Przepukliny: jak je leczyć

Przepuklina (łac. hernia) jest schorzeniem, którego istotą jest nieprawidłowe przemieszczenie się narządów lub ich fragmentów poza jamę ciała. Najczęściej przemieszczeniu ulegają fragmenty jelita grubego i cienkiego, objawiając się charakterystycznym guzkiem. Przepukliny można, a nawet trzeba leczyć – choć samo w sobie schorzenie nie jest groźne dla zdrowia, może prowadzić do niebezpiecznych komplikacji, stanowiących poważne zagrożenie życia pacjenta.

Według różnych źródeł, na przepukliny cierpi od kilku do dziesięciu procent całej populacji, przy czym częściej występują one u mężczyzn, niż u kobiet. Wyróżnia się kilka typów przepuklin, w zależności od miejsca ich powstawania. Najpowszechniejszą odmianą tego schorzenia jest przepuklina pachwinowa, która stanowi ponad 70% wszystkich przypadków przemieszczenia narządów poza właściwe im jamy ciała. Wyróżnia się także przepukliny udowe, mosznowe i pępkowe, jak również przepukliny w kresie białej

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać
Sprawdź ofertę »

Przepukliny można podzielić nie tylko ze względu na miejsce ich powstawania. Klasyfikacja tych zmian obejmuje także podział przepuklin na odprowadzalne (czyli takie, których zawartość może zostać ręcznie umieszczona na powrót w jamie brzusznej), nieodprowadzalne (nie ma możliwości odprowadzenia zawartości worka przepuklinowego, najczęściej z powodu zrostów) oraz zadzierzgnięte i uwięźnięte. Przepukliny można także podzielić na zewnętrzne (kiedy zawartość jam ciała uwypukla się na zewnątrz, pod skórę) i wewnętrzne (fragmenty narządów przemieszczają się poza swoje właściwe miejsce wewnątrz jamy brzusznej lub przemieszczają się do klatki piersiowej), jak również na pierwotne i wtórne.

Przepukliny: przyczyny powstawania, objawy

Diagnostykę przepukliny może przeprowadzić lekarz pierwszego kontaktu

Przyczyny powstawania przepuklin nie są do końca poznane, wiadomo jednak, że za ich pojawienie się mogą być odpowiedzialne zarówno czynniki wrodzone, jak i nabyte. Wśród tych pierwszych najpowszechniejsza jest dysfunkcja w strukturze kolagenu III, co sprzyja osłabieniu tkanki łącznej i jej podatności na podwyższone ciśnienie w jamie brzusznej, a to z kolei predysponuje do powstawania przepuklin. Nabyte czynniki ryzyka to przede wszystkim otyłość, ciężka praca fizyczna, palenie tytoniu i powtarzające się sytuacje, wywołujące wzrost ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej – w grupie ryzyka znajdują się np. osoby z nawracającymi zaparciami i mężczyźni z przerostem prostaty.

Niezależnie od tego, gdzie przepuklina jest umiejscowiona, jej objawy są na ogół zbliżone. Najbardziej charakterystycznym symptomem schorzenia jest miękki guz z miejscu powstania przepukliny, który początkowo daje się bez problemu odprowadzić do wnętrza, z czasem jednak staje się to coraz trudniejsze. O przepuklinie może też świadczyć charakterystyczny ból czy uczucie „pociągania” lub pieczenia, występujące w trakcie uciskania guza lub przemieszczania się zawartości worka przepuklinowego. Ból może promieniować na inne okolice podczas czynności, prowadzących do wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej, np. podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów, kichania czy kaszlu.

Jak można leczyć przepuklinę?

Charakterystycznym objawem przepukliny jest miękki guzek i ból w miejscu jej powstania

Jedyną skuteczną metodą leczenia przepuklin, niezależnie od ich typu, jest zabieg operacyjny. Warto pamiętać, że raz powstała przepuklina nie cofnie się sama, nie jest też możliwe samoistne zmniejszenie jej rozmiarów. Co więcej, nieleczone schorzenie stopniowo postępuje, powodując coraz silniejszy ból i zwiększając dyskomfort pacjenta. Dlatego nawet niewielkich zmian nie należy lekceważyć: przy podejrzeniu przepukliny należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który zazwyczaj już na podstawie badania przedmiotowego jest w stanie zdiagnozować przepuklinę i określić jej rodzaj.

W zależności od typu przepukliny i jej umiejscowienia, procedura operacyjnego leczenia zmiany może różnić się aspektami technicznymi, jej ogólne założenie jest jednak zazwyczaj takie samo: celem operacji jest odprowadzenie zawartości worka przepuklinowego na właściwe miejsce i zszycie wrót przepukliny. Zabiegi takie mogą być przeprowadzane techniką klasyczną lub mniej inwazyjną metodą laparoskopową.

W niektórych przypadkach, np. podczas leczenia przepuklin pachwinowych nawrotowych, w operacjach rozległych przepuklin, a także u pacjentów starszych lub z osłabionymi tkankami, w leczeniu przepuklin stosuje się także specjalne polipropylenowe siatki, których celem jest wzmocnienie powłok brzusznych oraz zmniejszenie ryzyka zawrotu przepukliny. Jest to tzw. technika bezpapięciowa, ponieważ w trakcie zabiegu nie przybliża się do siebie „na siłę” brzegów powstałego na skutek przemieszczenia narządów otworu, co wywołuje napięcie tkanek; zamiast tego ubytek uzupełnia się właśnie za pomocą siatki z tworzywa sztucznego.

Skuteczne leczenie przepuklin możliwe jest tylko przy pomocy operacji

Obecnie stosowanych jest wiele technik operacyjnego leczenia przepuklin, a wyboru metody dokonuje przeprowadzający zabieg specjalista chirurg, kierując się m.in. typem przepukliny. W leczeniu przepukliny pachwinowej najczęściej stosowana jest operacja Bassiniego, polegająca na zaopatrzeniu tylnej ściany kanału pachwinowego szwami niewchłanialnymi i zszyciu poszczególnych mięśni, zastosowanie w operacjach przepukliny tego typu ma także technika Halsteda oraz beznapięciowa technika Lichtensteina. W przypadku przepuklin udowych ich chirurgiczne zaopatrzenie jest możliwe m.in. z dostępu udowego lub brzusznego, stosuje się także laparoskopowe techniki TAPP i TEP. U pacjentów z przepukliną w kresie białej stosuje się proste zszycie wrót przepukliny, a w przypadku większych zmian zastosowanie mają techniki beznapięciowe z użyciem siatek.

Jak wspomniano, skuteczne leczenie przepuklin obejmuje wyłącznie zabieg operacyjny, w niektórych przypadkach lekarz może jednak podjąć decyzję o odroczeniu zabiegu. Wpływ n taki stan rzeczy mogą mieć różne czynniki, w tym występujące u pacjenta inne schorzenia, stanowiące czasowe przeciwwskazanie do zabiegu i wymagające wyrównania przed przystąpieniem do operacji (np. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia elektrolitowe czy cukrzyca). U pacjentów, u których operacja przepukliny jest odroczona oraz u osób z ciężkimi schorzeniami współistniejącymi, u których operacja stanowiłaby realne zagrożenie życia, można zastosować leczenie profilaktyczne, polegające na noszeniu specjalnego pasa przepuklinowego. Taki pas częściowo chroni przed uwięźnięciem przepukliny i stosowany jest jako profilaktyka następstw przepukliny. Warto jednak pamiętać, że tego rodzaju leczenie zachowawcze nie doprowadzi do zmniejszenia się lub cofnięcia przepukliny, co można osiągnąć jedynie przy pomocy zabiegu operacyjnego.

Operacje i leczenie przepuklin
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Niezależnie od tego, czy lekarz podejmie decyzję o operacji, czy o czasowym odroczeniu zabiegu, pacjent z przepukliną powinien znajdować się pod stałą kontrolą specjalistyczną. Wynika to z faktu, że obecność tego schorzenia obarczona jest ryzykiem tzw. uwięźnięcia przepukliny, co jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia i wymaga pilnej interwencji chirurgicznej. Uwięźnięcie przepukliny prowadzi do mechanicznej niedrożności jelit i może nastąpić podczas nagłego wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej. Występujące wówczas objawy tzw. „ostrego brzucha” (m.in. wymioty i nudności, pojawiający się nagle kolkowy ból brzucha czy jego znaczne wzdęcie) każdorazowo powinny stanowić sygnał do natychmiastowego kontaktu z chirurgiem.

Autor:

Dodaj komentarz

O przepuklinie kresy białej słów kilka

O przepuklinie kresy białej słów kilka

Przepukliny należą do grupy stosunkowo powszechnych schorzeń, a ich operacyjne leczenie to jedna z najczęściej wykonywanych procedur chirurgicznych – według różnych danych, każdego roku w naszym kraju przeprowadza się od pięćdziesięciu do...

Jakie czynniki sprzyjają powstawaniu przepuklin?

Jakie czynniki sprzyjają powstawaniu przepuklin?

Przepuklina jest jedną z tych dolegliwości, które – choć zazwyczaj nie dają bardzo uciążliwych dla pacjenta objawów – nie powinny być lekceważone, ponieważ w pewnych sytuacjach mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i wymagają...

Przepuklina: schorzenie, którego nie wolno lekceważyć

Przepuklina: schorzenie, którego nie wolno lekceważyć

Choć interesujemy się swoim zdrowiem, coraz więcej wiemy o chorobach, wciąż uparcie lekceważymy niektóre schorzenia, nie dostrzegając konieczności ich leczenia. Tak jest chociażby z przepukliną, której często nie uważamy za „poważną”...