prof. nadzw. dr hab. n. med. Józef Jethon

chirurg plastyczny - Warszawa

prof. nadzw. dr hab. n. med. Józef Jethon chirurg plastyczny

Znajomość języków: angielski, niemieckiPrzyjmuje:

Informacje ogólne - prof. nadzw. dr hab. n. med. Józef Jethon

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Józef Jethon jest specjalistą chirurgii plastycznej. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie zdał egzamin specjalizacyjny I stopnia w zakresie chirurgii, a następnie II stopnia w zakresie chirurgii plastycznej. W 1976 roku przedstawił rozprawę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Habilitował się 1989 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej poświęconej ocenie wyników wczesnego wycięcia tkanek martwiczych w ciężkich oparzeniach. W 1999 roku na podstawie dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego przyznano mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego.

Jest lekarzem o bardzo dużym doświadczeniu. W latach 1998-2001 pełnił funkcję konsultanta krajowego ds. chirurgii plastycznej i leczenia oparzeń. W latach 1997-2012 pracował jako kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej CMKP im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie. Obecnie należy do Zespołu Ekspertów oraz członków Komisji Egzaminacyjnej i Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, a w latach 1991-1993 oraz 2001-2003 pełnił obowiązki prezesa tego stowarzyszenia.

Profesor Józef Jethon ma ogromną wiedzę i doświadczenie potwierdzone przyznaniem mu wysokich stopni naukowych oraz członkostwem w prestiżowych towarzystwach lekarskich. Przez wiele lat piastował również odpowiedzialne stanowiska. Obejmował stanowisko konsultanta krajowego ds. chirurgii plastycznej i leczenia oparzeń, kierował wieloma specjalistycznymi oddziałami i klinikami. 

Swoją wiedzą chętnie dzieli się z innymi specjalistami. Jako pracownik Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniach lekarzy odbywających specjalizacje z zakresu chirurgii plastycznej. Regularnie uczestniczy w konferencjach krajowych i zagranicznych, na których prezentuje osiągnięcia w dziedzinie chirurgii plastycznej oraz swoje doświadczenia kliniczne. Jest autorem i współautorem kilkuset publikacji i doniesień naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach medycznych.

Czytaj więcej 

Zabiegi, w których specjalizuje się prof. nadzw. dr hab. n. med. J. Jethon

Profesor Józef Jethon przeprowadza pełny zakres zabiegów z chirurgii estetycznej. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajdują się chirurgiczne metody leczenia wad rozwojowych twarzoczaszki i nowotworów. Wykonuje zabiegi korygujące zniekształcenia pourazowe, pooparzeniowe i powstałe w wyniku operacji wykonywanych w przebiegu chorób np. nowotworowych. Jest ekspertem w zakresie operacji plastycznych obejmujących twarz takich, jak operacje korekcyjne nosa i rekonstrukcja małżowin usznych. Przeprowadza skomplikowane zabiegi abdominoplastyki. Specjalizuje się również w zabiegach powiększania, pomniejszania i symetryzacji piersi. Ponadto wykonuje wiele innych chirurgicznych zabiegów poprawiających wygląd m.in. usuwanie znamion, blizn i tatuaży.

Zdjęcia prof. nadzw. dr hab. n. med. Józef Jethon

Ober Clinic Medycyna Specjalistyczna

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty prof. nadzw. dr hab. n. med. Józef Jethon