Nowoczesne metody diagnostyczne zmian skórnych

Skóra stanowi najbardziej zewnętrzną warstwę naszego ciała. Wszelkiego rodzaju defekty, stwierdzane w jej obrębie, szczególnie w okolicy odsłoniętych części ciała, takich jak twarz czy ręce, w widoczny sposób wpływają na nasz wygląd zewnętrzny. Należy przy tym mieć na uwadze, że część zmian skórnych stanowić może objaw poważniejszych chorób ogólnoustrojowych. Współczesna medycyna oferuje pacjentom, którzy są zaniepokojeni stwierdzonymi nieprawidłowościami, szeroki zakres specjalistycznych metod diagnostycznych.

Autor
Data publikacji
Czas czytania
2 min.

Precyzyjna i dokładna diagnostyka zmian skórnych odgrywa ważną rolę w procesie rozpoznawania i prognozowania w przebiegu wielu chorób. Obecność nieprawidłowych wykwitów skórnych można zazwyczaj stwierdzić m.in. w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego, w którym niejednokrotnie występują zmiany w postaci rumienia w kształcie motyla na skórze twarzy oraz w innych chorobach reumatologicznych. 

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać
Sprawdź ofertę »

Dzięki rozwojowi nowoczesnych metod diagnostycznych możliwe staje się równie często wstępne rozpoznawanie nowotworowych zmian skórnych na wczesnym etapie ich rozwoju i zaawansowania. Postępowanie takie umożliwia m.in. doszczętne usunięcie podejrzanej zmiany zanim dojdzie do groźnych dla życia i zdrowia przerzutów. 

Jakie są nowoczesne metody diagnostyki zmian skórnych?

Jedną z nowoczesnych i obecnie często stosowanych metod diagnostycznych zmian skórnych jest tzw. videodermatoskopia. Analiza zmian skórnych za pomocą videodermatoskopu polega najogólniej na oglądaniu przez lekarza wybranego fragmentu skóry za pomocą specjalnej głowicy, zaopatrzonej w cyfrową kamerę. Videodermatoskop umożliwia m.in. przesłanie przechwyconego obrazu na ekran monitora, jego znaczne powiększenie, jak również późniejszą archiwizację uzyskanych danych. W porównaniu ze zwykłym dermatoskopem, videodermatoskop umożliwia uzyskanie znacznie większego powiększenia oglądanych zmian skórnych, co pozwala lekarzowi na przeprowadzenie bardziej dokładnej i wnikliwej diagnostyki. Zaletą tego badania jest m.in. fakt, że jest ono dla pacjenta bezbolesne i pozwala jednocześnie na ograniczenie liczby zmian skórnych do wycięcia do tych najbardziej podejrzanych o proces rozrostowy.

W diagnozowaniu zmian skórnych zastosowanie znajduje również tzw. mikroskop konfokalny. Jego zalety, w porównaniu ze zwykłym mikroskopem świetlnym, wynikają m.in. ze zwiększonej rozdzielczości i wyższego kontrastu uzyskanych obrazów. Badanie preparatów tkankowych przy użyciu mikroskopu konfokalnego umożliwia, w wybranych przypadkach, uzyskanie nawet 600-krotnego powiększenia. Tzw. refleksyjna mikroskopia konfokalna (ang. reflectance confokal microscopy, RCM) pozwala przy tym na nieinwazyjne oglądanie i diagnozowanie zmian skórnych przyżyciowo, czyli in vivo. Poza wstępnym rozpoznawaniem zmian podejrzanych o rozrost nowotworowy mikroskopia konfokalna znajduje ważne zastosowanie w diagnostyce wielu łagodnych zmian o charakterze melanocytarnym.

Skaner dermatologiczny jest nowoczesnym urządzeniem, które wykorzystuje zalety szeroko rozpowszechnionej w medycynie ultrasonografii (USG) do diagnostyki zmian w tkankach skóry. Dzięki zastosowaniu energii ultradźwięków lekarz przeprowadzający badanie ma możliwość oceny grubości czy gęstości (echogeniczności) poszczególnych struktur tkanek skóry. Do zalet badania tą metodą należy możliwość m.in. oszacowania naciekania zmiany nowotworowej w głąb tkanek skóry, oceny grubości badanej zmiany czy monitorowania efektów zastosowanego leczenia. Do zalet skaneru dermatologicznego zaliczyć należy również wysoką powtarzalność samego badania, co sprawia, że monitorowanie poszczególnych zmian skórnych jest wysoce efektywne. 

Pomimo szybkiego i gwałtownego rozwoju technik i metod diagnostyki nieinwazyjnej, ciągle podstawowe znaczenie w rozpoznawaniu wielu zmian skórnych, w tym czerniaka skóry, ma badanie histopatologiczne pobranego w procesie biopsji wycinka tkankowego. Dzięki odpowiedniemu utrwaleniu i barwieniu uzyskanych skrawków tkankowych możliwe jest postawienie ostatecznego rozpoznania i wdrożenie określonego leczenia, które w przypadku czerniaka skóry ma podstawowe znaczenia. 

Badanie zmian skórnych mikroskopem konfokalnym
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Bibliografia:  www.skincancer.org; www.aad.org

Dodaj komentarz

Mikroskop konfokalny w diagnostyce czerniaka

Mikroskop konfokalny w diagnostyce czerniaka

Podstawy wykorzystania mikroskopu konfokalnego zostały opublikowane już w 1961 roku przez amerykańskiego naukowca Marvina Minskiego. Od tego czasu musiało minąć jednak kilkadziesiąt lat, aby urządzenie stało się dostępne w diagnostyce chorób...

Badanie zmian skórnych mikroskopem konfokalnym

Badanie zmian skórnych mikroskopem konfokalnym

Wykorzystanie mikroskopu konfokalnego w dermatologii bez wątpienia zrewolucjonizowało możliwości wczesnej, bezinwazyjnej diagnostyki czerniaka i innych, niemelanocytarnych nowotworów skóry. Budowa mikroskopu konfokalnego pozwala na ocenę struktur...