Przepuklina brzuszna - czynniki ryzyka

Przepuklina brzuszna (łac. Hemiae abdominales) oznacza przemieszczenie się zawartości jamy brzusznej, narządu (np. jelito) lub tkanki (np. mięsień, tkanka tłuszczowa) przez naturalne lub nabyte otwory. Wyróżnia się pięć rodzajów przepukliny brzusznej: przepuklinę pachwinową, która możemy podzielić dodatkowo na skośną i prostą, przepuklinę udową, pępkową, kresy białej oraz pooperacyjną. Najczęściej przepukliny brzuszne powstają w naturalnych otworach ściany jamy brzusznej, takich jak pępek, kanał pachwinowy, rozwór przełykowy, czy kanał zasłonowy, a także w miejscach obniżonego oporu tkankowego, na przykład w miejscu rany pooperacyjnej.

Każda przepuklina jest zbudowana z kilku podstawowych elementów jakimi są: wrota oraz kanał, worek, czyli uchyłek otrzewnej przedostający się przez szczelinę oraz zawartość worka, którą może być niemal każdy narząd jamy brzusznej, na przykład jelito cienkie, okrężnica esowata lub poprzeczna, czy sieć większa. Wyróżnia się również przepukliny ześlizgowe, których specyfika polega na tym, że narząd trzewny tworzy część ściany worka przepuklinowego.

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać
Sprawdź ofertę »

Powołując się na dane, które ukazały się w artykule prof. dr hab. med. Andrzeja Wysockiego, dotyczącego postępów leczenia przepuklin, na same przepukliny pachwinowe cierpi aż 25% mężczyzn oraz 2% kobiet, przy czym u kobiet częściej występuje przepuklina udowa. W Niemczech liczbę zabiegów wykonywanych rocznie z powodu przepuklin pachwinowych ocenia się na 200 000, natomiast w Polsce liczba ta oscyluje wokół 40 tysięcy.

Przyczyny powstawania przepuklin wrodzonych

Istnieje wiele podziałów przepuklin. Wyróżnia się przepukliny wewnętrzne i zewnętrzne, dzieli się je również pod względem komplikacji na odprowadzalne i nieodprowadzalne. Kolejnym istniejącym podziałem, jest podział na przepukliny wrodzone oraz nabyte.

Do przepuklin wrodzonych zalicza się przepuklinę pępkową oraz pachwinową skośną. Pacjenci cierpiący z powodu tych schorzeń dotknięci są często defektami tkanki łącznej. Pojawiają się one u chorych z zespołem Marfana i z zespołem Ehlersa i Danlosa oraz u pacjentów z tętniakami aorty. Czynnikiem ryzyka, w tych przypadkach, są zaburzenia metabolizmu kolagenu, które przyczyniają się do powstawania zarówno przepuklin pierwotnych jak i pooperacyjnych.

Najważniejsze czynniki ryzyka powstawania przepuklin nabytych

Narządy w jamie brzusznej ułożone są w określonym porządku i przytrzymywane przez mięśnie, błony zbudowane z tkanki łącznej, rozcięgna i więzadła. W przypadku nagłego lub przewlekłego wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej może dojść do pojawienia się przepukliny. Na stan ten najbardziej narażone są osoby otyłe, wykonujące ciężką pracę fizyczną oraz kobiety w ciąży.

Ryzyko pojawienia się przepukliny wzrasta również u osób starszych, kobiet które przeszły kilka porodów, a także u mężczyzn mających problemy z oddawaniem moczu spowodowanymi przerostem gruczołu krokowego, czyli prostaty. Istotnym czynnikiem ryzyka są również choroby podczas których występują ataki kaszlu, a więc szczególnie narażoną grupą chorych są astmatycy oraz osoby dotknięte przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Do innych czynników, które zmniejszają wytrzymałość powłok brzusznych, należą również złe nawyki żywieniowe, przyczyniające się do powstawania zaparć, które w sposób istotny zwiększają ciśnienie w jamie brzusznej. Zagrożeniem może również okazać się nieprawidłowo przeprowadzony trening ze zbyt dużym obciążeniem.

W przypadku przepuklin pooperacyjnych, związanych głownie z zaburzeniami metabolizmu kolagenu, które uwarunkowane są genetycznie, za istotny czynnik ryzyka uważa się również palenie tytoniu, które jest związane z niebezpiecznymi zmianami zachodzącymi w tkance łącznej u nałogowych palaczy. Przepuklina pooperacyjne powstają z powodu osłabienia operowanych mięśni, jednak istotny wpływ na nie ma również niewłaściwa technika chirurgiczna oraz infekcja, na przykład zropienie szwu.

Operacje przepukliny brzusznej
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Bibliografia: "Chirurgia" O. James Garden, "Chirurgia" Wojciech Noszczyk

Autor:

Dodaj komentarz

Przepuklina: schorzenie, którego nie wolno lekceważyć

Przepuklina: schorzenie, którego nie wolno lekceważyć

Choć interesujemy się swoim zdrowiem, coraz więcej wiemy o chorobach, wciąż uparcie lekceważymy niektóre schorzenia, nie dostrzegając konieczności ich leczenia. Tak jest chociażby z przepukliną, której często nie uważamy za „poważną”...

Jak rozpoznać przepuklinę

Jak rozpoznać przepuklinę

Przepuklina (łac. hernia) to ogólna nazwa grupy schorzeń, polegających na nieprawidłowym przemieszczeniu się narządów wewnętrznych. Niezależnie od miejsca występowania, przepuklina daje na ogół zestaw bardzo podobnych objawów. Odpowiednio...

Przepuklina brzuszna a ćwiczenia

Przepuklina brzuszna a ćwiczenia

Ćwiczyć czy nie ćwiczyć - takie pytanie zadaje sobie wielu pacjentów borykających się z przepukliną brzuszną. Odpowiedź jest prosta: ruch jest jak najbardziej wskazany, jednak takie osoby muszą wybierać aktywności sportowe, które nie będą...