Dobry implantolog w Lublinie

Autor:

Implant zębowy jest uzupełnieniem brakującego zęba przy użyciu tytanowego wczepu śródkostnego. Zabieg wymaga szczegółowej konsultacji oraz diagnostyki z wykorzystaniem m.in. tomografii komputerowej, na podstawie której implantolog uzyskuje informacje o stanie kości i opracowuje plan leczenia. Chirurgiczny zabieg wszczepienia tytanowej śruby lekarz przeprowadza w sedacji lub w znieczuleniu ogólnym i kończy go założeniem szwów. Po okresie 3-6 miesięcy przystępuje do odsłonięcia implantu, a po całkowitym wygojeniu dziąsła, do odbudowy protetycznej – drugiego i ostatniego etapu leczenia implantologicznego.

Wizyta u implantologa w Lublinie  

Tytanowe implanty AB Dental stosują implantolodzy Centrum Stomatologii Kompleksowej Aldent, a dodatkową ofertą są przeznaczone do stabilizacji protez całkowitych i odbudowy pojedyńczych zębów oraz mostów miniimplanty firmy IMTEC (implanty MDI). Zabiegi wprowadzania implantów poprzedzone są tu dokładną diagnostyką z wykorzystaniem tomografii komputerowej. W przypadku braku podłoża kostnego dla wszczepu, implantolodzy placówki stosują techniki regeneracji kości z użyciem biomateriałów (membrana kolagenowa Bio-Oss®) lub innowacyjnej metody z użyciem czynników wzrostu, uzyskanych z krwi pacjenta.

Z innowacyjnej technologii zabiegów Nobel Guide™ z wykorzystaniem systemu nawigacji chirurgicznej korzystają implantolodzy Gabinetu Stomatologicznego Medicum Dent. Technika tzw. „implantów jednego dnia” korzysta z zaawansowanej diagnostyki TK oraz obróbki w specjalnym oprogramowaniu – Procera Software. Zwizualizowany w ten sposób trójwymiarowy obraz żuchwy lub szczęki pozwala na wirtualny zabieg implantacji, umozliwiając wykonanie realnego zabiegu z pełną precyzją. W zakresie implantoprotetyki, korony i mosty wykonywane są tu cyfrowo m.in. na łącznikach indywidualnych w systemie CAD i CAD-CAM.

We współczesnej stomatologii odtwórczej specjalizuje się lekarz stomatolog Marek Kiełtyka, certyfikowany w zakresie leczenia implantologicznego oraz oceny i leczenie powikłań w tego rodzaju terapiach. W procedurze przygotowawczej przeprowadza radiologiczną ocenę warunków kostnych. W ramach diagnostyki chirurgicznej posiada również kwalifikacje w zakresie oceny procesów chorobowych twarzo-czaszki i zębów. Oprócz implantologii, zajmuje się stomatologią zachowawczą i estetyczną oraz endodoncją.

Ile kosztuje leczenie implantologiczne w Lublinie i w Zürichu (Szwajcaria)?

Podczas gdy w Lublinie za implant trzeba zapłacić około 2 000 zł, w ZahnCity taki zabieg wiąże się to z wydatkiem 4 500 CHF (18 450 zł),