dr n. med. Ewa Nita

okulista - Chorzów

dr n. med. Ewa Nita okulista

Znajomość języków: polski, angielskiPrzyjmuje:

Informacje ogólne - dr n. med. Ewa Nita

Dr n. med. Ewa Nita jest absolwentką oraz wieloletnim pracownikiem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. II stopień specjalizacji z okulistyki otrzymała w 1993 roku po złożeniu egzaminu w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. We wspomnianej Śląskiej Akademii Medycznej otrzymała w 1999 roku tytuł doktora nauk medycznych.

Jest członkiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Należy również do Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego. Prócz tego jest autorem i współautorem wielu artykułów i prac naukowych. Między innymi, współtworzyła pracę „Wyniki implantacji soczewek akomodacyjnych 1CU po usunięciu zaćmy – 3-letnie obserwacje", opublikowaną w „Magazynie lekarza okulisty". W 1999 roku w "Klinice Ocznej", czasopiśmie poświęconym okulistyce, pojawiły się dwie prace naukowe, które współtworzyła: „Trans-sclerally fixated PC-IOLs: six year of investigations" oraz „Glaucoma after penetrating keratoplasty in the material of the ocular department of the Mountain Hospital in Sosnowiec". W 2007 roku "Klinika Oczna" opublikowała kolejny artykuł jej współautorstwa: „Phacoemulsification of subluxated lens with capsular tension ring implantation". Z kolei w 2012 roku w "Medical Science Monitor" opublikowano pracę pt.:„Indocyanine green angiography in chronic central serous chorioretinopathy". Dr Nita była jednym z jej autorów.

Czytaj więcej 

Osiągnięcia lekarza

Dr Nita aktywnie uczestniczy w sympozjach naukowych i konferencjach poświęconych tematyce okulistyki, dzieląc się w ten sposób wiedzą z innymi specjalistami. Między innymi, w 2004 roku wzięła udział w IV Sympozjum Interdyscyplinarnym dotyczącym zakażeń i zapaleń w okulistyce, objętym honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego. Zjazd odbył się w Częstochowie, a  jego organizatorami byli: Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P. w Częstochowie, Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie oraz Fundacja „Słoneczny Horyzont". W czasie sympozjum dr Nita wraz z prof. Wandą Romaniuk, kierownikiem Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Oczu ŚAM w Sosnowcu, dokonała przeglądu współczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych zapaleń błony naczyniowej. Obie specjalistki przedstawiły również współczesne poglądy na diagnostykę gruźliczej etiologii zapalenia błony naczyniowej oraz na diagnostykę zapaleń błony naczyniowej w chorobach tkanki łącznej. W 2012 roku dr Nita uczestniczyła w 2nd Euretina Meeting w Rzymie, gdzie zaprezentowano pracę zbiorową, której była współautorem – „OCT examination before and after CCSVI liberation treatment in MS patients". W tym samym roku wzięła udział w II Międzynarodowej Konferencji „Okulistyka – Kontrowersje", która miała miejsce w Karpaczu. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z pracą jej współautorstwa: „Ozurdex w leczeniu obrzęku plamki na tle zakrzepu naczyń żylnych siatkówki – obserwacje własne". W 2013 roku dr Nita wygłosiła wykład na kongresie „Cukrzyca – interdyscyplinarne spojrzenie", który odbył się w Czeladzi. Również w 2013 roku wzięła udział w drugiej edycji warsztatów Retina College, które odbyły się pod hasłem przewodnim: „Zadbaj o siebie i o swojego pacjenta". Wygłosiła na nich referat pt. „Czy laseroterapia może skutecznie uzupełniać leczenie anty-VEGF w DME? – przedstawienie przypadków klinicznych".

Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. E. Nita

Doktor nauk medycznych Ewa Nita specjalizuje się w leczeniu schorzeń AMD. Jest chirurgiem okulistą z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, a także ekspertem w zakresie leczenia schorzeń siatkówki, zaćmy i jaskry. Zajmuje się prowadzeniem konsultacji okulistycznych, wykonuje również angiografię i leczy zapalenie błony naczyniowej oka. Pacjenci słabowidzący mogą się do niej zwrócić z prośbą o prawidłowy dobór okularów i soczewek kontaktowych. Otacza ich kompleksową opieką, począwszy od  profilaktyki  i diagnostyki, a skończywszy na leczeniu iniekcjami doszklistkowymi. 

Zdjęcia dr n. med. Ewa Nita

Weiss Klinik - dr n. med. Ewa Nita

Konsultacje

Konsultacja okulistyczna 
Inne nazwy:

konsultacja z lekarzem okulistą

170 Rozwiń szczegóły

Okulistyka

Laserowa korekcja wad wzroku 
Inne nazwy:

laserowa chirurgia refrakcyjna, leczenie wad wzroku laserem

Badanie kwalifikacyjne do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku 
Inne nazwy:

badanie ostrości wzroku przed zabiegiem laserowej korekcji wady wzroku, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego przed zabiegiem laserowej korekcji wady wzroku, badanie aparatu ochronnego oka przed zabiegiem laserowej korekcji wady wzroku, badanie odcinka przedniego gałki ocznej przed zabiegiem laserowej korekcji wady wzroku, badanie dna oka (pachymetria) przed zabiegiem laserowej korekcji wady wzroku, topografia rogówki (mapa rogówki) przed zabiegiem laserowej korekcji wady wzroku,

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
300 Rozwiń szczegóły
Laserowa korekcja wzroku EBK LASIK 
Inne nazwy:

zabieg laserowej korekcji wady wzroku EBK LASIK, zabieg metodą EBK LASIK, leczenie krótkowzroczności laserem EBK LASIK, leczenie nadwzroczności laserem EBK LASIK, leczenie astygmatyzmu laserem EBK LASIK

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
od 2 500 do 5 000  Rozwiń szczegóły
Laserowa korekcja wzroku SBK LASIK 
Inne nazwy:

zabieg laserowej korekcji wady wzroku SBK LASIK, zabieg metodą SBK LASIK, leczenie krótkowzroczności laserem SBK LASIK, leczenie nadwzroczności laserem SBK LASIK, leczenie astygmatyzmu laserem SBK LASIK

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
od 2 850 do 5 700  Rozwiń szczegóły
Laserowa korekcja wzroku EPI LASIK 
Inne nazwy:

zabieg laserowej korekcji wady wzroku EPI LASIK, zabieg metodą EPI LASIK, epitelialny LASIK, nabłonkowy LASIK , leczenie krótkowzroczności laserem EPI LASIK, leczenie nadwzroczności laserem EPI LASIK, leczenie astygmatyzmu laserem EPI LASIK

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
od 2 350 do 4 700  Rozwiń szczegóły
Laserowa korekcja wzroku LASIK 
Inne nazwy:

zabieg laserowej korekcji wady wzroku LASIK, zabieg metodą LASIK, laser w miejscu keratomilozy , leczenie krótkowzroczności laserem LASIK , leczenie nadwzroczności laserem LASIK , leczenie astygmatyzmu laserem LASIK

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
od 2 150 do 4 300  Rozwiń szczegóły
Laserowa korekcja wzroku PRK 
Inne nazwy:

zabieg laserowej korekcji wady wzroku PRK, zabieg metodą PRK, fotokeratektomia refrakcyjna, leczenie krótkowzroczności laserem PRK, leczenie nadwzroczności laserem PRK, leczenie astygmatyzmu laserem PRK

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
od 1 500 do 3 000  Rozwiń szczegóły
Leczenie zaćmy 
Inne nazwy:

operacje zaćmy, operacje cataracty, leczenie katarakty, zaćma leczenie, katarakta leczenie operacyjne, leczenie zaćmy u osób starszych, zaćma u seniora leczenie

Badanie kwalifikacyjne do operacji zaćmy
1 oko
250 Rozwiń szczegóły
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej 
Inne nazwy:

fakoemulsyfikacja z wszczepieniem soczewki asferycznej, usunięcie zaćmy z wszczepieniem soczewki asferycznej, operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki Acrysof IQ

1 oko
od 3 095 do 4 890  Rozwiń szczegóły
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego 
Inne nazwy:

zabieg usunięcia zaćmy z wszczepem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego, operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki Acrysof IQ Natural

1 oko
3 595 Rozwiń szczegóły
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki torycznej 
Inne nazwy:

fakoemulsyfikacja z wszczepieniem soczewki torycznej, usunięcie zaćmy z wszczepieniem soczewki torycznej, operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki Acrysof Toric

1 oko
4 395 Rozwiń szczegóły
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej 
Inne nazwy:

fakoemulsyfikacja z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej, usunięcie zaćmy z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej, usunięcie katarakty z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej multifokalnej, operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki Acrysof ReSTOR

1 oko
5 390 Rozwiń szczegóły
Laserowe leczenie zaćmy wtórnej 
Inne nazwy:

kapsulotomia tylna, usuwanie zaćmy wtórnej laserem, laserowe przecięcie tylnej torby soczewki w zaćmie wtórnej, zaćma wtórna leczenie laserem, usuwanie zaćmy wtórnej YAG-laserem

1 oko
300 Rozwiń szczegóły
Witrektomie
Badanie kwalifikacyjne do zabiegu witrektomii 
Inne nazwy:

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
250 Rozwiń szczegóły
Witrektomia 
Inne nazwy:

operacja witrektomii

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
od 4 950 do 5 950  Rozwiń szczegóły
Witrektomia z podaniem dekaliny lub oleju silikonowego 
Inne nazwy:

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
5 950 Rozwiń szczegóły
Witrektomia wraz z usunięciem zaćmy i wszczepieniem soczewki standardowej 
Inne nazwy:

fako-witrektomia

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
6 750 Rozwiń szczegóły
Witrektomia w leczeniu odwarstwienia siatkówki - opasanie gałki ocznej 
Inne nazwy:

opasanie gałki ocznej podczas witrektomii w przebiegu odwarstwienia siatkówki, leczenie odwarstwienia siatkówki poprzez opasanie gałki ocznej

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
5 800 Rozwiń szczegóły
Usunięcie oleju silikonowego z wnętrza gałki ocznej 
Inne nazwy:

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
4 950 Rozwiń szczegóły
Leczenie AMD
Iniekcja doszklistkowa preparatu Eylea 
Inne nazwy:

leczenie AMD preparatem Eylea, leczenie zwyrodnienia plamki żółtej Eylea, iniekcja dogałkowa Eylea, zastrzyk doszklistkowy Eylea,

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
1 800 Rozwiń szczegóły
Iniekcja doszklistkowa preparatu Lucentis 
Inne nazwy:

leczenie AMD preparatem Lucentis, leczenie zwyrodnienia plamki żółtej Lucentisem, iniekcja dogałkowa Lucentisu, zastrzyk doszklistkowy Lucentis,

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
2 450 Rozwiń szczegóły
Operacje i leczenie dróg łzowych
Zabieg zamknięcia punktu łzowego zatyczką 
Inne nazwy:

czasowe zamknięcie punktów łzowych - korki drożne, zamknięcie punktów łzowych korkami niedrożnymi, zamknięcie punktów łzowych zatyczkami Form Fit, założenie zatyczek hydrożelowych do kanalików łzowych, aplikacja zatyczek kanalików łzowych Smart Plug, aplikacja zatyczek kanalików łzowych

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
280 Rozwiń szczegóły
Płukanie kanalików łzowych 
Inne nazwy:

sondowanie kanalika łzowego, zgłębnikowanie kanalika łzowego, płukanie i sondowanie dróg łzowych, leczenie nadmiernego łzawienia poprzez udrożnienie kanalików łzowych, udrożnienie (płukanie i sondowanie) kanalików łzowych, leczenie zapchanych kanalików łzowych, płukanie dróg łzowych

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
150 Rozwiń szczegóły
Płukanie kanalików łzowych u dzieci 
Inne nazwy:

sondowanie kanalika łzowego u dzieci, zgłębnikowanie kanalika łzowego u niemowląt, płukanie i sondowanie dróg łzowych u dzieci, leczenie nadmiernego łzawienia u niemowląt poprzez udrożnienie kanalików łzowych, udrożnienie (płukanie i sondowanie) kanalików łzowych u dzieci, leczenie zapchanych kanalików łzowych u niemowląt, płukanie dróg łzowych u dzieci

1 oko
150 Rozwiń szczegóły
Operacje powiek 
Inne nazwy:

operacje okulistyczne w zakresie powiek

Operacja rekonstrukcja worka spojówkowego 
Inne nazwy:

operacja rekonstrukcyjna worka spojówkowego z przeszczepem błony śluzowej

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
2 000 Rozwiń szczegóły
Usunięcie skrzydlika 
Inne nazwy:

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 200 Rozwiń szczegóły
Wycięcie nowotworu powieki 
Inne nazwy:

usunięcie nowotworu powieki, operacja nowotworu powieki, usunięcie nowotworu skóry powieki

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
od 1 500 Rozwiń szczegóły
Twarde soczewki kontaktowe
Dobór + jedna soczewka twarda 
Inne nazwy:

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
od 700 do 900  Rozwiń szczegóły
Dobór + dwie soczewki twarde 
Inne nazwy:

Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
1 800 Rozwiń szczegóły
Drobne zabiegi okulistyczne
Usunięcie zmiany spojówki
od 500 do 900  Rozwiń szczegóły
Usunięcie gradówki
od 500 do 900  Rozwiń szczegóły

Diagnostyka i badania

Badania okulistyczne
Badanie śródbłonka rogówki 
Inne nazwy:

pachymetria, elektroniczna ocena parametrów biologicznych komórek śródbłonka (liczby, gęstości, kształtu, powierzchni), ocena ilości i morfologii komórek śródbłonka wraz z pomiarem jego grubości, badanie rutynowe przed operacja zaćmy oceny śródbłonka rogówki, bezbolesny pomiar grubości rogówki przed operacją oka

od 60 do 80  Rozwiń szczegóły
Badanie na synaptoforze 
Inne nazwy:

badanie synaptoforem, badanie kąta zeza u dzieci, pomiar kąta zeza, badanie zeza, badania ustawienia gałek ocznych, badanie dzieci na synaptoforze, diagnostyka zeza u dzieci,

50 Rozwiń szczegóły
Badanie dna oka 
Inne nazwy:

wziernikowanie dna oka, badanie dna oczu, fundoskopia, nieinwazyjne badanie naczyń krwionośnych oka

od 40 do 60  Rozwiń szczegóły
Badania OCT 
Inne nazwy:

optyczna koherentna tomografia, tomograficzne badanie oczu, tomograficzne badanie wzroku, tomografia optyczna dna oka, optyczna koherentna tomografia, tomografia siatkówki oka, optyczna tomografia koherencyjna

Rozwiń szczegóły
Angiografia fluoresceinowa 
Inne nazwy:

fotografia dna oka lub tęczówki po dożylnym podaniu środka cieniującego, kontrastowe badanie naczyń krwionośnych dna oka, angiografia fluoresceinowa dna oka (AF, FFA)

205 Rozwiń szczegóły

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty dr n. med. Ewa Nita

Dołącz do nas:

Opublikowane na stronach internetowych Tourmedica.pl Sp. z o.o. materiały, informacje oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i polityki prywatności .

Copyright © 2012-2019 Tourmedica.pl Sp. z o.o.

Materiały zamieszczone w serwisie Tourmedica.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia. Użytkownik serwisu pod żadnym pozorem nie może lekceważyć porady lekarza lub opóźnić poszukiwania porady medycznej z powodu informacji, jakie przeczytał w serwisie. Tourmedica.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie, poleganie na informacjach zawartych na stronie Tourmedica.pl odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

Copyright © 2012-2019 Tourmedica.pl Sp. z o.o.