r
dr n. med. Piotr Tesla okulista

Znajomość języków: polski, angielski

Przyjmuje w placówkach:

Informacje ogólne - dr n. med. Piotr Tesla

Dr n. med. Piotr Tesla jest lekarzem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Uczelnię medyczną ukończył w 1995 roku. W 1999 roku przystąpił do egzaminu specjalizacyjnego i uzyskał uprawnienia oraz tytuł specjalisty I stopnia w zakresie okulistyki. W 2003 roku złożył kolejny egzamin, dzięki czemu zdobył specjalizację II stopnia w tej dziedzinie. W 2012 roku przedstawił komisji egzaminacyjnej II Wydziału Lekarskiej Akademii Medycznej w Warszawie swoją rozprawę doktorską pt.: "Wpływ nabłonkowego czynnika wzrostu na astygmatyzm pooperacyjny, gojenie się rany i stan płatka po przeszczepach drążących rogówki". Przyznano mu za nią tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Promotorem w jego przewodzie doktorskim był profesor Jerzy Szaflik, autor i współautor 16 podręczników i rozdziałów w podręcznikach oraz 3 patentów.

Doktor Tesla jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Prywatnie lubi czytać książki biograficzne, a wolny czas spędza z rodziną.

Osiągnięcia lekarza

Dr n. med. Piotr Tesla to uznany mikrochirurg z dużym doświadczeniem. Ogromny zasób wiedzy medycznej oraz imponujące umiejętności zdobył w trakcie licznych szkoleń, kursów i warsztatów doskonalących. Odbył wiele indywidualnych szkoleń klinicznych w renomowanych zagranicznych placówkach medycznych – uczył się, między innymi, w Niemczech, na Islandii oraz w Anglii. Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych, opublikowanych w uznanych czasopismach. Wśród artykułów jego autorstwa można wymienić pracę pt.: „Ciała obce wewnątrzgałkowe”, która została opublikowana w 2014 roku w czasopiśmie „Okulistyka po dyplomie”.

Do jego największych osiągnięć na polu naukowym należy wspólne z profesorem Jerzym Szaflikiem opracowanie pierwszego w Polsce podręcznika poświęconego tematyce badania pola widzenia, zatytułowanego „Perymetria”. Doktor Tesla jest również współautorem książki pt.: „Jaskra. Kompendium diagnostyki i leczenia”. Pracował nad nią razem z profesorem Jackiem J. Kańskim, autorem znanym w świecie podręczników z okulistyki.


Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. P. Tesla

Dr n. med. Piotr Tesla specjalizuje się w chirurgii siatkówki i ciała szklistego oraz zaćmy. Może się poszczycić wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu badań USG oka. Wykonuje zabiegi chirurgiczne u pacjentów cierpiących z powodu odwarstwienia siatkówki, zwyrodnienia ciała szklistego oraz ciała obcego wewnątrzgałkowego. Przeprowadza operacje u chorych z otworem plamki żółtej i błoną nasiatkówkową. Do jego gabinetu zgłaszają się pacjenci z problemem wylewu krwi do ciała szklistego, a także przemieszczenia soczewki własnej lub implantu sztucznej soczewki do komory ciała szklistego. Specjalista przeprowadza operacje u chorych z zaćmą. Wykonuje wszczepy wtórne sztucznej soczewki, zajmuje się również terapiami laserowymi oraz iniekcjami doszklistkowymi.

Zdjęcia dr n. med. Piotr Tesla

Retina Szpital Okulistyczny

Konsultacje

Konsultacja okulistyczna
wizyta podstawowa bez rozszerzania źrenic -150zł;
wizyta podstawowa zrozszerzeniem źrenic - 180 zł,
wizyta z doborem soczewek kontaktowych -190zł;
170 Rozwiń szczegóły

Chirurgia plastyczna

Operacje plastyczne powiek
Plastyka chirurgiczna powiek górnych
Konsultacja okulistyczna - cena 170
cena za jedną powiekę
od 1 800 Rozwiń szczegóły
Plastyka chirurgiczna powiek dolnych
Konsultacja okulistyczna - cena 170
cena za jedną powiekę
od 2 000 Rozwiń szczegóły

Okulistyka

Laserowa korekcja wzroku
Leczenie zaćmy
Badanie kwalifikacyjne do operacji zaćmy
1 oko
350 Rozwiń szczegóły
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki sferycznej standardowej
2900 zł - z soczewką hydrofilną,
3200 zł - z soczewką hydrofobową;
od 2 900 do 3 200  Rozwiń szczegóły
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej
2900 zł - z soczewką hydrofilną,
3200 zł - z soczewką hydrofobową;
od 2 900 do 3 200  Rozwiń szczegóły
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki torycznej
soczewka Acrysof Toric,
4 800 Rozwiń szczegóły
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej
4600 zł - soczewka Oculentis
6500 zl - soczewka Acrysof Restor,
od 4 600 do 6 500  Rozwiń szczegóły
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej torycznej
1 oko
od 6 000 Rozwiń szczegóły
Operacja jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki twardej z równoczasową trabekulektomią
1 oko
od 4 500 Rozwiń szczegóły
Operacja jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią
1 oko
od 5 000 Rozwiń szczegóły
Wszczep wtórny soczewki w oku bezsoczewkowym
1 oko
od 4 000 Rozwiń szczegóły
Wszczep wtórny soczewki w oku bezsoczewkowym/z powichniętą soczewką z fiksacją twardówkową
1 oko
od 6 000 Rozwiń szczegóły
Chirurgiczne leczenie zaćmy wtórnej
1 oko
1 000 Rozwiń szczegóły
Witrektomie
Badanie kwalifikacyjne do zabiegu witrektomii
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
400 Rozwiń szczegóły
Witrektomia
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
opieka anestezjologa wliczona w cenę
6 500 Rozwiń szczegóły
Witrektomia z podaniem preparatu Lucentis
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
10 000 Rozwiń szczegóły
Witrektomia z podaniem dekaliny lub oleju silikonowego
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
6 000 Rozwiń szczegóły
Witrektomia z podaniem dekaliny lub oleju silikonowego oraz opasaniem gałki ocznej w odwarstwieniu siatkówki
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
od 8 500 Rozwiń szczegóły
Witrektomia z podaniem dekaliny lub oleju silikonowego wraz z usunięciem zaćmy i wszczepieniem soczewki standardowej
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
7 000 Rozwiń szczegóły
Witrektomia wraz z usunięciem zaćmy i wszczepieniem soczewki standardowej
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
7 000 Rozwiń szczegóły
Witrektomia z zastosowaniem śródoperacyjnej wymiany soczewki
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
7 000 Rozwiń szczegóły
Witrektomia w przebiegu otworu w plamce żółtej 1-3 stopień
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
6 000 Rozwiń szczegóły
Witrektomia w przebiegu otworu w plamce żółtej 4 stopień
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
6 000 Rozwiń szczegóły
Witrektomia z zastosowaniem śródoperacyjnej fotokoagulacji endolaserem
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
6 000 Rozwiń szczegóły
Witrektomia z zastosowaniem śródoperacyjnego podania gazu
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
6 000 Rozwiń szczegóły
Witrektomia w leczeniu odwarstwienia siatkówki - naszycie plomby
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
7 000 Rozwiń szczegóły
Witrektomia w leczeniu odwarstwienia siatkówki - opasanie gałki ocznej
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
6 000 Rozwiń szczegóły
Usunięcie oleju silikonowego z wnętrza gałki ocznej
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
usunięcie/wymiana oleju silikonowego
3 500 Rozwiń szczegóły
Usunięcie oleju silikonowego z wnętrza gałki ocznej wraz z usunięciem zaćmy i wszczepieniem soczewki refrakcyjnej
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
6 000 Rozwiń szczegóły
Operacje i leczenie jaskry
Badanie kwalifikacyjne do operacji jaskry
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
350 Rozwiń szczegóły
Operacja jaskry metodą trabekulektomii
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
3 000 Rozwiń szczegóły
Kanaloplastyka
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
4 500 Rozwiń szczegóły
Operacja jaskry metodą irydektomii chirurgicznej
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
1 300 Rozwiń szczegóły
Leczenie AMD
Kwalifikacja do zabiegu iniekcji doszklistkowej
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
cena wizyty z badaniem OCT
250 Rozwiń szczegóły
Iniekcja doszklistkowa preparatu Avastin
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
800 Rozwiń szczegóły
Iniekcja doszklistkowa preparatu Eylea
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
1 900 Rozwiń szczegóły
Iniekcja doszklistkowa preparatu Ozurdex
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
5 500 Rozwiń szczegóły
Operacje rogówki
Naszycie błony owodniowej w zmianach rogówkowych
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
1 500 Rozwiń szczegóły
Operacje i leczenie dróg łzowych
Operacje powiek
Badanie kwalifikacyjne do operacji powiek
Inne nazwy:
Konsultacja okulistyczna - cena 170

Konsultacja okulistyczna - cena 170
1 oko
od 170 Rozwiń szczegóły

Diagnostyka i badania

Badania okulistyczne

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty dr n. med. Piotr Tesla