Co to jest soczewka o wydłużonej głębi ostrości widzenia i jakie ma zastosowanie

Według szacunkowych danych, opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (ang. World Health Organization; WHO), istotne upośledzenie zdolności widzenia można stwierdzić u około 285 milionów osób na całym świecie. Jedną z chorób, prowadzącą w swoim rozwoju i przebiegu do upośledzenia funkcji narządu wzroku, jest zaćma, która - niezoperowana - odpowiada za aż 33% wszystkich przypadków istotnych zaburzeń narządu wzroku.

Zaćmą (łac. cataracta) nazywamy najogólniej wrodzoną bądź nabytą chorobę oczu, która w swoim przebiegu prowadzi do postępującego w czasie zmętnienia soczewki oka. Soczewka oka jest strukturą wewnątrz gałki ocznej, która w zdrowym organizmie umożliwia prawidłowe przepuszczanie i skupianie wpadających do oka promieni świetlnych na siatkówce. 

Sprawdź ofertę »

Istnieje bardzo wiele możliwych przyczyn rozwoju zaćmy, wśród których wymienić należy m.in. wieloletnią cukrzycę, stany zapalne gałki ocznej, przebyte urazy narządu wzroku czy czynniki dziedziczne. Nieleczona zaćma prowadzi w swoim przebiegu najczęściej do istotnego pogorszenia wzroku, a ostatecznie nawet do ślepoty.

Soczewka o wydłużonej głębi ostrości widzenia: jakie daje możliwości?

Istotą leczenia zaćmy jest przeprowadzenie odpowiedniego zabiegu operacyjnego, którego celem jest zastąpienie zmętniałej i niewydolnej soczewki własnej pacjenta odpowiednią soczewką sztuczną. Zabieg taki najczęściej przeprowadza się tzw. metodą fakoemulsyfikacji, której celem jest rozbicie zmętniałej soczewki oka przy wykorzystaniu energii ultradźwięków, a następnie jej odessanie przez wykonane wcześniej, niewielkich rozmiarów cięcie chirurgiczne. W następnym etapie zabiegu w miejsce usuniętej soczewki wprowadza się, początkowo zwiniętą, wewnątrzgałkową sztuczną soczewką oka (ang. intraocular lens, IOL) którą może być soczewka o wydłużonej głębi ostrości widzenia.

W zależności od potrzeb i charakteru pracy pacjenta, zastosowanie w zabiegach leczenia zaćmy znajdują różne rodzaje sztucznych soczewek oka. Soczewki wewnątrzgałkowe o wydłużonej głębi ostrości widzenia zwane są również soczewkami Symphony i, w porównaniu do innych powszechnie stosowanych sztucznych soczewek oka, posiadają szereg dodatkowych zalet. Wewnątrzgałkowe soczewki Symphony umożliwiają, pacjentom po operacji usunięcia zaćmy odpowiednią akomodację oka zarówno do bliży, jak i do dali. Dzięki temu istotnej poprawie ulega codzienne życie i funkcjonowanie pacjenta, który po wszczepieniu soczewki o wydłużonej głębi ostrości widzenia, może wieść życie bez ograniczeń, jakie niosą ze sobą niektóre standardowe soczewki wewnątrzgałkowe. 

Soczewki Symphony, dzięki pozytywnemu wpływowi na akomodację oka, pozwalają pacjentom uniknąć konieczności stosowania dodatkowych par okularów do widzenia na bliższe odległości, np. podczas czytania gazety czy książki. Dodatkowo, zastosowanie podczas operacji usunięcia zaćmy soczewek Symphony pozwala zazwyczaj jednocześnie na bardzo dobrą korekcję niektórych wybranych wad narządu wzroku, np. krótkowzroczności czy dalekowzroczności.

Soczewki o wydłużonej głębi ostrości widzenia pozwalają również pacjentom po zabiegu na zazwyczaj bezproblemowe prowadzenie samochodu. Niestety, pomimo szeregu zalet, jaki niesie ze sobą zastosowanie podczas zabiegu operacyjnego tego rodzaju soczewek wewnątrzgałkowych, należy pamiętać o ich potencjalnych wadach. Niektórzy pacjenci po wszczepieniu tego typu soczewek skarżyć się mogą m.in. na problemy z rozróżnieniem kontrastu międzybarwowego lub odcieni szarości, zwłaszcza przy słabym świetle lub podczas gęstej mgły. Dodatkowo część chorych po zabiegu zgłaszać może obecność efektu halo (obecność poświaty wokół, najczęściej, punktowych źródeł światła) czy blasków.

Na szczęście w wielu przypadków zalety zdecydowanie przewyższają wymienione powyżej wady. związane z używaniem soczewek o wydłużonej głębi ostrości widzenia. Sam przebieg operacji. związanej z wszczepieniem soczewek Symphony. nie różni się od innych zabiegów tego typu i trwa przeciętnie około 20-30 minut z zastosowaniem technik znieczulenia miejscowego.

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki o wydłużonej głębi ostrości widzenia
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Bibliografia: www.who.int

Autor:

Dodaj komentarz

Rak brodawkowaty tarczycy - objawy i leczenie

Rak brodawkowaty tarczycy - objawy i leczenie

Chorobami kwalifikującymi się do całkowitej operacji tarczycy (łac. strumectomia totalis bilateralis), są między innymi nowotwory gruczołu tarczowego, wśród nich rak brodawkowaty, pęcherzykowy i rdzeniasty tarczycy, a także rak...

Nowoczesne metody leczenia tarczycy

Nowoczesne metody leczenia tarczycy

Rozwój medycyny zabiegowej, zmierzający obecnie w kierunku jak najmniejszej ingerencji i inwazyjności, trwa już od pewnego czasu i przebiega w bardzo szybkim tempie. Dzieje się tak również w przypadku chirurgii endokrynologicznej, która jest w...