prof. dr hab. n. med. Naďa Jirásková okulista

Znajomość języków: polski, czeski

Informacje ogólne – prof. dr hab. n. med. Naďa Jirásková

Prof. dr n. med. Naďa Jirásková jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Medycyny Ogólnej Uniwersytetu Karola w Pradze. Studia ukończyła w 1989 roku.

W latach 1989-1993 pracowała jako drugi lekarz w Klinice Okulistycznej „ILF Masarykovy nemocnice v Ústí na Labem“. W 1993 roku podjęła pracę w Klinice Okulistycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Karola i w Szpitalu Uniwersyteckim w miejscowości Hradec Králové. Jest także absolwentką kilku długich staży zagranicznych, w tym u prof. Finea w Eugene (Oregon, USA), u prof. Oshera w Cincinnati  (Ohio, USA) oraz u prof. Gregora w Londynie (Wielka Brytania).

W 1992 roku zdobyła specjalizację I stopnia, a cztery lata później specjalizację II stopnia w dziedzinie okulistyki. W 1997 roku na Wydziale lekarskim UK w miejscowości Hradec Králové obroniła pracę dyplomową w dziedzinie okulistyki i uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. W 2004 roku mianowano ją docentem w dziedzinie okulistyki, a w 2009 roku – profesorem. 

Profesor Jirásková posiada ogromny dorobek naukowy. Jest autorem i współautorem ponad 200 prac opublikowanych w renomowanych czasopismach branżowych, czterech monografii oraz rozdziałów do 8 książkek. W 2001 roku przyznano jej Nagrodę prof. MUDr. J. Vanýska, DrSc. za najlepszą opublikowaną pracę. Aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych sympozjach (wygłosiła ponad 600 wykładów), była również współautorem kilku grantów badawczych.

Prof. N. Jirásková pełni funkcję Wiceprezesa  Rady Wydziałowej Katedry Oftalmologii i Komisji do obrony prac doktorskich oraz egzaminów w dziedzinie okulistyki. Szkoli innych specjalistów, prowadząc kursy neurooftalmologii oraz uczestniczy w przygotowaniu i prowadzeniu kursów alergologii klinicznej oraz mikrochirurgii oka.

Prof. Jirásková należy do Towarzystwa Oftalmologicznego J. E. Purkyně, American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) oraz do European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS).

Zabiegi, w których specjalizuje się prof. dr hab. n. med. N. Jirásková

Prof. Jirásková zajmuje się głównie tematyką mikrochirurgii oka, schorzeń powierzchni i przedniego fragmentu oka, neurooftalmologią i immunologią oczu oraz alergologią. W zakresie jej specjalizacji od wielu lat znajdują się również przeszczepy rogówek ocznych i wszczepianie keratoprotez.

Zdjęcia prof. dr hab. n. med. Naďa Jirásková

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty prof. dr hab. n. med. Naďa Jirásková