Leczenie przepukliny pępkowej u dzieci

Leczenie przepukliny pępkowej u dzieci

Przepuklina pępkowa u dzieci występuje tak często, że w zasadzie nie istnieją statystyki obrazujące skalę problemu. Kiedy może stanowić powód do niepokoju i jak można ją leczyć w sytuacji, kiedy leczenie tego schorzenia u dziecka jest konieczne?

Powstanie przepukliny pępkowej jest jednym z naturalnych etapów rozwoju dziecka. Kiedy embrion przebywa w łonie matki, aż do 10 tygodnia życia jelita znajdują się poza brzuszkiem. Po tym czasie przepuklina powinna zaniknąć, ale nie zawsze tak się dzieje. Po narodzeniu przepuklina pępkowa wygląda niewielkie uwypuklenie w obrębie pępka, które powiększa się w czasie płaczu dziecka. Zazwyczaj ma wielkość ziarna grochu. Problem dotyka tak samo często dziewczynek, jak i chłopców, jednak do 4 roku życia aż u 95% dzieci dochodzi do samoistnego zaniku przepukliny pępkowej. 

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać operację
Sprawdź ofertę »

Większe przepukliny pępkowe widoczne są nawet wtedy, kiedy dziecko jest spokojne, i tylko te mogą wymagać operacji. Przepuklina pępkowa u dziecka w większości przypadków nie jest groźna i bardzo rzadko wiąże się z komplikacjami. Nie dotyczy to wszystkich przepuklin wieku dziecięcego. Dla przykładu, przepuklina pachwinowa powinna być zoperowana jak najszybciej po jej rozpoznaniu, co ma miejsce zazwyczaj w 1-2 miesiącu życia. Ta wiąże się z wysokim ryzykiem zadzierżgnięcia przepukliny, która bezpośrednio zagraża życiu. Odwleczenie decyzji o operacji nawet o miesiąc, podwaja to ryzyko, jak informuje Canadian Medical Association Journal

Leczenie przepukliny pępkowej u dzieci - kiedy jest konieczne?

American College of Surgeons zaleca, aby przede wszystkim - czekać. Dopiero, kiedy dziecko przekroczy 4 rok życia, a przepuklina nadal będzie widoczna, powinno się podjąć decyzję o zabiegu operacyjnym przed 5 r.ż. Nie dotyczy to dużych przepuklin, o średnicy >2cm, oraz przypadków, w których podejrzewa się uwięźnięcie przepukliny. Objawia się to płaczem dziecka, spowodowanym przez ból, związany z zatrzymaniem ruchów jelit. Dziecko nie może oddać stolca, ani gazów, a skóra nad przepukliną jest wyraźnie zaczerwieniona. W takiej sytuacji należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe, gdyż odwleczenie tej decyzji może doprowadzić do martwicy jelita. Jednak Pediatric Surgery International podaje, że nawet w takich przypadkach szybka reakcja nie wiąże się z ryzykiem dalszych powikłań.

Leczenie przepukliny pępkowej u dzieci jest skuteczne jedynie za pomocą zabiegu chirurgicznego. Może być przeprowadzany metodą otwartą (klasyczną), lub laparoskopową, i określany jest jako hernioplastyka. Metoda otwarta polega na wykonaniu niewielkiego cięcia pod pępkiem. Tkanki cofane są do jamy brzusznej, a brzegi rany zostają zaszyte. Zastosowanie siatki, wzmacniającej powłoki brzuszne, zmniejsza ryzyko nawrotu problemu w przyszłości, ale częściej pojawiają się komplikacje. Metoda laparoskopowa,  która polega na wprowadzeniu narzędzi i kamery przez niewielkie nacięcia na brzuchu, jest coraz chętniej wykonywana, ze względu na jej korzyści. Wedle Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, wiąże się z mniejszym bólem po operacji, ryzykiem zakażenia w obrębie rany, a nawrót przepukliny nie wystąpił u żadnego z 32 operowanych w ten sposób dzieci.

Przepuklinę pępkową u dziecka powinien ocenić lekarz pediatra. Jeśli budzi ona jego niepokój, nie dając się odprowadzić, albo ze względu na rozmiar, dziecko powinno być skierowane do kliniki chirurgicznej. Ostatecznie do operacji przepukliny pępkowej, jeśli będzie konieczna, dziecko powinno być zakwalifikowane przez chirurga dziecięcego. 

Operacja przepukliny pępkowej u dziecka
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Biliografia: Zamakhshary, Mohammed, et al. "Risk of incarceration of inguinal hernia among infants and young children awaiting elective surgery." Canadian Medical Association Journal 179.10 (2008): 1001-1005; Chirdan, L. B., A. F. Uba, and A. T. Kidmas. "Incarcerated umbilical hernia in children." European journal of pediatric surgery: official journal of Austrian Association of Pediatric Surgery...[et al]= Zeitschrift fur Kinderchirurgie 16.1 (2006): 45-48; Gonzalez, Rodrigo, et al. "Laparoscopic versus open umbilical hernia repair."JSLS: Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons 7.4 (2003): 323; www.facs.org

Dodaj komentarz

Przepuklina pępkowa u niemowląt

Przepuklina pępkowa u niemowląt

W przepuklinie pępkowej jelita przedostają się do worka przepuklinowego poprzez przerwę w mięśniach brzucha. Jest to wrodzony defekt ścian jamy brzusznej, ale rzadko wymaga interwencji chirurgicznej. W większości przypadków przepuklina pępkowa... więcej »

Dołącz do nas:

Opublikowane na stronach internetowych Tourmedica.pl Sp. z o.o. materiały, informacje oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i polityki prywatności .

Copyright © 2012-2018 Tourmedica.pl Sp. z o.o.

Materiały zamieszczone w serwisie Tourmedica.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia. Użytkownik serwisu pod żadnym pozorem nie może lekceważyć porady lekarza lub opóźnić poszukiwania porady medycznej z powodu informacji, jakie przeczytał w serwisie. Tourmedica.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie, poleganie na informacjach zawartych na stronie Tourmedica.pl odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

Copyright © 2012-2018 Tourmedica.pl Sp. z o.o.