Jak przebiega badanie metodą tomografii komputerowej

Tomografia komputerowa (TK) jest popularną metodą diagnostyczną, która ma szerokie zastosowanie w medycynie i technice. Pozwala ona na uzyskanie obrazów przekrojowych oraz przestrzennych badanego obiektu, a samo badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne, ma szybki, prosty przebieg, a jednocześnie dostarcza szczegółowych informacji, pozwala wykryć obrażenia wewnętrzne oraz nie jest przeciwskazana dla osób mających wszczepione aparaty medyczne.

Autor
Data publikacji
Czas czytania
2 min.

Tomografia komputerowa ma wiele zalet. Pozwala na znaczące skrócenie czasu badania: do oceny wybranego obszaru ciała może wystarczyć około 10 sekund. Umożliwia także uwidocznienie dużych obszarów ciała, wielokierunkową rekonstrukcję obrazu oraz uzyskanie wyników badań o wysokiej jakości, nawet narządów ruchomych, jak np. serce. 

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać
Sprawdź ofertę »

Tomografia komputerowa wykorzystuje jednak promieniowanie rentgenowskie, będące promieniowaniem jonizującym, które stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Dlatego bardzo istotna jest dobra znajomość przebiegu badania, aby nie było konieczności niepotrzebnego jego powtarzania.

Badanie metodą tomografii komputerowej

Badanie przy użyciu tomografii komputerowej nie wymaga szczególnego przygotowania, jednak ze względu na stosowanie jodowych środków cieniujących zaleca się, aby na badanie zgłaszać się na czczo, a w dniu poprzedzającym diagnostykę wypić około 2-3 litrów wody. Leki przyjmowane stale powinny zostać zażyte o normalnej porze, w normalnych dawkach. Osoby chorujące na cukrzycę, leczone metforminą ,powinny odstawić lek na 48h przed badaniem oraz 24h po badaniu, po konsultacji z lekarzem. Na badanie należy przynieść komplet dokumentacji medycznej, dokument tożsamości oraz wynik badania poziomu kreatyniny oraz poinformować lekarza, jeżeli w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe na środki kontrastowe, została rozpoznana alergia lub schorzenie nerek.

Badanie przeprowadzane jest na specjalnym, ruchomym stole, który wprowadzany jest do otworu okola stanowiącego zamkniętą przestrzeń, w której znajduje się układ detektorów rejestrujących osłabienie promieniowania X po przejściu przez ciało pacjenta oraz lampa rentgenowska, która wiruje w płaszczyźnie prostopadłej do osi długiej ciała.

Podczas przeprowadzania badania tomografii komputerowej pacjent pozostaje w ubraniu oraz znajduje się w pozycji leżącej - najczęściej na plecach, ewentualnie na boku lub na brzuchu. Podczas badania pacjent powinien starać się nie poruszać, a w momentach wykonywania pomiarów wstrzymywać oddech. O właściwym sposobie zachowania jest informowany na bieżąco przez mikrofon, przez lekarzy przeprowadzających diagnostykę. Podczas badania personel medyczny opuszcza pomieszczenie z tomografem, a stacja komputerowa, gdzie przetwarzane są informacje o obrazie, znajduje się w osobnym pomieszczeniu.

Należy pamiętać, aby natychmiast informować personel medyczny o jakichkolwiek dolegliwościach, pojawiających się podczas badania (np. uczucie klaustrofobii) oraz o niepokojących objawach po podaniu dożylnego środka cieniującego, którymi mogą być, m.in. duszność, zawroty głowy oraz nudności.

Mimo, że nie istnieją bezwzględne przeciwwskazania do badania tomografii komputerowej, to spośród względnych przeciwwskazań wymienia się ograniczenia wynikające ze stosowania jodowych środków cieniujących. Jeżeli po przeprowadzonym badaniu zaobserwujemy u siebie zawroty głowy, swędzenie, uczucie gorąca, kołatanie serca, czy metaliczny smak w ustach powinniśmy natychmiast zgłosić to lekarzowi. W celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego po zakończeniu diagnostyki zaleca się spożywanie dużej ilości płynów w ciągu następnych 24 godzin.

Tomografia komputerowa
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Bibliografia: "Radiologia. Diagnostyka obrazowa Rtg, TK, USG, MR". Bogdan Pruszyński.

Dodaj komentarz

Tomografia komputerowa: nowoczesne narzędzie diagnostyczne

Tomografia komputerowa: nowoczesne narzędzie diagnostyczne

Nowoczesne techniki diagnostyczne umożliwiają szybkie wykrycie wielu chorób, co z kolei może mieć niebagatelny wpływ na skuteczność procesu leczenia: wszak im szybciej postawiona zostanie właściwa diagnoza, tym szybciej można uderzyć w sedno...

Tomografia komputerowa jamy brzusznej

Tomografia komputerowa jamy brzusznej

Tomografia komputerowa to nowoczesna metoda diagnostyczna, wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie do tworzenia obrazów badanych struktur. Ma zastosowanie zarówno w diagnostyce przed planowanym zabiegiem medycznym, jak i w badaniach pourazowych,...

W Morgantown powstał pierwszy na świecie ruchomy skaner PET

W Morgantown powstał pierwszy na świecie ruchomy skaner PET

Naukowcy z Uniwersytetu w Morgantown (USA) opracowali pierwszy na świecie ruchomy skaner PET, służący do badania aktywności mózgu podczas codziennych aktywności pacjenta bez konieczności całkowitego unieruchomienia go. Urządzenie może zostać...