i ich pneumatycznego transportu, znacznie skraca się czas trwania zabiegu (do około 2-3h) i ryzyko uszkodzenia cennych przeszczepów. Dodatkowo metoda ta, wraz z techniką BHT, pozwala również na uzupełnienie ubytków w męskim zaroście.

Jedną z metod przeszczepu włosów, która dedykowana jest w głównej mierze dla mężczyzn, jest BHT (ang. Body Hair Transplant). W odróżnieniu od innych wymienionych technik, w przebiegu transplantacji włosów metodą BHT włosy do uzupełnienia powstałych ubytków pobiera się z innych okolic ciała pacjenta niż jego głowa. Pozwala to, w dużej mierze, na rekonstrukcję owłosienia u mężczyzn, którzy w wyniku różnych czynników stracili zdecydowaną większość włosów skóry głowy. Za okolicę dawczą do pobrania zespołów mieszkowych służy m.in. skóra brody, klatki piersiowej, kończyn czy pachy. Wadą tej metody jest natomiast inny, z racji odmiennego pierwotnego umiejscowienia, charakter samych włosów oraz konieczność znieczulenia większych  niż zazwyczaj obszarów skóry pacjenta.

Na koniec warto także wspomnieć o metodzie przeszczepu włosów GHO, która swoją nazwę zawdzięcza swojemu autorowi doktorowi Gho z Holandii. Przygotowane do pobrania przystrzyżone z okolicy potylicznej mieszki pacjenta są wydobywane z wykorzystaniem specjalnej mikroigły o średnicy około 0,60 mm i następnie za pomocą igły o określonym profilu wykonuje się mikronacięcia w okolicy biorczej. Technika ta bardzo dobrze sprawdza się w korekcji zakoli i miejsc, w których doszło do całkowitej utraty owłosienia. Do zalet transplantacji włosów metodą GHO należy m.in. minimalna bolesność, a do wad względnie długi czas trwania całego procesu.

Przebieg okresu pozabiegu i rekonwalescencja pacjenta

W ciągu pierwszej doby od zabiegu przeszczepu włosów oczyszcza się delikatnie skórę za pomocą roztworu soli fizjologicznej i jałowych gazików, ze znajdujących się w jej obrębie resztek krwi i osocza. Zazwyczaj po przebytym zabiegu, w wyniku reakcji organizmu na szok, związany z ingerencją w obrębie tkanek, dochodzi do przejściowego wypadania włosów, co m.in. wpływa na to, że ostateczny efekt przeprowadzonej transplantacji włosów ocenić można przeważnie dopiero po upływie 6 miesięcy. Mogące wystąpić w pierwszych dniach od zabiegu dolegliwości bólowe są normą i w łagodzeniu ich nasilenia pomagają ogólnodostępne środki przeciwbólowe. W celu zmniejszenia tworzącego się niejednokrotnie obrzęku tkanek ulgę przynosi spanie z głową uniesioną pod kątem 45 stopni.

Jakie są ceny przeszczepu włosów u mężczyzn w Polsce i za granicą?

Ceny zabiegu transplantacji włosów wahają się w polskich klinikach, w zależności m.in. od wybranej metody, w przedziale od około 1 500 do ponad 9 000 zł. Dla przykładu ceny zabiegu transplantacji włosów techniką S.A.F.E.R w Krakowie zaczynają się od około 1 500 - 3 500 zł, a metodą FUE u mężczyzn w Poznaniu od około 9 000 zł. Za granicą ceny zabiegu przeszczepu włosów są zazwyczaj wyższe: korekcja owłosienia metodą FUE w The McIndoe Centre w Wielkiej Brytanii to wydatek rzędu 7 000 funtów, czyli ponad 35 000 zł.

Przeszczep włosów FUT u mężczyzn
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Bibliografia: www.ishrs.org; www.privatehealth.co.uk

Autor:

Dodaj komentarz

Przeszczep włosów - technika FUT a FUE

Przeszczep włosów - technika FUT a FUE

W transplantacji włosów pojawiają się coraz to nowsze techniki (np. BHT czy SAFER), a mimo to metody starsze, takie jak FUT czy FUE, nadal z powodzeniem są wykorzystywane do uzupełniania braków owłosienia. Nazwy tych zabiegów przeszczepiania...

Transplantacja włosów krok po kroku

Transplantacja włosów krok po kroku

Postępujący proces łysienia jest problemem, z którym zmaga się znaczna część mężczyzn, a także niektóre kobiety. Powolna i stopniowa utrata włosów generować może u wielu pacjentów problemy z nawiązywaniem bliższych relacji damo-męskich...

Przeszczep włosów FUT - co to za zabieg?

Przeszczep włosów FUT - co to za zabieg?

Łysienie jest problemem nie tylko mężczyzn, ale również kobiet. Bez względu na przyczynę, zwykle jego leczenie nie pozwala na przywrócenie upragnionej gęstości włosów. Przeszczep włosów FUT jest odpowiedzią na potrzeby tych, którzy z...