Tonometria w diagnostyce jaskry

Jaskra, nazywana również cichym złodziejem wzroku, jest jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty. Z jej powodu cierpi około 200 tysięcy Polaków, a wielu innych nie ma świadomości choroby, ze względu na prawie nieuchwytne objawy. Jednym z głównych czynników ryzyka jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, które można wykryć dzięki tonometrii.

Autor
Data publikacji
Czas czytania
2 min.

Dane prezentowane przez WHO ukazują, że jaskra (łac. glaukoma) jest drugą po zaćmie przyczyną ślepoty na świecie. Z jej powodu wzrok straciło ponad 8 milionów ludzi. Pod pojęciem schorzenia kryje się zespół różnych jednostek chorobowych, których cechą charakterystyczną jest uszkodzenie i zanik nerwu wzrokowego – tzw. neuropatia jaskrowa

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać badanie
Sprawdź ofertę »

Wśród czynników, sprzyjających powstaniu jaskry, należy wymienić predyspozycję rodzinną, wiek powyżej 40 lat, a także migreny i bóle głowy. Ponadto wpływ na częstość jej występowania wykazują nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, cukrzyca oraz wady wzroku takie jak krótkowzroczność i dalekowzroczność. Najważniejszym jednak czynnikiem powstawania jaskry jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Tonometria jako element diagnostyki jaskry

Tonometria jest jednym z najważniejszych badań w diagnostyce jaskry. Dzięki niej możliwe jest wczesne wykrycie zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, którego przyczyny upatruje się w upośledzeniu odpływania cieczy wodnistej z oka.

W badaniu okulistycznym wyróżnia się kilka różnych rodzajów tonometrii. Najpopularniejsza z nich, tzw. tonometria bezkontaktowa (air-puf) wykonywana jest podczas rutynowej wizyty u okulisty. Polega ona na wytworzeniu podmuchu sprzężonego powietrza, dzięki któremu dochodzi do spłaszczenia rogówki. Czas na to potrzebny jest rejestrowany przez aparat, a następnie przeliczany na wartości ciśnienia. Zaletą badania jest szybkość jego wykonywania i brak konieczności znieczulenia miejscowego. Należy jednak podkreślić, że jest to metoda przesiewowa i często obarczona błędem – w zależności od aparatu może zawyżać wyniki przy górnej oraz zaniżać przy dolnej granicy normy.

Aktualnie za najdokładniejszą metodę oznaczania ciśnienia wewnątrzgałkowego uważa się tonometrię aplanacyjną Goldmanna. Do przeprowadzenia badania konieczne jest wcześniejsze znieczulenie miejscowe oka. Przy użyciu lampy szczelinowej, film łzowy zabarwiany jest fluoresceiną. Następnie przykłada się do rogówki końcówkę tonometru Goldmanna. Dochodzi wówczas do wytworzenia okrężnego, fluoryzującego w niebieskim świetle, menisku filmu łzowego w miejscu zetknięcia z urządzeniem. Pryzmat dzieli go na dwa półokręgi, które za pomocą specjalnego pokrętła, badający łączy w literę „S” i odczytuje z jego skali wartość ciśnienia. Zaletą metody jest brak wpływu sztywności powłok gałki ocznej na wynik badania. Z drugiej zaś strony tonometrii Goldmanna nie można stosować w przypadku zniekształceń powierzchni oraz obrzęku rogówki.

Ostatnim stosowanym rodzajem badania jest tonometria impresyjna. Podobnie jak aplanacyjna, wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym. U leżącego pacjenta ustawia się pionowo na rogówce tonometr Schiötza. Ma on za zadaniem odkształcenie powierzchni oka, której opór zależny jest od ciśnienia wewnątrzgałkowego. Jego stopień wyznacza skala, który następnie przelicza się na wartość w mmHg. Badanie to jest obarczone błędem u osób starszych, ze względu na dużą sztywność gałki ocznej oraz u cierpiących z powodu choroby Gravesa-Basedowa u których wynik może być zaniżony.

Badanie ciśnienia w gałce ocznej
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Tonometria jest jednym z najważniejszych badań, które wykrywa podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Tonometria umożliwia wczesne wykrycie jaskry oraz zapobiegnie utracie wzroku. Osoby z dużą ilością czynników sprzyjających powstawaniu schorzenia powinny mieć wykonaną tonometrię co najmniej raz w roku.

Źródła: Niżankowska M., Okulistyka – podstawy kliniczne, PZWL, Warszawa 2007; www.jaskra.org.pl; www.mp.pl

Dodaj komentarz

Co to jest tonometr aplanacyjny Goldmana?

Co to jest tonometr aplanacyjny Goldmana?

Tonometr aplanacyjny Goldmana od ponad 50 lat wykorzystywany jest w okulistyce do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego oka – jednego z kluczowych elementów diagnostyki i skutecznego leczenia jaskry. Procedura jest całkowicie bezbolesna i trwa około...

Czym jest i jak działa Dynamiczny Tonometr Konturowy Pascal

Czym jest i jak działa Dynamiczny Tonometr Konturowy Pascal

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego jest bardzo istotnym elementem leczenia i zapobiegania rozwojowi jaskry, nadciśnienia ocznego oraz po przeprowadzonych operacjach okulistycznych. Dynamiczny tonometr konturowy Pascal umożliwa błyskawiczne i...

Dynamiczna tonometria Pascala w diagnostyce jaskry

Dynamiczna tonometria Pascala w diagnostyce jaskry

Jaskra staje się coraz większym problemem na całym świecie. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że cierpi na nią już ponad 70 mln ludzi na różnych kontynentach, z czego co najmniej 6 mln już straciło nieodwracalnie wzrok z...