dr n. med. Ewa Nita

okulista - Chorzów

dr n. med. Ewa Nita okulista

Znajomość języków: polski, angielskiPrzyjmuje:

Informacje ogólne - dr n. med. Ewa Nita

Dr n. med. Ewa Nita jest absolwentką oraz wieloletnim pracownikiem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. II stopień specjalizacji z okulistyki otrzymała w 1993 roku po złożeniu egzaminu w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. We wspomnianej Śląskiej Akademii Medycznej otrzymała w 1999 roku tytuł doktora nauk medycznych.

Jest członkiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Należy również do Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego. Prócz tego jest autorem i współautorem wielu artykułów i prac naukowych. Między innymi, współtworzyła pracę „Wyniki implantacji soczewek akomodacyjnych 1CU po usunięciu zaćmy – 3-letnie obserwacje", opublikowaną w „Magazynie lekarza okulisty". W 1999 roku w "Klinice Ocznej", czasopiśmie poświęconym okulistyce, pojawiły się dwie prace naukowe, które współtworzyła: „Trans-sclerally fixated PC-IOLs: six year of investigations" oraz „Glaucoma after penetrating keratoplasty in the material of the ocular department of the Mountain Hospital in Sosnowiec". W 2007 roku "Klinika Oczna" opublikowała kolejny artykuł jej współautorstwa: „Phacoemulsification of subluxated lens with capsular tension ring implantation". Z kolei w 2012 roku w "Medical Science Monitor" opublikowano pracę pt.:„Indocyanine green angiography in chronic central serous chorioretinopathy". Dr Nita była jednym z jej autorów.

Czytaj więcej 

Osiągnięcia lekarza

Dr Nita aktywnie uczestniczy w sympozjach naukowych i konferencjach poświęconych tematyce okulistyki, dzieląc się w ten sposób wiedzą z innymi specjalistami. Między innymi, w 2004 roku wzięła udział w IV Sympozjum Interdyscyplinarnym dotyczącym zakażeń i zapaleń w okulistyce, objętym honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego. Zjazd odbył się w Częstochowie, a  jego organizatorami byli: Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P. w Częstochowie, Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie oraz Fundacja „Słoneczny Horyzont". W czasie sympozjum dr Nita wraz z prof. Wandą Romaniuk, kierownikiem Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Oczu ŚAM w Sosnowcu, dokonała przeglądu współczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych zapaleń błony naczyniowej. Obie specjalistki przedstawiły również współczesne poglądy na diagnostykę gruźliczej etiologii zapalenia błony naczyniowej oraz na diagnostykę zapaleń błony naczyniowej w chorobach tkanki łącznej. W 2012 roku dr Nita uczestniczyła w 2nd Euretina Meeting w Rzymie, gdzie zaprezentowano pracę zbiorową, której była współautorem – „OCT examination before and after CCSVI liberation treatment in MS patients". W tym samym roku wzięła udział w II Międzynarodowej Konferencji „Okulistyka – Kontrowersje", która miała miejsce w Karpaczu. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z pracą jej współautorstwa: „Ozurdex w leczeniu obrzęku plamki na tle zakrzepu naczyń żylnych siatkówki – obserwacje własne". W 2013 roku dr Nita wygłosiła wykład na kongresie „Cukrzyca – interdyscyplinarne spojrzenie", który odbył się w Czeladzi. Również w 2013 roku wzięła udział w drugiej edycji warsztatów Retina College, które odbyły się pod hasłem przewodnim: „Zadbaj o siebie i o swojego pacjenta". Wygłosiła na nich referat pt. „Czy laseroterapia może skutecznie uzupełniać leczenie anty-VEGF w DME? – przedstawienie przypadków klinicznych".

Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. E. Nita

Doktor nauk medycznych Ewa Nita specjalizuje się w leczeniu schorzeń AMD. Jest chirurgiem okulistą z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, a także ekspertem w zakresie leczenia schorzeń siatkówki, zaćmy i jaskry. Zajmuje się prowadzeniem konsultacji okulistycznych, wykonuje również angiografię i leczy zapalenie błony naczyniowej oka. Pacjenci słabowidzący mogą się do niej zwrócić z prośbą o prawidłowy dobór okularów i soczewek kontaktowych. Otacza ich kompleksową opieką, począwszy od  profilaktyki  i diagnostyki, a skończywszy na leczeniu iniekcjami doszklistkowymi. 

Zdjęcia dr n. med. Ewa Nita

Weiss Klinik - dr n. med. Ewa Nita

Konsultacje

Konsultacja okulistyczna 
140 zł - konsultacja okulistyczna, refraktometria komputerowa, ostrość wzroku + dobór okularów, tonometria aplanacyjna;
180 zł - Konsultacja okulistyczna – dr Myga, dr Nita,
160 zł- Konsultacja okulistyczna – dr Szymkowiak, dr Cwalina, dr Stanik-Walentek, dr Kucharzewski, dr Foit
170 Rozwiń szczegóły

Okulistyka

Laserowa korekcja wad wzroku 
zabieg premium - zindywidualizowana korekcja w oparciu o topografię rogówki (TR) i/lub Wavefront;
Wizyty kontrolne po zabiegu - do miesiąca bezpłatnie, po miesiącu - 150 zł;

Operacja doszczepienia soczewki Sulcoflex – korekcja wad wzroku-2900 zł
+ koszt soczewki Sulcoflex (od 750,00 zł)
Badanie kwalifikacyjne do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku 
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
badania uzupełniające: 100 zł
od 01.06.2018 do 31.08.2018- Badanie kwalifikacyjne do zabiegu 149 zł !!!
300 Rozwiń szczegóły
Laserowa korekcja wzroku EBK LASIK 
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
2500 zł, (3000 zł)- cena za jedno oko, (premium);

5000 zł, (6000 zł) - cena za dwoje oczu, (premium),
od 01.06.2018 do 31.08.2018- 3750 zł, (4500 zł) !!!
od 2 500 do 5 000  Rozwiń szczegóły
Laserowa korekcja wzroku SBK LASIK 
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
2850 zł, (3350 zł) - cena za jedno oko, (premium);

5700 zł, (6700 zł)- cena za dwoje oczu, (premium),
od 01.06.2018 do 31.08.2018- 4275 zł, (5025 zł) !!!
od 2 850 do 5 700  Rozwiń szczegóły
Laserowa korekcja wzroku EPI LASIK 
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
2350 zł, (2850 zł)- cena za jedno oko, (premium);

4700 zł, (5700 zł) - cena za dwoje oczu, (premium),
od 01.06.2018 do 31.08.2018- 3525 zł, (4275 zł) !!!!!
od 2 350 do 4 700  Rozwiń szczegóły
Laserowa korekcja wzroku LASIK 
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
2150 zł, (2650 zł) - cena za jedno oko, (zabieg premium);

4300 zł, (5300 zł) - cena za dwoje oczu, (premium),
od 01.06.2018 do 31.08.2018- 3225 zł, (3975 zł) !!!
od 2 150 do 4 300  Rozwiń szczegóły
Laserowa korekcja wzroku PRK 
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1500 zł - cena za jedno oko;

3000 zł - cena za dwoje oczu, od 01.06.2018 do 31.08.2018- 2250 zł !!!
od 1 500 do 3 000  Rozwiń szczegóły
Leczenie zaćmy 
Operacja zaćmy + operacja p/jaskrowa- wybrana opcja zaćmy + 400,00 zł
Badanie kwalifikacyjne do operacji zaćmy
1 oko
250 Rozwiń szczegóły
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej 
3095 zł - soczewka IDEA,
4890 zł - soczewka LENTIS Comfort;
od 3 095 do 4 890  Rozwiń szczegóły
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego 
soczewka EYE CEE ONE;
3 595 Rozwiń szczegóły
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki torycznej
1 oko
4 395 Rozwiń szczegóły
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej 
soczewka multifokalna Lentis MPlus;
5 390 Rozwiń szczegóły
Laserowe leczenie zaćmy wtórnej 
laserem YAG
300 Rozwiń szczegóły
Witrektomie
Badanie kwalifikacyjne do zabiegu witrektomii 
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
cena 250 zł obejmuje również badania oka
250 Rozwiń szczegóły
Witrektomia 
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
Witrektomia 20 G- 4 950,00 zł
Witrektomia 23 – 25 G- 5 950,00 zł
od 4 950 do 5 950  Rozwiń szczegóły
Witrektomia z podaniem dekaliny lub oleju silikonowego 
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
Witrektomia z olejem;
5 950 Rozwiń szczegóły
Witrektomia wraz z usunięciem zaćmy i wszczepieniem soczewki standardowej
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
6 750 Rozwiń szczegóły
Witrektomia w leczeniu odwarstwienia siatkówki - opasanie gałki ocznej
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
5 800 Rozwiń szczegóły
Usunięcie oleju silikonowego z wnętrza gałki ocznej
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
4 950 Rozwiń szczegóły
Leczenie AMD
Iniekcja doszklistkowa preparatu Eylea
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
1 800 Rozwiń szczegóły
Iniekcja doszklistkowa preparatu Lucentis
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
2 450 Rozwiń szczegóły
Operacje i leczenie dróg łzowych
Zabieg zamknięcia punktu łzowego zatyczką
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
280 Rozwiń szczegóły
Płukanie kanalików łzowych
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
150 Rozwiń szczegóły
Płukanie kanalików łzowych u dzieci
1 oko
150 Rozwiń szczegóły
Operacje powiek
Operacja rekonstrukcja worka spojówkowego 
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
Rekonstrukcja worka spojówkowego przeszczepem skóry;
2 000 Rozwiń szczegóły
Usunięcie skrzydlika
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 200 Rozwiń szczegóły
Wycięcie nowotworu powieki 
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
Wycięcie nowotworu powieki, plastyka płatowa;
od 1 500 Rozwiń szczegóły
Twarde soczewki kontaktowe 
290 zł -wizyta kwalifikacyjna (1. wizyta) - dobór soczewek korygujących twardych (obejmuje badanie refrakcji, topografie rogówki, ocenę przedniego odcinka oka i dopasowanie soczewek z zestawów próbnych oraz konsultację lekarza)
Dobór + jedna soczewka twarda
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
od 700 do 900  Rozwiń szczegóły
Dobór + dwie soczewki twarde
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
1 800 Rozwiń szczegóły
Drobne zabiegi okulistyczne
Usunięcie zmiany spojówki 
500 zł - u dorosłych,
900 zł - u dzieci ze znieczuleniem ogólnym;
z badaniem his-pat;
od 500 do 900  Rozwiń szczegóły
Usunięcie gradówki 
500 zł - u dorosłych,
900 zł - u dzieci ze znieczuleniem ogólnym;
z badaniem his-pat;
od 500 do 900  Rozwiń szczegóły

Diagnostyka i badania

Badania okulistyczne
Badanie śródbłonka rogówki 
60 zł - 1 oko, 80 zł - dwoje oczu;
od 60 do 80  Rozwiń szczegóły
Badanie na synaptoforze 
dwoje oczu;
50 Rozwiń szczegóły
Badanie dna oka 
40 zł - zdjęcie dna oka – jedno oko;
60 zł - zdjęcie dna oka – dwoje oczu;
od 40 do 60  Rozwiń szczegóły
Badania OCT
Rozwiń szczegóły
Angiografia fluoresceinowa
205 Rozwiń szczegóły

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty dr n. med. Ewa Nita

Opublikowane na stronach internetowych Tourmedica.pl Sp. z o.o. materiały, informacje oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i polityki prywatności .

Materiały zamieszczone w serwisie Tourmedica.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia. Użytkownik serwisu pod żadnym pozorem nie może lekceważyć porady lekarza lub opóźnić poszukiwania porady medycznej z powodu informacji, jakie przeczytał w serwisie. Tourmedica.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie, poleganie na informacjach zawartych na stronie Tourmedica.pl odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

Tourmedica.pl Sp. z o.o.
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź, Polska