Laserowe usuwanie żylaków

Z powodu żylaków cierpią głównie kobiety po 40. roku życia oraz osoby pracujące w pozycji stojącej (np. fryzjerzy, sprzedawcy czy nauczyciele). Tendencje do powstawania żylaków nóg można również odziedziczyć. Niezależnie od przyczyn ich wystąpienia, żylaki kończyn dolnych trzeba leczyć - zaniedbane mogą bowiem doprowadzić do rozwoju groźnych powikłań. Jedną z najpopularniejszych metod leczenia żylaków jest laseroterapia. Na czym ona polega i gdzie w Polsce można z niej skorzystać? Odpowiadamy na pytania związane z laserowym usuwaniem żylaków.

Placówki wykonujące usuwanie żylaków laserem

Szukasz placówki medycznej, która specjalizuje się w laserowym usuwaniu żylaków? Dobrze trafiłeś! W naszym serwisie porównasz oferty 66 klinik w Polsce, w których można usunąć żylaki laserem. Współpracujemy wyłącznie z najbardziej wykwalifikowanymi flebologami, zapewniając tym samym najwyższą jakość usług medycznych.

Na czym polega laserowe leczenie żylaków?

Laserowe leczenie żylaków

Leczenie żylaków laserem EVLT (ang. EndoVenous Laser Treatment) polega na termicznym uszkodzeniu zmienionych chorobowo naczyń żylnych poprzez tak zwaną termoablację laserową. W przypadku metody EVLT wzrost temperatury jest osiągany dzięki wewnątrznaczyniowej emisji impulsów laserowych, które oddziałują na ścianę żylaka na dwa sposoby. Po pierwsze - fotony światła laserowego są bezpośrednio absorbowane przez budujące komórki naczynia molekuły, doprowadzając do zwiększenia ich energii wewnętrznej. Drugim mechanizmem jest rozgrzanie ściany naczyniowej na drodze przewodzenia ciepła (indukcji) od rozgrzanej przez laser krwi oraz powstających w wyniku jej wrzenia pęcherzyków pary wodnej. Jedną z

Termiczne uszkodzenie ściany naczynia żylnego prowadzi do obkurczania, rozwoju miejscowego stanu zapalnego oraz krzepnięcia krwi w świetle żylaka, a finalnie do jego zwłóknienia. W efekcie dochodzi do całkowitego, nieodwracalnego zarośnięcia chorego naczynia, które następnie jest stopniowo wchłaniane przez otaczające je tkanki. Uszkodzenie żylaka przez oddziaływanie światła laserowego jest zatem początkiem całego procesu, będącego fizjologiczną odpowiedzią na bodziec termiczny, których rezultatem jest kompletny zanik chorobowo zmienionego miejsca.

Jak wygląda zabieg?

Badanie przed laserowym usuwaniem żylaków

Przed zabiegiem lekarz dokonuje tak zwanego mapowania żylaków. Polega ono na wyznaczeniu ich przebiegu przy wykorzystaniu aparatu USG i zaznaczeniu na skórze miejsc, w których należy dokonać nakłucia. Kolejny krok to przygotowanie pola operacyjnego poprzez mycie chirurgiczne i odkażenie skóry okolicy poddawanej zabiegowi.

Następnie, pod kontrolą ultrasonograficzną, chore naczynie jest nakłuwane igłą (zazwyczaj w rozmiarze 21G) przez którą do naczynia wprowadzany jest cienki drut-prowadnik. Na prowadnik nasuwana jest tzw. koszulka naczyniowa o średnicy 4-5F. Po jej wprowadzeniu prowadnik jest usuwany. W ten sposób lekarz uzyskuje dostęp do naczynia i może wprowadzić narzędzia zabiegowe do jego wnętrza.

W dalszym etapie przez koszulkę wprowadzany jest cewnik zawierający światłowód, do momentu, gdy jego końcówka znajdzie się na obwodzie naczynia. W przypadku żyły odpiszczelowej, której poszerzenie jest najczęstszą przyczyną powstawania żylaków, końcówkę światłowodu umieszcza się w okolicy złącza odpiszczelowo-udowego, czyli miejsca, w którym żyłą odpiszczelowa wpada do udowej. Położenie światłowodu potwierdza operator za pomocą ultrasonografu. Następnie lekarz uruchamia generator światła laserowego i powoli wyciąga światłowód z wnętrza żylaka, a impulsy laserowe doprowadzają do zamknięcia kolejnych odcinków naczynia. Moc i czas trwania impulsów laserowych jest dobierany indywidualnie do kalibru żylaka.

Naczynia o średnicy do 4,5 mm mogą być trwale zamknięte, jeżeli na każdy 1 cm naczynia zostanie dostarczona energia 50J. Naczynia o średnicy 4,5-10 mm wymagają zastosowania energii 80J/cm, a większe - 120J/cm. Istnieje kilka technik termoablacji laserowej, wykorzystujących m. in. wiązki lasera o stałej lub modulowanej mocy. Zdania co do skuteczności ich stosowania oraz przewagi jednej z nich nad drugą są podzielone i wynikają głównie z indywidualnych doświadczeń różnych operatorów. Czas trwania zabiegu zależy od liczby i anatomii zamykanych naczyń, zazwyczaj jednak trwa od 30 do 60 minut.

Ablacja laserowa żylaków - czym się ją przeprowadza?

Głównym elementem zestawu do usuwania żylaków metodą EVLT jest laser diodowy. Generuje on impulsy laserowe, najczęściej o długościach fali 810 nm, 940 nm, 980 nm i 1064 nm, czyli takich, które są najlepiej pochłaniane przez hemoglobinę. Inną, coraz częściej stosowaną grupą urządzeń, są lasery generujące impulsy o długości 1470 nm (np metodą VascuLife). Cechują się one z kolei najlepszą absorpcją przez cząsteczki wody. Niektórzy eksperci uważają, że tego typu urządzenia są równie skuteczne i wywołują mniej powikłań niż lasery hemoglobinospecyficzne. Światło laserowe jest transmitowane do naczynia żylnego poprzez bardzo cienki cewnik zawierający światłowód przystosowany do transmisji impulsów laserowych o odpowiedniej dla danego generatora długości fali. Końcówka światłowodu zawiera z kolei nasadkę umożliwiającą prawidłowe rozproszenie światła laserowego wewnątrz żylaka.

Kto zajmuje się laserowym leczeniem żylaków?

Chorobami układu żylnego zajmują się flebolodzy. Lekarze tej specjalizacji z reguły są także  chirurgami naczyniowymi lub ogólnymi i to właśnie oni, poza operacją żylaków i skleroterapią żylaków, przeprowadzają laseroterapię. Specjaliści wykonujący zabiegi EVLT zdobywają doświadczenie i wiedzę teoretyczną na szkoleniach, gdzie pod okiem ekspertów przeprowadzają odpowiednią ilość zabiegów, co umożliwia im dalsze samodzielne, bezpieczne i skuteczne leczenie żylaków laserem. Przed zapisaniem się na zabieg należy udać się na konsultację, podczas której tak zwany “lekarz od żył” zbierze wywiad lekarski i przeprowadzi badania, które pozwolą ocenić stan zaawansowania choroby. Najpopularniejszym z nich jest tak zwane USG Dopplera. Obrazuje ono przepływ krwi w dużych tętnicach i żyłach. Inne stosowane w diagnostyce sposoby to m.in. warikografia i flebografia. W przypadku obu tych metod wykorzystuje się środek cieniujący. W diagnostyce żylaków można przeprowadzić także próby czynnościowe.

 Wewnątrzżylna terapia światłem laserowym UVLrx

Laser UVLrx za pomocą specjalnego światłowodu podaje światło wprost do żyły. Połączenie 3 długości i rodzajów światła pozwala naświetlić całą krew, a tym samym wpłynąć na poprawę funkcjonowania całego organizmu. UVLrx emituje 3 wiązki światła – czerwone, ultrafioletowe (UVA) i zielone. Każde z nich ma inne działanie. Światło czerwone (o fali długości 630 nm) odpowiada za zwiększenie energii komórkowej (produkcji ATP), zmniejszanie stanów zapalnych oraz stymulację funkcji komórek odpornościowych. Ultrafiolet (365 nm) działa przeciwbakteryjnie i to do niego należy redukcja patogenów. Natomiast światło zielone wpływa na rozprowadzanie tlenu po organizmie oraz poprawia funkcjonowanie krwinek czerwonych.

Wady i zalety zabiegu

Problem z żylakami na nogach

Zaletą laserowej operacji żylaków jest fakt, iż jest to metoda bezpieczna, nie wymagająca hospitalizacji i umożliwiająca szybki powrót do zdrowia. Dyskomfort związany z zabiegiem jest z reguły niewielki, a wszelkie dolegliwości są opanowane przez bezpieczne do stosowania znieczulenie miejscowe oraz pozabiegowe przyjmowanie leków przeciwbólowych. Leczenie w specjalistycznym ośrodku, w połączeniu z przestrzeganiem wtórnej profilaktyki żylaków kończyn dolnych pozwala na wyleczenie niemal 100% przypadków nawet zaawansowanych zmian żylnych. Podkreślaną przez wielu specjalistów zaletą metody EVLT jest łatwość jej przeprowadzenia u osób otyłych (w porównaniu z innymi wewnątrznaczyniowymi metodami leczenia żylaków kończyn dolnych).

Każda ingerencja chirurgiczna wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań. W przypadku laseroterapii zdarzają się one jednak rzadko i na ogół nie są niebezpieczne. Do najczęstszych skutków ubocznych leczenia należą wybroczyny na skórze znajdującej się ponad poddawanym leczeniu żylakiem. Co ważne, stanowią one jedynie przejściowy defekt kosmetyczny, utrzymujący się do 2 tygodni. Innym częstym następstwem zabiegu jest ból kończyn dolnych lub dyskomfort, wywołany obecnością jałowego stanu zapalnego, związanego z działaniem lasera na żywe tkanki. W celu uśmierzenia tych dolegliwości stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ketoprofen.

Znacznie rzadziej (w około 5% przypadków) dochodzi do zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych, co objawia się ich zgrubieniem, zaczerwienieniem i bolesnością. W takiej sytuacji stosowane są wspomniane powyżej niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz pochodne heparyny (najczęściej w postaci maści lub żelu).

Do najrzadziej występujących, a przy tym najbardziej niebezpiecznych powikłań po laserowym usuwaniu żylaków należą oparzenia skórne, uszkodzenia termiczne nerwów z następczymi zaburzeniami czucia oraz zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych - stan, w którym dochodzi do formowania się zakrzepów w świetle naczyń głębokiego układu żylnego nóg. Zakrzepy mogą wraz z prądem krwi wędrować do serca, a następnie do płuc, co prowadzi do zagrażającej życiu zatorowości płucnej. Na szczęście powikłania tego typu zdarzają się bardzo rzadko, a ultrasonograficzna kontrola naczyń żylnych po zabiegu umożliwia ich wczesne wykrycie i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Laserowe leczenie żylaków - dlaczego warto się mu poddać?

Zabieg laserowego usuwania żylaków wykonuje się w trybie ambulatoryjnym, w znieczuleniu miejscowym. Poprzedza go tak zwane mapowanie, czyli zaznaczanie przebiegu żylaków przy użyciu aparatu USG. Laseroterapia nie wymaga hospitalizacji, a dzięki krótkiej rekonwalescencji pacjenci mogą szybko powrócić do codziennej aktywności. Metoda ta znajduje zastosowanie zarówno w początkowych, jak i bardzo zaawansowanych stadiach rozwoju żylaków kończyn dolnych. Skuteczność, bezpieczeństwo i mała inwazyjność sprawiają, że laserowe leczenie żylaków cieszy się dużym zainteresowaniem pacjentów i jest często polecane przez lekarzy specjalizujących się w leczeniu schorzeń układu żylnego.

Jak się przygotować do zabiegu?

Diagnostyka przez zabiegiem laserowego leczenia żylaków

Na przynajmniej 3 tygodnie przed laserowym usuwaniem żylaków należy odstawić leki hormonalne. Dotyczy to zwłaszcza tabletek antykoncepcyjnych. Dodatkowo, w dniu zabiegu pacjent powinien ogolić obszar, którego będzie dotyczyć laseroterapia. Na dwie godziny przed rozpoczęciem procedury należy powstrzymać się od jedzenia. Lekarze zalecają też, by założyć na siebie luźne ubranie i wygodne obuwie na płaskiej podeszwie. 

Jakie badania trzeba przejść przed zabiegiem?

Na tydzień przed laserowym usuwaniem żylaków należy wykonać morfologię oraz koagulogram, który sprawdza parametry krzepnięcia krwi. Lekarz może poprosić także o zbadanie poziomu elektrolitów oraz potwierdzenie grupy krwi. 

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu?

Chociaż usuwanie żylaków laserem jest stosunkowo bezpieczną metodą leczenia żylaków kończyn dolnych, istnieją pewne przeciwwskazania do jego wykonania. 

Zaliczamy do nich:

 • okres ciąży i karmienia piersią - ze względu na możliwość przenikania substancji znieczulających przez łożysko lub do pokarmu
 • uszkodzenie wątroby - ze względu na niewystarczającą eliminację substancji znieczulającej z organizmu
 • alergię na środki znieczulające
 • zaburzenia krzepnięcia krwi
 • ograniczenia motoryki pacjenta - ze względu na brak możliwości wczesnego, pozabiegowego uruchomienia pacjenta - zwiększa to ryzyko rozwoju zakrzepicy żylnej
 • zakrzep lub zarośnięcie żyły - ze względu na uniemożliwienie skutecznego przeprowadzenia narzędzi przez naczynie
 • żylaki naczyń przebiegających niedaleko nerwu kulszowego - ze względu na ryzyko termicznego uszkodzenia nerwu

Jakie są zalecenia po zabiegu?

Rajstopy uciskowe po zabiegu laserowego leczenia żylaków

W okresie pozabiegowym zalecane jest noszenie rajstop lub podkolanówek uciskowych, wywierających na kończyny dolne stopniowany ucisk (rosnący w kierunku od biodra do stopy), dochodzący do 30-40 mmHg.  Zazwyczaj są one noszone przez okres 10-14 dni - przez pierwsze 24 h nieprzerwanie, a od drugiej doby jedynie na noc. Bezpośrednio po zabiegu pacjent poddawany jest krótkiej obserwacji w celu wykluczenia ewentualnych powikłań wczesnego okresu pozabiegowego. Po około godzinie chory idzie na krótki spacer. Jeżeli nie występują żadne skutki uboczne, a pacjent czuje się dobrze, może powrócić do swoich codziennych aktywności.

W celu zmniejszenia dyskomfortu pozabiegowego lekarz zapisuje pacjentowi środki przeciwbólowe. Kontrolna wizyta, służąca ocenie klinicznej i ultrasonograficznej jest zazwyczaj zalecana po 1. i 6. miesiącach. Niektórzy specjaliści zalecają również wykonanie kontrolnego badania USG Doppler żył kończyn dolnych od 1. do 3. doby po zabiegu w celu wykluczenia obecności zakrzepu złącza odpiszczelowo-biodrowego, nie jest to jednak rutynowe postępowanie.

Zazwyczaj zaleca się unikanie gorących kąpieli oraz intensywnego wysiłku fizycznego przez okres 2 tygodni po leczeniu. Wskazane są natomiast codzienne spacery (1-2 h dziennie) i odpoczywanie w pozycji leżącej lub siedzącej z nogami uniesionymi nieco do góry. Nie zaleca się długotrwałego przebywania nieruchomo w pozycji stojącej, a jeżeli okoliczności (np. praca) zmuszają do tego, należy robić systematyczne przerwy, wykonać kilka przysiadów, krótki spacer lub rozmasować nogi. Powyższe zalecenia mają na celu zapobieganie zakrzepicy żył kończyn dolnych, jak i nawrotowi żylaków.

Najczęstsze pytania o laserowe leczenie żylaków

Pacjenci zastanawiający się nad poddaniem się laserowemu leczeniu żylaków chcą wiedzieć możliwie jak najwięcej o tej metodzie. Odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczące laseroterapii żylaków kończyn dolnych.

 • Na czym polega laserowe usuwanie żylaków?

  W przebiegu laserowego usuwania żylaków (EVLT) dochodzi do termicznego uszkodzenia chorobowo zmienionych naczyń. Pod wpływem działania wysokiej temperatury rozwija się kontrolowany stan zapalny, co prowadzi do krzepnięcia krwi w świetle żylaka, a następnie jego zwłóknienia. Po jakimś czasie chore naczynie się zrasta, a następnie jest wchłaniane przez okoliczne tkanki.

 • Ile kosztuje laserowe usuwanie żylaków nóg?

  Za zabieg laserowego usuwania żylaków trzeba zapłacić kilka tysięcy złotych. Zwykle jest to koszt od 2000 do nawet 8000 zł za obie nogi. Cena ta jest uzależniona od danej kliniki, jej położenia na mapie Polski, a także renomy lekarza przeprowadzającego zabieg. Na ostateczny koszt laseroterapii wpływ ma także wielkość i stopień zaawansowania zmian. Ostateczną cenę można określić podczas wizyty w jednej z klinik leczących żylaki laserowo.

 • Czy podczas pierwszej wizyty można wykonać zabieg?

  Nie. Przed każdym zabiegiem niezbędna jest wizyta kwalifikacyjna w jednej z wielu klinik leczących żylaki laserem, w czasie której lekarz ustala z pacjentem zakres, warunki i termin zabiegu.

 • Czym różni się laserowe usuwanie żylaków od tradycyjnej operacji?

  Podczas tradycyjnej metody operacyjnej usuwania żylaków dochodzi do usunięcia żylaków za pomocą usuwania/wyrwania żylaka co powoduje często powikłania związane z siniakami i krwiakami, nasilonym bólem, podczas gdy przy laserowym usuwaniu żylaków zamyka się chorą żyłę od środka, dzięki temu znacznie mniej ingeruje się w struktury tkanek. Również rekonwalescencja jest znacznie krótsza niż w przypadku tradycyjnej metody.

 • Jaka wygląda rekonwalescencja po zabiegu EVLT?

  Zaletą laserowego usuwania żylaków jest krótki czas rekonwalescencji. Powrót do pełnej aktywności trwa zwykle od 1 do 3 tygodni. W tym czasie zalecane jest noszenie specjalnych wyrobów uciskowych oraz unikanie gorących kąpieli i intensywnego wysiłku fizycznego. Wskazanie są codzienne spacery oraz odpoczynek w pozycji leżącej lub siedzącej z nogami lekko uniesionymi do góry.

 • Czy laserowe usuwanie żylaków boli?

  Laseroterapia to jedna z najmniej inwazyjnych metod usuwania żylaków. Dzięki temu, że jest przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym, pacjent nie odczuwa w trakcie zabiegu bólu. Ewentualnych dolegliwości, pojawiających się już po zakończonej procedurze, można z łatwością pozbyć się zażywając tabletki przeciwbólowe.

 • Czy jest możliwość rozłożenia ceny na dogodne raty?

  Tak, można rozłożyć zabieg laserowego usuwania żylaków na dogodne raty. Tourmedica.pl współpracuje z wiodącą instytucją finansową, która specjalizuje się w finansowaniu pożyczek dedykowanych medycynie. Procedura badania zdolności kredytowej odbywa się drogą on line lub telefoniczną, w dogodnym czasie dla Pacjenta. Dobra historia kredytowa i stałe dochody dają ogromne możliwości korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej, usług klinik urody, gabinetów rehabilitacyjnych itp.

 • Czy laserem można usunąć duże żylaki nóg?

  Tak. Laserem można usuwać żylaki w każdym stopniu niewydolności żylnej. Lekarz podczas konsultacji określa zakres zabiegu i metodę znieczulenia.

 • O jakiej porze roku najlepiej wykonać zabieg?

  Najlepszy czas na zabieg to okres od jesieni do wczesnej wiosny. Zazwyczaj odradza się wykonywanie zabiegu leczenia żylaków latem (niezależnie od metody), ponieważ słońce nagrzewa skórę i poszerza naczynia żylne, może wówczas dojść do trwałych przebarwień w okolicy pracy lasera oraz stanów zapalnych. Ponadto po zabiegu zaleca się noszenie rajstop uciskowych co niesie za sobą dyskomfort podczas wyższej temperatury powietrza.

 • Jakie są podstawowe niezbędne badania przed zabiegiem EVLT?

  Przed laserowym usuwaniem żylaków należy zgłosić się na konsultację z specjalistą flebologiem. Podczas konsultacji zostanie wykonane badanie USG. O dodatkowych badaniach, jeśli będzie takie wskazanie decyduje lekarz podczas konsultacji. Najczęściej wskazane badania jak zleca lekarz to: morfologia, układ krzepnięcia, elektrolity, glukoza, antygenu HBS, anty HCV, zaświadczenie o szczepieniu p/WZW.

Laserowe usuwanie żylaków – zdjęcia przed i po

Laserowe usuwanie żylaków daje naprawdę spektakularne efekty. Różnica w wyglądzie nóg sprzed i po wykonaniu zabiegu jest gigantyczna. Można się o tym przekonać oglądając zdjęcia zamieszczone poniżej.

Laserowe usuwanie żylaków - efekty
Usuwanie żylaków laserem efekty przed i po zabiegu

Leczenie żylaków laserowo - opinie pacjentów

Pacjenci, którzy poddali się usuwaniu żylaków laserem są zadowoleni z efektów i podkreślają jak bardzo zmienił się ich komfort życia po wykonaniu zabiegu. Wszystkie opinie zamieszczone w serwisie Tourmedica.pl pochodzą od osób, które faktycznie poddały się określonym zabiegom, dzięki temu są one w 100% rzetelne i zweryfikowane. Oto niektóre z nich:

Ela Pinches

Polecam z czystym sumieniem
  

Sam zabieg odbyl sie bardzo szybko. Wszystko odbylo sie bardzo sprawnie i rzetelnie. Od zabiegu minelo poltora tygodnia, poki co czuje sie dobrze noga mnie nie boli ale tez nie bolala po zabiegu, jedyne co to na poczatku nie moglam jej klasc w dol bo mialam uczucie ciagniecia, w tej chwili sniaki prawie zginely dolna lydka prawie wygojona, natomiast na gornej mam jednego czarnego sniaka ktory mam nadzieje sie rozejdzie wkrotce oraz w jednym miejscu w ktorym bylo wkucie zyla stala sie taka twarda i byla napuchnieta, teraz opuchlizna prawie zeszla ale zyla dalej jest twarda, mam nadzieje ze to minie z czasem.
Opinia o: Gabinet chirurgiczny dr. Zbigniew Jabłonka, Częstochowa (dr n. med. Jabłonka Zbigniew)
Violetta Raubo

Pełen profesjonalizm oraz fantastyczne podejście do klienta!
  

Zabieg laserowy żylaka metodą EVLT wykonany profesjonalnie i bezboleśnie. Efekt po zabiegu fenomenalny! Polecam dr Michała Kowalczewskiego.
Opinia o: Ars Estetica Warszawa, Warszawa (lek. Kowalczewski Michał)
Ania

Polecam!
  

Zabieg wykonany przez 2 lekarzy - Bartosza Pułtoraka i Marka Pułtoraka. Opieka lekarska, a także pielęgniarska pani Agnieszki, na najwyższym poziomie. Opieka po zabiegu (kontrole) bardzo dobra. Efekt po zabiegu fantastyczny!
Opinia o: Medicus Estetic, Tychy (lek. Pułtorak Bartosz)
Artur

Super Klinika
  

Na początku byłem zestresowany ale dzięki pomocy personelu szybko to minęło .Wszyscy mili , starający się zmniejszyć stres i kierujący się dobrem pacjenta . Generalnie miałem wrażenie że to co dzieje się na sali operacyjnej znam z amerykańskich filmów :-) .Wszędzie sterylnie czysto . Sala operacyjna , narzędzia oraz cały sprzęt medyczny nowy , którego mogłaby pozazdrościć niejeden państwowy szpital .
Opinia o: Plus Med, Kielce (lek. Gołąbek Roman)
Justyna Fin

Znikające żylaki
  

Mogę powiedzieć że to komfortowy zabieg. Mój był dość rozległy, miałam sporo żylaków, sam zabieg właściwie bezbolesny, po zabiegu nie było potrzeby zażywania środków p.bólowych. Szybki proces gojenia .Stosuję kompresoterapię zgodnie z zaleceniami lekarza,
Opinia o: Centrum Medycyny Estetycznej i Naczyniowej, Zielona Góra (lek. Wilczyński Marcin)
Zadowolona i wdzięczna pacjentka Małgorzata

Jestem bardzo zadowolona po zabiegu nogi w PLUS MED
  

Zabieg laserowy mojej lewej nogi odbył się bez problemów, prawie bezboleśnie.Po zabiegu przykladalam tylko pierwszego dnia lód,nawet nie musialam brac tabletki przeciwbolowej bo nie było potrzebyJuż widzę efekty zabiegu choć mam jeszcze zasinienia na udzie a pełen efekt pewnie będzie widoczny po zdjęciu pończochy uciskowej którą muszę nosić dwa tygodnie.Jestem pewna że wszystko będzie dobrze .
Opinia o: Plus Med, Kielce (lek. Gołąbek Roman)
MD

POLECAM
  

Zabieg praktycznie bezbolesny i zaskakująco krótki, czas jego trwania nie przekroczył 30 min. Lekarz robił wszystko, aby zminimalizować mój dyskomfort związany z tą sytuacją. Po zabiegu wróciłam od razu do domu, a następnego dnia mogłam wykonywać codzienne czynności. Nie było żadnych szwów, ponieważ ślad po użyciu światłowodu jest maksymalnie 2 milimetrowy. Z perspektywy czasu uważam, że niepotrzebnie zwlekałam z leczeniem.
Opinia o: Ars Estetica Warszawa, Warszawa (lek. Kowalczewski Michał)
Marta

Klinika ok
  

W porównaniu do metody chirurgicznej - jak niebo i ziemia, laser super! Szybki zabieg, prawie bezbolesny, dwie godziny po już mogłam wrócić do normalnego funkcjonowania, oczywiście nie przemęczając nogi.
Opinia o: Lifemedica, Gdańsk
Małgorzata

Cieszę się, że wybrałam Plus Med
  

Zabiegł przebiegł bezproblemowo. Miałam usuwane żylaki w obydwu nogach podczas jednego zabiegu. Jestem zadowolona.
Opinia o: Plus Med, Kielce (lek. Gołąbek Roman)
Ewa

Cieszę się, że wybrałam tę klinikę.
  

Zabieg przebiegł bezproblemowo. Podczas zabiegu panowała miła i spokojna atmosfera, co pomogło mi się rozlużnić.
Opinia o: Plus Med, Kielce (lek. Bodzenta Paweł)
Lonia

Zadowolona
  

Sam zabieg przeprowadzony szybko i prawie bezboleśnie
Opinia o: Ars Estetica Wrocław, Wrocław (dr n. med. Rybak Wojciech)
Agnieszka

Polecam
  

Efekty jak na ten moment są świetne. Nogi w końcu przestały puchnąć i boleć. Siniaki szybko się goją i znikają.
Opinia o: Ars Estetica Wrocław, Wrocław (dr n. med. Rybak Wojciech)
Ala G.

Czuję się świetnie
  

Jestem zadowolona bardzo, czuję się świetnie, nic mnie nie boli i oby nie było tylko powroty tych żylaków
Opinia o: Ars Estetica Wrocław, Wrocław (dr n. med. Rybak Wojciech)
Michał

Po żylakach nie ma śladu, polecam!
  

Wszytko przebiegło bardzo sprawnie, efekt super, po żylakach nie ma śladu, do tego poprawiła się moja pamięć i koncentracja
Opinia o: Lexmed, Katowice (dr n. med. Lekstan Andrzej)
Michael Grey

Moje obserwacje
  

Sam zabieg nie byl jakos mocno inwazyjny. W moim przypadku byly to zyly odstrzalkowe dwoch nog. Procedura sterylna, czesciowe znieczulenie w danych odcinkach konczyn. Jesli chodzi o czucie na bol, to o ile mozna to zakwalifikowac do tej kategorii jest same naklucie i przebieg powolnego wyciagania lasera. Dodam jeszcze ze po zejsciu znieczulenia odczuwa się mocny bol w postaci sciagania / naciagania w danych odcinku, ktory ustaje z biegiem dni. Zazwyczaj pomaga ketanol + jakis zel (w moim przypadku Lioton 1000)
Opinia o: Lexmed, Katowice (dr n. med. Lekstan Andrzej)
Lukasz

Polecam
  

Sam zabieg przeprowadzony sprawnie. Ból po zabiegu jest znikomy i zanika po 3 tygodniach całkowicie.
Opinia o: Certus NZOZ, Łódź (dr n. med. Blimel Piotr)
Cecylia

Jestem zadowolona
  

Zabieg przebiegał bezproblemowo . Stosując się do zaleceń lekarskich z każdym dniem czuję się lepiej widać poprawę
Opinia o: Laser Med, Kędzierzyn-Koźle (lek. Wróbel Mirosław)
Aneta

Wizyta całkowicie spełniła moje oczekiwania. Zostałam wyleczona.
  

Zabieg odbył się bezboleśnie, lekarz anestezjolog przemiły, opieka pielęgniarska cudowna.
Opinia o: Venavita, Poznań (lek. Błachowiak Cezary Krzysztof)
Szczotnik

Polecam
  

Polecam tę metodę. Bezbolesna, mało inwazyjna i faktycznie dała rezultaty.
Opinia o: Ars Estetica Warszawa, Warszawa (lek. Bujok Jan)
Beata

Jak macie problem z żylakami, to serdecznie polecam!
  

Miałam dwa zabiegi (obie nogi) skleroterapi żył kończyn dolnych. Na efekt końcowy muszę jeszcze trochę poczekać. Zabieg praktycznie bezbolesny.
Opinia o: Centrum Medycyny Estetycznej i Naczyniowej, Zielona Góra (lek. Wilczyński Marcin)
Gosia

Miło, szybko, bezboleśnie
  

Szybki, bezbolesny zabieg, zadowalający efekt widoczny już po 2 tygodniach.
Opinia o: Ars Estetica Wrocław, Wrocław (dr n. med. Kupczyńska Diana)
Helena

Bardzo polecam
  

Praktycznie bezbolesny, można po zabiegu normalnie funkcjonować.
Opinia o: Centrum Medycyny Estetycznej i Naczyniowej, Zielona Góra (lek. Wilczyński Marcin)
Jacek

Bardzo profesjonalna placówka medyczna, dobrzy fachowcy
  

Bardzo profesjonalna placówka medyczna, dobrzy fachowcy którzy w bardzo szybkim czasie pozbyli moich kompleksów. Zabieg przeszedł bezproblemowo, bez bólu. Jestem zadowolony z efektów zabiegu. Polecam.
Opinia o: Laser Med, Kędzierzyn-Koźle (lek. Wróbel Mirosław)
Pacjentka

Ogólna opinia o lekarzu i placówce jest pozytywna.
  

Zabieg przeprowadzany był z duża starannością, w sterylnych warunkach. Otrzymywałam informacje o wszystkich etapach zabiegu. Na efekt końcowy musze jednak poczekać. Nogi jeszcze sie goja i czekam na kontrolę.
Opinia o: Gabinet chirurgiczny dr. Zbigniew Jabłonka, Częstochowa (dr n. med. Jabłonka Zbigniew)
Marek K (Irlandia)

Polecam wszystkim, którzy nadal się wahają - jestem bardzo zadowolony 5+
  

Zabieg dokonano 04.12.2018, jestem więc ponad 5 tygodni po i jestem bardzo zadowolony - nie odczuwam już bólu ani typowego zmęczenia i ciężkości nóg po całym dniu
Opinia o: Szpital Medicus Bonus Środa Wielkopolska, Środa Wielkopolska (dr n. med. Galbas Krzysztof)
Ela

Super
  

Przebiegał bezproblemowo. Na ocenę zabiegu jest jeszcze za wcześnie
Opinia o: Plus Med, Kielce (lek. Gołąbek Roman)
Grażyna P

Jestem w pełni zadowolona zabiegu
  

Zabieg odbył się bez problemowo i bez boleśnie, efekt jest zadowalający.
Opinia o: Humana Medica Omeda, Białystok (dr hab. n. med. Głowiński Jerzy)
Renata

Polecam
  

100% sukcesu.
Opinia o: Angiomedicus, Radom (lek. Kupis Zbigniew)

To tylko wybrane opinie po usuwaniu żylaków laserem przesłane bezpośrednio przez zadowolonych pacjentów Tourmedica.pl. Każdego roku, przy pomocy naszych wykwalifikowanych doradców, umawiamy na zabiegi leczenia żylaków przeszło 1000 pacjentów w wielu miastach Polski.

Umów wizytę!

Jeśli Ty także borykasz się z problemem żylaków na nogach, nie wahaj się dłużej - skontaktuj się z nami. Nasz doradca bezpłatnie przedstawi Ci pełną ofertę leczenia metodą laserową spośród 66 klinik w Polsce wraz ze szczegółowymi cenami. Pomoże również w umówieniu wizyty konsultacyjnej u wybranego specjalisty na dogodny termin.

Zadzwoń do nas: 22 417 40 64  (telefon czynny pon - pt, w godz. 8:00 - 18:00)

Źródła:

 • Zubilewicz T., Terlecki K., Terlecki P., “Minimalnie inwazyjne metody leczenia żylaków kończyn dolnych”, Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (9): 47-51
 • Noszczyk W., “Żylaki i inne choroby żył”, Warszawa 2005, ISBN: 83-200-3142-7
 • Zubilewicz T., Wroński J., Michalak J., “Przewlekła niewydolność żylna. Od objawu i rozpoznania do leczenia” Medycyna Rodzinna 2002, (2), 96-100.
Autor:
Opublikowano:

Więcej na temat: laserowe usuwanie żylaków

Nowoczesne metody leczenia żylaków kończyn dolnych

Nowoczesne metody leczenia żylaków kończyn dolnych

Podczas gdy jeszcze kilkanaście lat temu najpowszechniej stosowaną metodą usuwania żylaków był zabieg chirurgiczny, dziś istnieje znacznie więcej sposobów walki…

Ultranowoczesne leczenie światłem UVLrx

Ultranowoczesne leczenie światłem UVLrx

O tym, jak odmłodzić komórki oraz co wynika z laserowego naświetlania krwi, rozmawiamy z Pawłem Widulińskim, dietetykiem, specjalistą medycyny naturalnej, fizjoterapeutą…

Kiedy najlepiej wykonać zabieg laserowego leczenia żylaków nóg?

Kiedy najlepiej wykonać zabieg laserowego leczenia żylaków nóg?

Laserowe leczenie żylaków nóg - dzięki małej inwazyjności - można przeprowadzać o dowolnej porze roku, lekarze jednak i tak preferują wykonywanie procedury w chłodniejszych…

Czy żylaki nóg trzeba leczyć?

Czy żylaki nóg trzeba leczyć?

Żylaki kończyn dolnych to dolegliwość, która może się rozwinąć zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Często symptomy tej choroby są bagatelizowane, jednak nieleczone…

Leczenie żylaków metodą obliteracji laserowej - zalety

Leczenie żylaków metodą obliteracji laserowej - zalety

Przewlekła niewydolność żylna (PNŻ) dotyczy około 47% kobiet i 37% mężczyzn w Polsce. Najczęściej występującą postacią PNŻ są żylaki kończyn dolnych. Obecnie istnieje…

Czy wszystkie żylaki nóg da się wyleczyć laserem?

Czy wszystkie żylaki nóg da się wyleczyć laserem?

Żylaki nóg to schorzenie, które często dotyka osoby po 45 roku życia, a na ich powstawanie bardziej narażone są kobiety. Dolegliwość tę można leczyć różnymi metodami,…

Laser Vena Cure 1470 w leczeniu żylaków nóg

Laser Vena Cure 1470 w leczeniu żylaków nóg

Vena Cure to urządzenie laserowe, wykorzystywane w terapii żylaków kończyn dolnych metodą EVLT. Nowoczesna procedura zamykania od środka zmienionych chorobowo naczyń…

Żylaki w ciąży i po okresie ciąży

Żylaki w ciąży i po okresie ciąży

Ciąża jest stanem, który znacząco zwiększa ryzyko pojawienia się żylaków kończyn dolnych. Główną tego przyczyną są zmiany hormonalne, które zachodzą wówczas w organizmie…

Nieoperacyjne leczenie żylaków nóg

Nieoperacyjne leczenie żylaków nóg

Szybko zdiagnozowane żylaki, które nie zdążą się jeszcze zbyt mocno rozwinąć, z powodzeniem można usunąć małoinwazyjnymi metodami. Do skutecznych, bezpiecznych i…

Leczenie żylaków a lot samolotem

Leczenie żylaków a lot samolotem

Zakrzepica żylna to choroba, w przebiegu której w żyłach kończyn dolnych tworzą się zakrzepy krwi. Zwykle przebiega ona bezobjawowo, a chory dowiaduje się o niej…

Opublikowane na stronach internetowych Tourmedica.pl Sp. z o.o. materiały, informacje oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i polityki prywatności .

Materiały zamieszczone w serwisie Tourmedica.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia. Użytkownik serwisu pod żadnym pozorem nie może lekceważyć porady lekarza lub opóźnić poszukiwania porady medycznej z powodu informacji, jakie przeczytał w serwisie. Tourmedica.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie, poleganie na informacjach zawartych na stronie Tourmedica.pl odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

Tourmedica.pl Sp. z o.o.
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź, Polska