dr n. med. Robert Jarema

urolog, chirurg ogólny - Warszawa

dr n. med. Robert Jarema urolog, chirurg ogólny

Znajomość języków: polski, angielski

Przyjmuje w placówkach:

Informacje ogólne - dr n. med. Robert Jarema

Dr n. med. Robert K. Jarema jest absolwentem II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Uczelnię ukończył w 1995 roku, otrzymując dyplom i tytuł lekarza medycyny. Kolejnym krokiem w jego karierze zawodowej było przystąpienie w 1998 roku do egzaminu specjalizacyjnego, dzięki czemu uzyskał uprawnienia i tytuł specjalisty I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej. W latach 2000-2003 kontynuował edukację na studiach doktoranckich w Wojskowym Instytucie Medycznym. W 2003 roku przedstawił komisji egzaminacyjnej WIM swoją rozprawę doktorską, za co przyznano mu tytuł naukowy doktora nauk medycznych.

Był wieloletnim konsultantem Szpitala Soleckiego. Od 2008 do 2016 roku sprawował stanowisko starszego asystenta Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Jest również konsultantem ds. Andrologii w Europejskim Centrum Macierzyństwa INVIMED w Warszawie (od 2008 roku).

Osiągnięcia lekarza

Dr n. med. Robert K. Jarema jest chirurgiem ogólnym z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. W 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty urologa, a także członkostwo prestiżowego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (Fellow of European Board of Urology – FEBU). Doskonalił się w trakcie licznych krajowych i zagranicznych staży, w których zdobywał wiedzę teoretyczną i praktyczną pod kierownictwem uznanych specjalistów. W 2000 roku przeszedł staż w paryskim Institut Mutualise Montsouris, zaś w 2008 roku uczył się w Beijing Hospital w Pekinie. Rok później odbył specjalistyczne staże w Northwestern University of Chicago (w Advocate Illinois Masonic Medical Center, Resurrection Hospital – Chicago, a także w Andrology Department, gdzie zgłębiał wiedzę pod kierownictwem dr C. Niederbergera). W 2010 roku odbył staż w University of Cambridge (Department of Oncology, Addenbrooke's Hospital).

Szeroki zakres wiedzy medycznej oraz umiejętności umożliwiły doktorowi dołączenie do grona członków polskich i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych – jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU) i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU).

Dr n. med. Robert K. Jarema pisze wiele artykułów naukowych, z którymi można się zapoznać na Jego LinkedIn.

Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. R. Jarema

Dr n. med. Robert K. Jarema jest specjalistą chirurgii ogólnej, a także dyplomowanym specjalistą urologii z europejskim tytułem FEBU. Przeprowadza profesjonalne konsultacje, a także zajmuje się kwalifikowaniem oraz leczeniem wad i schorzeń urologicznych w pełnym zakresie. Podczas zabiegów wykorzystuje metody zachowawcze i chirurgiczne, dobierając je indywidualnie dla każdego pacjenta.

Udziela pomocy medycznej mężczyznom borykającym się z chorobami prostaty, wśród których można wymienić łagodny przerost (BPH), a także zapalenie prostaty i nowotwory. Leczy zapalenia układu moczowego u kobiet i mężczyzn, zajmuje się również kamicą układu moczowego (usuwa kamienie z dróg moczowych).

Do jego gabinetu zgłaszają się pacjenci cierpiący na choroby nerek, takie jak torbiele i nowotwory. Specjalista zajmuje się także nowotworami pęcherza moczowego oraz schorzeniami zewnętrznych narządów płciowych. Leczy wodniaka jądra, załupek i stulejkę. Pomaga pacjentom z zaburzeniami oddawania moczu, krwiomoczem oraz żylakami powrózka nasiennego (przeprowadza operacje techniką laparoskopową). Leczy zaburzenia hormonalne u mężczyzn, powstałe w wyniku andropauzy, a także zaburzenia erekcji i impotencję. Udziela pomocy pacjentom borykającym się z niepłodnością męską oraz ostrym i przewlekłym zapaleniem prostaty.

Zdjęcia dr n. med. Robert Jarema

Prywatna Praktyka Lekarska dr n. med. Robert K. Jarema

Konsultacje

Konsultacja urologiczna
250

Urologia

Leczenie i operacje prącia
Leczenie stulejki chirurgiczne
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
1 500
Obrzezanie
Obrzezanie całkowite
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
900 zł - zabieg w znieczuleniu miejscowym, 3000 zł - zabieg w znieczuleniu ogólnym
1 500
Wydłużenie wędzidełka prącia
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
800
Podcięcie wędzidełka prącia
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
800
Operacyjne usunięcie torbieli napletka
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
od 800 do 1 000 
Leczenie operacyjne złamania prącia
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
3 000
Leczenie operacyjne zwichnięcia prącia
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
od 3 000 do 5 000 
Operacja rozdzielenia skóry prącia z żołędzią
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
3 000
Leczenie i operacje jąder
Operacja wszczepienia implantu jądra
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
Cena zawiera koszt zabiegu + koszt protezy (ok 1250 zł do zakiupu poza gabinetem)
od 3 500
Operacja wodniaka jądra
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
3 500
Leczenie wnętrostwa jednostronnego chirurgicznie
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
3 500
Leczenie wnętrostwa obustronnego chirurgicznie
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
4 500
Leczenie operacyjne nadmiernie ruchomego jądra
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
3 500
Leczenie operacyjne skrętu jądra
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
3 500
Leczenie operacyjne skrętu przyczepka jądra
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
3 500
Leczenie operacyjne urazu jądra
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
3 500
Leczenie krwiaka jądra
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
3 500
Leczenie stłuczenia jądra
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
3 500
Leczenie pęknięcia jądra
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
3 500
Leczenie i operacje najądrzy
Operacja wodniaka najądrza
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
1 700
Operacja torbieli najądrza
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
1 700
Operacja wycięcia najądrza z powodu nienowotworowego
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
1 700
Operacja skrętu przyczepka najądrza
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
1 700
Leczenie i operacje moszny
Operacja wodniaka powrózka nasiennego
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
1 700
Leczenie operacyjne urazowego uszkodzenia worka mosznowego
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
1 700
Operacyjna korekcja zniekształceń worka mosznowego
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
2 000
Usunięcie ropnia moszny chirurgicznie
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
1 000
Leczenie i operacje cewki moczowej
Operacja plastyczna zwężenia ujścia cewki moczowej
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
2 000
Operacja usunięcia torbieli ujścia cewki moczowej
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
1 500
Wycięcie polipa / mięska cewki moczowej
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
900
Usunięcie ciała obcego z cewki moczowej
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
1 500
Leczenie i operacje pęcherza moczowego
Leczenie zapalenia pęcherza moczowego
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
200
Nacięcie szyi pęcherza moczowego - zabieg TUNI
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
3 000
Usunięcie ciała obcego z pęcherza moczowego
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
2 000
Cewnikowanie pęcherza moczowego
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
300
Wymiana / usunięcie cewnika z pęcherza moczowego
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
150
Leczenie i operacje moczowodu
Operacja połączenia miedniczkowo-moczowodowego metodą otwartą
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
3 600
Operacja moczowodu przez ureteroskop URS
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
z użyciem lasera
od 3 000 do 4 000 
Operacja naprawcza moczowodu
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
3 000
Operacja częściowego wycięcia moczowodu
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
3 500
Reimplantacja moczowodu
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
3 500
Usunięcie cewnika z moczowodu
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
1 000
Leczenie i operacje nerek
Leczenie nadmiernie ruchomej nerki laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
3 000
Leczenie nadmiernie ruchomej nerki operacyjnie
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
4 000
Wycięcie nerki całkowite metodą otwartą
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
5 000
Wycięcie nerki częściowe metodą otwartą
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
5 000
Usunięcie torbieli prostej nerki laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
4 500
Usunięcie torbieli prostej nerki metodą otwartą
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
5 000
Punkcja torbieli nerki pod kontrolą USG
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
1 000
Marsupializacja torbieli nerki laparoskopowo
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
4 500
Operacja wytworzenia nefrostomii
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
+ koszt cewnika
1 000
Leczenie kamicy moczowodowej
Usuwanie kamieni moczowodowych laserem URSL
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
Leczenie kamicy pęcherza moczowego
Usuwanie kamieni pęcherza moczowego laserem
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
Leczenie żylaków powrózka nasiennego
Leczenie żylaków powrózka nasiennego chirurgicznie
Inne nazwy:
Konsultacja urologiczna - cena 250

Konsultacja urologiczna - cena 250
3 000

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty dr n. med. Robert Jarema