W jakim wieku kobiety najczęściej powiększają piersi implantami?

Operacyjne powiększanie piersi jest od wielu lat jednym z najpopularniejszych zabiegów chirurgii plastycznej. Z roku na rok rośnie liczba kobiet, decydujących się zabiegowo zwiększyć rozmiar swojego biustu. I choć obecnie dostępne są metody mniej inwazyjne, jak choćby przeszczep autogennej tkanki tłuszczowej pacjentki, to wciąż implanty piersiowe stanowią najczęściej wybieraną metodę powiększania biustu.

Operacje plastyczne piersi pozwalają poprawić wygląd biustu praktycznie w każdym wieku: zabieg można wykonać zarówno u pacjentki dwudziestoletniej (większość lekarzy jest zdania, że 20 lat to dolna granica wieku na przeprowadzenie powiększania piersi implantami, ponieważ wtedy biust zyskuje swój ostateczny kształt, jednak operacje takie wykonuje się także u pacjentek młodszych, osiemnasto- i dziewiętnastoletnich), jak i sześćdziesięcioletniej, jeśli nie ma po temu przeciwwskazań medycznych a kobieta uważa, że operacja poprawi jej odbiór własnego ciała. Co jednak mówią dane statystyczne na temat wieku pacjentek, które decydują się na operacje powiększania piersi

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać operację
Sprawdź ofertę »

Choć w Polsce nie prowadzi się żadnych oficjalnych statystyk na temat liczby wykonywanych operacji plastycznych, wiele interesujących danych zawartych jest w corocznych raportach międzynarodowych organizacji. Można podejrzewać, że popularność powiększania piersi implantami w poszczególnych grupach wiekowych nie odbiega w naszym kraju od trendów, prezentowanych przez kobiety w innych państwach Europy i USA.

Augmentacja biustu a wiek kobiety: kto najczęściej decyduje się na zabieg?

Informacje na temat ilości operacji powiększania piersi oraz wieku pacjentek, które najczęściej decydują się na zabieg, znaleźć można w raportach ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) – organizacji, gromadzącej dane z 24 krajów świata, w tym kilku krajów europejskich, m.in. Niemiec, Belgii, Francji, Hiszpanii oraz Włoch, a także z Tajlandii, Argentyny i Japonii. Według tych danych, w skali światowej augmentację biustu implantami najczęściej przeprowadza się u kobiet w przedziale wiekowym 19-34 lata: w roku 2016 na świecie przeprowadzono ponad 954 tysiące takich zabiegów, czyli 57,9% z ogólnej liczby procedur powiększania piersi implantami.

Drugą grupą wiekową, najczęściej korzystającą z powiększania piersi implantami, są kobiety pomiędzy 35 a 50 rokiem życia – u nich w ubiegłym roku wykonano prawie 535 tysięcy takich zabiegów, czyli 32,4% wszystkich operacji. Pacjentki w wieku 51-64 lata stanowiły 6% z ogółu kobiet, decydujących się na augmentację biustu z zastosowaniem implantów – w tej grupie wiekowej w 2016 roku wykonano 99 616 operacji. Ponad 47 000 pacjentek miało 18 lat lub mniej (2,9% ogólnej liczby operacji), a najrzadziej na powiększanie biustu decydowały się kobiety powyżej 65. roku życia – stanowiły jedynie 0,8% ogólnej grupy pacjentek (12 864 operacji).

Powiększanie piersi w USA: w jakim wieku są pacjentki?

Z kolei dane na temat wieku amerykańskich pacjentek, najchętniej korzystających z operacji plastycznych piersi, zawarte są w raportach ASAPS (The American Society for Aesthetic Plastic Surgery), i na ogół nie odbiegają od statystyk, prezentowanych przez ISAPS. I tak powiększanie piersi implantami, podobnie, jak ma to miejsce w innych krajach świata, najczęściej przeprowadzane jest u Amerykanek w wieku 19-34 lata – niemal co druga pacjentka decydująca się w 2016 roku na augmentację biustu, znajdowała się właśnie w tej grupie wiekowej (47,5%). U kobiet w wieku 19-34 lata wykonano w ubiegłym roku 147 570 takich operacji.

Na augmentację biustu stosunkowo często decydują się też mieszkanki USA w przedziale wiekowym od 35 do 50 lat – stanowiły one 39% wszystkich pacjentek, które w 2016 roku zdecydowały się na operacyjne powiększenie piersi z zastosowaniem implantów, i wykonano u nich 121 152 takich zabiegów. 10,7% kobiet, powiększających piersi implantami (33 127 zabiegów) miało 51-64 lata, a najmniej licznie reprezentowane są dwie skrajne grupy wiekowe: u pań poniżej osiemnastego roku życia wykonano 3 140 operacji powiększania piersi (1% wszystkich pacjentek), a kobiety po 65 roku życia stanowiły 1,8% wszystkich pacjentek, decydujących się na augmentację biustu implantami (5 455 zabiegów). Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej licznie zabiegów powiększania piersi implantami nie uległ istotnym zmianom od 2015 roku, kiedy to również najwięcej takich operacji wykonano u kobiet w wieku 19-34 lata (47,9%) i 35-50 lat (38,7%).

Powiększanie piersi implantami okrągłymi
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Źródła: www.isaps.org; www.surgery.org;

Autor:

Dodaj komentarz

Powiększanie piersi: nie tylko implanty

Powiększanie piersi: nie tylko implanty

Piękne piersi uznawane są za jeden z najważniejszych atrybutów kobiecości, dlatego kobiety od lat chętnie korzystają z możliwości ich operacyjnego powiększenia. O ile jednak kiedyś jedyną opcję stanowiła augmentacja biustu implantami,...

Młodość i uroda spod skalpela – statystyki ASAPS 2016

Młodość i uroda spod skalpela – statystyki ASAPS 2016

Kult młodości i piękna nie od dziś wyznacza trendy nie tylko wśród gwiazd kina i muzyki oraz na wybiegach - „zwykli” ludzie także chcą zatrzymać młodość na dłużej oraz skorygować to, z czym – w ich mniemaniu – natura nie poradziła...