dr n. med. Jan Kawecki

chirurg ogólny, urolog - Katowice

dr n. med. Jan Kawecki chirurg ogólny, urolog

Znajomość języków: polski, angielskiPrzyjmuje:

Informacje ogólne - dr n. med. Jan Kawecki

Dr n. med. Jan Kawecki jest doświadczonym oraz polecanym przez pacjentów specjalistą urologii. Posiada specjalizację pierwszego stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej uzyskaną w 1986 roku. Ponadto jest specjalistą drugiego stopnia z zakresie urologii, egzamin specjalizacyjny zdał z wyróżnieniem w 1989 roku. Następnym krokiem jego kariery zawodowej było złożenie rozprawy doktorskiej o tytule: „Ocena odległych wyników po rozcięciu zwężonej cewki moczowej męskiej przy pomocy uretrotomii optycznej. Badanie skuteczności metod diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu zwężeń cewki moczowej” i uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych. Miało to miejsce w 1994 roku.

Doktor Kawecki posiada bogaty dorobek naukowy. Jest autorem i współautorem 33 artykułów oraz doniesień zjazdowych. Może również poszczycić się członkostwem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W latach 1981-1986 pełnił funkcję sekretarza Oddziału Śląskiego PTU.

Został odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużonych w Służbie Zdrowia. Ponadto jest kawalerem Brązowego, Srebrnego oraz Złotego Krzyża Zasługi.

Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. J. Kawecki

Dr n. med. Jan Kawecki oferuje kompleksową diagnostykę oraz leczenie chorób układu moczowego zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Specjalizuje się w minimalnie inwazyjnych zabiegach przeprowadzanych według najnowszych standardów oraz metod.

Zajmuje się usuwaniem kamieni w obrębie moczowodów oraz nerek, a także rozwiązuje problem wysiłkowego nietrzymania moczu. Ponadto do jego specjalności należą operacje chorób prostaty z zastosowaniem lasera czerwonego (diodowego), jak również litotrypsja z wykorzystaniem zewnątrzustrojowej fali uderzeniowej (ESWL).

Zdjęcia dr n. med. Jan Kawecki

NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego - dr n. med. Jan Kawecki

Konsultacje

Konsultacja urologiczna
200

Urologia

Leczenie i operacje prącia
Leczenie stulejki chirurgiczne 
Inne nazwy:

operacja stulejki, zabieg stulejki, chirurgiczne leczenie stulejki, stulejka leczenie operacyjne, phimosis leczenie chirurgiczne

Konsultacja urologiczna - cena 200

Opis zabiegu »
Konsultacja urologiczna - cena 200
1 600
Operacja załupka 
Inne nazwy:

leczenie załupka, zabieg chirurgicznego leczenia załupka, usunięcie załupka, odprowadzanie załupka, załupek leczenie operacyjne

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 600
Obrzezanie
Obrzezanie całkowite 
Inne nazwy:

cyrkumcyzja calkowita, zabieg obrzezania całkowitego

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 600
Obrzezanie częściowe 
Inne nazwy:

cyrkumcyzja częściowa, zabieg obrzezania częściowego

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 600
Podcięcie wędzidełka prącia 
Inne nazwy:

plastyka wędzidełka prącia, usunięcie wędzidełka penisa, podcięcie wędzidełka napletka penisa, podcięcie wędzidełka prącia, wędzidełko prącia zabieg podcięcia

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 000
Zeszycie rany skóry prącia 
Inne nazwy:

zszycie skóry prącia, skóra prącia zszycie rany, chirurgiczne opracowanie rany prącia, zabieg zszycia rany na członku

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 600
Usuwanie kłykcin kończystych prącia chirurgicznie 
Inne nazwy:

wycięcie kłykcin kończystych narządów płciowych, kłykciny kończyste penisa usuwanie chirurgiczne, leczenie kłykcin kończystych członka metodą koagulacji, usuwanie kłykcin penisa metodą chirurgiczną, chirurgiczne usunięcie kłykcin kończystych prącia

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 500
Leczenie i operacje jąder
Operacja wszczepienia implantu jądra 
Inne nazwy:

implant jądra operacja wszczepienia, implantacja sztucznego jądra, wszczepienie protezy jądra, zabieg operacyjny wszczepienia protezy jądra, zabieg implantacji protezy jądra, proteza jądra zabieg wszczepienia

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 600
Operacja wodniaka jądra 
Inne nazwy:

zabieg wodniaka jądra, usunięcie wodniaka jądra, operacyjne leczenie wodniaka jądra, wodniak jądra leczenie chirurgiczne, operacja wodniaka jądra sposobem Bergmann'a, operacja wodniaka jądra sposobem Winkelmann'a

Konsultacja urologiczna - cena 200

Opis zabiegu »
Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra 
Inne nazwy:

punkcja wodniaka jądra, wodniak jądra nakłucie

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 200
Operacja usunięcia jądra z powodu nienowotworowego 
Inne nazwy:

usunięcie jądra, orchidektomia jednostronna z powodu nienowotworowego, orchidektomia z powodu nienowotworowego, wycięcie jednego jądra z powodu nienowotworowego, orchidektomia prosta z powodu nienowotworowego, wycięcie jądra

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Operacja usunięcia jąder z powodu nienowotworowego 
Inne nazwy:

operacja usunięcia jąder obustronna, zabieg orchidektomii, usunięcie obu jąder, orchidektomia obustronna z powodu nienowotworowego, orchidektomia radykalna z powodu nienowotworowego

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
od 2 000
Leczenie operacyjne skrętu jądra 
Inne nazwy:

leczenie skrętu jądra, zabieg usunięcia skrętu jądra, operacja skrętu jądra

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Leczenie operacyjne skrętu przyczepka jądra 
Inne nazwy:

operacja skrętu przyczepka jądra, leczenie skrętu przyczepka jądra, zabieg usunięcia skrętu przyczepka jądra

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Leczenie operacyjne urazu jądra 
Inne nazwy:

operacja urazowego uszkodzenia jądra z zachowaniem jądra w mosznie, uraz jądra leczenie

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Leczenie i operacje najądrzy
Operacja wodniaka najądrza 
Inne nazwy:

chirurgicznie usunięcie wodniaka najądrza, leczenie operacyjne wodniaka najądrza

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Operacja torbieli najądrza 
Inne nazwy:

chirurgiczne usunięcie torbieli nasieniowej, leczenie operacyjne torbieli najądrza

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Operacja wycięcia najądrza z powodu nienowotworowego 
Inne nazwy:

chirurgiczne usunięcie najądrza, operacyjne usunięcie najądrza z powodu nienowotworowego

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Operacja skrętu przyczepka najądrza 
Inne nazwy:

leczenie operacyjne skrętu przyczepków najądrza

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Leczenie i operacje moszny
Usunięcie tłuszczaka moszny chirurgicznie 
Inne nazwy:

operacyjne usuwanie tłuszczaków moszny, tłuszczak moszny usunięcie, chirurgiczne usuwanie tłuszczaka moszny

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 600
Usunięcie kłykcin kończystych moszny chirurgicznie 
Inne nazwy:

operacyjne usuwanie kłykcin kończystych moszny, kłykciny kończyste moszny usunięcie, chirurgiczne usuwanie kłykcin kończystych moszny

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 500
Leczenie i operacje cewki moczowej
Operacja plastyczna zwężenia ujścia cewki moczowej 
Inne nazwy:

operacja rozcięcia zwężonego ujścia cewki moczowej, plastyka zwężenia ujścia cewki moczowej, chirurgiczny zabieg nacięcia ujścia cewki moczowej, meatotomia, zabieg chirurgicznego nacięcia / plastyki zwężenia ujścia cewki moczowej, chirurgiczny zabieg nacięcia ujścia cewki moczowej, plastyka zwężenia ujścia przedniej części cewki moczowej, rekonstrukcja chirurgiczna zwężenia cewki moczowej i uzupełnienie ubytku błoną śluzową pobraną (przeszczepioną) z wewnętrznej części policzka / bocznej powierzchni języka (buccal mucosal graft – BMG, lingual mucosal graft – LMG), uretroplastyka BMG/LMG

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 900
Operacja usunięcia torbieli ujścia cewki moczowej 
Inne nazwy:

chirurgiczne usunięcie torbieli cewki moczowej, wycięcie torbieli na ujściu cewki moczowej

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 500
Wycięcie polipa / mięska cewki moczowej 
Inne nazwy:

usunięcie mięska cewkowego, chirurgiczne usunięcie polipa cewki moczowej, chirurgiczne usunięcie polipa żeńskiej cewki moczowej

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 200
Leczenie i operacje pęcherza moczowego
Operacja przetoki pęcherzowo - pochwowej 
Inne nazwy:

przetoka pęcherzowo - pochwowa PPP leczenie

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
3 000
Zaopatrzenie urazowego / operacyjnego uszkodzenia pęcherza moczowego 
Inne nazwy:

operacyjne zaopatrzenie uszkodzonego pęcherza, zaopatrzenie uszkodzenia pęcherza moczowego przy cięciu cesarskim

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 500
Wycięcie uchyłka pęcherza moczowego metodą otwartą 
Inne nazwy:

operacja otwarta usunięcia uchyłka pęcherza moczowego, usunięcie operacyjne uchyłka pęcherza moczowego, uchyłek pęcherza moczowego - leczenie chirurgiczne, leczenie chirurgiczne uchyłka pęcherza moczowego, uchyłek pęcherza moczowego operacja otwarta

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
3 000
Założenie przetoki nadłonowej pod kontrolą USG 
Inne nazwy:

cystostomia, odprowadzenie moczu z pęcherza moczowego, wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej pod kontrolą USG

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 200
Usunięcie ciała obcego z pęcherza moczowego 
Inne nazwy:

pęcherz moczowy ciało obce usuwanie, endoskopowe usunięcie ciała obcego z pęcherza moczowego

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 500
Wymiana / usunięcie cewnika z pęcherza moczowego 
Inne nazwy:

usunięcie cewnika Foleya

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
od 60 do 80 
Leczenie i operacje moczowodu
Operacja połączenia miedniczkowo-moczowodowego metodą otwartą 
Inne nazwy:

chirurgiczna plastyka połączenia miedniczkowo - moczowodowego, operacja klasyczna połączenia miedniczkowo-moczowodowego, pieloplastyka, leczenie operacyjne zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
6 000
Operacja naprawcza moczowodu 
Inne nazwy:

laparoskopowa operacja naprawcza moczowodu, operacja rekonstrukcyjna moczowodu po jego uszkodzeniu podczas zabiegu ginekologicznego

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
5 000
Operacja częściowego wycięcia moczowodu 
Inne nazwy:

częściowe usunięcie moczowodu chirurgicznie, operacyjne usunięcie części moczowodu

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
5 000
Operacja przeszczepienia moczowodu do pęcherza 
Inne nazwy:

przeszczepienie moczowodu do pęcherza, zabieg przeszczepienia moczowodu do pęcherza

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
5 600
Nacięcie ujścia moczowodu 
Inne nazwy:

zabieg nacięcia ujścia moczowodu

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 000
Cewnikowanie moczowodu 
Inne nazwy:

czasowe założenie cewnika do moczowodu, terapeutyczne cewnikowanie moczowodu w leczeniu zatrzymania moczu, cewnikowanie moczowodu w leczeniu niedrożności dróg moczowych, wprowadzenie cewnika D-J na stałe, cewnikowanie moczowodu permanentne, założenie cewnika JJ, cewnikowanie moczowodu cewnikiem pig-tail,

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 400
Usunięcie cewnika z moczowodu 
Inne nazwy:

usunięcie cewnika z moczowodu endoskopowo, cewnik moczowodu usunięcie, endoskopowe usunięcie cewnika z moczowodu, usunięcie cewnika DJ z moczowodu w znieczuleniu, usunięcie cewnika JJ, likwidacja cewnika pig-tail z moczowodu,

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
od 400 do 700 
Leczenie i operacje nerek
Leczenie nadmiernie ruchomej nerki laparoskopowo 
Inne nazwy:

nefrospekcja laparoskopowa, peksja nerki, laparoskopowe leczenie nerki nadmiernie ruchomej, umocowanie nerki nadmiernie ruchomej laparoskopowo, nefropeksja laparoskopowo, podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej laparoskopowo

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
7 000
Leczenie nadmiernie ruchomej nerki operacyjnie 
Inne nazwy:

nefrospekcja metodą otwartą, peksja nerki, umocowanie nerki nadmiernie ruchomej metodą otwartą, nefropeksja metodą otwartą, podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej metodą otwartą, operacja otwarta nadmiernie ruchomej

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
5 000
Operacja rozdzielenia nerki podkowiastej laparoskopowo 
Inne nazwy:

laparoskopowe rozdzielenie nerki podkowiastej, zabieg laparoskopowego rozdzielenia nerki podkowiastej, nerka podkowiasta operacja rozdzielenia laparoskopowo, isthmotomia laparoskopowa

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
Operacja otwarta rozdzielenia nerki podkowiastej 
Inne nazwy:

rozdzielenie nerki podkowiastej metodą klasyczną, operacyjne rozdzielnie nerki podkowiastej, nerka podkowiasta operacja rozdzielenia, isthmotomia

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
Wycięcie nerki całkowite metodą otwartą 
Inne nazwy:

operacja całkowitego wycięcia nerki, nefrektomia, chirurgiczne usunięcie nerki, wycięcie nerki w wyniku upośledzenia ukrwienia, chirurgiczne usunięcie nerki z powodu niedokrwienia lub zawał nerki, całkowite wycięcie nerki z powodu miażdżycy tętnicy nerkowej, chirurgiczne usunięcie nerki z powodu roponercza, wycięcie nerki z powodu gruźlicy nerki, wycięcie nerki w celu transplantacji, resekcja nerki z powodu nowotworu, resekcja nerki z powodu raka nerki,

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
5 000
Wycięcie nerki całkowite laparoskopowo 
Inne nazwy:

nefrektomia laparoskopowa, laparoskopowe usunięcie nerki, wycięcie nerki laparoskopowo w wyniku upośledzenia ukrwienia, laparoskopowe usunięcie nerki z powodu niedokrwienia lub zawału nerki, laparoskopowe wycięcie nerki z powodu miażdżycy tętnicy nerkowej, laparoskopowe usunięcie nerki z powodu roponerczea, laparoskopowe wycięcie nerki z powodu gruźlicy nerki, wycięcie laparoskopowe nerki w celu transplantacji

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
7 000
Wycięcie nerki częściowe metodą otwartą 
Inne nazwy:

nefrektomia częściowa, chirurgiczne usunięcie części nerki, operacja usunięcia części nerki, wycięcie częściowe nerki metoda klasyczną

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
6 000
Wycięcie nerki częściowe laparoskopowo 
Inne nazwy:

nefrektomia częściowa laparoskopowa, laparoskopowe usunięcie części nerki, operacja usunięcia części nerki laparoskopowo

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
Wycięcie nerki dodatkowej 
Inne nazwy:

heminefrektomia, operacja usunięcia nerki dodatkowej, zabieg wycięcia nerki dodatkowej wraz z moczowodem, operacja usunięcia dodatkowej nerki, nerka dodatkowa operacja

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
Usunięcie guza nerki laparoskopowo 
Inne nazwy:

wycięcie laparoskopowe guza nerki, laparoskopowe leczenie nowotworu nerek, laparoskopowe leczenie guza nerek, laparoskopowa operacja usunięcia guza nerki, guz nerki usunięcie laparoskopowe

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
8 000
Usunięcie torbieli prostej nerki laparoskopowo 
Inne nazwy:

laparoskopowe leczenie torbieli prostych nerek, laparoskopowe leczenie cysty nerki, usunięcie torbieli prostej nerki laparoskopowo, laparoskopowa operacja usunięcia torbieli nerki, cysta nerki usunięcie laparoskopowe

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
5 000
Usunięcie torbieli prostej nerki metodą otwartą 
Inne nazwy:

operacyjne leczenie torbieli prostych nerek, usunięcie torbieli prostej nerki operacyjnie, operacja usunięcia cysty nerki, operacja otwarta usunięcia torbieli nerki, cysta nerki usunięcie operacyjne, operacja otwarta usunięcia torbieli nerki, usunięcie cysty nerki operacyjnie

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
3 000
Punkcja torbieli nerki pod kontrolą USG 
Inne nazwy:

usunięcie torbieli prostej nerki pod kontrolą USG, ewakuacja płynu z torbieli prostej nerki, torbiel nerki nakłucie torbieli przez skórę i ewakuacja płynu z torbieli, punkcja torbieli nerkowych, nakłucie i opróżnienie torbieli nerki, nakłucie torbieli nerki i drenaż płynu, obliteracja torbieli nerki pod kontrolą USG, drenaż torbieli nerki, nakłucie torbieli nerki pod kontrolą USG i ewakuacja płynu

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 200
Marsupializacja torbieli nerki laparoskopowo 
Inne nazwy:

marsupializacja ściany torbieli nerki

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
Operacja wytworzenia nefrostomii 
Inne nazwy:

wytworzenie nefrostomii - przetoki nerkowej, nefrostomia przezskórna, wytworzenie nefrostomii z powodu pozapalnego gruźliczego zwężenia moczowodu, zabieg nefrostomii na moczowodzie z powodu zwężenia, operacja PCN z powodu zwężenia moczowodu, wytworzenie przezskórnej przetoki nerkowej, zwężenie moczowodu wytworzenie nefrostomii,

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 500
Leczenie i operacje prostaty
Operacja usunięcia prostaty TURP 
Inne nazwy:

elektroresekcja przezcewkowa prostaty, przezcewkowa endoskopowa elektroresekcja gruczołu krokowego, przezcewkowa resekcja gruczolaka stercza metodą TURP, usunięcie nadmiaru tkanki gruczołu krokowego przez cewkę moczową przy użyciu elektroresektora, elektroresekcja stercza, standardowa operacja prostaty metodą elektroresekcji, elektroresekcja przezcewkowa gruczolaka prostaty TURP, leczenie łagodnego rozrostu prostaty prądem wysokiej częstotliwości, operacja TURP dla prostaty 30-80ml objętości, leczenie gruczołu krokowego prądem wysokiej częstotliwości

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
6 000
Leczenie kamicy nerkowej
Usuwanie kamieni nerkowych falą uderzeniową ESWL / DSWL 
Inne nazwy:

leczenie kamicy nerkowej falą uderzeniową ESWL, kruszenie kamieni nerkowych DSWL - Dual Shock Wave Lithotripsy, litotrypsja pozaustrojowa ESWL, rozbijanie kamieni nerkowych falą uderzeniową DSWL, kruszenie kamieni nerkowych falą wstrząsową generowaną pozaustrojowo, bezoperacyjne usuwanie kamieni nerkowych, usuwanie kamieni nerkowych ultradźwiękami, usuwanie złogów nerkowych fala uderzeniową

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 200
Usuwanie kamieni nerkowych przezskórnie endoskopowo PCNL 
Inne nazwy:

przezskórne leczenie kamicy nerkowej endoskopowo PCNL, przezskórny zabieg wysysania kamieni nerkowych, kamienie nerkowe endoskopowe wysysanie, nefrolitotomia przezskórna (PCNL), przezskórna nefrolitotrypsja, usuwanie dużych kamieni wprost z nerki, nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni, usuwanie kamieni nerkowych metodą przezskórnej nefrolitotrypsji (PNL), usunięcie kamienia z nerki endoskopowo przez przetokę nerkową, usuwanie złogów nerkowych endoskopowo

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
5 200
Leczenie kamicy moczowodowej
Usuwanie kamieni moczowodowych endoskopowo PCNL 
Inne nazwy:

leczenie kamicy moczowodowej przezskórnie endoskopowo PCNL, przezskórny zabieg wysysania kamieni moczowodowych, kamienie moczowodowe endoskopowe wysysanie, nefrolitotomia przezskórna (PCNL), przezskórna nefrolitotrypsja w leczeniu kamicy moczowodowej, usuwanie dużych kamieni wprost z moczowodu, nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni moczowodowych, usuwanie kamieni moczowodowych metodą przezskórnej nefrolitotrypsji (PNL), usunięcie kamienia z moczowodu endoskopowo, usuwanie złogów moczowodowych endoskopowo

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
5 200
Usuwanie kamieni moczowodowych ureteroskopem URS 
Inne nazwy:

leczenie kamicy moczowodowej ureteroskopem URS, kamienie moczowodowe operacja ureteroskopem , ureteroskopowe leczenie kamicy moczowodowej, usunięcie kamienia z moczowodu ureteroskopem, usuwanie złogów moczowodu ureteroskopem

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
5 000
Usuwanie kamieni moczowodowych operacyjnie 
Inne nazwy:

leczenie kamicy moczowodowej operacyjne, operacja usunięcia kamieni z moczowodu usuwanie kamieni moczowodowych chirurgicznie, operacja otwarta usuwania kamieni moczowodowych, operacyjne leczenie kamicy moczowodowej, operacyjne usunięcie kamienia z moczowodu, usunięcie kamienia moczowodu metodą otwartą, usuwanie złogów moczowodowych operacyjnie

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
3 000
Usuwanie kamieni moczowodowych falą uderzeniową ESWL / DSWL 
Inne nazwy:

leczenie kamicy moczowodu falą uderzeniową ESWL, kruszenie kamieni moczowodowych DSWL - Dual Shock Wave Lithotripsy, litotrypsja pozaustrojowa ESWL w leczeniu kamicy moczowodowej, rozbijanie kamieni moczowodowych falą uderzeniową, kruszenie kamieni moczowodowych falą wstrząsową generowaną pozaustrojowo, bezoperacyjne usuwanie kamieni moczowodowych, usuwanie kamieni moczowodowych ultradźwiękami, kamica moczowodowa litotrypsja zewnątrzustrojową falą uderzeniową, usuwanie złogów moczowodowych fala uderzeniową

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 200
Leczenie kamicy pęcherza moczowego
Usuwanie kamieni pęcherza moczowego operacyjnie 
Inne nazwy:

operacyjne leczenie kamicy pęcherza moczowego, operacja usunięcia kamieni z pęcherza moczowego, usuwanie kamieni z pęcherza moczowego chirurgicznie, operacja otwarta usuwania kamieni pęcherza moczowego, operacyjne leczenie kamicy pęcherza moczowego, operacyjne usunięcie kamienia z pęcherza moczowego, usunięcie kamienia pęcherza moczowego metodą otwartą, usuwanie złogów z pęcherza moczowego operacyjnie

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 500
Leczenie kamicy cewki moczowej
Usuwanie kamieni cewki moczowej endoskopowo 
Inne nazwy:

leczenie kamicy cewki moczowej endoskopowo PCNL, zabieg wysysania kamieni cewki moczowej, kamienie cewki moczowej endoskopowe wysysanie, usuwanie dużych kamieni z cewki moczowej, usunięcie kamienia z cewki moczowej endoskopowo, usuwanie złogów cewki moczowej endoskopowo

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
2 200
Leczenie żylaków powrózka nasiennego
Leczenie żylaków powrózka nasiennego laparoskopowo 
Inne nazwy:

operacja żylaków powrózka nasiennego metoda laparoskopową, laparoskopowa operacja żylaków powrózka nasiennego

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
1 800

Leczenie nietrzymania moczu (NTM)

Leczenie nietrzymania moczu u kobiet
Leczenie nietrzymania moczu u kobiet taśmą TVT / TOT 
Inne nazwy:

operacyjne leczenie nietrzymania moczu taśmą TVT, TVT Secure w leczeniu nietrzymania moczu, leczenie pętlą TVT, podwieszenie cewki moczowej taśmą TVT, leczenie nietrzymania moczu metodą TVT, operacja w nietrzymaniu moczu u kobiet z użyciem taśmy TVT, operacja NTM u kobiet przy użyciu taśmy “bez napięcia” ang. tension-free vaginal tape (TVT), nietrzymanie moczu leczenie przy pomocy taśmy zakładanej drogą załonową, leczenie nietrzymania moczu taśmą TOT, operacja leczenia NTM leczenie pętlą TOT, podwieszenie cewki moczowej taśmą TOT, leczenie nietrzymania moczu metodą TOT, zabieg operacyjny w nietrzymaniu moczu u kobiet z użyciem taśmy TOT, leczenie ntm u kobiet taśmą syntetyczną TOT (ang. trans obturator tape), podwieszenie cewki moczowej taśmą sling w leczeniu nietrzymania moczu

Konsultacja urologiczna - cena 200

Konsultacja urologiczna - cena 200
3 500

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty dr n. med. Jan Kawecki

Dołącz do nas:

Opublikowane na stronach internetowych Tourmedica.pl Sp. z o.o. materiały, informacje oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i polityki prywatności .

Copyright © 2012-2019 Tourmedica.pl Sp. z o.o.

Materiały zamieszczone w serwisie Tourmedica.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia. Użytkownik serwisu pod żadnym pozorem nie może lekceważyć porady lekarza lub opóźnić poszukiwania porady medycznej z powodu informacji, jakie przeczytał w serwisie. Tourmedica.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie, poleganie na informacjach zawartych na stronie Tourmedica.pl odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

Copyright © 2012-2019 Tourmedica.pl Sp. z o.o.