Tomografia komputerowa uszu

badanie TK uszu, TK uszu, diagnostyka TK uszu, badanie radiologiczne TK uszu, uszy badanie tomografem komputerowym

Tomografia komputerowa uszu - informacje

Gabinet zabiegowy w Optimum Klinika Głowy i Szyi Gabinet zabiegowy w Optimum Klinika Głowy i Szyi

Wysokiej rozdzielczości badanie z wykorzystaniem tomografów wielorzędowych, dzięki technice obrazowania za pomocą promieni rentgenowskich stanowi niezastąpioną metodę diagnozowania niemal wszystkich obszarów ciała. W tomograficznej ocenie ucha, badanie pozwala zdiagnozować stan struktur ucha środkowego i wewnętrznego (kosteczki słuchowe, ślimak, kanały półkoliste) oraz przewody słuchowe wewnętrzne i zewnętrzne w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w obszarze aparatu słuchowego. Podstawowymi wskazaniami do TK są urazy ucha, wrodzone anomalie, przewlekły stan zapalny bądź zmiany łagodne i złośliwe w obrębie uszu. 

Badanie tomograficzne uszu w polskich placówkach medycznych

Ocenę struktur anatomicznych oraz ich nieprawidłowości w obszarze uszu i kości skroniowej wykonują specjaliści Pracowni Tomografii Komputerowej Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej SP ZOZ w Węgrowie. Zakres realizowanej diagnostyki obejmuje także TK zatok oraz twarzoczaszki, a wszystkie badania wykonywane mogą być z podaniem środka cieniującego lub bez. W placówce, oprócz tomografii komputerowej, można także przeprowadzić także inne badania diagnostyczne, w tym mammografię, USG, RTG oraz endoskopię.

W Katowicach wielowarstwowy obraz badanego ucha podczas standardowej tomografii komputerowej piramid kości skroniowych ma w swojej ofercie Helimed Diagnostic Imaging. Zazwyczaj badanie jest przeprowadzane ze wzmocnieniem kontrastowym w celu uwidocznienia elementów ucha środkowego i wewnętrznego oraz otworów i kanałów kostnych. Zakres badań TK w placówce obejmuje ponadto angio-TK oraz wysokospecjalistyczne badania TK, w tym koronarografię z oceną funkcji serca oraz badanie TK calcium scoring, czyli ocenę zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Tomografia komputerowa uszu wykonywana w ramach TK piramid kości skroniowych to również zakres świadczeń dr n. med. Marka Konopki, Kierownika Centrum Diagnostyki Obrazowej SCANiX. Ten specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej II stopnia jako pierwszy na Śląsku wdrożył metodę tomografii komputerowej do diagnostyki obrazowej naczyń krwionośnych. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego, Towarzystwa Radiologicznego Ameryki Północnej oraz Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, a w ramach TK głowy wykonuje także wielorzędowe spiralne badania twarzoczaszki i zatok bocznych nosa.  

Tomografia komputerowa uszu – cena w Polsce i w Temple (USA)

Gabinet zabiegowy w NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego Gabinet zabiegowy w NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego

Według danych serwisu NewChoiceHealth.com, cena TK uszu w Teksasie kształtuje się między 650 a 1 700 $ (2 470 - 6 460 zł). Tymczasem cena badania TK uszu z kontrastem w Polsce wynosi około 340 zł.

Tomografia komputerowa uszu - ceny w różnych miastach

  • Warszawa od 260 zł do 380 zł
  • Katowice od 180 zł do 280 zł
  • Piaseczno od 250 zł
  • Szczecinek od 200 zł
Tomografia komputerowa uszu cena »
Autor: