Jaskra - czynniki ryzyka

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że drugą co do częstości przyczyn ślepoty na świecie, zaraz po zaćmie, jest jaskra - schorzenie o tyle groźne, że w przypadku zmętnienia soczewki, będącego istotą zaćmy, leczenie opiera się na jej wymianie, co pozwala przywrócić pacjentowi wzrok, natomiast w przypadku jaskry utrata wzroku jest niemożliwa do cofnięcia.

Autor
Data publikacji
Czas czytania
2 min.

W patogenezie jaskry (łac. glaucoma) największą rolę odgrywa zbyt wysokie ciśnienie, panujące w obrębie gałki ocznej. Pod jego wpływem dochodzi do postępującego, stopniowego, ale nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego - struktury przesyłającej odbierane przez oko obrazy do ośrodków widzenia, zlokalizowanych w mózgu. 

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać
Sprawdź ofertę »

Jaskra to schorzenie dość częste: według portalu medicinenet.com, w samych Stanach Zjednoczonych choruje na nie ponad 3 miliony pacjentów. Rozpowszechnienie i stopień groźności jaskry skłoniły badaczy do ustalenia listy czynników, mających szczególnie duży wpływ na wystąpienie choroby.

Ryzyko rozwoju jaskry

Na wiele czynników powiązanych z powstawaniem jaskry pacjenci nie mają wpływu. Mowa o takich stanach, jak wrodzone predyspozycje - występują, choć rzadko, przypadki jaskry wrodzonej). Niezwykle istotne znaczenie ma obciążony wywiad rodzinny: osoby, w których rodzinach omawiana choroba wzroku występowała już wcześniej, powinny szczególnie zwracać uwagę na stan swoich oczu - zdaniem glaucoma.org, ryzyko wystąpienia jaskry jest u nich znacznie większe niż w przypadku populacji ogólnej, wzrasta cztero-, a nawet dziewięciokrotnie.

W powyższej grupie niemodyfikowalnych czynników ryzyka znajduje się także wiek: częstość występowania jaskry wzrasta już po 40. roku życia. Kolejnym jest rasa - częściej chorują przedstawiciele populacji afrykańskiej, latynoskiej oraz azjatyckiej.

Predysponowane są też osoby z pewnymi jednostkami chorobowymi, takimi jak:

  • cukrzyca;
  • nadciśnienie;
  • zbyt niskie ciśnienie krwi (związane np. z niewydolnością krążenia);
  • anemia sierpowata.

Wśród jednostek okulistycznych znaczenie mają krótkowzroczność (ale i dalekowzroczność) oraz patologie, związane z rogówką, jak na przykład jej ścieńczenie (zmniejszenie grubości).

Na częstość występowania jaskry wpływ mogą mieć także leki, takie jaki glikokortykosteroidy (preparaty przyjmowane m.in. w terapii astmy, w schorzeniach dermatologicznych czy autoimmunologicznych). Patologia w postaci objawów ocznych rozwija się na skutek występującego wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zjawisko związane jest z długotrwałą farmakoterapią tymi środkami, pojawić się może zarówno przy stosowaniu miejscowym przez odpowiednio długi czas, jak i przy leczeniu ogólnym (np. doustnym).

Uszkodzenia w obrębie gałki ocznej również skutkować mogą rozwojem jaskry. Dotyczy to zarówno urazów tępych, jak i ran kłutych. Jaskra może pojawić się bezpośrednio po traumie, czasami występuje dopiero po upływie pewnego okresu. Procesy prowadzące do rozwoju jaskry najczęściej związane są z zaburzeniem odpływu cieczy wodnistej z wnętrza gałki ocznej, co skutkuje, wspominanym już wcześniej, występowaniem zbyt wysokiego ciśnienia w oku.

Jaskra znajduje się w grupie szczególnie niebezpiecznych schorzeń głównie przez to, że przez długi czas często nie daje żadnych subiektywnych objawów bądź są one o takim nasileniu, że chory ich nie zauważa lub je bagatelizuje. Z tego właśnie względu szczególne znaczenie mają regularne badania okulistyczne. Zdaniem amerykańskiej Glaucoma Foundation, kontrola stanu oczu przed 40 rż. powinna odbywać się co 3-4 lata przy braku czynników ryzyka, przy obecności jednego częściej - już co rok, lub dwa. U pacjentów z dużą liczbą obciążeń rozważyć powinno się wykonywanie kontroli nawet co roku.

Operacje i leczenie jaskry
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Opracowano na podstawie: www.aoa.org; www.medicinenet.com; www.glaucoma.org; www.glaucomafoundation.org; www.mp.pl; www.who.int

Dodaj komentarz

Jaskra: jak ją rozpoznać i leczyć

Jaskra: jak ją rozpoznać i leczyć

Jaskra to poważna choroba wzroku, która – nieleczona – może prowadzić nawet do jego całkowitej utraty. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (World Helath Organization – WHO), jest ona drugą, po zaćmie, przyczyną ślepoty na...

Programowanie komórek może pomóc w leczeniu chorób oczu

Programowanie komórek może pomóc w leczeniu chorób oczu

W starszych medycznych podręcznikach widnieją informacje o tym, że utraconych komórek nerwowych nie można odzyskać. W medycynie wciąż zachodzi jednak postęp i odkrywane są kolejne potencjalne metody regeneracji neuronów. Według amerykańskich...

Leczenie jaskry metodą cyklofotokoagulacji

Leczenie jaskry metodą cyklofotokoagulacji

Unikalne cechy światła laserowego umożliwiają precyzyjną aplikację dużej ilości energii w ściśle określone miejsce. To bardzo pożądane z punktu widzenia medycyny właściwości, w związku z czym laser znalazł zastosowanie niemal w każdej...