lek. Łukasz Luboiński

ortopeda, traumatolog - Warszawa

lek. Łukasz Luboiński ortopeda, traumatolog

Znajomość języków: polski, angielski, niemiecki, rosyjski

Przyjmuje w placówkach:

Informacje ogólne - lek. Łukasz Luboiński

Lek. Łukasz Luboiński ukończył uczelnię medyczną w 2000 roku. Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu podyplomowego stażu rozpoczął specjalizację z  ortopedii i traumatologii narządu ruchu, którą uzyskał po pomyślnym złożeniu egzaminu w 2008 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu specjalistycznych ośrodkach w kraju oraz podczas zagranicznych programów stażowych, w tym w Scarborough General Hospital w Toronto oraz Lewisham Hospital w Wielkiej Brytanii. Pracował m. in. w zespole Ortopedii Dziecięcej w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci oraz na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Pełnił obowiązki Lekarza Polskiego Związku Koszykówki (2008-2012), Konsultanta ortopedycznego Klubu Piłkarskiego Legia (2009-2010), a także  konsultanta i lekarza prowadzącego kadrę narodową Polskiego Związku Pływackiego (2004-2005) oraz  lekarza zawodów WTA J&S Cup. W latach 2001-2004 pracował jako młodszy asystent w Carolina Medical Center, a w latach 2006-2010 w Klinice Reumoortopedii w Warszawie. Był także związany z Kliniką Ortopedii i Traumatologii CSK MSW w Warszawie, gdzie pełnił obowiązki starszego asystenta, a w latach 2012-2016 był Koordynatorem Departamentu Medycyny Sportowej CSK MSW w Warszawie. W czerwcu 2016 roku został mianowany Ordynatorem Oddziału Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej w Carolina Medical Center. Odpowiada za zarządzanie kadrą lekarską, blokiem operacyjnym i oddziałem szpitalnym oraz tworzenie standardów pracy zespołu medycznego.

Lek. Łukasz Luboiński jest również międzynarodowym instruktorem technik artroskopowych i rekonstrukcyjnych w zakresie stawu biodrowego, kolanowego i ramiennego. Prowadzi szkolenia z technik operacyjnych w tym zakresie, dzieląc się wiedzą ze specjalistami w kraju oraz za granicą. Wykłada w czasie kursów teoretycznych oraz praktycznych, a także prowadzi "live surgery”.  Jest pomysłodawcą i założycielem Polskiego Towarzystwa Artroskopowego.

Doktor Luboiński systematycznie uczestniczy w konferencjach naukowych i sympozjach, w czasie których występuje z prelekcjami i odczytami poświęconymi zagadnieniom ortopedii i traumatologii. Publikuje także własne materiały naukowe w pismach medycznych.

Wolne chwile spędza aktywnie, uprawiając sport.

Zabiegi, w których specjalizuje się lek. Ł. Luboiński

Lek. Łukasz Luboiński specjalizuje się operacjach rekonstrukcyjnych stawu kolanowego, biodrowego i ramiennego, w trakcie których wykorzystuje techniki artroskopowe i metody klasyczne. W obszarze szczególnych zainteresowań doktora Luboińskiego znajdują się rekonstrukcje wielowięzadłowe kolan, korekcyjne osteotomie, przezskórna plastyka ścięgna Achillesa. Leczy także urazy tkanek miękkich, ścięgien i więzadeł. Rocznie doktor Luboiński wykonuje blisko 450 operacji, z czego ok. 150 stanowią operacje rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego (ACL, PCL, PLC oraz rekonstrukcje wielowięzadłowe i rewizyjne).

Zdjęcia lek. Łukasz Luboiński

Carolina Medical Center

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty lek. Łukasz Luboiński