Operacja przepukliny mosznowej z użyciem siatki

Operacja przepukliny mosznowej z użyciem siatki

Stwierdzenie przez pacjenta lub u chorego dziecka początkowo miękkiego guza w okolicy moszny budzi uzasadnione podejrzenie rozwoju tzw. przepukliny mosznowej. Nieleczona przepuklina mosznowa stać się może w ostateczności przyczyną wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia powikłań w postaci jej uwięźnięcia bądź zadzierzgnięcia, dlatego zmianę tego rodzaju każdorazowo należy skonsultować ze specjalistą, który podejmie decyzję co do konieczności jej operacyjnego leczenia.

Przepukliną nazywamy najczęściej stan, w którym dochodzi do przemieszczenia się narządów jamy brzusznej poza miejsce, gdzie powinny być one prawidłowo zlokalizowane. W składzie przepukliny wyróżnić możemy: kanał, wrota, worek i zawartość przepukliny. Zawartość przepukliny mosznowej stanowią najczęściej pętle jelita cienkiego, rzadziej inne narządy jamy brzusznej, np. jelito grube. 

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać operację
Sprawdź ofertę »

Wraz z upływem czasu dojść może do niemożności odprowadzenia guza z okolicy moszny, co nazywamy uwięźnięciem przepukliny. Zadzierzgnięciem natomiast nazywamy sytuację, w której to dochodzi do zahamowania odpływu krwi z narządu uwięźniętego. Rozwój niedrożności i martwicy jelit w tych stanach jest wskazaniem do przeprowadzenia operacji chirurgicznej pacjenta w trybie pilnym.

Zabieg leczenia przepukliny mosznowej z zastosowaniem siatki

Metodą z wyboru w leczeniu przepuklin jest chirurgiczna korekcja. Dotyczy to również przepukliny mosznowej, która jest tak naprawdę jedną z odmian przepukliny pachwinowej skośnej. Przepuklina mosznowa może wystąpić zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Nie stwierdza się w jej przebiegu tendencji do samoistnego ustępowania, w związku z czym konieczne jest przeprowadzanie zabiegu chirurgicznego. U dziecka zabieg korekcji przepukliny mosznowej przeprowadza się po ukończeniu przez nie pierwszego roku życia, a u osoby dorosłej po postawieniu ostatecznej diagnozy.

W leczeniu przepuklin pachwinowych, w tym przepuklin mosznowych stosuje się m.in. hernioplastykę sposobem Bassiniego. W metodzie tej, po odprowadzeniu zawartości worka przepuklinowego, wykorzystuje się tkanki własne pacjenta do wzmocnienia tylnej ściany operowanego kanału pachwinowego. Hernioplastyka sposobem Bassiniego zaliczana jest do tzw. metod napięciowych i związana jest m.ni. ze zwiększonym ryzykiem nawrotu przepukliny po zabiegu.

Nowoczesną metodą leczenia przepuklin pachwinowych jest tzw. operacja sposobem Lichtensteina. Jest ona obecnie uważana za złoty standard postępowania w przypadku operacyjnego leczenia przepuklin. Początkowo zabieg przebiega analogicznie do tzw. hernioplastyki sposobem Bassiniego. Chirurg stara się uzyskać dostęp do worka przepuklinowego i następnie odprowadzić jego zawartość do jamy brzusznej. W przeciwieństwie do hernioplastyki sposobem Bassiniego w operacji Lichtensteina do wzmocnienia tylnej ściany kanału pachwinowego wykorzystuje się specjalną siatkę z tworzywa sztucznego. Najczęściej jest to siatka wykonana z polipropylenu.

Stosowane siatki wywołują w miejscu implantacji niewielkiego stopnia odczyn zapalny, który skutkuje powstaniem blizny. Siatka wraz z blizną, która m.in. poprawia stabilność umocowania samej siatki, powodują duże wzmocnienie mechaniczne okolicy, w której dochodzi najczęściej do rozwoju i nawrotów przepukliny.

Metody operacyjne przepuklin z użyciem siatki zaliczane są do tzw. metod beznapięciowych. Oznacza to, że do wzmocnienia powstałych po operacji ubytków wykorzystuje się zewnętrze materiały syntetyczne, a nie tkanki własne pacjenta. Pozwala to na uniknięcie zwiększonego napięcia w poddawanym operacji obszarze ciała, które to odpowiedzialne jest za nawroty przepuklin.

Po operacji przepukliny mosznowej z zastosowaniem siatki pacjent może zgłaszać przewlekły ból w okolicy pachwiny. Zazwyczaj dolegliwości te z czasem ustępują samoistnie. Czas powrotu chorego do pełnej sprawności jest krótszy po operacji z użyciem specjalnych siatek, niż po zabiegach wykorzystujących tkanki własne pacjenta. Przeciętnie rekonwalescencja trwa około 1-3 tygodni. 

Operacja przepukliny mosznowej jednostronnej z użyciem siatki
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Bibliografia: www.hernia.org; ''Chirurgia-repetytorium'' W. Noszczyk, PZWL, Warszawa 2014, wyd. 1

Dodaj komentarz

Tomografia zatok

Tomografia zatok

Tomografia zatok jest jednym z najczęściej zlecanych przez lekarzy badań przy diagnostyce chorób zatok przynosowych. Zaliczana do badań obrazowych, uważana jest za najbardziej precyzyjną metodę diagnostyki schorzeń zatok, szczególnie gdy mówimy... więcej »

Dołącz do nas:

Opublikowane na stronach internetowych Tourmedica.pl Sp. z o.o. materiały, informacje oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i polityki prywatności .

Copyright © 2012-2019 Tourmedica.pl Sp. z o.o.

Materiały zamieszczone w serwisie Tourmedica.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia. Użytkownik serwisu pod żadnym pozorem nie może lekceważyć porady lekarza lub opóźnić poszukiwania porady medycznej z powodu informacji, jakie przeczytał w serwisie. Tourmedica.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie, poleganie na informacjach zawartych na stronie Tourmedica.pl odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

Copyright © 2012-2019 Tourmedica.pl Sp. z o.o.