Dobry chirurg onkolog w Krakowie

Autor:

Chirurg onkolog jest lekarzem zajmującym się operacyjnym leczeniem nowotworów. Chirurgia onkologiczna jest jedną z głównych (obok radio- i chemioterapii) metod radykalnego (mającego na celu całkowite usunięcie) leczenia nowotworów. Może być stosowana jako metoda samodzielna lub w połączeniu z radio-, chemio,- bądź hormonoterapią. Metody leczenia, które należy zastosować zależą od charakteru nowotworu oraz stopnia jego zaawansowania. Leczenie chirurgiczne polega najczęściej na całkowitym wycięciu nowotworu oraz zmienionych przerzutowo węzłów chłonnych.

Chirurdzy onkolodzy w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Herman jest chirurgiem onkologiem przyjmującym w Krakowie. Ukończył Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełni funkcję Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz członkiem zarządu głównego w European Society of Surgical Oncology. Jest autorem wielu publikacji m.in.: „Zmiana charakterystyki zaawansowania i leczenia chorych na raka jelita grubego w okresie 1980-2012”. Prof. Herman prowadzi również liczne szkolenia i konferencje przeznaczone dla lekarzy, chcących specjalizować się w chirurgii onkologicznej m.in.: podczas Kursu Wprowadzającego dla specjalizujących się w chirurgii onkologicznej w Gdańsku przedstawił dwa referaty „Zasady etyki w chirurgii onkologicznej” oraz „Zasady leczenia operacyjnego nowotworów”.

Chirurgiem specjalizującym się w leczeniu onkologicznym jest również prof. zw. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski, absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, który studia doktoranckie ukończył w Instytucie Onkologii w Warszawie. Staż zawodowy odbywał w Polsce oraz poza granicami kraju m.in. w: Istituto Nazionale dei Tumori w Milano (Włochy), Memorial Sloan-Kettering Cancer Center w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone) oraz w Institut Curie w Paryżu (Francja). Pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej w województwie małopolskim. Specjalizuje się w chirurgii nowotworów klatki piersiowej.

Dr n. med Mirosław Szura jest chirurgiem onkologiem, absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył wiele staży, kursów oraz szkoleń zawodowych z zakresu onkologii, zarówno w Polsce jak i za granicą m.in: szkolenie lekarzy specjalistów z dziedziny chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym w Warszawie, a także kurs „Hepatobilliary and Pancreatic Surgery” w Strasburgu (Francja) oraz „GCP Training” w Krakowie.

Porównanie cen konsultacji z chirurgiem onkologiem w Krakowie i w Londynie

Za konsultację przeprowadzoną z lekarzem specjalistą chirurgii onkologicznej w klinice Acton w Londynie (Wielka Brytania) trzeba zapłacić 70 funtów (ok.420 zł), natomiast cena tej samej usługi w Krakowie wynosi ok. 150 zł.

Pacjenci szukali chirurga onkologa w pobliżu Krakowa, w miejscowościach: Wieliczka.