Leczenie jaskry metodą cyklofotokoagulacji

Unikalne cechy światła laserowego umożliwiają precyzyjną aplikację dużej ilości energii w ściśle określone miejsce. To bardzo pożądane z punktu widzenia medycyny właściwości, w związku z czym laser znalazł zastosowanie niemal w każdej jej dziedzinie. Także lekarze okuliści czerpią garściami z wynalazku, który zrewolucjonizował leczenie jaskry.

Jaskra (inaczej glaucoma) to grupa nieuleczalnych chorób oczu, prowadząca do uszkodzenia nerwu wzrokowego i utraty widzenia. Wyróżnia się dwa główne typy jaskry: postępującą z wiekiem, początkowo asymptomatyczną postać z otwartym kątem przesączania oraz postać z zamkniętym kątem o ostrym lub skrytym przebiegu. U podłoża zmian leży najczęściej nadciśnienie oczne, choć wg. Sommer i in. w niektórych populacjach tylko w 50% przypadków wzmożonemu ciśnieniu śródocznemu towarzyszy jaskra. 

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać operację
Sprawdź ofertę »

Jaskra jest wiodącą przyczyną ślepoty na świecie. Dane, przedstawione w opracowaniu Cook i in. mówią o 60 milionach osób, cierpiących z powodu neuropatii nerwu wzrokowego oraz o 8,4 milionach, które utraciły wzrok w następstwie rozwiniętej jaskry. Szacuje się, że powyższe liczby wzrosną w 2020 roku odpowiednio do 80 i 11,2 milionów.

Jaka jest rola cyklofotokoagulacji w leczeniu jaskry?

W budowie gałki ocznej uwagę zwracają zlokalizowana pomiędzy rogówką a przednią powierzchnią tęczówki komora przednia oraz - znajdująca się do tyłu od tęczówki - komora tylna. W normalnych warunkach ciecz wodnista oka, produkowana przez wyrostki rzęskowe, podlega swobodnej cyrkulacji między komorami. W przypadku jaskry przesączanie przez siateczkę beleczkową na granicy dwóch komór zostaje upośledzone, wskutek czego ciśnienie płynu w gałce ocznej niebezpiecznie wzrasta. Podstawą terapii glaucomy są krople, zmniejszające ciśnienie wewnątrzgałkowe w mechanizmie ograniczania produkcji cieczy bądź ułatwienia jej odpływu, zabiegi laserowe oraz chirurgiczne. Nie wszystkie sposoby charakteryzuje taka sama efektywność.

W trakcie terapii jaskry z użyciem procedury cyklofotokoagulacji niszczone jest miejsce produkcji cieczy wodnistej, dzięki czemu cyklofotokoagulacja jest skuteczniejsza w porównaniu ze standardowym leczeniem laserem i nie wymaga powtarzania. Wyróżnia się dwa typy zabiegu: cyklofotokoagulację przeztwardówkową (TSCPC) i endoskopową (ECP). W pierwszej technice 20-30 przyłożeń sondy G w okolicę rąbka twardówki generuje destrukcyjne impulsy. W metodzie endoskopowej natomiast małe urządzenie wprowadza się przez nacięcie na brzegu rogówki, w bezpośrednie sąsiedztwo koagulowanych wyrostków rzęskowych.

Korzyści, płynące z zabiegów cyklofotokoagulacji jaskry to przede wszystkim poprawa kontroli jaskry za pomocą środków farmakologicznych, redukcja bólu, spowodowanego ostrym atakiem oraz obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego do poziomu, ograniczającego progresję choroby. Należy jednak pamiętać, że cofnięcie dokonanych zmian jest niemożliwe. Końcowe efekty cyklofotokoagulacji w dużej mierze uzależnione są od wieku pacjenta, charakteru jaskry i uwarunkowań budowy anatomicznej oka, a także od przebytych operacji oka i chorób współistniejących. Zgodnie z danymi Francis i in., w czasie 12 miesięcznego okresu obserwacyjnego po ECP średni spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego wynosił 7,77 mmHg. W leczeniu metodą TSCPC Schuman i in. uzyskali natomiast średni spadek na poziomie 15,5 mmHg.

Cyklofotokoagulacja, podobnie jak każdy inny zabieg, przeprowadzany na delikatnych strukturach oka, obarczony jest pewnym ryzykiem. W okresie pooperacyjnym mogą wystąpić dolegliwości bólowe, krwawienia, ubytki nabłonków, a także spadek ostrości wzroku.

Zabiegi leczenia jaskry techniką cyklofotokoagulacji widnieją na liście świadczeń refundowanych przez NFZ. W związku z długim czasem oczekiwania wielu pacjentów decyduje się jednak na leczenie w placówkach prywatnych. W Nałęczowie cena procedury to 700 zł, a we Wrocławiu 1 300 zł.

Operacja jaskry metodą cyklofotokoagulacji
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Bibliografia: Sommer A, Tielsch JM, Katz J, et al. (August 1991). "Relationship between intraocular pressure and primary open angle glaucoma among white and black Americans. The Baltimore Eye Survey". Arch Ophthalmol. 109 (8): 1090–5; Cook C, Foster P. Epidemiology of glaucoma: what’s new? Can J Ophthalmol. 2012; 47(3): 223-6; Mahdy M. Efficacy and Safety of Selective Laser Trabeculoplasty as a Primary Procedure for Controlling Intraocular Pressure in Primary Open Angle Glaucoma and Ocular Hypertensive Patients. Sultan Qaboos Univ Med J. 2008; 8(1): 53–58; Francis BA, A. Shahem Kawji AS, Thao Vo N et al. Endoscopic Cyclophotocoagulation (ECP) in the Management of Uncontrolled Glaucoma With Prior Aqueous Tube Shunt; Schuman JS, Puliafito CA, Allingham RR, Belcher CD, Bellows AR et al. Contact Transscleral Continuous Wave Neodymium:YAG Laser Cyclophotocoagulation. Ophthalmology. 1990; 97(5): 571-580.

Autor:

Dodaj komentarz

Rak brodawkowaty tarczycy - objawy i leczenie

Rak brodawkowaty tarczycy - objawy i leczenie

Chorobami kwalifikującymi się do całkowitej operacji tarczycy (łac. strumectomia totalis bilateralis), są między innymi nowotwory gruczołu tarczowego, wśród nich rak brodawkowaty, pęcherzykowy i rdzeniasty tarczycy, a także rak...

Nowoczesne metody leczenia tarczycy

Nowoczesne metody leczenia tarczycy

Rozwój medycyny zabiegowej, zmierzający obecnie w kierunku jak najmniejszej ingerencji i inwazyjności, trwa już od pewnego czasu i przebiega w bardzo szybkim tempie. Dzieje się tak również w przypadku chirurgii endokrynologicznej, która jest w...