Co to jest przepuklina nawrotowa?

Przepuklina nawrotowa jest częstym problemem pacjentów po operacji przepukliny pierwotnej. Techniki chirurgiczne ,stosowane w trakcie leczenia operacyjnego przepuklin nie zawsze gwarantują długoterminowy sukces, a statystyki ,przeprowadzone wśród pacjentów, pozwalają rozeznać się, która z metod operacji przepukliny jest najbardziej efektywna.

Przepuklina nawrotowa to przepuklina ponowna, pojawiająca się po operacji przepukliny. Może wystąpić u każdego typu przepukliny brzusznej, przeważnie jednak występuje w przepuklinie pachwinowej (New England Journal of Medicine; 2004). 

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać operację
Sprawdź ofertę »

Według danych Krajowego Rejestru Przepuklin w Polsce, częstotliwość nawrotów przepuklin  u pacjentów, u których operacyjne leczenie tego schorzenia wykonywane było metodą tradycyjną, wynosi 15%, natomiast u chorych, leczonych technikami operacyjnymi z użyciem siatki, występuje  zdecydowanie mniej nawrotów, niż  bez użycia siatki. Z kolei, jak podają autorzy artykułu „Odległe techniki leczenia nawrotowych przepuklin pachwiny techniką laparoskopową”, źródła statystyczne, dotyczące przepuklin nawrotowych, przedstawiają dyferencje  od 1-2 % do aż 30%. Tutaj również, jak w poprzednim przytoczonym artykule, operacje  pacjentów metodą standardową (bez użycia siatki z tworzywa sztucznego) stanowią najwyższy procent przypadków, w których doszło do nawrotu przepukliny.

Etiologia przepukliny nawrotowej

Warto wspomnieć, iż operacja przepukliny to jeden z najpopularniejszych zabiegów chirurgicznych, jakie są obecnie przeprowadzane na całej kuli ziemskiej. W latach dziewięćdziesiątych minionego wieku zaczęto stosować pionierską metodę  TAPP (laparoscopic  transapdominal preperitoneal), polegającą na przez brzusznym i przez otrzewnym wszyciu łaty polipropylenowej (British Journal of Surgery, 2007). Metoda ta pozwala na zmniejszenie ryzyka  nawrotów, ponieważ pozwala uniknąć preparowania okolicy blizny po poprzedniej operacji.

Według autorów artykułu „Odległe techniki leczenia nawrotowych przepuklin pachwiny techniką laparoskopową”, większość przypadków pojawienia się przepukliny nawrotowej występuje w pierwszym roku po operacji, a czynniki ryzyka powstania nawrotów przepukliny to przede wszystkim:

  • wykonywanie kolejnych zabiegów w tym samym miejscu operacyjnym
  • występujące napięcie tkanek i szwów na obszarze operacji, zwłaszcza przy stosowaniu technik tradycyjnych
  • infekcja rany

Na przestrzeni lat technika wykonywania operacji przepukliny ewoluowała i metoda operacyjnego leczenia przepuklin z wykorzystaniem siatki stała się najpowszechniejsza. Jednak problemem stało się powracanie przepukliny już po operacji: tylko w  USA na ok. 700 tysięcy wykonanych zabiegów, 100 tysięcy pacjentów wymaga ponownego cięcia.

Operacja zmienionej autonomicznie struktury brzusznej, jaką jest pachwina, to skomplikowany manewr, który wymaga precyzji i doświadczenia chirurga. Dlatego zaczęto stosować  technikę Lichtensteina, jako łatwiejszą dla chirurgów, a równie skuteczną. Klasyczne techniki beznapięciowe, z użyciem łaty polipropylenowej, są klasyfikowane jako te o zminimalizowanym stopniu nawrotów w stosunku do metod Bassiniego, Gerarda itp.

Operacja przepukliny nawrotowej jamy brzusznej I stopnia
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Źródła: New England Journal of Medicine, 2004; 350: 1819- 1827; www.kropp.org.pl; „Odległe techniki leczenia nawrotowych przepuklin pachwiny techniką laparoskopową”; Wideochirurgia i inne techniki inwazyjne, 2007; 2(6): 53-57;„Randomized clinical trial comapring 5 year recurrence rate after laparoscopic versus Shouldice rep air of primary inguinal hernia”, D. Ardvisson, F.H. Berndsen, L.G. Larsson i In. 

 

Autor:

Dodaj komentarz

Leczenie przepukliny nawrotowej

Leczenie przepukliny nawrotowej

Przepuklina nawrotowa może się pojawić po upływie różnego czasu od pierwszej operacji przepukliny. Jej pojawienie się jest wskazaniem do przeprowadzenia kolejnej operacji. Zabieg jest trudniejszy techniczne od pierwszego, jednak ryzyko...

Jak powstaje przepuklina nawrotowa

Jak powstaje przepuklina nawrotowa

Przepuklina nawrotowa jest przepukliną, która może powstać jako konsekwencja zabiegu chirurgicznego wcześniej występującej przepukliny - najczęściej przepukliny pooperacyjnej lub pachwinowej. Jest to zjawisko dość często występujące - w...

Przepuklina nawrotowa - czynniki ryzyka

Przepuklina nawrotowa - czynniki ryzyka

Bezobjawowe i zwykle niebolesne uwypuklenie w obrębie powłok ciała powinno budzić uzasadnione podejrzenie rozwoju przepukliny. Z powodu możliwych komplikacji, każda, nawet najmniejsza, przepuklina wymaga specjalistycznej diagnostyki i leczenia,...