Ocena tarczy nerwu wzrokowego w diagnostyce jaskry

Jaskra to grupa chorób, które charakteryzują się podstępnym, wieloletnim przebiegiem, mogącym w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do utraty wzroku. Według magazynu The British Journal of Opthalmology, w 2020 roku liczba chorych na jaskrę wyniesie niemal 80 milionów ludzi, a u ponad 11 milionów spowoduje ona trwałą utratę wzroku. W Polsce liczbę chorych szacuje się obecnie na około 200 tysięcy - zagrożonych tą chorobą jest jednak trzykrotnie więcej. Nie dziwi zatem, że jaskra jest obecnie drugą co do częstości przyczyną występowania ślepoty. Te zatrważające dane wskazują jednoznacznie jak istotne jest regularne badanie oczu przez specjalistę.

Jaskra nie manifestuje się objawami, które mogłyby skłonić chorego do wizyty u lekarza - zwykle wykrywana jest przypadkowo. W przypadku jaskry dłużej trwającej może dojść do pojawienia się ubytków w polu widzenia, które stopniowo będą ulegały poszerzeniu aż do całkowitej utraty widzenia. Zasadniczo jaskra polega bowiem na postępującym uszkodzeniu włókien nerwowych nerwu wzrokowego, które jest spowodowane stale podwyższonym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej. 

Badanie HRT od 80 zł
wybierz miasto, w którym chcesz wykonać badanie
Sprawdź ofertę »

Badaniem, wykonywanym w celu oceny postępu jaskry i stopnia uszkodzeń nerwu wzrokowego, jest ocena tarczy nerwu wzrokowego.

Na czym polega badanie tarczy nerwu wzrokowego w diagnostyce jaskry? 

Tarcza nerwu wzrokowego, zwana również krążkiem nerwu wzrokowego, jest miejscem w obrębie siatkówki, z którego wychodzi nerw wzrokowy. Badanie tarczy nerwu wzrokowego polega na tomograficznym obrazowaniu powyższych struktur i umożliwia dokładną ich ocenę poprzez stworzenie precyzyjnegp, trójwymiarowego obrazu. 

Ocena tarczy nerwu wzrokowego wymaga dużego doświadczenia od wykonującego ją lekarza. W pierwszym etapie okulista musi bowiem ocenić granice tarczy i, w zależności od precyzji określonych granic, uzyskany w trakcie badania obraz jest następnie klasyfikowany jako prawidłowy bądź nieprawidłowy. Badanie wykorzystuje emisję wiązki światła lasera o długości 670nm, która penetruje coraz głębiej położone struktury oka. Uzyskane w ten sposób obrazy dwuwymiarowe podlegają obróbce komputerowej i nałożone na siebie umożliwiają uzyskanie bardzo dokładnego obrazu tarczy oraz nerwu wzrokowego. Niewątpliwą zaletą badania tarczy nerwu wzrokowego jest jego nieinwazyjność, bezbolesność oraz krótki czas trwania. Ponadto, nie wymaga ono od pacjenta żadnego specjalnego przygotowania, a nawet może być wykonane bez konieczności rozszerzenia źrenicy. Nie istnieją także przeciwwskazania do wykonania badania tarczy nerwu wzrokowego. 

Ocena tarczy nerwu wzrokowego służy nie tylko rozpoznawaniu jaskry oraz określeniu stopnia zaawansowania neuropatii w momencie postawienia diagnozy. Przede wszystkim umożliwia ono bardzo szczegółowe monitorowanie postępu choroby oraz skuteczności wdrożonego leczenia. Ocenę tarczy nerwu wzrokowego należy wykonywać co 6-8 lub 12 miesięcy w zależności od stopnia zaawansowania jaskry. Najważniejsze jest, aby za każdym razem porównywać uzyskane wyniki z wynikami badań wykonywanych wcześniej, co umożliwia ocenę tempa progresji. Ocenie tarczy nerwu wzrokowego powinny regularnie poddawać się także osoby, znajdujące się w grupie ryzyka wystąpienia jaskry - w przypadku obecności czynników wysokiego ryzyka (m.in. jaskra w rodzinie, wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe, migreny, niskie ciśnienie tętnicze) zaleca się wykonanie badania nawet co 4 miesiące, a w przypadku występowania ryzyka niskiego wystarczy poddać się badaniu raz w roku. Regularną ocenę krążka nerwu wzrokowego poleca się także osobom z nietypową budową tarczy. 

Ocena tarczy nerwu wzrokowego jest badaniem bardzo precyzyjnym, jednak jego interpretację może utrudniać występowanie zmętnień w obrębie rogówki bądź współistnienie zaćmy, czyli zmętnienia soczewki oka. 

W Polsce ceny badania tarczy nerwu wzrokowego w gabinetach prywatnych wynoszą około 80-100zł w przypadku diagnostyki jednego oka i około 150-200zł w przypadku oceny obu oczu. 

Badanie HRT
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Bibliografia: www.okulistyka.mp.pl; "The number of people with Glaucoma worldwide in 2010 and 2020" Quigley H.A., Broman A.T The British Journal of Opthalmology 90(03) 2006; "Cost-effectiveness in the Treatment of Glaucoma" US Opthalmic Review, 7(2) 2014

Autor:

Dodaj komentarz

Laserowa tomografia siatkówki HRT w diagnostyce jaskry

Laserowa tomografia siatkówki HRT w diagnostyce jaskry

Jaskra to choroba, której częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem i osiąga 10% u osób po 80 roku życia. Jest to również częsta przyczyna całkowitej utraty wzroku. Wczesne wykrycie wzrostu ciśnienia śródgałkowego umożliwia wdrożenie...

Co to jest laserowa tomografia siatkówki HRT

Co to jest laserowa tomografia siatkówki HRT

Na jaskrę w roku 2020 cierpieć może nawet 80 milionów ludzi na świecie - podaje Glaucoma Research Society of Canada. Wśród objawów tej wywołującej ślepotę choroby wymienia się m.in. ubytki pola widzenia czy dolegliwości bólowe, pojawiają...

Pajączki na nogach - przyczyny, od czego są?

Pajączki na nogach - przyczyny, od czego są?

Pękające naczynka na nogach to sygnał, że krew w kończynach dolnych nie krąży prawidłowo. Wyglądające niewinnie tak zwane pajączki z czasem mogą zamienić się w żylaki, które będą wymagały specjalistycznego leczenia. Jakie są przyczyny...