dr n. med. Maciej Krajewski

ortopeda, traumatolog - Poznań

dr n. med. Maciej Krajewski ortopeda, traumatolog

Znajomość języków: polski, angielskiPrzyjmuje:

Informacje ogólne - dr n. med. Maciej Krajewski

Dr n. med. Maciej Krajewski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończył uczelnię w 1990 roku, otrzymując dyplom i tytuł lekarza medycyny. W okresie 1990-1991 pracował jako lekarz ogólny i stażysta w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu. Następnie, w latach 1991-2007, był pracownikiem NZOZ „Szpital w Puszczykowie” (dawniej „Okręgowy Szpital Kolejowy w Puszczykowie”), gdzie początkowo obejmował stanowisko młodszego asystenta, a potem starszego asystenta. Kolejnym etapem jego kariery zawodowej był awans na zastępcę ordynatora, a później na ordynatora oddziału (w 2006 roku).

W latach 1992-1998 był lekarzem Kadry Olimpijskiej zapaśników w stylu klasycznym. W 1994 roku przystąpił do egzaminu specjalizacyjnego, dzięki któremu uzyskał uprawnienia i tytuł specjalisty I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii. W 1998 roku złożył kolejny egzamin, zdając go z wyróżnieniem. Zdobył specjalizację II stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii pod kierunkiem prof. Tadeusza Trzaski, autorytetu w zakresie ortopedii, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii kolana.

W 2001 roku przedstawił komisji egzaminacyjnej AM w Gdańsku swoją rozprawę doktorską pt.: „Przydatność artroskopii w leczeniu chondromalacji rzepki”. Przyznano mu za nią tytuł naukowy doktora nauk medycznych.

W 2004 roku wraz z dr Grzegorzem Szperzyńskim utworzył Klinikę Chirurgii Kolana Artroskopii i Urazów Sportowych – poradnię specjalizującą się w nowoczesnym leczeniu ortopedycznym (zwłaszcza stawu kolanowego). W 2007 roku rozpoczął współpracę w NZOZ „Szpital w Śremie”, gdzie pracował do 2010 roku. Po odejściu ze szpitala skoncentrował się na rozwoju Kliniki Chirurgii Kolana oraz na współpracy z trzema placówkami w Poznaniu lub bliskiej okolicy. Przyjmował pacjentów w Klinice Grunwaldzkiej, ośrodku MedPolonia, a także w Medicus Bonus w Środzie Wielkopolskiej.

Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu. Obecnie prowadzi prywatny gabinet, w którym zajmuje się specjalistycznym leczeniem ortopedycznym. Jest żonaty od 1990 roku, ma dwie córki. Prywatnie pasjonuje się, między innymi, wędkarstwem.

Czytaj więcej 

Osiągnięcia lekarza

Dr n. med. Maciej Krajewski to znakomicie wykształcony specjalista z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywał w renomowanych ośrodkach w kraju i za granicą. Wśród klinik i szpitali, w jakich doskonalił swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne, można wymienić placówki w USA (Los Angeles), Wielkiej Brytanii (Londyn), Francji (Annecy), a także w Austrii (Wiedeń) oraz w Niemczech (Berlin, Tuettlingen). Odbywał w nich staże i szkolenia w zakresie ortopedii, zdobywając wiedzę medyczną pod okiem uznanych autorytetów w tej dziedzinie.

Jego umiejętności oraz doświadczenie umożliwiły mu dołączenie do grona członków prestiżowych stowarzyszeń naukowych. Doktor Krajewski należy do Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stopy i Stawu Skokowego oraz do Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Jest również członkiem zarządu Sekcji Chirurgii Kolana i Artroskopii PTOiTr.

Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. M. Krajewski

Dr n. med. Maciej Krajewski to specjalista II stopnia w zakresie traumatologii i ortopedii. Głównym przedmiotem jego zawodowych zainteresowań jest chirurgia stawu kolanowego i biodrowego, a także urazy sportowe. W swoim gabinecie leczy schorzenia biodra, w tym m.in. chorobę zwyrodnieniową. Przeprowadza zabiegi endoprotezoplastyki biodra i kolana, zajmuje się także złamaniami kości oraz urazami stawów – skręceniami i zwichnięciami.

Pomaga pacjentom cierpiącym na bóle stopy. Wykonuje zabiegi u chorych ze skręceniami i niestabilnością stawu skokowego, a także u osób z palcami szponiastymi i młoteczkowatymi. Można się do niego zgłosić z problemem palucha koślawego (wykonuje operacje z i bez osteotomii), palców młotkowatych oraz palucha sztywnego. Przeprowadza zabiegi artroskopii kolana, udziela również pomocy chorym z zerwanym więzadłem krzyżowym przednim i uszkodzeniem łękotki. Leczy chorobę zwyrodnieniową kolana oraz schorzenia chrząstki stawowej.

Przeprowadza operacje korekcyjne osi kończyn oraz zabiegi chirurgiczne zespołów uciskowych nerwów obwodowych, w tym łokcia tenisisty oraz zespołu cieśni nadgarstka (metodą półotwartą lub klasyczną). Wśród świadczonych przez niego usług można wymienić także operacje stawu rzepkowo-udowego, błony maziowej oraz stawu skokowego i ścięgna Achillesa.

Zdjęcia dr n. med. Maciej Krajewski

Gabinet Ortopedyczny dr Maciej Krajewski - dr n. med. Maciej Krajewski

Konsultacje

Konsultacja ortopedyczna 
Inne nazwy:

konsultacja specjalisty ortopedy

150

Ortopedia

Operacje i leczenie ręki / łokcia / nadgarstka 
Inne nazwy:

chirurgia ręki, operacje ręki, leczenie schorzeń ręki, operacje łokcia, leczenie nadgarstka, leczenie neuropatii uciskowych kończyny górnej, leczenie zespołów uciskowych kończyny górnej, operacje w zakresie chirurgii ręki, plastyka ręki, leczenie neuropatii uciskowych kończyny górnej, leczenie zespołów uciskowych kończyny górnej, operacje w zakresie chirurgii ręki

Operacja łokcia golfisty 
Inne nazwy:

łokieć golfisty leczenie operacyjne, leczenie operacyjne zapalenia nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej, leczenie chirurgiczne łokcia golfisty, leczenie łokcia golfisty chirurgicznie, operacja klasyczna łokcia golfisty

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150
Leczenie artroskopowe stawu łokciowego 
Inne nazwy:

artroskopia lecznicza stawu łokciowego, operacja stawu łokciowego metodą artroskopową, leczenie artroskopowe łokcia

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150
Usunięcie implantów / zespoleń metalowych z kończyny górnej 
Inne nazwy:

operacja usunięcia implantów z kości reki, usunięcie drutów, pętli, popręgów z kończyny górnej, operacja usunięcia zespolenia z kończyny górnej, usunięcie implantów z kości ręki, operacja usunięcia implantów z kości ręki, usunięcie drutów / pętli / popręgów z kości ręki, operacja usunięcia zespolenia z kości ręki, usunięcie materiału zespalającego z kości ręki, usunięcie materiału zespalającego z kości kończyny górnej

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150
Operacje i leczenie kolana 
Inne nazwy:

leczenie kolana, leczenie operacyjne kolana, terapia stawu kolanowego, zabieg operacyjny stawu kolanowego, operacje stawu kolanowego

Artroskopia lecznicza stawu kolanowego 
Inne nazwy:

artroskopia rekonstrukcyjna stawu kolanowego, artroskopia operacyjna stawu kolanowego, operacja artroskopowa stawu kolanowego, chirurgia artroskopowa kolana, artroskopia operacyjna kolana, odtwórcza artroskopia stawu kolanowego, lecznicza artroskopia kolana, artroskopia terapeutyczna kolana, video-artroskopia operacyjna stawu kolanowego

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150
Artroskopia stawu kolanowego z użyciem waporyzacji 
Inne nazwy:

artroskopowa waporyzacja chrząstki w kolanie, waporyzacja artroskopowa w stawie kolanowym, artroskopowa waporyzacja powierzchni stawowej kolana

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150
Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego 
Inne nazwy:

endoproteza całkowita kolana, operacja protezowania stawu kolanowego, całkowita wymiana stawu kolanowego, wymiana całkowita powierzchni stawowej kolana, endoprotezoplastyka kondylarna, endoproteza niezwiązana stawu kolanowego, półzwiązana endoprotezoplastyka stawu kolanowego, endoprotezoplastyka trójprzedziałowa, endoprotezoplastyka całkowita z rzepką, endoprotezoplastyka całkowita bez wymiany rzepki, endoprotezoplastyka całkowita bezcementowa stawu kolanowego, wymiana całkowita stawu kolanowego, całkowita protezoplastyka kolana, całkowita alloplastyka stawu kolanowego, plastyka rekonstrukcyjna stawu kolanowego, endoproteza cementowa kolana, wszczepienie implantu stawu kolanowego

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150
od 19 000 do 20 500 
Artroskopowa plastyka niestabilności rzepki 
Inne nazwy:

artroskopowa stabilizacja rzepki, artroskopowa korekcja niestabilności rzepki, operacja nawykowego zwichnięcia rzepki metodą artroskopową, artroskopowa plastyczna operacja niestabilności rzepki, artroskopowe leczenie zwichnięcia rzepki, artroskopowa plastyka stawu rzepkowo-udowego, artroskopowa rekonstrukcja więzadła rzepkowo – udowego, artroskopowe leczenie niestabilności rzepki, artroskopowe leczenie przewlekłej niestabilności rzepki, boczne uwolnienie rzepki, plastyka troczków przyśrodkowych rzepki, szycie troczków w niestabilności rzepki, uwolnienie troczków w niestabilności rzepki, Artroskopowa operacja niestabilności rzepki MPFL

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150
Operacyjna korekcja niestabilności rzepki 
Inne nazwy:

leczenie operacyjne niestabilności rzepki, otwarta plastyka niestabilności rzepki, operacyjne leczenie niestabilności rzepki, plastyka operacyjna niestabilności rzepki

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150
Leczenie chrząstki stawowej metodą plastyki mozaikowej 
Inne nazwy:

rekonstrukcja chrząstki metodą plastyki mozaikowej (plastyka mozaikowa), naprawa ubytków chrząstki stawowej metodą mozaikową, artroskopowa reimplantacja oddzielonych fragmentów chrzęstno-kostnych, autogenny przeszczep chrzęstno-kostny (OATS), leczenie uszkodzeń chrząstki stawowej z przeszczepem własnej chrząstki, naprawa oddzielającego się fragmentu chrząstki z użyciem biowchłanialnych pinów, leczenie ubytków chrząstki stawowej z użyciem bloczków chrzęstno - kostnych

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150
od 7 000 do 9 000 
Usunięcie implantów / zespoleń metalowych z kończyny dolnej 
Inne nazwy:

usunięcie implantów po przebytym leczeniu operacyjnym kończyny dolnej, usunięcie śrub po operacji z kończyny dolnej, usunięcie gwoździa zespolonego po przebytej operacji, wyjęcie płytki z nogi

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150
Operacje i leczenie biodra 
Inne nazwy:

endoprotezy stawu biodrowego, leczenie operacyjne biodra, zabiegi alloplastyki stawu biodrowego, wszczepianie sztucznego stawu biodrowego, leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego przy pomocy endoprotezy, choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego leczenie operacyjne, leczenie koksartrozy, leczenie operacyjne złamań biodra

Endoprotezoplastyka całkowita cementowa stawu biodrowego 
Inne nazwy:

operacja wszczepienia endoprotezy całkowitej cementowej stawu biodrowego, endoprotezoplastyka cementowa stawu biodrowego, alloplastyka cementowa biodra, całkowita endoproteza cementowa stawu biodrowego operacja, operacja protezowania stawu biodrowego, całkowita wymiana stawu biodrowego, zabieg wszczepienia protezy całkowitej biodra, biodro całkowita endoproteza cementowa, operacja wszczepienia implantu biodra

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150
od 19 000
Endoprotezoplastyka całkowita bezcementowa stawu biodrowego 
Inne nazwy:

operacja wszczepienia endoprotezy całkowitej bezcementowej stawu biodrowego, endoprotezoplastyka bezcementowa stawu biodrowego, alloplastyka bezcementowa biodra, całkowita bezcementowa endoproteza stawu biodrowego operacja, operacja protezowania stawu biodrowego, całkowita wymiana stawu biodrowego, zabieg wszczepienia protezy całkowitej bezcementowej stawu biodrowego, biodro endoproteza bezcementowa, operacja wszczepienia implantu stawu biodrowego

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150
od 23 000
Operacje i leczenie stopy / stawu skokowego 
Inne nazwy:

chirurgia stopy, staw skokowy operacja, leczenie operacyjne schorzeń stopy, operacyjne leczenie schorzeń stopy, leczenie operacyjne stawu skokowego, operacje korekcyjne stopy, operacje naprawcze stawu skokowego, operacje stawu skokowego, operacje plastyczne stóp

Operacja palca młoteczkowatego / młotkowatego stopy
Operacja palca młoteczkowatego stopy 
Inne nazwy:

palec młoteczkowaty leczenie operacyjne, operacja palca młoteczkowatego u stopy, leczenie chirurugiczne palca młoteczkowatego stopy, leczenie deformacji młoteczkowatej palca stopy, operacyjna korekcja palca młoteczkowatego stopy, leczenie deformacji młoteczkowatej palca stopy, osteotomia Weila, leczenie palca młoteczkowatego stopy osteotomią Weil, zabieg korekcji palca młoteczkowatego stopy osteotomią skracająco-unoszącą Weil, operacyjna korekcja palca młoteczkowatego stopy wg. Weila, operacja Weila w leczeniu palca młoteczkowatego stopy

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150
od 2 000 do 4 000 
Operacja palucha koślawego / halluksa 
Inne nazwy:

leczenie operacyjne halluksa, leczenie chirurgiczne palucha koślawego, operacja klasyczna halluxa bez implantu, operacyjne leczenie halluksów, halluksy operacja, leczenie palucha koślawego w obu stopach, operacja korekcyjna paluchów koślawych hallux valgus, operacyjna korekcja deformacji przodostopia typu hallux valgus, osteotomia pierwszej kości śródstopia metodą Chevron, haluks zabieg operacyjny

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150
Operacja otwarta zerwanego ścięgna Achillesa 
Inne nazwy:

leczenie zerwanego ścięgna Achillesa, naprawa zerwanego ścięgna Achillesa, szycie ścięgna Achillesa metodą otwartą, leczenie operacyjne zerwanego ścięgna Achillesa, plastyka ścięgna Achillesa po zerwaniu, rekonstrukcja ścięgna Achillesa, leczenie całkowitego zerwania ścięgna Achillesa, zabieg szycia ścięgna Achillesa metodą otwartą, otwarte szycie ścięgna Achillesa

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150
Artroskopia lecznicza stawu skokowego 
Inne nazwy:

leczenie artroskopowe stawu skokowego, artroskopia stawu skokowego górnego, endoskopia stawu skokowo-goleniowego

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150
Wycięcie chrzęstniaka stopy 
Inne nazwy:

operacja usunięcia guza łagodnego tkanek miękkich, wycięcie guza włóknistego, operacyjne usunięcie kostniako-chrzęstniaka, wycięcie chrzęstniakomięsaka, usunięcie kostniakomięsaka, chirurgiczne usunięcie chrzęstniaka stopy, chrzęstniak resekcja

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150
Drobne zabiegi ambulatoryjne w zakresie ortopedii
Leczenie złamań - opatrunek unieruchamiający 
Inne nazwy:

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150
Leczenie zwichnięć - opatrunek unieruchamiający 
Inne nazwy:

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Konsultacja ortopedyczna - cena 150

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty dr n. med. Maciej Krajewski

Dołącz do nas:

Opublikowane na stronach internetowych Tourmedica.pl Sp. z o.o. materiały, informacje oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i polityki prywatności .

Copyright © 2012-2019 Tourmedica.pl Sp. z o.o.

Materiały zamieszczone w serwisie Tourmedica.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia. Użytkownik serwisu pod żadnym pozorem nie może lekceważyć porady lekarza lub opóźnić poszukiwania porady medycznej z powodu informacji, jakie przeczytał w serwisie. Tourmedica.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie, poleganie na informacjach zawartych na stronie Tourmedica.pl odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

Copyright © 2012-2019 Tourmedica.pl Sp. z o.o.