Jakie czynniki sprzyjają powstawaniu przepuklin?

Przepuklina jest jedną z tych dolegliwości, które – choć zazwyczaj nie dają bardzo uciążliwych dla pacjenta objawów – nie powinny być lekceważone, ponieważ w pewnych sytuacjach mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i wymagają natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Z tego względu warto wiedzieć, kto jest szczególnie narażony na ich powstawanie i jakie czynniki sprzyjają rozwojowi tego schorzenia.

Istnieje wiele rodzajów przepuklin, które różnią się od siebie miejscem występowania, podczas gdy specyfika schorzenia oraz jego główne objawy pozostają w zasadzie takie same. Najbardziej powszechną odmianą przepukliny jest przepuklina pachwinowa, stanowiąca, według różnych źródeł, od 60 do nawet 80% wszystkich przypadków występowania tego schorzenia. Znacznie rzadziej występują inne odmiany przepuklin, w tym przepuklina udowa (średnio 10 razy rzadsza niż przepuklina pachwinowa), pępkowa czy przepuklina w kresie białej. 

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać
Sprawdź ofertę »

Przepuklina to stosunkowo częste schorzenie, dotykające nawet 20% populacji. Pojawienie się przepukliny uzależnione jest od wielu czynników, a wpływ na ryzyko pojawienia się schorzenia mają nie tylko predyspozycje genetyczne, ale także – w dużej mierze – nasz styl życia. Choć każda przepuklina ma swój zestaw czynników ryzyka, dla większości z nich istnieje grupa pokrywających się predyspozycji. Co więc sprzyja powstawaniu przepuklin?

Przepukliny – czynniki ryzyka

Choć przyczyny powstawania przepuklin do dzisiejszego dnia nie są do końca poznane, chirurdzy są zgodni, że istnieje zestaw czynników, zwiększających ryzyko pojawienia się u pacjenta tego schorzenia. Predyspozycje do powstawania przepuklin można podzielić ze względu na to, czy mają one charakter wrodzony, czy nabyty. W przypadku przepuklin wrodzonych, głównym czynnikiem ryzyka są defekty tkanki łącznej, wynikające z zaburzenia metabolizmu kolagenu. U chorych z wrodzonymi predyspozycjami do powstawania przepuklin zaburzona jest równowaga pomiędzy syntezą tzw. kolagenu typu III, nazywanego niedojrzałą formą kolagenu, a kolagenu typu I. Zwiększenie ilości kolagenu typu III w tkance łącznej sprawia, że jest ona mniej wytrzymała, co w przypadku sytuacji, powodujących wzrost ciśnienia w jamie brzusznej, zwiększa ryzyko powstawania przepuklin.

Znacznie dłuższa jest lista czynników nabytych, predysponujących do powstawania przepuklin, które jednak również sprowadzają się do sytuacji, wywołujących osłabienia tkanek w obrębie jamy brzusznej oraz tych powodujących wzrost ciśnienia wewnątrzbrzusznego. Czynnikiem, wpływającym na osłabienie tkanek jest palenie papierosów – u nałogowych palaczy zachodzą bowiem niebezpieczne zmiany w obrębie tkanki łącznej. Na powstawanie przepuklin znacznie bardziej narażone są też osoby starsze, ponieważ degeneracja i osłabienie włókien kolagenowych postępuje z wiekiem.

Jednym z najważniejszych czynników, zwiększających ryzyko powstawania praktycznie każdego rodzaju przepuklin nabytych, są sytuacje, wywołujące długotrwały wzrost ciśnienia wewnątrzbrzusznego, osłabiający tkanki i wpływający na ich szybsze „zużycie”. Taki wzrost może występować np. u osób z przewlekłymi zaparciami, a także wykonujących ciężką pracę fizyczną, ale również u śpiewaków operowych lub osób, podnoszących ciężary, w tym regularnie uprawiających sporty siłowe.

Długotrwałe zwiększenie ciśnienia w jamie brzusznej pojawia się także u chorych na przerost gruczołu krokowego oraz niektóre choroby płuc, przebiegające z przewlekłym kaszlem. Zaliczają się do nich m.in. astma i choroba obturacyjna płuc, dlatego one również stanowią czynniki ryzyka powstawania przepuklin.

Czynnikiem, zwiększającym ryzyko występowania przepuklin u kobiet, jest także ciąża oraz poród. Jest to związane z faktem, że u ciężarnych pod wpływem rozwoju płodu i powiększania rozmiaru brzucha jednocześnie zmniejsza się wytrzymałość tkanek, tworzących ścianę jamy brzusznej. Z kolei czynnikami, zwiększającymi ryzyko pojawienia się przepukliny pooperacyjnej (które pojawiają się, według Towarzystwa Chirurgów Polskich, średnio w 10-15% przypadków ran pooperacyjnych w obrębie brzucha), jest m.in. zbyt rzadkie rozmieszczenie szwów w obrębie rany oraz przeprowadzenie zbyt długiego cięcia powłok.

Niezależnie od przyczyny powstawania przepukliny i jej rodzaju, jedyną skuteczną metodą leczenia tego schorzenia jest operacja przepukliny, która może być przeprowadzona techniką klasyczną lub – mniej inwazyjną – laparoskopową. W celu wzmocnienia osłabionych tkanek w obrębie wrót przepukliny często stosuje się specjalne siatki z tworzywa sztucznego.

Operacje i leczenie przepuklin
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Źródła: www.hernia.org; www.ncbi.nlm.nih.gov;

Autor:

Dodaj komentarz

O przepuklinie kresy białej słów kilka

O przepuklinie kresy białej słów kilka

Przepukliny należą do grupy stosunkowo powszechnych schorzeń, a ich operacyjne leczenie to jedna z najczęściej wykonywanych procedur chirurgicznych – według różnych danych, każdego roku w naszym kraju przeprowadza się od pięćdziesięciu do...

Przepuklina: schorzenie, którego nie wolno lekceważyć

Przepuklina: schorzenie, którego nie wolno lekceważyć

Choć interesujemy się swoim zdrowiem, coraz więcej wiemy o chorobach, wciąż uparcie lekceważymy niektóre schorzenia, nie dostrzegając konieczności ich leczenia. Tak jest chociażby z przepukliną, której często nie uważamy za „poważną”...

Przepukliny: jak je leczyć

Przepukliny: jak je leczyć

Przepuklina (łac. hernia) jest schorzeniem, którego istotą jest nieprawidłowe przemieszczenie się narządów lub ich fragmentów poza jamę ciała. Najczęściej przemieszczeniu ulegają fragmenty jelita grubego i cienkiego, objawiając się...