lek. Barbara Cypryńska

lekarz rehabilitacji medycznej, ortopeda - Nowy Kawęczyn

lek. Barbara Cypryńska lekarz rehabilitacji medycznej, ortopeda

Znajomość języków: polski, angielski

Przyjmuje:

Informacje ogólne - lek. med. Barbara Cypryńska

Lek. med. Barbara Cypryńska to doświadczony ortopeda i traumatolog, specjalista w zakresie rehabilitacji. Studia na Akademii Medycznej w Sofii rozpoczęła w 1985 roku, a w roku 1991 uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza. Cztery lata później zdobyła tytuł specjalisty I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej, natomiast w roku 1998 ukończyła II stopień specjalizacji w tym zakresie. W 2000 roku uzyskała tytuł lekarza chirurgii ortopedycznej i traumatologii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie pracy na Oddziale Ortopedyczno - Urazowym z Pododdziałem Rehabilitacji Narządu Ruchu w Szpitalu Powiatowym w Sieradzu – pracę w tej jednostce podjęła w 2005 roku, a obecnie jest jej kierownikiem. Dr Cypryńska prowadzi własną praktykę specjalistyczną w Sieradzu, udziela także konsultacji i leczy pacjentów NZOZ Nowy Dwór w Nowym Kawęczynie.

Jest członkiem licznych prestiżowych stowarzyszeń naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii oraz Polskiego Towarzystwa Akupunktury.

Osiągnięcia lekarza

Dr Cypryńska jest lekarzem, który systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach zawodowych, co potwierdzają zdobyte przez nią dyplomy i certyfikaty. Dr Cypryńska była m.in. uczestniczką kursów „Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatownia kończyn górnych i dolnych oraz tułowia" i „Leczenie usprawniające w leczeniu bólów kręgosłupa", organizowanych w Klinice Rehabilitacji Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji AM w Poznaniu, brała także udział w kursach „Patomechanika jako podstawa planu leczniczego usprawniania w chorobach narządów ruchu" (Akademia Medyczna w Warszawie) oraz „Laseroterapia i laserowa technika medyczna" (Wytwórnia Aparatury WAMED w Warszawie). W 2003 roku dr Cypryńska ukończyła teoretyczny i praktyczny kurs akupunktury w Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im.prof. Zbigniewa Garnuszewskiego.

Zabiegi, w których specjalizuje się lek. med. B. Cypryńska

Dr Cypryńska przeprowadza usprawniające leczenie schorzeń neurologicznych oraz stanów, związanych ze schorzeniami kręgosłupa i narządów ruchu. Prowadzi rehabilitację po operacjach kręgosłupa,  zajmuje się także ortopedią zachowawczą.

Zdjęcia lek. Barbara Cypryńska

Klinika Rehabilitacji Nowy Dwór - lek. Barbara Cypryńska

Konsultacje

Konsultacja lekarska z ordynacją zabiegów fizjoterapeutycznych
100

Rehabilitacja medyczna, fizjoterapia

Rehabilitacja neurologiczna 
Inne nazwy:

neurorehabilitacja, rehabilitacja w chorobach neurologicznych, rehabilitacja u pacjentów z chorobami neurologicznymi

Rehabilitacja po udarze niedokrwiennym mózgu 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po udarze mózgu, torowanie nerwowo-mięśniowe PNF po udarze niedokrwiennym mózgu, ćwiczenia pionizacyjne po udarze niedokrwiennym mózgu, zaopatrzenie ortopedyczne po udarze niedokrwiennym mózgu, reedukacja chodu po udarze niedokrwienny mózgu, ćwiczenia po udarze niedokrwiennym mózgu, terapia ręki po udarze niedokrwiennym mózgu, fizykoterapia po udarze niedokrwiennym mózgu

od 160
Rehabilitacja po udarze krwotocznym mózgu 
Inne nazwy:

pozycje ułożeniowe po udarze krwotocznym mózgu, ćwiczenia po udarze krwotocznym mózgu, ćwiczenia pionizacyjne po udarze krwotocznym mózgu, reedukacja chodu po udarze krwotocznym mózgu, ćwiczenia propriocepcji po udarze krwotocznym mózgu, terapia ręki po udarze krwotocznym mózgu, fizykoterapia po udarze krwotocznym mózgu

od 160
Rehabilitacja w stwardnieniu zanikowym bocznym 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w stwardnieniu zanikowym bocznym (SLA), masaż w stwardnieniu zanikowym bocznym (SLA), ćwiczenia oddechowe w stwardnieniu zanikowym bocznym (SLA), hydroterapia w stwardnieniu zanikowym bocznym (SLA), balneoterapia w stwardnieniu zanikowym bocznym (SLA), termoterapia w stwardnieniu zanikowym bocznym (SLA), zaopatrzenie ortopedyczne w stwardnieniu zanikowym bocznym (SLA)

od 160
Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w stwardnieniu rozsianym (SM), terapia zajęciowa w stwardnieniu rozsianym (SM), fizykoterapia w stwardnieniu rozsianym (SM), krioterapia w stwardnieniu rozsianym (SM), hydroterapia w stwardnieniu rozsianym (SM), zaopatrzenie ortopedyczne w stwardnieniu rozsianym (SM)

od 160
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona 
Inne nazwy:

ćwiczenia równoważne w chorobie Parkinsona, ćwiczenia koordynacyjne w chorobie Parkinsona, masaż w chorobie Parkinsona, reedukacja chodu w chorobie Parkinsona, zaopatrzenie ortopedyczne w chorobie Parkinsona

od 160
Rehabilitacja w chorobie Heinego – Medina 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w chorobie Heinego-Medina (Polio), ćwiczenia rozciągające w chorobie Heinego-Medina, zaopatrzenie ortopedyczne w chorobie Heinego-Medina (Polio)

od 160
Rehabilitacja w rdzeniowym zaniku mięśni 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w rdzeniowym zaniku mięśni, ćwiczenia rozciągające w rdzeniowym zaniku mięśni, ćwiczenia oddechowe w rdzeniowym zaniku mięśni, zaopatrzenie ortopedyczne w rdzeniowym zaniku mięśni, masaż w rdzeniowym zaniku mięśni, hydroterapia w rdzeniowym zaniku mięśni, fizykoterapia w rdzeniowym zaniku mięśni, szyna CPM w rdzeniowym zaniku mięśni, ćwiczenia w wodzie w rdzeniowym zaniku mięśni

od 160
Rehabilitacja w przepuklinie oponowo-rdzeniowej 
Inne nazwy:

masaż w przepuklinie oponowo-rdzeniowej, ćwiczenia w przepuklinie oponowo-rdzeniowej, zaopatrzenie ortopedyczne w przepuklinie oponowo-rdzeniowej, fizykoterapia w przepuklinie oponowo-rdzeniowej, terapia ułożeniowa w przepuklinie oponowo-rdzeniowej, ćwiczenia stabilizacyjne w przepuklinie oponowo-rdzeniowej, fizykoterapia w przepuklinie oponowo-rdzeniowej, mobilizacja tkanek w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

od 160
Rehabilitacja w dystrofii Duchenne’a 
Inne nazwy:

ćwiczenia w dystrofii Duchenne’a, ćwiczenia oddechowe w dystrofii Duchenne’a, reedukacja chodu w dystrofii Duchenne’a, zaopatrzenie ortopedyczne w dystrofii Duchenne’a, masaż w dystrofii Duchenne’a

od 160
Rehabilitacja po urazie rdzenia kręgowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia oddechowe po przerwaniu rdzenia kręgowego, zaopatrzenie ortopedyczne po przerwaniu rdzenia kręgowego, terapia ułożeniowa po przerwaniu rdzenia kręgowego, ćwiczenia pionizacyjne po przerwaniu rdzenia kręgowego, ćwiczenia rozciągające po przerwaniu rdzenia kręgowego, ćwiczenia propriocepcji po przerwaniu rdzenia kręgowego, fizykoterapia po przerwaniu rdzenia kręgowego, szyna CPM po przerwaniu rdzenia kręgowego, ćwiczenia po przerwaniu rdzenia kręgowego, metody specjalne po przerwaniu rdzenia kręgowego, masaż po przerwaniu rdzenia kręgowego, ćwiczenia rehabilitacyjne po przerwaniu rdzenia kręgowego

od 160
Rehabilitacja w porażeniu nerwu twarzowego 
Inne nazwy:

fizykoterapia w porażeniu nerwu twarzowego, kinesiologytaping w porażeniu nerwu twarzowego, akupunktura w porażeniu nerwu twarzowego, ćwiczenia w porażeniu nerwu twarzowego, masaż w porażeniu nerwu twarzowego

od 160
Rehabilitacja w porażeniu nerwu trójdzielnego 
Inne nazwy:

fizykoterapia w porażeniu nerwu trójdzielnego, kinesiologytaping w porażeniu nerwu trójdzielnego, akupunktrura w porażeniu nerwu trójdzielnego, ćwiczenia w porażeniu nerwu trójdzielnego, masaż w porażeniu nerwu trójdzielnego

od 160
Rehabilitacja w schorzeniach kręgosłupa 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w schorzeniach kręgosłupa, fizykoterapia kręgosłupa, rehabilitacja kręgosłupa, ćwiczenia rehabilitacyjne kręgosłupa, rehabilitacja po urazach kręgosłupa, fizjoterapia w kontuzji kręgosłupa

Rehabilitacja w dyskopatii kręgosłupa 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w dyskopatii kręgosłupa, terapia manualna w dyskopatii kręgosłupa, ćwiczenia w dyskopatii kręgosłupa, fizykoterapia w dyskopatii kręgosłupa

od 160
Rehabilitacja w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa, ćwiczenia w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa, fizykoterapia w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa, masaż w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa, balneoterapia w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa

od 160
Rehabilitacja po urazie kręgosłupa szyjnego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po urazie kręgosłupa szyjnego, zaopatrzenie ortopedyczne (kołnierz ortopedyczny) po urazie typu Whiplash kręgosłupa szyjnego, terapia manualna po urazie typu Whiplash kręgosłupa szyjnego, kinesiologytaping po urazie typu Whiplash kręgosłupa szyjnego, ćwiczenia po urazie typu Whiplash kręgosłupa szyjnego

od 160
Rehabilitacja w skoliozie kręgosłupa 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w skoliozie kręgosłupa, ćwiczenia w skoliozie kręgosłupa, masaż w skoliozie kręgosłupa, terapia manualna w skoliozie kręgosłupa, skolioza rehabilitacja

od 160
Rehabilitacja w złamaniu kręgosłupa 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po złamaniu kręgosłupa, zaopatrzenie ortopedyczne (gorset, kołnierz) w złamaniu kręgosłupa, fizykoterapia w złamaniu trzonu kręgu, masaż po złamaniu kręgosłupa, terapia manualna w złamaniu kręgosłupa, kinesiologytaping w złamaniu kręgosłupa, ćwiczenia w złamaniu kręgosłupa, złamanie kręgosłupa rehabilitacja

od 160
Rehabilitacja w stenozie lędźwiowej kręgosłupa 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w stenozie lędźwiowej kręgosłupa, fizykoterapia w stenozie lędźwiowej kręgosłupa, terapia manualna w stenozie lędźwiowej kręgosłupa, ćwiczenia w stenozie lędźwiowej kręgosłupa, stenoza lędźwiowa rehabilitacja

od 160
Rehabilitacja w rwie kulszowej 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w rwie kulszowej, terapia manualna w rwie kulszowej, ćwiczenia w rwie kulszowej, masaż w rwie kulszowej, fizykoterapia w rwie kulszowej, rwa kulszowa rehabilitacja

od 160
Rehabilitacja w rwie barkowej 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w rwie barkowej, terapia manualna w rwie barkowej, masaż w rwie barkowej, fizykoterapia w rwie barkowej, fizykoterapia w rwie barkowej, rwa barkowa rehabilitacja

od 160
Rehabilitacja w kręczu szyi 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w kręczu szyi, zaopatrzenie ortopedyczne (kołnierz ortopedyczny) w kręczu szyi, ćwiczenia w kręczu szyi, masaż w kręczu szyi, terapia manualna w kręczu szyi, kręcz szyi rehabilitacja, rehabilitacja kręczu szyi, ćwiczenia w dystonii szyjnej,

od 160
Rehabilitacja w chorobie Scheuermanna 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w chorobie Scheuermanna, ćwiczenia oddechowe w chorobie Scheuermanna, terapia ułożeniowa w chorobie Scheuermanna, korekcja postawy w chorobie Scheuermanna, ćwiczenia w chorobie Scheuermanna, masaż w chorobie Scheuermanna, terapia manualna w chorobie Scheuermanna, kinesiologytaping w chorobie Scheuermanna

od 160
Rehabilitacja w kręgozmyku 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w kręgozmyku, terapia manualna w kręgozmyku, ćwiczenia stabilizacji w kręgozmyku, fizykoterapia w kręgozmyku

od 160
Rehabilitacja w schorzeniach stawu barkowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w schorzeniach stawu barkowego, fizykoterapia stawu barkowego, rehabilitacja stawu barkowego, ćwiczenia rehabilitacyjne stawu barkowego, rehabilitacja po urazach stawu barkowego, fizjoterapia w kontuzji stawu barkowego, rehabilitacja barku, ćwiczenia rehabilitacyjne po urazie barku

Rehabilitacja w zamrożonym barku 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zamrożonym barku, masaż tkanek w zamrożonym barku, terapia manualna w zamrożonym barku, ćwiczenia w zamrożonym barku/ fizykoterapia w zamrożonym barku

od 160
Rehabilitacja w uszkodzeniu stożka rotatorów 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w uszkodzeniu stozka rotatorów, fizykoterapia w uszkodzeniu stożka rotatorów, krioterapia w uszkodzeniu stożka rotatorów, masaż w uszkodzeniu stożka rotatorów, ćwiczenia w uszkodzeniu stożka rotatorów, kinesiologytaping w uszkodzeniu stożka rotatorów

od 160
Rehabilitacja w zespole bolesnego barku 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zespole bolesnego barku, rehabilitacja bolesnego barku, terapia manualna w zespole bolesnego barku, masaż w zespole bolesnego barku, fizykoterapia w zespole bolesnego barku

od 160
Rehabilitacja w zespole ciasnoty podbarkowej 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zespole ciasnoty podbarkowej, terapia manualna w zespole ciasnoty podbarkowej, masaż w zespole ciasnoty podbarkowej, fizykoterapia w zespole ciasnoty podbarkowej kinesiologytaping w zespole ciasnoty podbarkowej, rehabilitacja ciasnoty podbarkowej

od 160
Rehabilitacja w uszkodzeniu mięśni ramienia lub naramiennego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w uszkodzeniu mięśnia dwugłowego, trójgłowego ramienia lub naramiennego, fizykoterapia w uszkodzeniu mięśnia dwugłowego, trójgłowego ramienia lub naramiennego, krioterapia w uszkodzeniu mięśnia dwugłowego, trójgłowego ramienia lub naramiennego, masaż w uszkodzeniu mięśnia dwugłowego, trójgłowego ramienia lub naramiennego, ćwiczenia w uszkodzeniu mięśnia dwugłowego, trójgłowego ramienia lub naramiennego

od 160
Rehabilitacja w uszkodzeniu obrąbka stawu ramienno – łopatkowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w uszkodzeniu obrąbka stawu ramienno - łopatkowego, fizykoterapia w uszkodzeniu obrąbka stawu ramienno –łopatkowego, kinesiologytaping w uszkodzeniu obrąbka stawu ramienno –łopatkowego, ćwiczenia w uszkodzeniu obrąbka stawu ramienno –łopatkowego, terapia manualna w uszkodzeniu obrąbka stawu ramienno –łopatkowego

od 160
Rehabilitacja w urazowym zwichnięciu barku 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w urazowym zwichnięciu barku, rehabilitacja zwichniętego barku, fizykoterapia w urazowym zwichnięciu barku, krioterapia w urazowym zwichnięciu barku, ćwiczenia stabilizujące w urazowym zwichnięciu barku, ćwiczenia w urazowym zwichnięciu barku, kinesiologytaping w urazowym zwichnięciu barku

od 160
Rehabilitacja w tendinopatii mięśnia nadgrzebieniowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w tendinopatii mięśnia nadgrzebieniowego, fizykoterapia w tendinopatii mięśnia nadgrzebieniowego, krioterapia w tendinopatii mięśnia nadgrzebieniowego, ćwiczenia w tendinopatii mięśnia nadgrzebieniowego, masaż w tendinopatii mięśnia nadgrzebieniowego

od 160
Rehabilitacja w niestabilności stawu ramienno – łopatkowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w niestabilności stawu ramienno - łopatkowego , ćwiczenia stabilizujące w niestabilności stawu ramienno – łopatkowego, ćwiczenia w niestabilności stawu ramienno – łopatkowego, terapia manualna w niestabilności stawu ramienno – łopatkowego, kinesiologytaping w niestabilności stawu ramienno – łopatkowego

od 160
Rehabilitacja w zmianach zwyrodnieniowych stawu barkowo – obojczykowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zmianach zwyrodnieniowych stawu barkowo - obojczykowego, fizykoterapia w zmianach zwyrodnieniowych stawu barkowo – obojczykowego, terapia manualna w zmianach zwyrodnieniowych stawu barkowo – obojczykowego, ćwiczenia w zmianach zwyrodnieniowych stawu barkowo – obojczykowego

od 160
Rehabilitacja w zmianach zwyrodnieniowych stawu ramienno – łopatkowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zmianach zwyrodnieniowych stawu ramienno - łopatkowego, fizykoterapia w zmianach zwyrodnieniowych stawu ramienno – łopatkowego, terapia manualna w zmianach zwyrodnieniowych stawu ramienno – łopatkowego, ćwiczenia w zmianach zwyrodnieniowych stawu ramienno – łopatkowego

od 160
Rehabilitacja w zespole trzaskającej łopatki 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zespole trzaskającej łopatki, trzaskająca łopatka rehabilitacja, masaż w zespole trzaskającej łopatki, terapia manualna w zespole trzaskającej łopatki, ćwiczenia w zespole trzaskającej łopatki

od 160
Rehabilitacja w złamaniu kości ramiennej 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po złamaniu kości ramiennej, fizykoterapia w złamaniu kości ramiennej, krioterapia w złamaniu kości ramiennej, masaż w złamaniu kości ramiennej, ćwiczenia w złamaniu kości ramiennej, złamanie kości ramiennej rehabilitacja

od 160
Rehabilitacja po artroskopowym leczeniu stawu barkowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po artroskopii stawu barkowego, krioterapia po artroskopowym leczeniu stawu barkowego, fizykoterapia po artroskopowym leczeniu stawu barkowego, ćwiczenia po artroskopowym leczeniu stawu barkowego

od 160
Rehabilitacja po rekonstrukcji stożka rotatorów 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po rekonstrukcji stożka rotatorów, krioterapia po rekonstrukcji stożka rotatorów, fizykoterapia po rekonstrukcji stożka rotatorów, kinesiologytaping po rekonstrukcji stożka rotatorów, ćwiczenia na szynie CPM po rekonstrukcji stożka rotatorów, ćwiczenia po rekonstrukcji stożka rotatorów

od 160
Rehabilitacja po operacyjnym leczeniu niestabilności stawu barkowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po zabiegu leczenia niestabilności stawu barkowego, krioterapia po operacyjnym leczeniu niestabilności stawu barkowego, fizykoterapia po operacyjnym leczeniu niestabilności stawu barkowego, ćwiczenia stabilizujące po operacyjnym leczeniu niestabilności stawu barkowego, ćwiczenia po operacyjnym leczeniu niestabilności stawu barkowego

od 160
Rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu barkowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po wszczepieniu endoprotezy stawu barkowego, krioterapia po endoprotezoplastyce stawu barkowego, fizykoterapia po endoprotezoplastyce stawu barkowego, ćwiczenia na szynie CPM po endoprotezoplastyce stawu barkowego, masaż po endoprotezoplastyce stawu barkowego, ćwiczenia po endoprotezoplastyce stawu barkowego

od 160
Rehabilitacja po operacyjnym nastawieniu kości ramiennej lub obojczykowej 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po operacyjnym nastawieniu kości ramiennej / obojczykowej, krioterapia po operacyjnym nastawieniu kości ramiennej lub obojczykowej, kinesiologytaping po operacyjnym nastawieniu kości ramiennej lub obojczykowej, masaż po operacyjnym nastawieniu kości ramiennej lub obojczykowej, ćwiczenia po operacyjnym nastawieniu kości ramiennej lub obojczykowej

od 160
Rehabilitacja w schorzeniach stawu łokciowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w schorzeniach stawu łokciowego, fizykoterapia stawu łokciowego, rehabilitacja stawu łokciowego, ćwiczenia rehabilitacyjne stawu łokciowego, rehabilitacja po urazach stawu łokciowego, fizjoterapia w kontuzji stawu łokciowego, ćwiczenia rehabilitacyjne w urazie łokcia, kontuzja łokcia ćwiczenia rehabilitacyjne

Rehabilitacja w łokciu tenisisty 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w łokciu tenisisty, fala uderzeniowa ESWT w łokciu tenisisty, fizykoterapia w łokciu tenisisty, masaż w łokciu tenisisty, terapia manualna w łokciu tenisisty

od 160
Rehabilitacja w łokciu golfisty 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w łokciu golfisty, fala uderzeniowa ESWT w łokciu golfisty, fizykoterapia w łokciu golfisty, masaż w łokciu golfisty, terapia manualna w łokciu golfisty

od 160
Rehabilitacja w zespole kanału nerwu łokciowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zespole kanału nerwu łokciowego, terapia manualna w zespole kanału nerwu łokciowego, fizykoterapia w zespole kanału nerwu łokciowego, kinesiologytaping w zespole kanału nerwu łokciowego, hydroterapia w zespole kanału nerwu łokciowego

od 160
Rehabilitacja w zwichnięciu stawu łokciowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zwichnięciu stawu łokciowego, zaopatrzenie ortopedyczne (orteza,gips) w zwichnięciu stawu łokciowego, fizykoterapia w zwichnięciu stawu łokciowego, kinesiologytaping w zwichnięciu stawu łokciowego, masaż w zwichnięciu stawu łokciowego, terapia manualna w zwichnięciu stawu łokciowego

od 160
Rehabilitacja w zapaleniu kaletki stawu łokciowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zapaleniu kaletki stawu łokciowego, fizykoterapia w zapaleniu kaletki stawu łokciowego, terapia manualna w zapaleniu kaletki stawu łokciowego, kinesiologytaping w zapaleniu kaletki stawu łokciowego

od 160
Rehabilitacja w chorobie zwyrodnieniowej stawu łokciowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w chorobie zwyrodnieniowej stawu łokciowego, fizykoterapia w chorobie zwyrodnieniowej stawu łokciowego, hydroterapia w chorobie zwyrodnieniowej stawu łokciowego, masaż w chorobie zwyrodnieniowej stawu łokciowego, terapia manualna w chorobie zwyrodnieniowej stawu łokciowego, ćwiczenia w chorobie zwyrodnieniowej stawu łokciowego

od 160
Rehabilitacja po artroskopii stawu łokciowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w chorobie zwyrodnieniowej stawu łokciowego, krioterapia po artroskopii stawu łokciowego, fizykoterapia po artroskopii stawu łokciowego, masaż po artroskopii stawu łokciowego, ćwiczenia po artroskopii stawu łokciowego

od 160
Rehabilitacja po operacji zespołu rowka nerwu łokciowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po operacji zespołu rowka nerwu łokciowego, krioterapia po operacji zespołu rowka nerwu łokciowego, fizykoterapia po operacji zespołu rowka nerwu łokciowego, masaż po operacji zespołu rowka nerwu łokciowego, ćwiczenia po operacji zespołu rowka nerwu łokciowego

od 160
Rehabilitacja w schorzeniach nadgarstka i ręki 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w schorzeniach stawów nadgarstka i ręki , fizykoterapia stawów nadgarstka i ręki , rehabilitacja stawów nadgarstka, ćwiczenia rehabilitacyjne stawów ręki, rehabilitacja po urazach stawów ręki, fizjoterapia w uszkodzeniu kończyny górnej

Rehabilitacja w zespole cieśni kanału nadgarstka 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zespole cieśni kanału nadgarstka, zaopatrzenie ortopedyczne (orteza) w zespole cieśni kanału nadgarstka, fizykoterapia w zespole cieśni kanału nadgarstka, hydroterapia w zespole cieśni kanału nadgarstka, ćwiczenia w zespole cieśni kanału nadgarstka

od 160
Rehabilitacja w przykurczu Dupuytrena 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w przykurczu Dupuytrena, masaż w przykurczu Dupuytrena, fizykoterapia w przykurczu Dupuytrena, hydroterapia w przykurczu Dupuytrena, ćwiczenia w przykurczu Dupuytrena

od 160
Rehabilitacja w zespole de Quervaina 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zespole de Quervaina, fizykoterapia w zespole de Quervaina, terapia manualna w zespole de Quervaina, ćwiczenia w zespole de Quervaina, kinesiologytaping w zespole de Quervaina

od 160
Rehabilitacja w palcu strzelającym 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w palcu strzelającym, zaopatrzenie ortopedyczne (orteza) w palcu strzelającym, fizykoterapia w palcu strzelającym, hydroterapia w palcu strzelającym, ćwiczenia w palcu strzelającym

od 160
Rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu stawów ręki 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w reumatoidalnym zapaleniu stawów ręki, fizykoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów ręki, masaż w reumatoidalnym zapaleniu stawów ręki, balneoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów ręki, ćwiczenia w reumatoidalnym zapaleniu stawów ręki, terapia zajęciowa w reumatoidalnym zapaleniu stawów ręki

od 160
Rehabilitacja w uszkodzeniu ścięgna w obrębie ręki 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w uszkodzeniu ścięgna w obrębie ręki, fizykoterapia w uszkodzeniu ścięgna w obrębie ręki, krioterapia w uszkodzeniu ścięgna w obrębie ręki, masaż w uszkodzeniu ścięgna w obrębie ręki, ćwiczenia w uszkodzeniu ścięgna w obrębie ręki

od 160
Rehabilitacja w złamaniu kości promieniowej 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w złamaniu Collesa lub Smitha, rehabilitacja po złamaniu kości przedramienia, zaopatrzenie ortopedyczne (orteza) w złamaniu Collesa lub Smitha, fizykoterapia w złamaniu Collesa lub Smitha, masaż w złamaniu Collesa lub Smitha, terapia manualna w złamaniu Collesa lub Smitha, ćwiczenia w złamaniu Collesa lub Smitha

od 160
Rehabilitacja w ręce opadającej, błogosławiącej lub szponiastej 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w ręce szponiastej, terapia manualna w ręce błogosławiącej, fizykoterapia w ręce opadającej, błogosławiącej lub szponiastej, ćwiczenia w ręce opadającej

od 160
Rehabilitacja po operacyjnej artrodezie nadgarstka 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po operacji artrodezy nadgarstka, hydroterapia po operacyjnej artrodezie nadgarstka, masaż po operacyjnej artrodezie nadgarstka, ćwiczenia po operacyjnej artrodezie nadgarstka

od 160
Rehabilitacja po artroskopii nadgarstka 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po artroskopii nadgarstka, krioterapia po artroskopii nadgarstka, masaż po artroskopii nadgarstka, terapia manualna po artroskopii nadgarstka, ćwiczenia po artroskopii nadgarstka, fizjoterapia po operacji artroskopowej nadgarstka

od 160
Rehabilitacja po operacji cieśni kanału nadgarstka 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po zabiegu uwolnienia cieśni kanału nadgarstka, fizykoterapia po zabiegu uwolnienia cieśni kanału nadgarstka, masaż po zabiegu uwolnienia cieśni kanału nadgarstka, terapia manualna po operacji uwolnienia cieśni kanału nadgarstka, ćwiczenia po operacji uwolnienia cieśni kanału nadgarstka

od 160
Rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu w obrębie ręki 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po endoprotezoplastyce stawu w obrębie ręki, masaż po endoprotezie stawu w obrębie ręki, ćwiczenia po protezowaniu stawu w obrębie ręki, endoproteza stawu ręki rehabilitacja

od 160
Rehabilitacja po operacji szycia ścięgna w obrębie ręki 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po zabiegu szycia ścięgna w obrębie ręki fizykoterapia po operacji szycia ścięgna w obrębie ręki, krioterapia po zabiegu szycia ścięgna w obrębie ręki, masaż po operacji szycia ścięgna w obrębie ręki, ćwiczenia po operacji szycia ścięgna w obrębie ręki

od 160
Rehabilitacja po amputacji ręki / palca ręki 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po amputacji palca ręki, amputacja ręki rehabilitacja, masaż po amputacji ręki / palca ręki, hydroterapia amputacji ręki / palca ręki, ćwiczenia po amputacji ręki / palca ręki

od 160
Rehabilitacja po operacji stabilizacji złamania kości nadgarstka lub ręki 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po operacji stabilizacji złamania kości nadgarstka lub ręki, fizykoterapia po zabiegu stabilizacji złamania kości nadgarstka lub ręki, masaż po operacji stabilizacji złamania kości nadgarstka lub ręki, ćwiczenia po operacji stabilizacji złamania kości nadgarstka lub ręki

od 160
Rehabilitacja po rekonstrukcji ścięgna zginacza lub prostownika palca ręki 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po rekonstrukcji ścięgna zginacza lub prostownika palca ręki, fizykoterapia po rekonstrukcji ścięgna zginacza lub prostownika palca ręki, masaż po rekonstrukcji ścięgna zginacza lub prostownika palca ręki, terapia manualna po rekonstrukcji ścięgna zginacza lub prostownika palca ręki, ćwiczenia po rekonstrukcji ścięgna zginacza lub prostownika palca ręki

od 160
Rehabilitacja w schorzeniach stawu biodrowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w schorzeniach stawu biodrowego, fizykoterapia stawu biodrowego, rehabilitacja stawu biodrowego, ćwiczenia rehabilitacyjne stawu biodrowego, rehabilitacja po urazach stawu biodrowego, fizjoterapia w kontuzji stawu biodrowego, rehabilitacja biodra

Rehabilitacja w konflikcie panewkowo-udowym 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w konflikcie panewkowo-udowym, fizykoterapia w konflikcie panewkowo-udowym, masaż w konflikcie panewkowo-udowym, ćwiczenia w konflikcie panewkowo-udowym, terapia manualna w konflikcie panewkowo-udowym

od 160
Rehabilitacja w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego, fizykoterapia w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego, balneoterapia w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego, masaż w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego, terapia manualna w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego, ćwiczenia w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego

od 160
Rehabilitacja w zespole biodra trzaskającego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zespole biodra trzaskającego, masaż w zespole biodra trzaskającego, terapia manualna w zespole biodra trzaskającego, ćwiczenia rozciągające w zespole biodra trzaskającego

od 160
Rehabilitacja w uszkodzeniu obrąbka stawowego stawu biodrowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w uszkodzeniu obrąbka stawowego stawu biodrowego, fizykoterapia w uszkodzeniu obrąbka stawowego stawu biodrowego, masaż w uszkodzeniu obrąbka stawowego stawu biodrowego, terapia manualna w uszkodzeniu obrąbka stawowego stawu biodrowego, ćwiczenia w uszkodzeniu obrąbka stawowego stawu biodrowego

od 160
Rehabilitacja w chorobie Perthesa 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w chorobie Perthesa, fizykoterapia w chorobie Perthesa, terapia manualna w chorobie Perthesa, ćwiczenia w chorobie Perthesa

od 160
Rehabilitacja w zwichnięciu stawu biodrowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zwichnięciu stawu biodrowego, krioterapia w zwichnięciu stawu biodrowego, fizykoterapia w zwichnięciu stawu biodrowego, masaż w zwichnięciu stawu biodrowego, terapia manualna w zwichnięciu stawu biodrowego, ćwiczenia w zwichnięciu stawu biodrowego, kinesiologytaping w zwichnięciu stawu biodrowego

od 160
Rehabilitacja w zapaleniu kaletki okołokrętarzowej stawu biodrowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zapaleniu kaletki stawu biodrowego, krioterapia w zapaleniu kaletki okołokrętarzowej stawu biodrowego, fizykoterapia w zapaleniu kaletki okołokrętarzowej stawu biodrowego, masaż w zapaleniu kaletki okołokrętarzowej stawu biodrowego, ćwiczenia w zapaleniu kaletki okołokrętarzowej stawu biodrowego

od 160
Rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego, terapia ułożeniowa po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, krioterapia po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, mobilizacja blizny po protezowaniu stawu biodrowego, ćwiczenia po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

od 160
Rehabilitacja po artroskopii stawu biodrowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po artroskopii stawu biodrowego, krioterapia po artroskopii stawu biodrowego, masaż po artroskopii stawu biodrowego, ćwiczenia po artroskopii stawu biodrowego

od 160
Rehabilitacja po operacji plastyki chrząstki stawu biodrowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po operacji chrząstki stawu biodrowego, fizykoterapia po operacji plastyki chrząstki stawu biodrowego, szyna CPM po operacji plastyki chrząstki stawu biodrowego, masaż po operacji plastyki chrząstki stawu biodrowego, ćwiczenia po operacji plastyki chrząstki stawu biodrowego

od 160
Rehabilitacja po synowektomi stawu biodrowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po synowektomi stawu biodrowego, fizykoterapia po synowektomii stawu biodrowego, masaż po synowektomii stawu biodrowego, ćwiczenia po synowektomii stawu biodrowego

od 160
Rehabilitacja po operacji martwicy głowy kości udowej 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po operacji martwicy głowy kości udowej, krioterapia po operacji martwicy głowy kości udowej, fizykoterapia po operacji martwicy głowy kości udowej, ćwiczenia po operacji martwicy głowy kości udowej, terapia manualna po operacji martwicy głowy kości udowej

od 160
Rehabilitacja po operacji konfliktu panewkowo-udowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po operacji konfliktu panewkowo-udowego, fizykoterapia po operacji konfliktu panewkowo-udowego, terapia manualna po operacji konfliktu panewkowo-udowego, masaż po operacji konfliktu panewkowo-udowego, ćwiczenia po operacji konfliktu panewkowo-udowego

od 160
Rehabilitacja w schorzeniach stawu kolanowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne kolana, fizykoterapia stawu kolanowego, rehabilitacja kolana, ćwiczenia rehabilitacyjne stawu kolanowego, rehabilitacja po urazie kolana, rehabilitacja po kontuzji kolana

Rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po wszczepieniu endoprotezy stawu kolanowego, krioterapia po endoprotezoplastyce stawu kolanowego, ciągły ruch bierny (CPM) po endoprotezoplastyce stawu kolanowego, ćwiczenia rozciągające po operacji protezowania stawu kolanowego, ćwiczenia wzmacniające po endoprotezoplastyce stawu kolanowego, endoproteza kolana rehabilitacja

od 160
Rehabilitacja po skręceniu / zwichnięciu stawu kolanowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po skręceniu lub zwichnięciu stawu kolanowego, krioterapia po skręceniu / zwichnięciu stawu kolanowego, kinesiologytaping po skręceniu / zwichnięciu stawu kolanowego, fizykoterapia po skręceniu/zwichnięciu stawu kolanowego, ćwiczenia propriocepcji (czucia głębokiego) po skręceniu / zwichnięciu stawu kolanowego, rehabilitacja po zwichnięciu kolana

od 160
Rehabilitacja po uszkodzeniu więzadła pobocznego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne na uszkodzone więzadło poboczne, krioterapia w uszkodzeniu więzadła pobocznego MCL lub LCL, kinesiologytaping w uszkodzeniu więzadła pobocznego MCL lub LCL, zaopatrzenie ortopedyczne (orteza) po uszkodzeniu więzadła pobocznego MCL lub LCL, fizykoterapia po uszkodzeniu więzadła pobocznego MCL lub LCL, masaż poprzeczny po uszkodzeniu więzadła pobocznego MCL lub LCL, ćwiczenia stabilizacji po uszkodzeniu więzadła pobocznego MCL lub LCL

od 160
Rehabilitacja po zerwaniu więzadła krzyżowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne na uszkodzone więzadło krzyżowe, krioterapia w zerwaniu więzadła krzyżowego ACL lub PCL, krioterapia po zerwaniu więzadła krzyżowego ACL lub PCL, zaopatrzenie ortopedyczne (orteza) po zerwaniu więzadła krzyżowego ACL lub PCL, masaż w zerwaniu więzadła krzyżowego ACL lub PCL, ćwiczenia wzmacniające w zerwaniu więzadła krzyżowego ACL lub PCL

od 160
Rehabilitacja w uszkodzeniu łąkotki 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po uszkodzeniu łąkotki, krioterapia w uszkodzeniu łąkotki MM lub ML, fizykoterapia w uszkodzeniu łąkotki MM lub ML, ćwiczenia w uszkodzeniu łąkotki MM lub ML

od 160
Rehabilitacja w zwichnięciu rzepki 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po uszkodzeniu rzepki, zaopatrzenie ortopedyczne (orteza) w zwichnięciu rzepki, kinesiologytaping w zwichnięciu rzepki, ćwiczenia stabilizacji w zwichnięciu rzepki, ćwiczenia wzmacniające w zwichnięciu rzepki

od 160
Rehabilitacja kolana skoczka 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w kolanie skoczka, rehabilitacja, ćwiczenia rehabilitacyjne kolana skoczka, fala uderzeniowa ESWT w kolanie skoczka, masaż w kolanie skoczka, ćwiczenia rozciągające w kolanie skoczka, ćwiczenia wzmacniające w kolanie skoczka

od 160
Rehabilitacja kolana biegacza 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w kolanie biegacza, ćwiczenia rozciągające w kolanie biegacza, masaż w kolanie biegacza, terapia manualna w kolanie biegacza, fizykoterapia w kolanie biegacza, ćwiczenia wzmacniające w kolanie biegacza

od 160
Rehabilitacja w torbieli Bakera 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w torbieli Bakera, fizykoterapia w torbieli Bakera, kinesiologytaping w torbieli Bakera, masaż w torbieli Bakera

od 160
Rehabilitacja w niestabilności rzepki 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w niestabilności rzepki, kinesiologytaping w niestabilności rzepki, ćwiczenia propriocepcji (czucia głębokiego) w niestabilności rzepki, ćwiczenia wzmacniające w niestabilności rzepki

od 160
Rehabilitacja w zespole Osgood-Schlattera 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zespole Osgood – Schlattera, fizykoterapia w zespole Osgood – Schlattera, fala uderzeniowa w zespole Osgood – Schlattera, hydroterapia w zespole Osgood – Schlattera, kinesiologytaping w zespole Osgood – Schlattera

od 160
Rehabilitacja w chondromalacji rzepki 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w chondromalacji rzepki, ćwiczenia rozciągające w chondromalacji rzepki, masaż w chondromalacji rzepki, terapia manualna w chondromalacji rzepki, kinesiologytaping w chondromalacji rzepki, ćwiczenia wzmacniające w chondromalacji rzepki

od 160
Rehabilitacja po artroskopii stawu kolanowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po artroskopii stawu kolanowego, krioterapia po artroskopii stawu kolanowego, kinesiologytaping po artroskopii stawu kolanowego, masaż po artroskopii stawu kolanowego, ćwiczenia wzmacniające po artroskopii stawu kolanowego

od 160
Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po rekonstrukcji więzadła krzyżowego, krioterapia po rekonstrukcji więzadła krzyżowego ACL lub PCL, kinesiologytaping po rekonstrukcji więzadła krzyżowego ACL lub PCL, mobilizacja blizny po rekonstrukcji więzadła krzyżowego ACL lub PCL, ćwiczenia stabilizacji po rekonstrukcji więzadła krzyżowego ACL lub PCL, ćwiczenia wzmacniające po rekonstrukcji więzadła krzyżowego ACL lub PCL

od 160
Rehabilitacja po operacji kolana skoczka 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po operacji kolana skoczka, krioterapia po operacji kolana skoczka, fizykoterapia po operacji kolana skoczka, masaż po operacji kolana skoczka, ćwiczenia rozciągające po operacji kolana skoczka, ćwiczenia wzmacniające po operacji kolana skoczka

od 160
Rehabilitacja po operacji szycia łąkotki 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po operacji szycia łąkotki, krioterapia po operacji szycia łąkotki, fizykoterapia po operacji szycia łąkotki, ćwiczenia po operacji szycia łąkotki

od 160
Rehabilitacja po operacji chrząstki stawu kolanowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po operacji chrząstki stawu kolanowego, krioterapia po operacji chrząstki stawu kolanowego, ciągły ruch bierny (CPM) po operacji chrząstki stawu kolanowego, kinesiologytaping po operacji chrząstki stawu kolanowego, ćwiczenia wzmacniające po operacji chrząstki stawu kolanowego

od 160
Rehabilitacja po operacji szycia więzadła pobocznego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po operacji szycia więzadła pobocznego, zaopatrzenie ortopedyczne (orteza) po operacji szycia więzadła pobocznego MCL lub LCL, krioterapia po operacji szycia więzadła pobocznego MCL lub LCL, fizykoterapia po operacji szycia więzadła pobocznego MCL lub LCL, ćwiczenia stabilizacji po operacji szycia więzadła pobocznego MCL lub LCL, ćwiczenia wzmacniające po operacji szycia więzadła pobocznego MCL lub LCL

od 160
Rehabilitacja po operacji nawykowej niestabilności rzepki 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po operacji niestabilności rzepki, zaopatrzenie ortopedyczne (orteza) po operacji nawykowej niestabilności rzepki, kinesiologytaping po operacji nawykowej niestabilności rzepki, krioterapia po operacji nawykowej niestabilności rzepki, fizykoterapia po operacji nawykowej niestabilności rzepki, masaż po operacji nawykowej niestabilności rzepki, ćwiczenia po operacji nawykowej niestabilności rzepki

od 160
Rehabilitacja po operacji metodą Fulkersona 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po operacji metodą Fulkersona, zaopatrzenie ortopedyczne (orteza) po operacji metodą Fulkersona, krioterapia po operacji metodą Fulkersona, fizykoterapia po operacji metodą Fulkersona, masaż po operacji metodą Fulkersona, terapia manualna po operacji metodą Fulkersona, ćwiczenia po operacji metodą Fulkersona

od 160
Rehabilitacja w schorzeniach stawu skokowego i stopy 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w schorzeniach stawu skokowego i stopy, fizykoterapia stawu skokowego i stopy, rehabilitacja stawu skokowego i stopy, ćwiczenia rehabilitacyjne stawu skokowego, rehabilitacja po urazach stopy, fizjoterapia w kontuzji stawu skokowego, uraz stopy rehabilitacja

Rehabilitacja po skręceniu stawu skokowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po skręceniu stawu skokowego, krioterapia po skręceniu stawu skokowego, kinesiologytaping po skręceniu stawu skokowego, ćwiczenia propriocepcji po skręceniu stawu skokowego, ćwiczenia stabilizacji po skręceniu stawu skokowego

od 160
Rehabilitacja po zwichnięciu stawu skokowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po zwichnięciu stawu skokowego, krioterapia po zwichnięciu stawu skokowego, kinesiologytaping po zwichnięciu stawu skokowego, ćwiczenia propriocepcji po zwichnięciu stawu skokowego, ćwiczenia stabilizacji po zwichnięciu stawu skokowego

od 160
Rehabilitacja palucha koślawego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne palucha koślawego, zaopatrzenie ortopedyczne (orteza, wkładki ortopedyczne) w paluchu koślawym, terapia manualna w paluchu koślawym, ćwiczenia w paluchu koślawym

od 160
Rehabilitacja w stępie koślawym 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w stępie koślawym, zaopatrzenie ortopedyczne (orteza, wkładki ortopedyczne) w stępie koślawym, masaż w stępie koślawym, terapia manualna w stępie koślawym, ćwiczenia w stępie koślawym, stęp koślawy rehabilitacja

od 160
Rehabilitacja w płaskostopiu poprzecznym 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w płaskostopiu poprzecznym, zaopatrzenie ortopedyczne (wkładki ortopedyczne) w płaskostopiu poprzecznym, ćwiczenia w płaskostopiu poprzecznym

od 160
Rehabilitacja w ostrodze piętowej 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w ostrodze piętowej, fala uderzeniowa ESWT w ostrodze piętowej, fizykoterapia w ostrodze piętowej, masaż w ostrodze piętowej, ćwiczenia rozciągające w ostrodze piętowej

od 160
Rehabilitacja w zespole pięty Haglunda 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zespole pięty Haglunda , fala uderzeniowa ESWT w zespole pięty Haglunda, fizykoterapia w zespole pięty Haglunda, masaż w zespole pięty Haglunda, ćwiczenia rozciągające w zespole pięty Haglunda, pięta Haglunda rehabilitacja

od 160
Rehabilitacja w zapaleniu ścięgna Achillesa 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zapaleniu ścięgna Achillesa, fizykoterapia w zapaleniu ścięgna Achillesa, kinesiologytaping w zapaleniu ścięgna Achillesa, terapia manualna w zapaleniu ścięgna Achillesa, masaż w zapaleniu ścięgna Achillesa, ćwiczenia w zapaleniu ścięgna Achillesa, zapalanie ścięgna Achillesa rehabilitacja

od 160
Rehabilitacja stopy reumatologicznej 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w stopie reumatologicznej, fizykoterapia stopy reumatologicznej, balneoterapia w stopie reumatologicznej, masaż w stopie reumatologicznej, ćwiczenia w stopie reumatologicznej

od 160
Rehabilitacja w leczeniu metatarsalgii 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w metatarsalgii, zaopatrzenie ortopedyczne (wkładki ortopedyczne) w leczeniu metatarsalgii, fizykoterapia w leczeniu metatarsalgii, balneoterapia w leczeniu metatarsalgii, masaż w leczeniu metatarsalgii, metatarsalgia rehabilitacja

od 160
Rehabilitacja w złamaniu kości śródstopia 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w złamaniu kości śródstopia, zaopatrzenie ortopedyczne (orteza) w złamaniu kości śródstopia, fizykoterapia w złamaniu kości śródstopia, masaż w złamaniu kości śródstopia, złamanie kości śródstopia rehabilitacja

od 160
Rehabilitacja w złamania stawu skokowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po złamaniu stawu skokowego, fizykoterapia po operacji złamania trójkostkowego stawu skokowego, terapia manualna po operacji złamania trójkostkowego stawu skokowego, masaż po operacji złamania trójkostkowego stawu skokowego, ćwiczenia po operacji złamania trójkostkowego stawu skokowego, złamanie stawu skokowego rehabilitacja

od 160
Rehabilitacja po artroskopii stawu skokowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po artroskopi stawu skokowego, krioterapia po artroskopii stawu skokowego, terapia manualna po artroskopii stawu skokowego, masaż po artroskopii stawu skokowego, ćwiczenia po artroskopii stawu skokowego

od 160
Rehabilitacja po operacji stabilizacji stawu skokowego 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po operacji stabilizacji stawu skokowego, krioterapia po zabiegu stabilizacji stawu skokowego, terapia manualna po operacyjnej stabilizacji stawu skokowego, masaż po operacyjnej stabilizacji stawu skokowego, ćwiczenia propriocepcji po operacyjnej stabilizacji stawu skokowego, ćwiczenia stabilizacji po operacyjnej stabilizacji stawu skokowego

od 160
Rehabilitacja po szyciu / rekonstrukcji ścięgna Achillesa 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne po szyciu ścięgna Achillesa, zaopatrzenie ortopedyczne (but ortopedyczny) po rekonstrukcji ścięgna Achillesa, krioterapia po szyciu ścięgna Achillesa, fizykoterapia po rekonstrukcji ścięgna Achillesa, kinesiologytaping po szyciu ścięgna Achillesa, masaż po szyciu ścięgna Achillesa, terapia manualna po rekonstrukcji ścięgna Achillesa, ćwiczenia po rekonstrukcji ścięgna Achillesa

od 160
Rehabilitacja w chorobach reumatycznych 
Inne nazwy:

rehabilitacja pacjentów z chorobami reumatycznymi, postępowanie rehabilitacyjne w reumatologii, rehabilitacja ruchowa w celu powstrzymania rozwoju reumatyzmu

Rehabilitacja w chorobie zwyrodnieniowej stawów 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w chorobie zwyrodnieniowej stawów, fizykoterapia w chorobie zwyrodnieniowej stawów, termoterapia w chorobie zwyrodnieniowej stawów, krioterapia w chorobie zwyrodnieniowej stawów, zaopatrzenie ortopedyczne w chorobie zwyrodnieniowej stawów

od 160
Rehabilitacja w zesztywniejącym zapaleniu stawów kręgosłupa 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zesztywniejącym zapaleniu stawów kręgosłupa, fizykoterapia w zesztywniejącym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK), ćwiczenia w zesztywniejącym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK), masaż w zesztywniejącym zapaleniu stawów kręgosłupa, hydroterapia w zesztywniejącym zapaleniu stawów kręgosłupa, balneoterapia w zesztywniejącym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK)

od 160
Rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu stawów 
Inne nazwy:

fizykoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS), ćwiczenia w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS), terapia ręki w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS), terapia zajęciowa w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS), masaż w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS), hydroterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS)

od 160
Rehabilitacja w łuszczycowym zapaleniu stawów 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w łuszczycowym zapaleniu stawów, fizykoterapia w łuszczycowym zapaleniu stawów, zaopatrzenie ortopedyczne w łuszczycowym zapaleniu stawów, balneoterapia w łuszczycowym zapaleniu stawów

od 160
Rehabilitacja w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów 
Inne nazwy:

fizykoterapia w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów, krioterapia w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów, ćwiczenia rehabilitacyjne w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów, zaopatrzenie ortopedyczne w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów, ćwiczenia w wodzie w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów

od 160
Rehabilitacja reaktywnym zapaleniu stawów 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w zespole Reitera, fizykoterapia w reaktywnym zapaleniu stawów, masaż w reaktywnym zapaleniu stawów, balneoterapia w zespole Reitera, ćwiczenia rehabilitacyjne w reaktywnym zapaleniu stawów

od 160
Rehabilitacja w dnie moczanowej 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w dnie moczanowej, ćwiczenia rozciągające w dnie moczanowej, fizykoterapia w dnie moczanowej, masaż w dnie moczanowej, termoterapia w dnie moczanowej

od 160
Rehabilitacja w twardzinie układowej 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w twardzinie układowej, ćwiczenia w wodzie w twardzinie układowej, terapia ręki w twardzinie układowej, ćwiczenia oddechowe w twardzinie układowej, masaż w twardzinie układowej, fizykoterapia w twardzinie układowej, balneoterapia w twardzinie układowej, twardzina układowa rehabilitacja

od 160
Rehabilitacja w polimialgii reumatycznej 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w polimialgii reumatycznej, ćwiczenia rozciągające w polimialgii reumatycznej, ćwiczenia stabilizacyjne w polimialgii reumatycznej, ćwiczenia równoważne w polimialgii reumatycznej, ćwiczenia w wodzie w polimialgii reumatycznej, terapia zajęciowa w polimialgii reumatycznej

od 160
Rehabilitacja w zespołach bólowych 
Inne nazwy:

leczenie bólu ćwiczeniami rehabilitacyjnymi, ćwiczenia rehabilitacyjne w zespołach bólowych, ból przewlekły rehabilitacja, terapia rehabilitacyjna bólu przewlekłego

Rehabilitacja w bólu głowy 
Inne nazwy:

terapia manualna w bólu głowy, masaż w bólu głowy, fizykoterapia w bólu głowy, terapia w napięciowych bólach głowy

od 160
Rehabilitacja w bólu kręgosłupa 
Inne nazwy:

ćwiczenia rehabilitacyjne w bólu kręgosłupa, masaż w bólu kręgosłupa, terapia manualna w bólu kręgosłupa, fizykoterapia w bólu kręgosłupa, ćwiczenia w bólu kręgosłupa, ból kręgosłupa rehabilitacja

od 160
Rehabilitacja w bólu stawu kolanowego 
Inne nazwy:

masaż w bólu stawu kolanowego, kinesiologytaping w bólu stawu kolanowego, terapia manualna w bólu stawu kolanowego, ćwiczenia rehabilitacyjne w bólu stawu kolanowego

od 160
Rehabilitacja w bólu stawu barkowego 
Inne nazwy:

masaż w bólu stawu barkowego, terapia manualna w bólu stawu barkowego, fizykoterapia w bólu stawu barkowego, kinesiologytaping w bólu stawu barkowego, ćwiczenia w bólu stawu barkowego

od 160
Rehabilitacja w bólu stawu skokowego 
Inne nazwy:

masaż w bólu stawu skokowego, terapia manualna w bólu stawu skokowego, ćwiczenia w bólu stawu skokowego, fizykoterapia w bólu stawu skokowego

od 160
Rehabilitacja w bólu stopy 
Inne nazwy:

zaopatrzenie ortopedyczne (wkładki ortopedyczne) w bólu stopy, fala uderzeniowa ESWT w bólu stopy, masaż w bólu stopy, fizykoterapia w bólu stopy

od 160
Rehabilitacja w bólu stawu łokciowego 
Inne nazwy:

fala uderzeniowa ESWT w bólu stawu łokciowego, fizykoterapia w bólu stawu łokciowego, terapia manualna w bólu stawu łokciowego, masaż w bólu stawu łokciowego

od 160
Rehabilitacja w bólu pachwiny 
Inne nazwy:

masaż w bólu pachwiny, terapia manualna w bólu pachwiny, ćwiczenia w bólu pachwiny

od 160
Rehabilitacja w reumatycznym bólu stawów 
Inne nazwy:

balneoterapia w reumatycznym bólu stawów, hydroterapia w reumatycznym bólu stawów fizykoterapia w reumatycznym bólu stawów, masaż w reumatycznym bólu stawów

od 160
Rehabilitacja w bólu piszczeli 
Inne nazwy:

masaż w bólu piszczeli, terapia manualna w bólu piszczeli, hydroterapia w bólu piszczeli, fizykoterapia w bólu piszczeli, kinesiologytaping w bólu piszczeli

od 160
Rehabilitacja w bólu ścięgna Achillesa 
Inne nazwy:

fala uderzeniowa ESWT w bólu ścięgna Achillesa, fizykoterapia w bólu ścięgna Achillesa, kinesiologytaping w bólu ścięgna Achillesa, masaż w bólu ścięgna Achillesa, ćwiczenia w bólu ścięgna Achillesa

od 160
Rehabilitacja w bólu szyi i karku 
Inne nazwy:

masaż w bólu szyi i karku, terapia manualna w bólu szyi i karku, fizykoterapia w bólu szyi i karku, ćwiczenia w bólu szyi i karku, zaopatrzenie ortopedyczne (kołnierz ortopedyczny) w bólu szyi i karku

od 160
Terapie manualne
Sesja rehabilitacyjna lub terapeutyczna
70
Terapia manualna PNF 
Inne nazwy:

proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, torowanie nerwowo-mięśniowe

40
Terapia manualna McKenzie 
Inne nazwy:

terapia metodą McKenzie

40
Terapia manualna Ackermanna 
Inne nazwy:

terapia manualna kręgosłupa metodą dr Ackermanna

40
Kinezyterapia 
Inne nazwy:

leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza, ćwiczenia usprawniające

Ćwiczenia bierne
25
Ćwiczenia czynno-bierne 
Inne nazwy:

ćwiczenia przeciwbólowe czynno-bierne

25
Ćwiczenia samowspomagane 
Inne nazwy:

ćwiczenia wspomagane

25
Ćwiczenia wspomagane prowadzone
25
Ćwiczenia czynne
20
Ćwiczenia czynne wolne
20
Ćwiczenia czynne z oporem
25
Ćwiczenia czynne w odciążeniu
20
Ćwiczenia izometryczne
20
Ćwiczenia z taśmami terapeutycznymi
20
Ćwiczenia sprawności manualnej
20
Ćwiczenia koordynacji ruchowej
20
Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
40
Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
40
Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
40
Mobilizacja małych stawów
40
Mobilizacja dużych stawów
40
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne 
Inne nazwy:

gimnastyka ogólnorozwojowa, gimnastyka korekcyjna

35
Ćwiczenia reedukacji nerwowo - mięśniowej
30
Gimnastyka rozruchowa
25
Gimnastyka kręgosłupa
25
Rower
10
Kinesiotaping - plastrowanie dynamiczne 
Inne nazwy:

plastrowanie dynamiczne, terapia kinesiotaping, leczenie bólu plastrami, naklejanie specjalistycznego plastra w miejscu bólu, kinesiologytaping, leczenie bólu taśmami, kinezio rehabilitacja, leczenie bólu plastrami medycznymi, poprawa funkcji mięśni i stawów plastrami, normalizacja napięcia mięśni metodą kinesiotapingu, aktywacja układu limfatycznego plastrami, poprawa mikrokrążenia metodą kinesiotapingu, leczenie zwichnięcia plastrami, leczenia skręcenia metodą kinesiotapingu, leczenie stłuczenia taśmami, zmniejszenie ryzyka kontuzji sportowej plastrami, plastry k-active tape, taping medyczny, klejenie taśmami,

Kinesiotaping w bólu stawu 
Inne nazwy:

leczenie bólu stawu skokowego metodą kinesiologytaping, plastrowanie dynamiczne w leczeniu bólu stawu skokowego, plastrowanie w leczeniu bólu stawu kolanowego, taping medyczny w leczeniu bólu stawu barkowego, kinezio rehabilitacja w zespole bolesnego barku, kinesiologytaping w bólu stawu łokciowego

30
Kinesiotaping w bólu kręgosłupa 
Inne nazwy:

leczenie bólu kręgosłupa metodą kinesiologytaping, plastrowanie dynamiczne w leczeniu bólu kręgosłupa, plastrowanie w leczeniu bólu kręgosłupa, taping medyczny w leczeniu bólu kręgosłupa, naklejanie specjalistycznego plastra w bólu kręgosłupa, kinesiologytaping w bólu kręgosłupa

30
Kinesiotaping w nerwobólu 
Inne nazwy:

leczenie nerwobólu metodą kinesiotapingu, kinesiologytaping w rwie kulszowej, kinesiologytaping w rwie udowej, plastrowanie dynamiczne w rwie barkowej, kinesiologytaping w zespole cieśni kanału nadgarstka, leczenie nerwobólu nerwu twarzowego plastrami, kinesiologytaping w neuropatii

30
Kinesiotaping w porażeniu nerwu 
Inne nazwy:

leczenie porażenia nerwu twarzowego metodą kinesiologytaping, taping medyczny w porażeniu nerwu trójdzielnego, plastrowanie w stopie opadającej (porażeniu nerwu strzałkowego wspólnego)

30
Kinesiotaping w obrzęku 
Inne nazwy:

kinesiologytaping w obrzęku limfatycznym, plastrowanie dynamiczne w leczeniu obrzęku kończyn dolnych, kinesiologytaping w obrzęku kończyn górnych, kinesiologytaping w cellulicie, leczenie obrzęku pourazowego plastrami, kinesiologytaping w obrzęku pooperacyjnym, taping medyczny w obrzęku kończyny górnej po mastektomii

30
Kinesiotaping w krwiaku 
Inne nazwy:

krwiak usuwanie metodą kinesiologytaping, plastrowanie dynamiczne w podbiegnięciu krwawym, kinesiologytaping w krwiaku pourazowym, kinesiologytaping w krwiaku pooperacyjnym, leczenie krwiaków plastrami medycznymi, przyspieszanie wchłaniania krwiaka plastrami

30
Kinesiotaping w niestabilności stawu 
Inne nazwy:

kinesiologytaping w niestabilności stawu skokowego, plastrowanie w niestabilności stawu kolanowego, taping medyczny w niestabilności stawu barkowego, plastrowanie w niestabilności stawu łokciowego, kinesiologytaping w niestabilności rzepki, leczenie niestabilności stawu plastrami

30
Kinesiotaping w korekcji wady postawy 
Inne nazwy:

kinesiologytaping w skoliozie, plastrowanie w łopatce odstającej, leczenie plastrami w kolanach koślawych, kinesiologytaping w kolanach szpotawych

30
Kinesiotaping w zwiększonym napięciu mięśniowym 
Inne nazwy:

kinesiologytaping w spastycznym napięciu mięśnia, taping medyczny w tonicznym napięciu mięśnia

30
Kinesiotaping w osłabieniu mięśnia 
Inne nazwy:

kinesiologytaping w osłabieniu mięśnia naramiennego, leczenie plastrami w osłabieniu mięśnia czworogłowego

30
Kinesiologytaping w uszkodzeniu mięśnia 
Inne nazwy:

kinesiologytaping w naderwaniu mięśnia, kinesiologytaping w naciagnięciu mięśnia, kinesiologytaping w zerwaniu mięśnia, plastrowanie dynamiczne w naciągnięciu mięśnia dwugłowego uda, kinesiotape w zerwaniu mięśnia dwugłowego ramienia (mięśnia biceps), taping medyczny w zerwaniu mięśnia czworogłowego, plastrowanie w naderwaniu mięśnia nadgrzebieniowego

30
Kinesiologytaping w uszkodzeniu ścięgna 
Inne nazwy:

kinesiologytaping w naciągnięciu ścięgna, kinesiologytaping w naderwaniu ścięgna, kinesiologytaping w zerwaniu ścięgna, kinesiotape w zerwaniu ścięgna Achillesa, taping medyczny w naderwaniu ścięgna Achillesa, plastrowanie dynamiczne w naderwaniu ścięgna miesnia dwugłowego ramienia (mięśnia biceps)

30
Kinesiotaping w uszkodzeniu więzadła 
Inne nazwy:

kinesiologytaping w naderwaniu więzadła, plastrowanie dynamiczne w naciągnięciu więzadła, taping medyczny w zerwaniu więzadła pobocznego piszczelowego (MCL), plastrowanie w naciągnięciu więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (AFTL), kinesiologytaping w naderwaniu więzadła właściwego rzepki

30
Kinesiotaping w ograniczeniu ruchomości stawu 
Inne nazwy:

kinesiologytaping w ograniczeniu ruchomości stawu barkowego, plastrowanie w ograniczeniu ruchomości stawu kolanowego, leczenie plastrami w ograniczeniu ruchomości stawu łokciowego, taping medyczny w ograniczeniu ruchomości kręgosłupa

30
Kinesiotaping po urazie 
Inne nazwy:

kinesiologytaping po urazie typu Whiplash, plastrowanie po urazie kręgosłupa, taping medyczny po urazie stawu skokowego, kinesio rehabilitacja po urazie stawu kolanowego, leczenie plastrami po urazie stawu barkowego, kinesiologytaping po urazie stawu łokciowego, kinesiotaping po urazie stawu nadgarstkowego, kinesiologytaping po urazie żeber

30
Kinesiotaping w przeciążeniu 
Inne nazwy:

kinesiologytaping w „kolanie skoczka”, leczenie plastrami w „kolanie biegacza”, plastrowanie w „kolanie kinomana”, leczenie plastrami w konflikcie stawu rzepkowo-udowego, taping medyczny w przepuklinie pachwinowej, leczenie przeciążenia plastrami medycznymi

30
Kinesiotaping w zapaleniu 
Inne nazwy:

kinesiologytaping w zapaleniu pochewki ścięgnistej, leczenie plastrami w zapaleniu ścięgna Achillesa, plastrowanie w zapaleniu ścięgna właściwego rzepki, leczenie plastrami w zapaleniu stożka rotatorów, taping medyczny w „łokciu golfisty”, kinesiologytaping w „łokciu tenisisty”, leczenie zapalenia pochewek ścięgnistych plastrami medycznymi

30
Kinesiotaping w bliznach 
Inne nazwy:

kinesiologytaping w rozstępach, taping medyczny w bliznach pooperacyjnych, przeciwdziałanie powstawaniu rozstępów plastrami, przeciwdziałanie powstawaniu blizn plastrami, terapia kinesiotaping w przeciwdziałaniu powstawaniu blizn

30
Kinesiotaping w ciąży 
Inne nazwy:

kinesiologytaping w okresie połogu, kinesiotaping dla kobiet w ciąży, leczenie plastrami w bólu kręgosłupa u kobiet w ciąży, taping medyczny w bólu stawów krzyżowo-biodrowych u kobiet w ciąży, plastrowanie w obrzęku limfatycznym u kobiet w ciąży, kinesiologytaping w profilaktyce rozstępów u kobiet w ciąży

30
Kinesiotaping w bólu menstruacyjnym 
Inne nazwy:

kinesiologytaping w bólu menstruacyjnym, łagodzenie bólu menstruacyjnego plastrami, zmniejszanie bólu miesiączkowego metodą kinesiotapingu, terapia kinesiotaping w łagodzeniu bólu menstruacyjnego

30
Kinesiotaping w zaburzeniach neurologicznych 
Inne nazwy:

kinesiologytaping w leczeniu zaburzeń neurologicznych, kinesiotaping w leczeniu pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, terapia kinesiotaping w zaburzeniach neurologicznych

30

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty lek. Barbara Cypryńska

Dołącz do nas:

Opublikowane na stronach internetowych Tourmedica.pl Sp. z o.o. materiały, informacje oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i polityki prywatności .

Copyright © 2012-2019 Tourmedica.pl Sp. z o.o.

Materiały zamieszczone w serwisie Tourmedica.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia. Użytkownik serwisu pod żadnym pozorem nie może lekceważyć porady lekarza lub opóźnić poszukiwania porady medycznej z powodu informacji, jakie przeczytał w serwisie. Tourmedica.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie, poleganie na informacjach zawartych na stronie Tourmedica.pl odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

Copyright © 2012-2019 Tourmedica.pl Sp. z o.o.