Wczytaj więcej wyników

Neurolodzy - informacje

Autor:

Neurologia jest dziedziną medycyny, która skupia się na chorobach obwodowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. Jest to dział w pewnym stopniu pokrewny z psychiatrią, z tą różnicą, że neurolog diagnozuje i leczy schorzenia, spowodowane procesem uszkadzającym układ nerwowy, natomiast psychiatra zajmuje się dolegliwościami, wynikającymi z biochemicznych zaburzeń funkcji mózgu. Konsultacja, odbywająca się w gabinecie neurologicznym, trwa zwykle nie więcej niż czterdzieści minut. Zgłaszają się na nią chorzy z podejrzeniem uszkodzenia centralnego lub obwodowego układu nerwów oraz mięśni. Najpierw specjalista przeprowadza ogólny wywiad z pacjentem, by dowiedzieć się o chorobach, jakie przechodził. W następnej kolejności lekarz przeprowadza badanie fizykalne, a następnie może skierować daną osobę na dalszą diagnostykę, na przykład tomografię komputerową.

Gdzie w Polsce można skorzystać z pomocy neurologa?

Osoby, zdradzające problemy z układem nerwowym, mogą odwiedzić warszawski gabinet dr n. med. Anny Błażuckiej, posiadającej specjalizację z neurologii. W roku 2010 obroniła ona pracę doktorską „Związek pomiędzy stężeniem hemoglobiny glikowanej (HbA1c) a ryzykiem rozwoju neuropatii cukrzycowej”. Dr Błażucka jest autorką pracy „Etiopatogenetyczna rola witamin z grupy B w powstawaniu i leczeniu schorzeń układu nerwowego. Praktyka lekarska”. Zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem przyczyn bólów głowy oraz leczeniem nerwobólu i neuralgii.

W Poznaniu pacjentów z chorobami układu nerwowego przyjmuje neurolog lek. med. Jędrzej Fliciński, który specjalizacjęw tej dziedzinie uzyskał w 2015 roku. Rok wcześniej brał udział w XXII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Szczecinie. Przede wszystkim interesuje się neurologią dziecięcą – jest autorem takich artykułów jak „Somnambulizm u dzieci” czy „Neuralgie nerwów czaszkowych u dzieci”. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się głównie padaczką, stwardnieniem rozsianym oraz mózgowym porażeniem dziecięcym. Szczególną uwagę poświęca zagadnieniu migren.

Aby zasięgnąć konsultacji w zakresie neurologii we Wrocławiu można udać się do lek. med. Katarzynę Koncewicz, specjalisty II stopnia z neurologii. W 2015 roku wzięła udział w VII Konferencji Naukowej „Farmakologia w psychiatrii i neurologii – Odnajdując wspólną część” w Warszawie, a siedem lat wcześniej uczestniczyła w warsztatach naukowych, zatytułowanych „Zaburzenia psychiczne w praktyce lekarza neurologa”. Prowadzi EEG Biofeedback – jedną z metod treningu mózgu. Skupia się na leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa w przebiegu dyskopatii, nerwic oraz chorób naczyniowych mózgu.

Cena konsultacji neurologicznej w Polsce i Hiszpanii

W  placówce Imel-Elche w Alicante cena za odbycie konsultacji neurologicznej wynosi 100 € (ponad 430 zł). Tymczasem poznańskie ośrodki medyczne oferują poradę neurologiczną już za 120 zł.