dr n. med. Henryk Liszka

ortopeda, traumatolog - Kraków

dr n. med. Henryk Liszka ortopeda, traumatolog

Znajomość języków: angielskiPrzyjmuje:

Informacje ogólne – dr n. med. Henryk Liszka

Dr n. med. Henryk Liszka jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia lekarskie ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu MSWiA w Krakowie. Kolejnym krokiem w jego karierze było uzyskanie w 2014 roku stopnia specjalisty II stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Obecnie obejmuje stanowisko starszego asystenta na Oddziale Klinicznym Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest adiunktem w Katedrze Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz kursach poświęconych tematyce ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Jest organizatorem sympozjum na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego dla lekarzy i fizjoterapeutów. Zaangażowanie w pracę naukową oraz ciągła chęć rozwoju specjalisty odzwierciedla się m.in. w licznych publikacjach w renomowanych czasopismach medycznych. Doktor regularnie bierze udział w licznych kursach ultrasonograficznych. Ponadto jest wykładowcą oraz instruktorem kursów z zakresu leczenia schorzeń stopy i stawu skokowo-goleniowego.

Doktor Liszka jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii (PTOiTr), Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Polskiego Towarzystwa Artroskopowego oraz Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Należy także do GRECMIP – Stowarzyszenia zajmującego się rozwojem i propagowaniem technik miniinwazyjnych w chirurgii stopy.

Prywatnie jest pasjonatem biegów długodystansowych. W 2013 roku zdobył Koronę Maratonów Polskich.

Czytaj więcej 

Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. H. Liszka

Dr n. med. Henryk Liszka to specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Leczy zachowawczo i operacyjnie deformacje i zniekształcenia stopy oraz stawu skokowego. Wykonuje zabiegi metodami klasycznymi - na otwarto, artroskopowo oraz miniinwazyjnymi - przezskórnymi. Wykonuje również USG narządu ruchu. Do najczęstszych leczonych schorzeń należą: halluksy - paluchy koślawe, palce młotkowate, stopy płasko - koślawe, płaskostopie, niestabilność stawu skokowego.

Zdjęcia dr n. med. Henryk Liszka

Szpital Dworska - dr n. med. Henryk Liszka

Konsultacje

Konsultacja ortopedyczna 
konsultacja ortopedyczna + USG - 290 zł (= pakiet 120 zł taniej!)
220

Ortopedia

Operacje i leczenie stopy / stawu skokowego
Operacja palca młoteczkowatego / młotkowatego stopy
Operacja palca młoteczkowatego stopy
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 1 500 do 2 500 
Endoprotezoplastyka stawu śródstopno-paliczkowego palucha
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
7 000
Endoprotezoplastyka stawu śródstopno-palcowego 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu - 1400 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
endoprotezoplastyka silikonowa Swanson stawu śródstopno-palcowego
cena implantu: 1400 zł
5 500
Operacja palucha koślawego / halluksa 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu - 300-600 zł 4000-7000 zł - złożona rekonstrukcja przedostopia z paluchem koślawym i palcami młotkawatymi cena implantu - 300-1000 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 300 - 600 zł

4000 - 7000 zł - złożona rekonstrukcja przodostopia z papluchem koślawym i palcami młotkowatymi
cena implantu: 300 - 1000 zł
od 4 000 do 5 000 
Operacja palca szponiastego stopy 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu - 0-900 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 0 - 900 zł

4000 - 7000 zł - złożona rekonstrukcja przodostopia z papluchem koślawym i palcami młotkowatymi
cena implantu: 300 - 1000 zł
od 1 500 do 2 500 
Operacja palucha sztywnego stopy
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 3 000 do 4 500 
Operacja rozdzielenia zrośniętych palców stopy
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 4 500 do 5 000 
Usunięcie kostki dodatkowej stopy
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 2 000 do 4 000 
Operacja płaskostopia 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu - 300-1200 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 300 - 1200 zł
od 4 000 do 8 000 
Operacja stopy płasko - koślawej 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu - 900-2000 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
operacja stopy płasko - koślawej - artroereza podskokowa z implantem
cena implantu: 900 - 2000 zł
4 000
Operacja koślawej pięty 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu - 600-1100 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 600 - 1100 zł
od 4 500 do 5 500 
Operacja stopy opadającej
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 5 000 do 7 000 
Otwarta plastyka guza piętowego
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 4 000 do 5 000 
Operacja ostrogi piętowej
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
900
Operacja otwarta zerwanego ścięgna Achillesa
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 3 500 do 4 500 
Operacja artroskopowa zerwanego ścięgna Achillesa 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu - 100-900 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 100 - 900 zł
od 3 500 do 5 500 
Tenoskopia ścięgna Achillesa
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
5 000
Tenoskopia pochewki i kaletki ścięgna Achillesa
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
5 000
Rekonstrukcja zestarzałego uszkodzenia ścięgna Achillesa 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu - 3600-3200 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 2600 - 3200 zł
od 4 000 do 8 000 
Operacja uszkodzonego więzozrostu strzałkowo-piszczelowego
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu - 420-1200 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 5 000 do 8 000 
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL) 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu - 1200-3500 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 200 - 2400 zł
od 4 000 do 7 000 
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-piętowego (CFL) 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu - 200-1200 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 200 - 1200 zł
od 5 000 do 8 000 
Leczenie operacyjne niestabilności stawu skokowego 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu - 400-2800 zł 4500-7500 zł - leczenie operacyjne niestabilności stawu skokowego technika "internal bracing"

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 400 - 2800 zł

4500 - 7500 zł - leczenie operacyjne niestabilności stawu skokowego techniką "internal bracing"
od 6 000 do 8 000 
Artroskopia lecznicza stawu skokowego 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu - 400 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 400 zł
od 5 500 do 7 000 
Artroskopia lecznicza stawu podskokowego
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 5 500 do 7 000 
Artroskopowe usztywnienie stawu skokowego z użyciem czynników wzrostowych 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

stabilizacja śrubami tytanowymi cena implantu - 800-1300 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
stabilizacja śrubami tytanowymi
cena implantu: 800 - 1300 zł
od 8 000 do 10 000 
Artroksopowe usunięcie ciał wolnych ze stawu skokowego
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 5 500 do 7 000 
Leczenie złamania w obrębie stopy 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu - 800-3000 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 800 - 3000 zł
od 3 500 do 7 000 
Leczenie złamania w obrębie stawu skokowego
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 3 500 do 7 000 
Tenoskopia w obrębie stopy
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 4 400 do 6 000 
OATS stawu skokowego
8 000
Transfer mięśni / ścięgien w obrębie stopy 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

rekonstrukcja zerwanego ścięgna z użyciem kotwicy tytanowej lub szmatkowej 400-700 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
rekonstrukcja zerwanego ścięgna z użyciem kotwicy tytanowej lub szmatkowej
cena implantu: 400 - 700 zł
od 3 500 do 5 500 
Rekonstrukcja troczków mięśni strzałkowych
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 3 500 do 5 500 
Artrodeza stopy 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu - 400-2800 zł 7000-9000 zł - usztywnienie-artrodeza stawu skokowego sposobem klasycznym cena implantu - 800-1300 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 400 - 2800 zł

7000 - 9000 zł - Usztywnienie - artrodeza stawu skokowego sposobem klasycznym - na otwarto
cena implantu: 800 - 1300 zł
od 4 300 do 9 000 
Uwolnienie zespołów ucisku nerwów na poziomie stopy
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 3 800 do 4 800 
Naprawa chrząstki stawowej w obrębie stopy 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

artroskopowa rekonstrukcja chrząstki stawu skokowego z użyciem membrany, matrycy

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
artroskopowa rekonstrukcja chrząstki stawu skokowego z użyciem membrany, matrycy
cena implantu: 4000 zł
od 6 000 do 9 000 
Leczenie uszkodzeń rozcięgna podeszwowego
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 3 500 do 5 500 
Leczenie metatarsalgii 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

3500 zł - przezskórne małoinwazyjne 3800-4800 zł - osteotomia Weil cena implantu - 80-360 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
3500 zł - przezskórne małoinwazyjne;
3800 - 4800 zł - osteotomia Weil
cena implantu: 80 - 360 zł
od 3 500 do 4 800 
Usunięcie zespoleń metalowych w obrębie stopy
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 1 500 do 4 000 
Synowektomia w obrębie stopy 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

metodą artroskopową lub klasyczną

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
metodą artroskopową lub klasyczną
od 5 500 do 7 000 
Wycięcie ganglionu stopy
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 2 500 do 4 500 
Operacja uwolnienia nerwu strzałkowego
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 3 500 do 4 500 
Operacja uwolnienia nerwu piszczelowego
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 3 500 do 4 500 
Operacja uwolnienia nerwu piszczelowego i Baxtera
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
3 500
Naprawa uszkodzenia chrzęstno-kostnego stawu skokowego
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 6 000 do 9 000 
Artroskopowa operacja wydłużenia łydki - mięśnia dwugłowego
3 000
Operacja wydłużenia łydki - mięśnia dwugłowego
od 4 000 do 5 000 
Drobne zabiegi ambulatoryjne w zakresie ortopedii
Podanie kwasu hialuronowego dostawowo
od 100 do 800 

Diagnostyka i badania

USG ortopedyczne
USG stawu skokowego 
Inne nazwy:

190 zł - USG jednego stawu, 290 zł - USG dwóch stawów

190 zł - USG jednego stawu;
290 zł - USG dwóch stawów
od 190 do 290 
USG stopy 
Inne nazwy:

190 zł - USG jednego stawu, 290 zł - USG dwóch stawów

190 zł - USG jednego stawu;
290 zł - USG dwóch stawów
od 190 do 290 
USG tkanek miękkich okołostawowych 
Inne nazwy:

190 zł - USG jednego stawu, 290 zł - USG dwóch stawów

190 zł - USG jednego stawu;
290 zł - USG dwóch stawów
od 190 do 290 

Nowa Ortopedia - dr n. med. Henryk Liszka

Konsultacje

Konsultacja ortopedyczna 
konsultacja ortopedyczna + USG - 290 zł (= pakiet 120 zł taniej!)
220

Ortopedia

Operacje i leczenie stopy / stawu skokowego
Operacja palca młoteczkowatego / młotkowatego stopy
Operacja palca młoteczkowatego stopy
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 1 500 do 2 500 
Endoprotezoplastyka stawu śródstopno-paliczkowego palucha
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
7 000
Endoprotezoplastyka stawu śródstopno-palcowego 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

endoprotezoplastyka silikonowa Swanson stawu śródstopno-palcowego cena implantu: 1400 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
endoprotezoplastyka silikonowa Swanson stawu śródstopno-palcowego

cena implantu: 1400 zł
5 500
Operacja palucha koślawego / halluksa 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

4000 - 7000 zł - złożona rekonstrukcja przodostopia z papluchem koślawym i palcami młotkowatymi, cena implantu: 300 - 1000 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 300 - 600 zł

4000 - 7000 zł - złożona rekonstrukcja przodostopia z papluchem koślawym i palcami młotkowatymi, cena implantu: 300 - 1000 zł
od 4 000 do 5 000 
Operacja palca szponiastego stopy 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

4000 - 7000 zł - złożona rekonstrukcja przodostopia z papluchem koślawym i palcami młotkowatymi, cena implantu: 300 - 1000 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 0 - 900 zł

4000 - 7000 zł - złożona rekonstrukcja przodostopia z papluchem koślawym i palcami młotkowatymi, cena implantu: 300 - 1000 zł
od 1 500 do 2 500 
Operacja palucha sztywnego stopy
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 3 000 do 4 500 
Operacja rozdzielenia zrośniętych palców stopy
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 4 500 do 5 000 
Usunięcie kostki dodatkowej stopy
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 2 000 do 4 000 
Operacja płaskostopia 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu: 300 - 1200 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 300 - 1200 zł
od 4 000 do 8 000 
Operacja stopy płasko - koślawej 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

operacja stopy płasko - koślawej - artroereza podskokowa z implantem cena implantu: 900 - 2000 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
operacja stopy płasko - koślawej - artroereza podskokowa z implantem
cena implantu: 900 - 2000 zł
4 000
Operacja koślawej pięty 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu: 600 - 1100 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 600 - 1100 zł
od 4 500 do 5 500 
Operacja stopy opadającej
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 5 000 do 7 000 
Otwarta plastyka guza piętowego
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 4 000 do 5 000 
Operacja ostrogi piętowej
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
900
Operacja otwarta zerwanego ścięgna Achillesa
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 3 500 do 4 500 
Operacja artroskopowa zerwanego ścięgna Achillesa 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu: 100 - 900 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 100 - 900 zł
od 3 500 do 5 500 
Tenoskopia ścięgna Achillesa
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
5 000
Tenoskopia pochewki i kaletki ścięgna Achillesa
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
5 000
Rekonstrukcja zestarzałego uszkodzenia ścięgna Achillesa 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu: 2600 - 3200 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 2600 - 3200 zł
od 4 000 do 8 000 
Operacja uszkodzonego więzozrostu strzałkowo-piszczelowego 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu: 400 - 1200 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 400 - 1200 zł
od 5 000 do 8 000 
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL) 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu: 1200 - 3500 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 1200 - 3500 zł
od 4 000 do 7 000 
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-piętowego (CFL) 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu: 200 - 1200 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 200 - 1200 zł
od 5 000 do 8 000 
Leczenie operacyjne niestabilności stawu skokowego 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

4500 - 7500 zł - leczenie operacyjne niestabilności stawu skokowego techniką "internal bracing" cena implantu: 400 - 2800 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 400 - 2800 zł

4500 - 7500 zł - leczenie operacyjne niestabilności stawu skokowego techniką "internal bracing"
od 6 000 do 8 000 
Artroskopia lecznicza stawu skokowego 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu: 400 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 400 zł
od 5 500 do 7 000 
Artroskopia lecznicza stawu podskokowego
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 5 500 do 7 000 
Artroskopowe usztywnienie stawu skokowego z użyciem czynników wzrostowych 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

stabilizacja śrubami tytanowymi cena implantu: 800 - 1300 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
stabilizacja śrubami tytanowymi
cena implantu: 800 - 1300 zł
od 8 000 do 10 000 
Artroksopowe usunięcie ciał wolnych ze stawu skokowego
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 5 500 do 7 000 
Leczenie złamania w obrębie stopy 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 800 - 3000 zł
od 3 500 do 7 000 
Leczenie złamania w obrębie stawu skokowego
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

cena implantu: 800 - 3000 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 3 500 do 7 000 
Tenoskopia w obrębie stopy
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 4 400 do 6 000 
OATS stawu skokowego
8 000
Transfer mięśni / ścięgien w obrębie stopy 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

rekonstrukcja zerwanego ścięgna z użyciem kotwicy tytanowej lub szmatkowej cena implantu: 400 - 700 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
rekonstrukcja zerwanego ścięgna z użyciem kotwicy tytanowej lub szmatkowej
cena implantu: 400 - 700 zł
od 3 500 do 5 500 
Rekonstrukcja troczków mięśni strzałkowych
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 3 500 do 5 500 
Artrodeza stopy 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

7000 - 9000 zł - Usztywnienie - artrodeza stawu skokowego sposobem klasycznym - na otwarto cena implantu: 800 - 1300 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
cena implantu: 400 - 2800 zł

7000 - 9000 zł - Usztywnienie - artrodeza stawu skokowego sposobem klasycznym - na otwarto
cena implantu: 800 - 1300 zł
od 4 300 do 9 000 
Uwolnienie zespołów ucisku nerwów na poziomie stopy
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 3 800 do 4 800 
Naprawa chrząstki stawowej w obrębie stopy 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

artroskopowa rekonstrukcja chrząstki stawu skokowego z użyciem membrany, matrycy

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
artroskopowa rekonstrukcja chrząstki stawu skokowego z użyciem membrany, matrycy
od 6 000 do 9 000 
Leczenie uszkodzeń rozcięgna podeszwowego
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 3 500 do 5 500 
Leczenie metatarsalgii 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

3500 zł - przezskórne małoinwazyjne; 3800 - 4800 zł - osteotomia Weil cena implantu: 80 - 360 zł

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
3500 zł - przezskórne małoinwazyjne;

3800 - 4800 zł - osteotomia Weil
cena implantu: 80 - 360 zł
od 3 500 do 4 800 
Usunięcie zespoleń metalowych w obrębie stopy
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 1 500 do 4 000 
Synowektomia w obrębie stopy 
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

metodą artroskopową lub klasyczną

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
metodą artroskopową lub klasyczną
od 5 500 do 7 000 
Wycięcie ganglionu stopy
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 2 500 do 4 500 
Operacja uwolnienia nerwu strzałkowego
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 3 500 do 4 500 
Operacja uwolnienia nerwu piszczelowego
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 3 500 do 4 500 
Operacja uwolnienia nerwu piszczelowego i Baxtera
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
3 500
Naprawa uszkodzenia chrzęstno-kostnego stawu skokowego
Inne nazwy:
Konsultacja ortopedyczna - cena 220

Konsultacja ortopedyczna - cena 220
od 6 000 do 9 000 
Artroskopowa operacja wydłużenia łydki - mięśnia dwugłowego
3 000
Operacja wydłużenia łydki - mięśnia dwugłowego
od 4 000 do 5 000 
Drobne zabiegi ambulatoryjne w zakresie ortopedii
Podanie kwasu hialuronowego dostawowo
od 100 do 800 

Diagnostyka i badania

USG ortopedyczne
USG stawu skokowego 
Inne nazwy:

190 zł - USG jednego stawu, 290 zł - USG dwóch stawów

190 zł - USG jednego stawu;
290 zł - USG dwóch stawów
od 190 do 290 
USG stopy 
Inne nazwy:

190 zł - USG jednego stawu, 290 zł - USG dwóch stawów

190 zł - USG jednego stawu;
290 zł - USG dwóch stawów
od 190 do 290 
USG tkanek miękkich okołostawowych 
Inne nazwy:

190 zł - USG jednego stawu, 290 zł - USG dwóch stawów

190 zł - USG jednego stawu;
290 zł - USG dwóch stawów
od 190 do 290 

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty dr n. med. Henryk Liszka

Opublikowane na stronach internetowych Tourmedica.pl Sp. z o.o. materiały, informacje oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i polityki prywatności .

Materiały zamieszczone w serwisie Tourmedica.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia. Użytkownik serwisu pod żadnym pozorem nie może lekceważyć porady lekarza lub opóźnić poszukiwania porady medycznej z powodu informacji, jakie przeczytał w serwisie. Tourmedica.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie, poleganie na informacjach zawartych na stronie Tourmedica.pl odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

Tourmedica.pl Sp. z o.o.
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź, Polska