dr n. med. Jan Kawecki

chirurg ogólny, urolog - Katowice

dr n. med. Jan Kawecki chirurg ogólny, urolog

Znajomość języków: polski, angielski

Przyjmuje w placówkach:

Informacje ogólne - dr n. med. Jan Kawecki

Dr n. med. Jan Kawecki jest doświadczonym oraz polecanym przez pacjentów specjalistą urologii. Posiada specjalizację pierwszego stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej uzyskaną w 1986 roku. Ponadto jest specjalistą drugiego stopnia z zakresie urologii, egzamin specjalizacyjny zdał z wyróżnieniem w 1989 roku. Następnym krokiem jego kariery zawodowej było złożenie rozprawy doktorskiej o tytule: „Ocena odległych wyników po rozcięciu zwężonej cewki moczowej męskiej przy pomocy uretrotomii optycznej. Badanie skuteczności metod diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu zwężeń cewki moczowej” i uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych. Miało to miejsce w 1994 roku.

Doktor Kawecki posiada bogaty dorobek naukowy. Jest autorem i współautorem 33 artykułów oraz doniesień zjazdowych. Może również poszczycić się członkostwem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W latach 1981-1986 pełnił funkcję sekretarza Oddziału Śląskiego PTU.

Został odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużonych w Służbie Zdrowia. Ponadto jest kawalerem Brązowego, Srebrnego oraz Złotego Krzyża Zasługi.

Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. J. Kawecki

Dr n. med. Jan Kawecki oferuje kompleksową diagnostykę oraz leczenie chorób układu moczowego zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Specjalizuje się w minimalnie inwazyjnych zabiegach przeprowadzanych według najnowszych standardów oraz metod.

Zajmuje się usuwaniem kamieni w obrębie moczowodów oraz nerek, a także rozwiązuje problem wysiłkowego nietrzymania moczu. Ponadto do jego specjalności należą operacje chorób prostaty z zastosowaniem lasera czerwonego (diodowego), jak również litotrypsja z wykorzystaniem zewnątrzustrojowej fali uderzeniowej (ESWL).

Zdjęcia dr n. med. Jan Kawecki

NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego

Konsultacje

Konsultacja urologiczna
Inne nazwy:

200 zł - konsultacja wraz z badaniem USG

200 zł - konsultacja wraz z badaniem USG
200

Urologia

Leczenie i operacje prącia
Leczenie stulejki chirurgiczne
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
w znieczuleniu przewodowym;
1 600
Operacja załupka
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
w znieczuleniu przewodowym;
1 600
Obrzezanie
Obrzezanie całkowite
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
w znieczuleniu przewodowym;
1 600
Obrzezanie częściowe
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
w znieczuleniu przewodowym;
1 600
Podcięcie wędzidełka prącia
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
plastyka wędzidełka;
1 600
Zeszycie rany skóry prącia
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
w znieczuleniu przewodowym;
1 600
Usuwanie kłykcin kończystych prącia chirurgicznie
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 500
Leczenie i operacje jąder
Operacja wszczepienia implantu jądra
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
jednostronne wszczepienie protezy jądra;
+ koszty implantu;
1 600
Operacja wodniaka jądra
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 200
Operacja usunięcia jądra z powodu nienowotworowego
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Operacja usunięcia jąder z powodu nienowotworowego
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Leczenie operacyjne skrętu jądra
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Leczenie operacyjne skrętu przyczepka jądra
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Leczenie operacyjne urazu jądra
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Leczenie i operacje najądrzy
Operacja wodniaka najądrza
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Operacja torbieli najądrza
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Operacja wycięcia najądrza z powodu nienowotworowego
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Operacja skrętu przyczepka najądrza
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Leczenie i operacje moszny
Usunięcie tłuszczaka moszny chirurgicznie
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 600
Usunięcie kłykcin kończystych moszny chirurgicznie
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 500
Leczenie i operacje cewki moczowej
Operacja plastyczna zwężenia ujścia cewki moczowej
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 900
Operacja usunięcia torbieli ujścia cewki moczowej
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
wycięcie torbieli okołocewkowej;
2 000
Wycięcie polipa / mięska cewki moczowej
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Leczenie i operacje pęcherza moczowego
Zaopatrzenie urazowego / operacyjnego uszkodzenia pęcherza moczowego
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 500
Wycięcie uchyłka pęcherza moczowego metodą otwartą
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
3 000
Usunięcie ciała obcego z pęcherza moczowego
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
przez nacięcie
2 500
Wymiana / usunięcie cewnika z pęcherza moczowego
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
60 zł - wymiana cewnika zwykłego;
80 zł - wymiana cewnika silikonowego
od 60 do 80 
Leczenie i operacje moczowodu
Operacja połączenia miedniczkowo-moczowodowego metodą otwartą
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego z lub bez towarzyszącej kamicy;
6 000
Operacja naprawcza moczowodu
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
5 000
Operacja częściowego wycięcia moczowodu
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
wycięcie częściowe moczowodu z zespoleniem koniec do końca
5 000
Operacja przeszczepienia moczowodu do pęcherza
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
5 600
Nacięcie ujścia moczowodu
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
przezcewkowe nacięcie lub rozszerzenie ujścia pęcherzowego moczowodu lub nacięcie ureterocele przezcewkowe;
2 000
Cewnikowanie moczowodu
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
cewnikowanie moczowodu z diagnostyką,
wprowadzenie cewnika D-J na stałe;
1 400
Usunięcie cewnika z moczowodu
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
600 zł - usunięcie cewnika D-J endoskopowe w znieczuleniu miejscowym;
1200 zł - wymiana cewnika D-J;
od 600 do 1 200 
Leczenie i operacje nerek
Leczenie nadmiernie ruchomej nerki laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
7 000
Leczenie nadmiernie ruchomej nerki operacyjnie
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
5 000
Operacja rozdzielenia nerki podkowiastej laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
Operacja otwarta rozdzielenia nerki podkowiastej
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
Wycięcie nerki całkowite metodą otwartą
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
5 000
Wycięcie nerki całkowite laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
7 000
Wycięcie nerki częściowe metodą otwartą
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
6 000
Wycięcie nerki częściowe laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
7 000
Wycięcie nerki dodatkowej
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
Usunięcie guza nerki laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
8 000
Usunięcie torbieli prostej nerki laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
usunięcie cysty nerki
5 000
Usunięcie torbieli prostej nerki metodą otwartą
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
usunięcie cysty nerki
3 000
Punkcja torbieli nerki pod kontrolą USG
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 200
Operacja wytworzenia nefrostomii
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1500 met.laparoskopowo, 3000 met.klasyczna
od 1 500 do 3 000 
Leczenie i operacje prostaty
Operacja usunięcia prostaty TURP
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
elektroresekcja przezcewkowa stercza, I etap 3 600
od 3 600 do 6 600 
Leczenie kamicy nerkowej
Usuwanie kamieni nerkowych falą uderzeniową ESWL / DSWL
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 200
Usuwanie kamieni nerkowych przezskórnie endoskopowo PCNL
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
I etap 5 000
5 000
Leczenie kamicy moczowodowej
Usuwanie kamieni moczowodowych endoskopowo PCNL
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
5 000
Usuwanie kamieni moczowodowych ureteroskopem URS
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
5 000
Usuwanie kamieni moczowodowych operacyjnie
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
usunięcie kamienia z moczowodu;
3 000
Usuwanie kamieni moczowodowych falą uderzeniową ESWL / DSWL
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 200
Leczenie kamicy pęcherza moczowego
Usuwanie kamieni pęcherza moczowego operacyjnie
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
przez nacięcie
1 500
Leczenie kamicy cewki moczowej
Usuwanie kamieni cewki moczowej endoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 200
Leczenie żylaków powrózka nasiennego
Leczenie żylaków powrózka nasiennego laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 800

Leczenie nietrzymania moczu (NTM)

Leczenie nietrzymania moczu u kobiet
Leczenie nietrzymania moczu u kobiet taśmą TVT / TOT
Konsultacja urologiczna - cena 200
3 500

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty dr n. med. Jan Kawecki