Jak działa rezonans magnetyczny ?

Współczesne obrazowanie techniką rezonansu magnetycznego to szereg metod diagnostycznych, których wspólną cechą jest odwzorowywanie badanych struktur dzięki wykorzystaniu oddziaływania materii budującej organizm człowieka z polem magnetycznym. Bezpieczna dla ludzi i nie wywołująca powikłań energia pola magnetycznego pozwala na uzyskanie szczegółowych obrazów badanych narządów i znacznie usprawnia diagnostykę oraz leczenie wielu schorzeń.

Autor
Data publikacji
Czas czytania
2 min.

Obrazowanie struktur ciała metodą rezonansu magnetycznego jest możliwe przede wszystkim dzięki dużej zawartości wody w organizmie człowieka. Cząsteczki wody zbudowane są z atomów tlenu i wodoru.  Jądra atomów wodoru (protony) są małymi cząstkami elementarnymi, które posiadają ładunek elektryczny, a po umieszczeniu w stałym polu magnetycznym, podobnie jak igła kompasu, ustawiają się wzdłuż linii tego pola (ulegają magnetyzacji). Efekt namagnesowania protonów jest osiągany przez umieszczenie pacjenta w cylindrycznym urządzeniu nazywanym tomografem, którego głównym elementem jest silny elektromagnes. Sytuację taką możemy porównać do nawleczenia  początkowo nieuporządkowanych  koralików (protonów) na napiętą nić (odpowiadającą linii pola magnetycznego), przez co uzyskujemy ich ustawienie w jednym, określonym kierunku.

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać
Sprawdź ofertę »

Po uzyskaniu magnetyzacji jąder wodoru w stałym polu magnetycznym, pacjent jest poddawany oddziaływaniu fal elektromagnetycznych, które powodują przejściową zmianę namagnesowania atomów (wracając do naszego porównania sytuacja jest analogiczna do delikatnego szarpnięcia napiętą nicią z nawleczonymi koralikami). Każdy pobudzony falą elektromagnetyczną proton wracając do położenia równowagi sam również emituje  falę (staje się mikroskopijnym nadajnikiem elektromagnetycznym), która może być rejestrowana przez czujniki tomografu, analizowana komputerowo  wraz z falami generowanymi przez ogromną ilość innych  wyprowadzonych z położenia równowagi atomów wodoru i scalana w jedną, spójną informację. 

Charakter generowanej przez protony fali pozwala na określenie lokalizacji przestrzennej jej źródła oraz dostarcza informacji na temat otoczenia (rodzaju tkanki), z którego pochodzi. Umożliwia to stworzenie dokładnych odwzorowań badanych struktur w postaci wirtualnych przekrojów  danych okolic ciała, a po obróbce komputerowej pozwala również na stworzenie trójwymiarowych rekonstrukcji badanych narządów.

Od fizyki elementarnej do diagnostyki metodą rezonansu magnetycznego.

Skomplikowane z punktu widzenia podstaw fizycznych zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego umożliwiło stworzenie niezwykle użytecznego w diagnostyce medycznej urządzenia - tomografu MRI. Urządzenie to posiada duży, silny elektromagnes (zwojnicę), który generuje pole magnetyczne o określonych parametrach fizycznych (natężenie, energia). W polu tym znajduje się ruchomy stół, na którym ułożony jest pacjent. Przesuwając stół w polu magnetycznym możliwe jest badanie różnych części organizmu. W cylindrycznym urządzeniu obok elektromagnesu umieszczone są detektory (odbiorniki) fal elektromagnetycznych, które pozwalają na detekcję sygnałów emitowanych przez "wyprowadzone z położenia równowagi" protony. Cyfrowa analiza uzyskanych w ten sposób danych przeprowadzana jest przez procesor komputerowy jednostki centralnej, a wygenerowane obrazy (przekroje) zapisywane są na dysku twardym.

Rezonans magnetyczny
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Dzięki specjalnie opracowanym na potrzeby badania algorytmom matematycznym,  generowanie zmiennego pola elektromagnetycznego oraz analiza danych jest szybka i umożliwia wykonanie szeregu  dokładnych skanów w czasie poniżej jednej minuty. Badanie MRI nie naraża pacjenta na wpływ szkodliwych dla zdrowia oddziaływań fizycznych (np. powszechnie stosowanego w różnych metodach obrazowania promieniowania rentgenowskiego), natężenie i energia pola magnetycznego nie przekracza norm bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka.

Rezonans magnetyczny - więcej na ten temat

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny

Badanie rezonansem magnetycznym umożliwia dokładne sprawdzenie stanu, w jakim znajdują poszczególne narządy ludzkiego ciała. Lekarze kierują pacjentów na rezonans…

Dodaj komentarz

Wskazania do rezonansu magnetycznego głowy

Wskazania do rezonansu magnetycznego głowy

Obrazowanie z użyciem rezonansu magnetycznego, obok tomografii komputerowej, jest jednym z największych osiągnięć współczesnej radiologii. Dzięki temu badaniu, już na wczesnym etapie, jesteśmy w stanie zdiagnozować wiele chorób i podjąć...

Czy badanie rezonansem magnetycznym jest bezpieczne?

Czy badanie rezonansem magnetycznym jest bezpieczne?

Badanie z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego jest obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych badań obrazowych, które jednocześnie stało się badaniem powszechnie dostępnym. Aparaty MRI znajdują się dziś w większości placówek szpitalnych i...