Leczenie raka wątroby metodą embolizacji

embolizacja raka wątroby, embolizacja guzów wątroby, usunięcie przerzutów nowotworowych do wątroby metodą chemoembolizacji więcej »

Leczenie raka wątroby metodą embolizacji - informacje

Z uwagi na to, że większość nowotworów wątroby rozrasta się stosunkowo szybko, alternatywą dla tradycyjnych metod pozbycia się guzów jest embolizacja, która polega na odcięciu im dostaw pożywienia i tlenu poprzez odpowiedni sposób zablokowania naczyń tętniczych zaopatrujących guz w krew. Zabieg wykonywany przez radiologów wiąże się z wprowadzeniem bardzo cienkiego cewnika do naczyń wątroby sąsiadujących z guzem i podaniu przez niego substancji powodujących zamknięcie naczyń.

Wyleczyć raka wątroby

Paliatywne leczenie wewnątrznaczyniowe guzów na podłożu raka wątrobowokomórkowego (HCC), a także niektórych guzów przerzutowych do wątroby realizuje NZOZ Raciborskie Centrum Medyczne w Raciborzu. Embolizacja wątroby i chemoembolizacja guzów watroby na tym podłożu zalecana jest tu u chorych, którzy nie kwalifikują się do leczenia chirurgicznego, a celem terapii jest spowodowanie martwicy nowotworu i zahamowanie jego wzrostu. W radiologii specjalizuje się dr n. med. Przemysław Pencak.

Nowoczesną, uznaną metodę leczenia nieoperacyjnych zmian nowotworowych (guzów) wątroby oferuje także Szpital EuroMedic w Katowicach. Zabieg minimalnie inwazyjny wykonywany jest pod kontrolą promieni RTG i wiąże się z krótkim pobytem w Szpitalu. Podawane do naczyń guza specjalnie spreparowane mikrocząsteczki embolizacyjne są ,,nasączone” chemioterapeutykiem, które zatykają jego mikronaczynia, powodując zawał, martwicę zmiany nowtworowej i dalszy jej wzrost.  Wewnątrzwątrobowy nowotwór dróg żółciowych (Cholangiocarcinoma) czy przerzuty raka jelita grubego to tylko niektóre wskazania do zastosowania w ośrodku chemoembolizacji.

Leczeniem wszelkich schorzeń wątroby i dróg żółciowych zajmuje się w Krakowie Hepatic Medical – prywatny ośrodek, z którym współpracują specjaliści Collegium Medicum UJ. W ramach Chirurgii wątroby dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego świadczone są konsultacje oraz kwalifikacje m. in. chorych z przerzutami do wątroby nowotworów z przewodu pokarmowego czy z guzami pierwotnymi wątroby, a chirurgiczne ich leczenie (przypadki nieresekcyjne) przeprowadzane jest z zastosowaniem embolizacji żyły wrotnej. 

Chemoembolizacją guzów pierwotnych i przerzutowych wątroby zajmują się lekarze radiolodzy specjalizujący się w małoinwazyjnej terapii celowanej pod kontrolą diagnostyki obrazowej, pod kierownictwem prof. Olgierda Rowińskiego z Warszawskiego UM. Zabieg w znieczuleniu miejscowym polega na przedostaniu się do tętnicy wątrobowej i za pośrednictwem cewnika, w miejscu zmiany podaniu chemioterapeutyka z cząsteczkami embolizacyjnymi, uniemożliwiając jej dalszy wzrost. Zabieg w ramach kontraktu z NFZ wykonywany jest m. in. w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock.

Zakład Radiologii Lekarskiej Centralnego Szpitala Klinicznego MON należącego do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w zakresie działalności medyczno-usługowej realizuje m. in. zabiegi wewnątrznaczyniowe OUN i obwodowe w ramach radiologii zabiegowej, w tym m. in. leczenie guzów pierwotnych i przerzutowych wątroby metodą dotętniczej embolizacji. Ofertę stanowi również pełna diagnostyka w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej dla wszystkich zakładów i klinik CSK MON oraz działalność badawcza związana m. in. z wysokospecjalistyczną metodą radioembolizacji guzów wątroby z zastosowaniem ITR-90. 

Zabiegi w obrębie wątroby, w tym embolizacja naczyń zaopatrujących guz oraz opracowana z czasem chemoembolizacja (cTACE ) z zastosowaniem mieszaniny lipiodolu i doxorubicyny do łożyska naczyniowego guza, jaka ewoluowała do dzisiejszej formy – DEB TACE, wykonywane są od początku istnienia Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK 4 w Lublinie, czyli od ponad 40 lat – mówi dla miesięcznika Lubelskiej Izby Lekarskiej Medicus Rezydent Zakładu, lek. med. Krzysztof Pyra. Placówka specjalizuje się ponadto w embolizacji żylaków powrózka nasiennego oraz mięśniaków macicy.

Koszty radioembolizacji w nieoperacyjnym leczeniu nowotworu wątroby w Wielkiej Brytanii

Wg czasopisma PLOS ONE, koszty radioembolizacji dla jednej dawki SIRT-mikrosfer wraz z kosztami postępowania, obrazowania, hospitalizacji oraz obserwacji, wynoszą około 11,000 € (46,200 zł). Jest to zatem kwota zbliżona do ceny terapii w kraju.  

Usługa leczenie raka wątroby metodą embolizacji jest najczęściej wykonywana przez chirurga ogólnego.