lek. dent. Sebastian Stępniewski

stomatolog - Stara Iwiczna

lek. dent. Sebastian Stępniewski stomatolog

Znajomość języków: polski, angielskiPrzyjmuje:

Informacje ogólne - lek. dent. Sebastian Stępniewski

Lek. stom. Sebastian Stępniewski jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie (Wydział Lekarski, Oddział Stomatologii). Ukończył studia w 2002 roku i od tego czasu stale praktykuje. Doświadczenie nabywał m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie wyjechał bezpośrednio po stażu. Współpracował z wybitnym specjalistą, prof.  Johnem Mew, który jest jego mentorem i przyjacielem.

W swoim dorobku posiada liczne certyfikaty i dyplomy dokumentujące udział w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych, głównie z zakresu protetyki, implantologii i kondylografii.

Zabiegi, w których specjalizuje się lek. dent. S. Stępniewski

W zakresie usług oferowanych przez lek. stom. Sebastiana Stępniewskiego znajduje się leczenie protetyczne, rehabilitacja narządu żucia oraz estetyka uśmiechu.

W pracy stomatologa stosuje wielodyscyplinarne plany leczenia, które konsultuje wspólnie z pacjentem. Znany jest z otwartego podejścia oraz szczerości i życzliwości wobec pacjentów.

Zdjęcia lek. dent. Sebastian Stępniewski

DenticaNova

Konsultacje

Konsultacja protetyczna
150
Konsultacja stomatologiczna

Stomatologia

Protetyka stomatologiczna
Wizualizacja Wax-up
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Symulacja Mock-up
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Wyciski pod modele orientacyjne
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Licówki
Licówka kompozytowa
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Licówka porcelanowa
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
1 300
Licówka porcelanowa ultracienka (bez szlifowania)
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Licówka ceramiczna
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Licówka pełnoceramiczna
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
od 1 500
Licówka akrylowa tymczasowa
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Wypełnienia inlay
Inlay porcelanowy
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Inlay pełnoceramiczny
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Inlay kompozytowy
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Inlay ze złota
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Wypełnienia onlay
Onlay porcelanowy
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Onlay pełnoceramiczny
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Onlay kompozytowy
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
1 000
Onlay ze złota
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Wypełnienia overlay
Overlay porcelanowy
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Overlay pełnoceramiczny
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Overlay kompozytowy
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Overlay ze złota
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Korony
Korona kompozytowa
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Korona porcelanowa pełnoceramiczna
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
od 1 500
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
od 800
Korona porcelanowa na podbudowie bez niklu
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
od 800
Korona porcelanowa na podbudowie ze złota
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Korona cyrkonowa
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Korona metalowa
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Endokorona
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Korona akrylowa tymczasowa
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Korona teleskopowa
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Zacementowanie korony
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Zdjęcie korony
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Naprawa korony
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Mosty
Most kompozytowy na włóknie szklanym
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Most pełnoceramiczny
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Most porcelanowy na podbudowie metalowej
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Most porcelanowy na podbudowie ze złota
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Most porcelanowy na podbudowie z tlenku cyrkonu
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Most akrylowy tymczasowy
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Zdjęcie mostu
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Wkłady koronowo-korzeniowe
Wkład koronowo-korzeniowy z metalu
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Wkład koronowo-korzeniowy z metalu bez niklu
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Wkład koronowo-korzeniowy ze złota
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Wkład koronowo-korzeniowy ze srebropalladu
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Wkład koronowo-korzeniowy z tytanu
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Wkład koronowo-korzeniowy z tlenku cyrkonu
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna węglowego
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Wkład koronowo-korzeniowy z zatrzaskiem kulkowym
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Usunięcie starego wkładu koronowo-korzeniowego
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Protezy zębowe
Proteza całkowita akrylowa - osiadająca (góra lub dół)
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Proteza całkowita nylonowa
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Proteza częściowa akrylowa
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Proteza częściowa nylonowa
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Proteza szkieletowa metalowa
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
od 1 500 do 1 800 
Proteza szkieletowa acetalowa
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Proteza szkieletowa bezklamrowa
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Proteza szkieletowa na teleskopach
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
2 500
Proteza szkieletowa z klamrą ciągłą
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Proteza zębowa stabilizowana na 2 implantach
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Proteza zębowa stabilizowana na 4 implantach
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Proteza na belce Doldera na 2 implantach
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Proteza na belce Doldera na 4 implantach
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Punkt w protezie
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Dostawienie jednego zęba do protezy
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Dostawienie – za każdy kolejny ząb
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Element wzmacniający płytę protezy (siatka, łuk)
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Zamek precyzyjny w protezie
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Podścielenie protezy
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Wymiana matrycy (czapeczki) zatrzasku w protezie
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Pokrycie elementów protezy szkieletowej złotem
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Naprawa protezy
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Mikroproteza
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Szyna NTI
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Szyna relaksacyjna miękka
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Szyna relaksacyjna sztywna
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Szyna ochronna dla sportowców
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Protetyka komputerowa CAD/CAM
Pełnoceramiczne leczenie protetyczne w systemie NobelProcera
Korona pełnoceramiczna w systemie NobelProcera
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Licówka pełnoceramiczna w systemie NobelProcera
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Inlay pełnoceramiczny w systemie NobelProcera
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Onlay pełnoceramiczny w systemie NobelProcera
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Pełnoceramiczne leczenie protetyczne w systemie LAVA
Korona pełnoceramiczna w systemie LAVA
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Licówka pełnoceramiczna w systemie LAVA
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Inlay pełnoceramiczny w systemie LAVA
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Onlay pełnoceramiczny w systemie LAVA
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Jednowizytowe pełnoceramiczne leczenie protetyczne w systemie CEREC
Korona pełnoceramiczna w systemie CEREC
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Licówka pełnoceramiczna w systemie CEREC
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Inlay pełnoceramiczny w systemie CEREC
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Onlay pełnoceramiczny w systemie CEREC
Inne nazwy:
Konsultacja protetyczna - cena 150

Konsultacja protetyczna - cena 150
Znieczulenia w zabiegach stomatologicznych
Znieczulenie miejscowe przy zabiegu stomatologicznym
Inne nazwy:
Konsultacja stomatologiczna

Konsultacja stomatologiczna
35
Znieczulenie komputerowe
Inne nazwy:
Konsultacja stomatologiczna

Konsultacja stomatologiczna
Znieczulenie podtlenkiem azotu
Inne nazwy:
Konsultacja stomatologiczna

Konsultacja stomatologiczna
od 60
Znieczulenie ogólne przy zabiegu stomatologicznym
Inne nazwy:
Konsultacja stomatologiczna

Konsultacja stomatologiczna

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty lek. dent. Sebastian Stępniewski