dr n. med. Krzysztof Wasiak

ortopeda, traumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej - Warszawa

dr n. med. Krzysztof Wasiak ortopeda, traumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej

Znajomość języków: polski, niemieckiPrzyjmuje:

Informacje ogólne - dr n. med. Krzysztof Wasiak

Dr n. med. Krzysztof Wasiak studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Dyplom oraz uprawnienia wykonywania zawodu lekarza uzyskał w 1984 roku. W latach 1984-1985 odbył staż podyplomowy w ZOZ w Makowie Mazowieckim, natomiast w latach 1985-1987 pełnił funkcję młodszego asystenta na Oddziale Ortopedii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach.

W 1988 roku zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny I stopnia, a w 1992 roku – II stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii. Trzy lata później uzyskał również tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie rehabilitacja medyczna.

Swoje wieloletnie doświadczenie zdobył m.in. w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji, pełniąc funkcję asystenta (od 1994 roku zastępcy ordynatora) na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym, ordynatora Oddziału Septycznego (od 1996 roku) oraz funkcję ordynatora Oddziału Leczenia i Rehabilitacji Infekcyjnych Schorzeń Narządu Ruchu (od 2004 roku).

Jego kariera zawodowa związana jest również z  funkcją biegłego z zakresu ortopedii i rehabilitacji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie (od 1999 roku).

Zajmuje się również działalnością naukową. W 1998 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Jest uznanym specjalistą w zakresie amputacji i zaopatrzenia protetycznego kończyn dolnych. Napisał ok. 30 publikacji naukowych dotyczących swojej specjalizacji, w tym 4 rozdziały w podręcznikach medycznych oraz artykuły zamieszczone w takich specjalistycznych czasopismach jak: Nowa Medycyna, Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska oraz Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna.

Doktor Wasiak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii oraz Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Czytaj więcej 

Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. K. Wasiak

Dr n. med. Krzysztof Wasiak specjalizuje się w chirurgii ortopedyczno-urazowej oraz rehabilitacji medycznej schorzeń i następstw urazów narządu ruchu, w tym także kręgosłupa. Zajmuje się leczeniem oraz rehabilitacją osób dorosłych. Z jego pomocy mogą skorzystać osoby z dysfunkcjami narządu ruchu, przede wszystkim ze schorzeniami i powikłaniami infekcyjnymi narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem amputacji i reamputacji kończyn dolnych oraz protezowania kończyn dolnych. Ponadto posiada duże doświadczenie w operacyjnym leczeniu ciężkich i głębokich odleżyn.

Zdjęcia dr n. med. Krzysztof Wasiak

LinMed - dr n. med. Krzysztof Wasiak

Konsultacje

Konsultacja ortopedyczna
od 130 do 180 

Rehabilitacja medyczna, fizjoterapia

Rehabilitacja neurologiczna 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w przepuklinie oponowo-rdzeniowej 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w porażeniu nerwu twarzowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w porażeniu nerwu trójdzielnego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w schorzeniach kręgosłupa 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)-95 zł, (60 min)- 120 zł
Rehabilitacja w dyskopatii kręgosłupa 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)-95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)-95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po urazie kręgosłupa szyjnego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)-95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w skoliozie kręgosłupa 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)-95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w złamaniu kręgosłupa 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)-95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w stenozie lędźwiowej kręgosłupa 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w rwie kulszowej 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)-95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w rwie barkowej 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w kręczu szyi 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w chorobie Scheuermanna 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)-95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w kręgozmyku 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)-95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w schorzeniach stawu barkowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
Rehabilitacja w zamrożonym barku 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w uszkodzeniu stożka rotatorów 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w zespole bolesnego barku 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)-95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w zespole ciasnoty podbarkowej 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)-95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w uszkodzeniu mięśni ramienia lub naramiennego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)-95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w uszkodzeniu obrąbka stawu ramienno – łopatkowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w urazowym zwichnięciu barku 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w tendinopatii mięśnia nadgrzebieniowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)-95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w niestabilności stawu ramienno – łopatkowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w zmianach zwyrodnieniowych stawu barkowo – obojczykowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w zmianach zwyrodnieniowych stawu ramienno – łopatkowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w zespole trzaskającej łopatki 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)-95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w złamaniu kości ramiennej 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po artroskopowym leczeniu stawu barkowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)-95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po rekonstrukcji stożka rotatorów 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po operacyjnym leczeniu niestabilności stawu barkowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu barkowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po operacyjnym nastawieniu kości ramiennej lub obojczykowej 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w schorzeniach stawu łokciowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
Rehabilitacja w łokciu tenisisty 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w łokciu golfisty 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w zespole kanału nerwu łokciowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w zwichnięciu stawu łokciowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w zapaleniu kaletki stawu łokciowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w chorobie zwyrodnieniowej stawu łokciowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po artroskopii stawu łokciowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po operacji zespołu rowka nerwu łokciowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w schorzeniach nadgarstka i ręki 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
Rehabilitacja w zespole cieśni kanału nadgarstka 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w przykurczu Dupuytrena 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w zespole de Quervaina 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w palcu strzelającym 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu stawów ręki 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w uszkodzeniu ścięgna w obrębie ręki 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w złamaniu kości promieniowej 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w ręce opadającej, błogosławiącej lub szponiastej 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po operacyjnej artrodezie nadgarstka 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po artroskopii nadgarstka 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po operacji cieśni kanału nadgarstka 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu w obrębie ręki 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po operacji szycia ścięgna w obrębie ręki 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po amputacji ręki / palca ręki 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po operacji stabilizacji złamania kości nadgarstka lub ręki 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po rekonstrukcji ścięgna zginacza lub prostownika palca ręki 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w schorzeniach stawu biodrowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
Rehabilitacja w konflikcie panewkowo-udowym 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w zespole biodra trzaskającego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w uszkodzeniu obrąbka stawowego stawu biodrowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w chorobie Perthesa 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w zwichnięciu stawu biodrowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w zapaleniu kaletki okołokrętarzowej stawu biodrowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po artroskopii stawu biodrowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po operacji plastyki chrząstki stawu biodrowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po synowektomi stawu biodrowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po operacji martwicy głowy kości udowej 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po operacji konfliktu panewkowo-udowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w schorzeniach stawu kolanowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
Rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po skręceniu / zwichnięciu stawu kolanowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po uszkodzeniu więzadła pobocznego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po zerwaniu więzadła krzyżowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w uszkodzeniu łąkotki 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w zwichnięciu rzepki 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja kolana skoczka 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja kolana biegacza 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w torbieli Bakera 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w niestabilności rzepki 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w zespole Osgood-Schlattera 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w chondromalacji rzepki 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po artroskopii stawu kolanowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po operacji kolana skoczka 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po operacji szycia łąkotki 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po operacji chrząstki stawu kolanowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po operacji szycia więzadła pobocznego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po operacji nawykowej niestabilności rzepki 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po operacji metodą Fulkersona 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w schorzeniach stawu skokowego i stopy 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
Rehabilitacja po skręceniu stawu skokowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po zwichnięciu stawu skokowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja palucha koślawego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w stępie koślawym 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w płaskostopiu poprzecznym 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w ostrodze piętowej 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w zespole pięty Haglunda 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w zapaleniu ścięgna Achillesa 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja stopy reumatologicznej 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w leczeniu metatarsalgii 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w złamaniu kości śródstopia 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w złamania stawu skokowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po artroskopii stawu skokowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po operacji stabilizacji stawu skokowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja po szyciu / rekonstrukcji ścięgna Achillesa 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w chorobach reumatycznych 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
Rehabilitacja w chorobie zwyrodnieniowej stawów 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w zesztywniejącym zapaleniu stawów kręgosłupa 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu stawów 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w łuszczycowym zapaleniu stawów 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja reaktywnym zapaleniu stawów 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w dnie moczanowej 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w twardzinie układowej 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w polimialgii reumatycznej 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w zespołach bólowych 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
Rehabilitacja w bólu głowy 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w bólu kręgosłupa 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w bólu stawu kolanowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w bólu stawu barkowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w bólu stawu skokowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w bólu stopy 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w bólu stawu łokciowego 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w bólu pachwiny 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w reumatycznym bólu stawów 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w bólu piszczeli 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w bólu ścięgna Achillesa 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Rehabilitacja w bólu szyi i karku 
terapia indywidualna (30 min)- 70 zł, (45 min)- 95 zł, (60 min)- 120 zł
od 70 do 120 
Terapie manualne
Sesja rehabilitacyjna lub terapeutyczna
od 70 do 120 
Terapia manualna PNF
od 70 do 120 
Terapia manualna McKenzie
od 70 do 120 
Terapia manualna Kaltenborna
od 70 do 120 
Terapia manualna Plaatsmana
od 70 do 120 
Terapia manualna szkoły niemieckiej
od 70 do 120 
Terapia czaszkowo-krzyżowa TCK
od 70 do 120 
Kinezyterapia
Ćwiczenia bierne
od 70 do 120 
Ćwiczenia czynno-bierne
od 70 do 120 
Ćwiczenia samowspomagane
od 70 do 120 
Ćwiczenia wspomagane prowadzone
od 70 do 120 
Ćwiczenia czynne
od 70 do 120 
Ćwiczenia czynne wolne
od 70 do 120 
Ćwiczenia czynne z oporem
od 70 do 120 
Ćwiczenia czynne w odciążeniu
od 70 do 120 
Ćwiczenia izotoniczne
od 70 do 120 
Ćwiczenia izokinetyczne
od 70 do 120 
Ćwiczenia izometryczne
od 70 do 120 
Ćwiczenia przyrządowe
od 70 do 120 
Ćwiczenia sprawności manualnej
od 70 do 120 
Ćwiczenia koordynacji ruchowej
od 70 do 120 
Autoterapia grupowa
od 70 do 120 
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
od 60 do 110 
Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
Gimnastyka rozruchowa
od 70 do 120 
Gimnastyka kręgosłupa
od 70 do 120 
Trening stabilizacyjny stawów
od 70 do 120 
Trening stabilizacyjny kręgosłupa
od 70 do 120 
Kinesiotaping - plastrowanie dynamiczne
Kinesiotaping w bólu stawu
od 40 do 45 
Kinesiotaping w bólu kręgosłupa
od 40 do 45 
Kinesiotaping w nerwobólu
od 40 do 45 
Kinesiotaping w porażeniu nerwu
od 40 do 45 
Kinesiotaping w obrzęku
od 40 do 45 
Kinesiotaping w krwiaku
od 40 do 45 
Kinesiotaping w niestabilności stawu
od 40 do 45 
Kinesiotaping w korekcji wady postawy
od 40 do 45 
Kinesiotaping w zwiększonym napięciu mięśniowym
od 40 do 45 
Kinesiotaping w osłabieniu mięśnia
od 40 do 45 
Kinesiologytaping w uszkodzeniu mięśnia
od 40 do 45 
Kinesiologytaping w uszkodzeniu ścięgna
od 40 do 45 
Kinesiotaping w uszkodzeniu więzadła
od 40 do 45 
Kinesiotaping w ograniczeniu ruchomości stawu
od 40 do 45 
Kinesiotaping po urazie
od 40 do 45 
Kinesiotaping w przeciążeniu
od 40 do 45 
Kinesiotaping w zapaleniu
od 40 do 45 
Kinesiotaping w bliznach
od 40 do 45 
Kinesiotaping w ciąży
od 40 do 45 
Kinesiotaping w bólu menstruacyjnym
od 40 do 45 
Kinesiotaping w zaburzeniach neurologicznych
od 40 do 45 

Fizykoterapia

Krioterapia
Krioterapia miejscowa
Laseroterapia 
również laser wysokoenergetyczny 7W - 35 zł
Laseroterapia punktowa
20
Laseroterapia powierzchniowa
20
Światłolecznictwo
Światłolecznictwo - terapia światłem podczerwonym IR
15
Elektroterapia
Jonoforeza
18
Tonoliza
15
Prądy diadynamiczne DD
15
Prądy Traberta
15
Prądy TENS konwencjonalne
15
Prądy TENS akupunkturowe
15
Prądy interferencyjne
15
Elektrostymulacja
15
Galwanizacja
15
Magnetoterapia
Magnetoterapia punktowa
15
Magnetoterapia powierzchniowa
15
Terapia ultradźwiękami
Ultradźwięki
15
Fonoforeza
15

Masaże

Masaże lecznicze
Masaż klasyczny (ręczny) 
60 min
120
Masaż leczniczy kręgosłupa (ręczny) 
30 min- 70 zł, 45 min- 95 zł
od 70
Masaż segmentarny (ręczny) 
30 min
70
Masaż limfatyczny ręczny 
30 min
70
Masaże sportowe
Masaż izometryczny (ręczny) 
30 min
70
Masaże relaksacyjne i egzotyczne
Masaż bańką chińską 
30 min
70

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty dr n. med. Krzysztof Wasiak

Opublikowane na stronach internetowych Tourmedica.pl Sp. z o.o. materiały, informacje oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i polityki prywatności .

Materiały zamieszczone w serwisie Tourmedica.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia. Użytkownik serwisu pod żadnym pozorem nie może lekceważyć porady lekarza lub opóźnić poszukiwania porady medycznej z powodu informacji, jakie przeczytał w serwisie. Tourmedica.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie, poleganie na informacjach zawartych na stronie Tourmedica.pl odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

Tourmedica.pl Sp. z o.o.
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź, Polska