Kiedy wykonuje się rezonans magnetyczny całego ciała

Badanie rezonansem magnetycznym stanowi jedną z najbardziej dokładnych metod radiologicznych i jest coraz szerzej stosowane we współczesnej medycynie. Zastosowanie odpowiedniej aparatury daje możliwość przeskanowania całego ciała podczas jednej sesji obrazowania. Pozwala to na ogólną ocenę stanu zdrowia pacjenta i szybkie wykrycie potencjalnych zagrożeń, co znacznie zwiększa szanse na całkowite wyleczenie.

Rezonans magnetyczny jest nieinwazyjną, bezbolesną i bardzo dokładną metodą obrazowania, która  wykorzystuje bezpieczne dla pacjenta pole magnetyczne o dużym natężeniu oraz właściwości jąder atomów wodoru - protonów. Po umieszczeniu w silnym polu magnetycznym ulegają one namagnesowaniu i pobudzane są falami elektromagnetycznymi o częstotliwości radiowej, co zmienia parametry magnetyzacji. Odbierany sygnał różni się w zależności od tkanek i następnie jest analizowany przez system komputerowy, który poprzez specjalne obliczenia przetwarza uzyskane dane na obrazy.  Co więcej, przy wykorzystaniu nowoczesnych programów można otrzymać przekroje skanowanych narządów we wszystkich płaszczyznach.

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać
Sprawdź ofertę »

Historia obrazowania metodą rezonansu magnetycznego sięga lat 70. ubiegłego wieku. W Polsce pierwszy aparat do wykonywania tego typu badań został uruchomiony w 1991 roku. Opisywana technika została doceniona przez świat nauki, co zaowocowało przyznaniem Nagrody Nobla dwóm naukowcom - Paulowi Lauterburowi z Uniwersytetu w Illnosis oraz Sir Peterowi Mansfieldowi z Uniwersytetu w Nothingam. Rozwijająca się w dalszym ciągu medycyna, stwarza coraz więcej możliwości diagnostycznych, co znacznie ułatwia  szybkie rozpoznawanie i leczenie wielu schorzeń.

Rezonans magnetyczny całego ciała - kiedy wykonuje się badanie?

Badanie metodą rezonansu magnetycznego umożliwia zobrazowanie całego ciała (ang. whole-body MRI). W ten sposób uzyskuje się ponad 2 000 dokładnych zdjęć, o wysokiej rozdzielczości, które stanowią przekrojowe skany, obejmujące głowę, szyję, ramiona, klatkę piersiową, jamę brzuszną, miednicę oraz uda i podudzia. Dużą zaletą opisywanej metody jest możliwość poznania stanu swojego organizmu już podczas jednego badania, które trwa około 60 minut. Radiolodzy oglądając uzyskane obrazy, mogą zidentyfikować podejrzane o zmiany chorobowe obszary, dlatego też  whole-body MRI jest procedurą diagnostyczną, dzięki której wczesne wykrycie potencjalnych patologii może w znaczącym stopniu wpłynąć na dalsze postępowanie terapeutyczne. Wykryte zmiany są następnie szczegółowo analizowane przy pomocy innych dostępnych badań obrazowych, co umożliwia leczenie schorzeń we wczesnej fazie ich rozwoju.

Rezonans magnetyczny całego ciała stosuje się, gdy chcemy wstępnie ocenić kondycję naczyń w naszym organizmie, ponieważ uwidacznia on między innymi żylaki kończyn dolnych oraz inne występujące w tych strukturach anatomicznych deformacje i wady rozwojowe. Wykrywa również guzki w obrębie tkanek miękkich, a także zmiany dotyczące mięśni oraz ścięgien, takie jak urazy, obrzęk czy procesy zapalne oraz pomaga zdiagnozować choroby reumatologiczne.

Należy zaznaczyć, że opisywana metoda obrazowania jest doskonałym badaniem przesiewowym u pacjentów onkologicznych, gdyż pozwala na wykrycie rozsianych zmian nowotworowych i ognisk przerzutowych, przede wszystkim w szpiku kostnym i narządach miąższowych. Rezonans magnetyczny całego ciała wykorzystywany jest również w diagnostyce chorób neurologicznych, między innymi do oceny kanału kręgowego i wykrywania ucisku struktur nerwowych przez zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. Ze względu na bezpieczeństwo i nieobciążanie pacjenta promieniowaniem rentgenowskim opisywana technika obrazowania znajduje też zastosowanie w pediatrii oraz u kobiet w ciąży.

Rezonans magnetyczny
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Źródło: B. Pruszyński, "Radiologia. Diagnostyka obrazowa"; wyd. 2, PZWL, Warszawa, 2005 dodruk 2014; ISBN: 978-83-200-4325-9

Autor:

Rezonans magnetyczny - więcej na ten temat

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny

Badanie rezonansem magnetycznym umożliwia dokładne sprawdzenie stanu, w jakim znajdują poszczególne narządy ludzkiego ciała. Lekarze kierują pacjentów na rezonans…

Dodaj komentarz

Wskazania do rezonansu magnetycznego głowy

Wskazania do rezonansu magnetycznego głowy

Obrazowanie z użyciem rezonansu magnetycznego, obok tomografii komputerowej, jest jednym z największych osiągnięć współczesnej radiologii. Dzięki temu badaniu, już na wczesnym etapie, jesteśmy w stanie zdiagnozować wiele chorób i podjąć...

Czy badanie rezonansem magnetycznym jest bezpieczne?

Czy badanie rezonansem magnetycznym jest bezpieczne?

Badanie z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego jest obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych badań obrazowych, które jednocześnie stało się badaniem powszechnie dostępnym. Aparaty MRI znajdują się dziś w większości placówek szpitalnych i...