Techniki leczenia przepuklin

Przepukliny to częste schorzenia zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Niejednokrotnie asymptomatyczny przebieg sprzyja ich bagatelizowaniu, co może wiązać się z poważnymi następstwami zdrowotnymi. Współczesna medycyna dysponuje technikami operacyjnymi o bardzo dobrej skuteczności leczenia, dzięki czemu pacjenci nie muszą obawiać się ciężkich powikłań.

Pierwsze zapiski, dokumentujące rozpoznanie przepuklin i opisujące niejednokrotnie prymitywne techniki zaopatrzenia zmian, zawdzięczamy starożytnym Egipcjanom (1500 r. p.n.e.), Fenicjanom (900 r. p.n.e) oraz Grekom (400 r. p.n.e.). Przez setki lat udoskonalano niechirurgiczne i chirurgiczne metody leczenia przepuklin (hernioplastyka). Wiele technik opierało się na chirurgicznym usunięciu jądra. Chorym, którzy nie chcieli poddać się kastracji, oferowano upusty krwi, lewatywy oraz specjalne diety. W mniej zaawansowanych przypadkach stosowano pasy przepuklinowe. To rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje do dnia dzisiejszego jako składowa leczenia zachowawczego. 

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać
Sprawdź ofertę »

Prawdziwy przełom w dziedzinie chirurgii nastąpił w wieku XVII. Wynikał ze zmiany poglądów ówczesnego społeczeństwa na kwestie życia i śmierci. Wtedy to rozpoczęto zwyczaj organizowania publicznych sekcji zwłok, które pozwoliły anatomom zgłębić tajniki ludzkiego ciała. W ciągu następnych stu lat poznano patomechanizm i opracowano pierwsze klasyfikacje przepuklin. Jednakże dopiero rozwój technik aseptyki, znieczulenia oraz zastosowanie syntetycznych materiałów, obojętnych dla układu immunologicznego, umożliwiły przeniesienie pełnej wiedzy teoretycznej na grunt praktyczny.

Leczenie zachowawcze przepuklin

Tylko w przypadku niektórych przepuklin małych rozmiarów, bezobjawowych i niewpływających na fizjologiczne funkcje organizmu, możliwe jest przyjęcie strategii uważnego obserwowania. Pacjent powinien unikać m.in. nadmiernego wysiłku fizycznego czy dźwigania ciężkich przedmiotów. Ryzyko stanowi choćby wstawanie z pozycji leżącej, w związku z czym pomocne mogą być pasy przepuklinowe. Nie zwalnia to z konieczności systematycznej kontroli i oceny przepukliny. Leczenie zachowawcze przepuklin odwleka w czasie zabieg operacyjny, dlatego może być tymczasowym rozwiązaniem, gdy istnieją czasowe przeciwskazania do zabiegu operacyjnego.

Zgodnie z opracowaniem Fitzgibons RJ i in., chirurdzy zalecają operację nawet w bezobjawowych przepuklinach pachwinowych. Swoje stanowisko argumentują potrzebą prewencji nagłych zadzierzgnięć. Rozwinięta martwica zwiększa śmiertelność operacyjną nawet 10-krotnie w porównaniu do ryzyka, związanego z planowym zaopatrzeniem przepukliny. Co więcej, wielu chirurgów uważa, że im większe jest opóźnienie we wdrożeniu inwazyjnej procedury, tym jest ona trudniejsza. Nie ma jednak jednoznacznych dowodów wskazujących na wyraźną przewagę którejkolwiek ze strategii postępowania.

Metody napięciowe a beznapięciowe w leczeniu przepuklin

Operacja przepukliny polega na wykonaniu małego nacięcia, odprowadzeniu zawartości worka przepuklinowego z powrotem do jamy ciała i jego usunięciu. Nazwa technika napięciowa (klasyczna) odnosi się do napięcia tkanek powstałego podczas operacyjnego odtwarzania struktur anatomicznych. Rekonstrukcje przepuklin z użyciem własnych tkanek pacjenta są starszymi metodami leczenia przepuklin i należą do nich m.in. metoda Bassiniego, Mc Vaya, Girarda, Halsteda. Wspólną ich cechą jest zbliżenie pod niewielkim napięciem brzegów łączonych szwem struktur. Bezpośrednim skutkiem powstałego naprężenia jest słabsze ukrwienie tkanek, przez co istotnie pogarsza się gojenie.

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Przepuklin podkreślają wyższość technik beznapięciowych pod względem trwałości uzyskanego efektu leczenia, czasu rekonwalescencji pacjenta oraz kosztów. Z tego powodu metody klasyczne zostały całkowicie wyparte przez lepsze techniki z siatką.

Metody beznapięciowe z użyciem syntetycznej siatki

Jedna z najbardziej popularnych metod, stosowanych współcześnie w leczeniu przepuklin, to metoda Lichtensteina, określana jako tzw. „złoty standard” leczenia. W trakcie procedury miejsce osłabienia powłok przykrywa się syntetyczną siatką odpowiedniego rozmiaru. Jej elastyczność zapewnia ochronę w czasie zwiększonego ciśnienia śródbrzusznego. Aby zapobiec nadmiernemu przemieszczaniu siatki, mocuje się ją na obrzeżach kilkoma szwami - z czasem przerośnięcie implantu tkanką łączną zapewni jego pewną fiksację. Zgodnie z danymi Sanjay P. i in., metoda Lichtensteina charakteryzuje się niskim odsetkiem powikłań poniżej 1%. Technika mesh-plug polega na zamknięciu przepukliny za pomocą specjalnie uformowanego polipropylenowego korka. Kluczowym dla rezultatu jest zastosowanie odpowiedniego do ubytku rozmiaru zatyczki. Mesh-plug zalecana jest w leczeniu małych przepuklin z wrotami przy kości łonowej. Wg. Śmietański M. i in., odsetek nawrotów po operacji tą metodą wynosi około 1%. System PHS jest dostępny od 1997 r., łączy zalety metody Lichtensteina oraz mesh-plug i umożliwia skuteczne zaopatrzenie przepuklin pachwinowych. Zgodnie z danymi Awad SS. i in. PHS charakteryzuje się istotnie niższym współczynnikiem nawrotów i powikłań w porównaniu do techniki Lichtensteina.

Czas powrotu pacjenta do pełnej aktywności zależy od wielkości przepukliny oraz od zastosowanej techniki leczenia przepuklin. Przy zabiegach w znieczuleniu ogólnym należy pozostać przez jeden dzień w szpitalu, natomiast przy znieczuleniu miejscowym wypis zwykle uzyskuje się w dniu zabiegu. Pacjenta po operacji uruchamia się bardzo szybko, ale najwcześniej po trzech tygodniach może wykonywać większość czynności. Gojenie tkanek trwa około 3 miesięcy.

Leczenie endoskopowe przepuklin

Leczenie przepuklin z użyciem endoskopu wymaga znieczulenia ogólnego. Przez małe nacięcia w powłokach średnicy od 5 do 10 mm wprowadza się narzędzia chirurgiczne. Wypełnienie przestrzeni jamy brzusznej dwutlenkiem węgla pozwala uzyskać dobry wgląd w pole operacyjne. W trakcie operacji implant siatkowy zostaje umieszczony w miejscu defektu tkankowego. Większość pacjentów po zabiegu może wrócić do domu jeszcze tego samego dnia. Należy przestrzegać zaleceń lekarskich zwłaszcza odnośnie wykonywania czynności które przyczyniają się do wzrostu ciśnienia śródbrzusznego. Przez okres 1-2 tygodni pacjent musi ograniczyć wysiłek fizyczny. Dopiero po około 4 tygodniach może wrócić do normalnej aktywności.

Nawroty przepuklin po operacji

Jak na razie lekarze nie dysponują metodą leczenia przepukliny o 100% skuteczności i trwałości efektu. Nawrót wymaga ponownego leczenia chirurgicznego. Tylko nieliczni mężczyźni z minimalnie objawową postacią nawrotową mogą być leczeni zachowawczo pod warunkiem systematycznej, uważnej kontroli.

Wiek, wywiad rodzinny zwłaszcza obejmujący choroby predysponujące do osłabienia tkanki łącznej, płeć oraz typ przepukliny to czynniki, na które ani chory ani leczący nie mają wpływu. Wybór odpowiedniej metody leczenia, właściwa fiksacja elementów syntetycznych, profilaktyka zakażeń śródoperacyjnych, zastosowanie materiału jak najbardziej obojętnego dla układu odpornościowego, odpowiednio długi czas rekonwalescencji to z kolei działania mające za zadanie zwiększyć szansę na sukces terapeutyczny. Mimo to nawet w najlepszych ośrodkach wskaźnik nawrotów sięga 3-5%. Jak podaje Sarosi GA. I in. średni współczynnik nawrotów po pierwotnej i wtórnych interwencjach dla ogółu przepuklin mieści się w zakresie 0,5-15%. Nieco wyższe wartości dotyczą zwykle przepukliny udowej w porównaniu do pachwinowej.

Ceny leczenia przepuklin w Polsce i na świecie

Leczenie przepuklin w Polsce refundowane jest przez NFZ, jednak w związku z dużymi kolejkami do zabiegów, pacjent może zdecydować się na leczenie prywatne. We Wrocławiu cena leczenia przepukliny pachwinowej to ok. 2 500 zł, natomiast w Skawinie taki zabieg można wykonać za 3 000 - 4 000 zł. Ceny mogą obejmować koszt 1-2 wizyt pozabiegowych.

Ceny operacji naprawczych przepuklin za granicą na ogół są wyższe niż w polskich placówkach medycznych. Operacja przepukliny pachwinowej w Spire Roding Hospital w Londynie kosztuje ok. 13 000 zł (£ 2600), przy czym cena zawiera koszt pierwszej wizyty, diagnostykę i 1 wizytę pozabiegową. Dla porównania, w klinice Robert Korhaz w Budapeszcie operację wykonuje się za ok. 5 000 zł (1200 EUR).

Operacje i leczenie przepuklin
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Bibliografia: Sarosi G, Ben-David K. Recurrent inguinal and femoral hernia. 2016; Fitzgibbons RJ, Jonasson O, Gibbs J, Dunlop DD et al. The development of a clinical trial to determine if watchful waiting is an acceptable alternative to routine herniorrhaphy for patients with minimal or no hernia symptoms. Journal of the American College of Surgeons. 2003;196(5): 737–742; Simons MP, Aufenacker T, Bay-Nielsen M, Bouillot JL et al. European Hernia Society guidelines on the treatment of inguinal hernia in adult patients. Hernia. 2009; 13(4): 343–403; Śmietański M, Łukasiewicz J, Śmietańska I, Bigda J, Witkowski P, Zbigniew Śledziński. Cztery lata doświadczeń klinicznych w zaopatrzeniu przepuklin pachwinowych sposobem mesh-plug. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2007; 2 (6): 48–52; Sanjay P, Harris D, Jones P, Woodward A. Randomized controlled trial comparing prolene hernia system and Lichtenstein method for inguinal hernia repair. ANZ J Surg. 2006;76(7):548-52; Awad SS, Yallampalli S, Srour AM, Bellows CF, Albo D, Berger DH. Improved outcomes with the Prolene Hernia System mesh compared with the time-honored Lichtenstein onlay mesh repair for inguinal hernia repair. Am J Surg. 2007;193(6):697-701; Chirurgia tom 1 i 2 pod red. W. Noszczyka. 2005.

Dodaj komentarz

O przepuklinie kresy białej słów kilka

O przepuklinie kresy białej słów kilka

Przepukliny należą do grupy stosunkowo powszechnych schorzeń, a ich operacyjne leczenie to jedna z najczęściej wykonywanych procedur chirurgicznych – według różnych danych, każdego roku w naszym kraju przeprowadza się od pięćdziesięciu do... więcej »

Jakie czynniki sprzyjają powstawaniu przepuklin?

Jakie czynniki sprzyjają powstawaniu przepuklin?

Przepuklina jest jedną z tych dolegliwości, które – choć zazwyczaj nie dają bardzo uciążliwych dla pacjenta objawów – nie powinny być lekceważone, ponieważ w pewnych sytuacjach mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i wymagają... więcej »

Dołącz do nas:

Opublikowane na stronach internetowych Tourmedica.pl Sp. z o.o. materiały, informacje oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i polityki prywatności .

Copyright © 2012-2018 Tourmedica.pl Sp. z o.o.

Materiały zamieszczone w serwisie Tourmedica.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia. Użytkownik serwisu pod żadnym pozorem nie może lekceważyć porady lekarza lub opóźnić poszukiwania porady medycznej z powodu informacji, jakie przeczytał w serwisie. Tourmedica.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie, poleganie na informacjach zawartych na stronie Tourmedica.pl odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

Copyright © 2012-2018 Tourmedica.pl Sp. z o.o.