Operacja przepukliny mosznowej z użyciem siatki

Operacja przepukliny mosznowej z użyciem siatki

Stwierdzenie przez pacjenta lub u chorego dziecka początkowo miękkiego guza w okolicy moszny budzi uzasadnione podejrzenie rozwoju tzw. przepukliny mosznowej. Nieleczona przepuklina mosznowa stać się może w ostateczności przyczyną wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia powikłań w postaci jej uwięźnięcia bądź zadzierzgnięcia, dlatego zmianę tego rodzaju każdorazowo należy skonsultować ze specjalistą, który podejmie decyzję co do konieczności jej operacyjnego leczenia.

Przepukliną nazywamy najczęściej stan, w którym dochodzi do przemieszczenia się narządów jamy brzusznej poza miejsce, gdzie powinny być one prawidłowo zlokalizowane. W składzie przepukliny wyróżnić możemy: kanał, wrota, worek i zawartość przepukliny. Zawartość przepukliny mosznowej stanowią najczęściej pętle jelita cienkiego, rzadziej inne narządy jamy brzusznej, np. jelito grube. 

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać operację
Sprawdź ofertę »

Wraz z upływem czasu dojść może do niemożności odprowadzenia guza z okolicy moszny, co nazywamy uwięźnięciem przepukliny. Zadzierzgnięciem natomiast nazywamy sytuację, w której to dochodzi do zahamowania odpływu krwi z narządu uwięźniętego. Rozwój niedrożności i martwicy jelit w tych stanach jest wskazaniem do przeprowadzenia operacji chirurgicznej pacjenta w trybie pilnym.

Zabieg leczenia przepukliny mosznowej z zastosowaniem siatki

Metodą z wyboru w leczeniu przepuklin jest chirurgiczna korekcja. Dotyczy to również przepukliny mosznowej, która jest tak naprawdę jedną z odmian przepukliny pachwinowej skośnej. Przepuklina mosznowa może wystąpić zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Nie stwierdza się w jej przebiegu tendencji do samoistnego ustępowania, w związku z czym konieczne jest przeprowadzanie zabiegu chirurgicznego. U dziecka zabieg korekcji przepukliny mosznowej przeprowadza się po ukończeniu przez nie pierwszego roku życia, a u osoby dorosłej po postawieniu ostatecznej diagnozy.

W leczeniu przepuklin pachwinowych, w tym przepuklin mosznowych stosuje się m.in. hernioplastykę sposobem Bassiniego. W metodzie tej, po odprowadzeniu zawartości worka przepuklinowego, wykorzystuje się tkanki własne pacjenta do wzmocnienia tylnej ściany operowanego kanału pachwinowego. Hernioplastyka sposobem Bassiniego zaliczana jest do tzw. metod napięciowych i związana jest m.ni. ze zwiększonym ryzykiem nawrotu przepukliny po zabiegu.

Nowoczesną metodą leczenia przepuklin pachwinowych jest tzw. operacja sposobem Lichtensteina. Jest ona obecnie uważana za złoty standard postępowania w przypadku operacyjnego leczenia przepuklin. Początkowo zabieg przebiega analogicznie do tzw. hernioplastyki sposobem Bassiniego. Chirurg stara się uzyskać dostęp do worka przepuklinowego i następnie odprowadzić jego zawartość do jamy brzusznej. W przeciwieństwie do hernioplastyki sposobem Bassiniego w operacji Lichtensteina do wzmocnienia tylnej ściany kanału pachwinowego wykorzystuje się specjalną siatkę z tworzywa sztucznego. Najczęściej jest to siatka wykonana z polipropylenu.

Stosowane siatki wywołują w miejscu implantacji niewielkiego stopnia odczyn zapalny, który skutkuje powstaniem blizny. Siatka wraz z blizną, która m.in. poprawia stabilność umocowania samej siatki, powodują duże wzmocnienie mechaniczne okolicy, w której dochodzi najczęściej do rozwoju i nawrotów przepukliny.

Metody operacyjne przepuklin z użyciem siatki zaliczane są do tzw. metod beznapięciowych. Oznacza to, że do wzmocnienia powstałych po operacji ubytków wykorzystuje się zewnętrze materiały syntetyczne, a nie tkanki własne pacjenta. Pozwala to na uniknięcie zwiększonego napięcia w poddawanym operacji obszarze ciała, które to odpowiedzialne jest za nawroty przepuklin.

Po operacji przepukliny mosznowej z zastosowaniem siatki pacjent może zgłaszać przewlekły ból w okolicy pachwiny. Zazwyczaj dolegliwości te z czasem ustępują samoistnie. Czas powrotu chorego do pełnej sprawności jest krótszy po operacji z użyciem specjalnych siatek, niż po zabiegach wykorzystujących tkanki własne pacjenta. Przeciętnie rekonwalescencja trwa około 1-3 tygodni. 

Operacja przepukliny mosznowej jednostronnej z użyciem siatki
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Bibliografia: www.hernia.org; ''Chirurgia-repetytorium'' W. Noszczyk, PZWL, Warszawa 2014, wyd. 1

Dodaj komentarz

Nowoczesna rehabilitacja - jakie daje możliwości?

Nowoczesna rehabilitacja - jakie daje możliwości?

Współcześnie istnieje coraz więcej technik rehabilitacji umożliwiających chorym stosunkowo szybki powrót do sprawności po wypadku komunikacyjnym, urazie czy udarze. Każdorazowo terapię dostosowuje się indywidualnie do konkretnego przypadku –... więcej »

Tomografia CBCT 3D w stomatologii

Tomografia CBCT 3D w stomatologii

Tomografia CBCT 3D jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnostyki obrazowej stosowanych m.in. w stomatologii. Pozwala precyzyjnie zaplanować leczenie kanałowe, protetyczne, jak również implantologiczne, a także zapobiec przykrym niespodziankom... więcej »

Pantomogram i Cefalometria

Pantomogram i Cefalometria

Diagnostyka obrazowa jest dzisiaj złotym standardem w stomatologii. Pozwala uzyskać dokładny obraz nie tylko zębów, ale także otaczających ich tkanek i kości, co zwiększa skuteczność leczenia ortodontycznego, protetycznego czy endodontycznego i... więcej »

Dołącz do nas:

Opublikowane na stronach internetowych Tourmedica.pl Sp. z o.o. materiały, informacje oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i polityki prywatności .

Copyright © 2012-2019 Tourmedica.pl Sp. z o.o.

Materiały zamieszczone w serwisie Tourmedica.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia. Użytkownik serwisu pod żadnym pozorem nie może lekceważyć porady lekarza lub opóźnić poszukiwania porady medycznej z powodu informacji, jakie przeczytał w serwisie. Tourmedica.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie, poleganie na informacjach zawartych na stronie Tourmedica.pl odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

Copyright © 2012-2019 Tourmedica.pl Sp. z o.o.