Jaskra: jak ją rozpoznać i leczyć

Jaskra to poważna choroba wzroku, która – nieleczona – może prowadzić nawet do jego całkowitej utraty. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (World Helath Organization – WHO), jest ona drugą, po zaćmie, przyczyną ślepoty na świecie. Jaskra jest nieuleczalna, a zmian, jakie zaszły pod jej wpływem, nie da się cofnąć. Możliwe jest jednak zahamowanie dalszych postępów choroby, dlatego warto wiedzieć, kto znajduje się w grupie ryzyka, by odpowiednio wcześnie podjąć leczenie.

Autor
Data publikacji
Czas czytania
5 min.

Szacuje się, że obecnie ponad 70 milionów ludzi na świecie cierpi na jaskrę, a do 2020 roku ta liczba może wzrosnąć do 80 milionów. Jaskra dotyka 2-3% osób do 40. roku życia, a u osób w wieku powyżej 65 lat zachorowalność na jaskrę dotyczy już 8% populacji. Według danych, zebranych na dotyczącym jaskry portalu glaucoma.org, ponad trzy miliony Amerykanów ma jaskrę, ale świadomych tego faktu jest tylko połowa z nich. Co więcej, ponad 120 000 mieszkańców USA z powodu jaskry całkowicie straciło wzrok, a choroba ta jest przyczyną od 9 do 12% wszystkich przypadków ślepoty w tym kraju. 

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać
Sprawdź ofertę »

Jaskra to ogólna nazwa, określająca grupę chorób, prowadzących do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Jej istotą jest zaburzenie prawidłowego przepływu cieczy wodnistej przez przednią komorę oka, co prowadzi do wzrostu ciśnienia w oku i stopniowej degeneracji nerwu wzrokowego, co z kolei jest przyczyną ubytków w polu widzenia, które z czasem mogą przekształcić się w całkowitą ślepotę. Istnieje kilka typów jaskry, w tym jaskra pierwotna (przyczyna neuropatii jaskrowej nie jest znana), wtórna (przyczyną wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego są inne procesy patologiczne, zachodzące w gałce ocznej) i wrodzona (pojawia się raz na 10 00 urodzeń i może występować już w życiu płodowym lub objawić się we wczesnym dzieciństwie lub między 3 a 16 rokiem życia), chorobę tę można dodatkowo podzielić na jaskrę otwartego i zamkniętego kąta przesączania – takie odmiany mogą wstępować zarówno w przypadku jaskry pierwotnej, jak i wtórnej.

Zbyt mało wiemy o jaskrze

Jednym z czynników ryzyka jaskry jest wiek

Jaskra może rozwijać się powoli i bezobjawowo (dotyczy to zwłaszcza jaskry pierwotnej otwartego kąta, będącej najczęściej występującą postacią choroby), stopniowo uszkadzając nerw wzrokowy i nieodwracalnie odbierając nam wzrok. Szacuje się, że u 70% chorych jaskrę wykrywa się dopiero w momencie, gdy uszkodzenia nerwu wzrokowego są już daleko posunięte, dlatego trudno jest mówić o objawach, które powinny skłonić pacjenta do wizyty u okulisty. A ponieważ zmian, jakie zaszły w oku pod wpływem jaskry, nie da się cofnąć, szczególnie ważna w przypadku tej podstępnej choroby jest regularna diagnostyka pod kątem jaskry, również u osób, które nie mają żadnych objawów choroby.

Szczególnie po 50. roku życia, kiedy ryzyko zachorowania na jaskrę rośnie, warto systematycznie odwiedzać okulistę i przeprowadzać badania pod kątem występowania jaskry, by wykryć chorobę na możliwie jak najwcześniejszym etapie i podjąć skuteczne leczenie, które zahamuje jej dalszy rozwój. Zwłaszcza, że nieleczona jaskra prowadzić może do całkowitej ślepoty, która – według ankiety, przeprowadzonej w 2002 roku przez organizację Prevent Blindness America – jest naszą trzecią, po raku i chorobach serca, najczęstszą obawą, dotyczącą zdrowia.

Według danych, zebranych na portalu okulistykawpolsce.pl, w Polsce na jaskrę choruje około 800 tysięcy osób, z czego leczenie podejmuje jedynie 65 tysięcy chorych. Tak niski odsetek osób leczących się na jaskrę może mieć swoje źródło w zbyt niskiej świadomości tej choroby, zwłaszcza w świetle faktu, że bardzo często przebiega ona bezobjawowo – takie stanowisko prezentują m.in. eksperci z Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Właśnie ze względu na ów bezobjawowy często przebieg warto wiedzieć, u kogo jaskra ma największe szanse się rozwinąć – osoby z grup ryzyka powinny natomiast regularnie kontrolować wzrok u okulisty. Specjaliści zalecają, by zwłaszcza osoby, w których rodzinie występują przypadki jaskry, badały się pod kątem tej choroby co najmniej raz w roku.

Najważniejsza jest wczesna diagnostyka

Najważniejsza dla skutecznego leczenia jaskry jest wczesna diagnostyka

Choć jaskra związana jest zwykle ze zbyt wysokim ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej, przyczyny jej powstawania mogą być bardzo różne. W grupie ryzyka znajdują się cukrzycy, osoby cierpiące na krótkowzroczność oraz chorzy na zaburzenia gospodarki tłuszczowej organizmu, jednym z najistotniejszych czynników, zwiększających ryzyko zachorowania na jaskrę jest również wiek. Szczególnie narażone na pojawienie się tej choroby są osoby, u których jaskra występowała w najbliższej rodzinie – u nich prawdopodobieństwo zachorowania na jaskrę wzrasta nawet ośmiokrotnie.

Diagnostyka jaskry umożliwia obecnie wykrycie tej choroby u osób w każdym wieku, a także odpowiednią klasyfikację choroby. Zestaw badań, wykorzystywanych w diagnostyce jaskry, obejmuje m.in. tonometrię, czyli badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie szerokości kąta przesączania i analizę pola widzenia, a także badanie budowy da oka i nerwu wzrokowego. Warto przy tym wiedzieć, iż wszystkie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, można je więc wykonać w gabinecie okulistycznym bezkosztowo.

Na czym polega leczenie jaskry?

Leczenie jaskry opiera się głównie na farmakoterapii

Pierwszym krokiem do podjęcia leczenia jaskry jest odpowiednia diagnostyka, która – co ważne – musi być przeprowadzona odpowiednio wcześnie, ponieważ dla około 70% pacjentów ze zdiagnozowaną jaskrą jest już byt późno, by uratować wzrok.

Istotą leczenia jaskry jest zatrzymanie postępów choroby, tak, by uniemożliwić dalszą degenerację nerwu wzrokowego i utratę wzroku. Najczęściej osiąga się to za pomocą terapii farmakologicznej, skupionej na obniżeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego – głównej przyczyny uszkodzenia nerwu. Takie leki, mające najczęściej postać kropli do oczu, trzeba najczęściej przyjmować już do końca życia, jednak z ich pomocą możliwe jest utrzymanie choroby na stabilnym poziomie, dzięki czemu pogorszenie widzenia nie postępuje. Dla skuteczności leczenia istotny jest również sposób podawania kropli: należy zakraplać zewnętrzny kącik oka, a następnie zamknąć oko i uciskać jego wewnętrzny kącik, co ma na celu zmniejszenie przenikania leku do krwiobiegu.

W zaawansowanych przypadkach jaskry okulista może zalecić leczenie zabiegowe, które obejmuje laseroterapię lub interwencję chirurgiczną. Procedury takie stosuje się głównie w przypadku pacjentów, u których przy pomocy leczenia farmakologicznego nie udało się osiągnąć wystarczającego obniżenia ciśnienia wewątrzgałkowego, oraz u chorych, u których mimo leczenia degeneracja nerwu wzrokowego wciąż postępuje. Najczęściej stosowanym zabiegiem przeciwjaskrowym jest trabekulektomia, polegająca na wytworzeniu nowej drogi odpływu cieczy wodnistej z wnętrza komory przedniej oka, w leczeniu jaskry stosowane są też laserowe zabiegi selektywnej trabekuloplastyki laserowej (SLT).

Operacje i leczenie jaskry
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Źródła: www.who.int; www.glaucoma.org; www.okulistykawpolsce.pl;

Komentarze (1)

Cyprian rok temu

U mnie jaskrę wykryto podczas rutynowego badania, które robiłem raz na 2-3 lata u okulisty. Specjalista, który mnie przyjmował (lekarz z Białegostoku) stwierdził, że jest to wczesny etap, ale na tyle postępujący, że najlepszym wyjściem będzie zrobienie zabiegu laserowego. Posłuchałem go i to był dobry krok, ponieważ już 2 lata po zabiegu nie mam żadnych problemów z oczami, całkowicie je wyleczyłem. Odpowiedz

Programowanie komórek może pomóc w leczeniu chorób oczu

Programowanie komórek może pomóc w leczeniu chorób oczu

W starszych medycznych podręcznikach widnieją informacje o tym, że utraconych komórek nerwowych nie można odzyskać. W medycynie wciąż zachodzi jednak postęp i odkrywane są kolejne potencjalne metody regeneracji neuronów. Według amerykańskich...

Leczenie jaskry metodą cyklofotokoagulacji

Leczenie jaskry metodą cyklofotokoagulacji

Unikalne cechy światła laserowego umożliwiają precyzyjną aplikację dużej ilości energii w ściśle określone miejsce. To bardzo pożądane z punktu widzenia medycyny właściwości, w związku z czym laser znalazł zastosowanie niemal w każdej...

Kanaloplastyka jako metoda leczenia jaskry

Kanaloplastyka jako metoda leczenia jaskry

Kanaloplastyka to nowoczesna metoda małoinwazyjnego operowania jaskry poprzez udrożnienie tzw. kanału Schlemma, czyli naturalnej drogi odpływu cieczy wodnistej z oka. W porównaniu do starszych metod charakteryzuje się znacznie mniejszym rygorem...