Współcześnie istnieje coraz więcej technik rehabilitacji umożliwiających chorym stosunkowo szybki powrót do sprawności po wypadku komunikacyjnym, urazie czy udarze. Każdorazowo terapię dostosowuje się indywidualnie do konkretnego przypadku – do sytuacji, w jakiej znalazł się dany pacjent (stan ostry, podostry bądź przeciążeniowy, pourazowy lub pooperacyjny). Po przeprowadzeniu wywiadu i diagnostyki dobiera się najbardziej optymalną metodę rehabilitacji (np. trening motoryczny, terapię manualną czy trening propriocepcji), wspierając ją dodatkowo wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń.

Głównym zadaniem ćwiczeń, poza minimalizacją skutków schorzenia bądź urazu i zahamowaniem ich postępu, jest odzyskanie przez pacjenta równowagi psychicznej. Dzięki powróceniu do sprawności i łatwiejszemu wykonywaniu codziennych czynności chorzy stają się bardziej niezależni, co znacząco wpływa na ich samopoczucie.

Rehabilitacja ortopedyczna 

W przypadku rehabilitacji ortopedycznej, osoby po operacjach bądź przebytym urazie mogą przystąpić do niej już od pierwszych dni. Taką pomoc i opiekę zapewnia pacjentom Centrum TriVita, znajdujące się w miejscowości Porąbka (woj. śląskie). Dla każdego chorego układa się indywidualny program rehabilitacyjny, ustalając go w oparciu o konsultacje zespołu – fizjoterapeuty i lekarza ortopedy. Przy układaniu uwzględnia się historię medyczną pacjenta, jego ograniczenia i możliwości, mając na względzie zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa i komfortu.

W rehabilitacji ortopedycznej celem jest jak najszybszy powrót chorego do sprawności sprzed urazu. Program leczenia jest skupiony na przywróceniu funkcjonalności elementów układu ruchowego, nierzadko jednak wymaga poszerzenia o wzmocnienie bądź odbudowę tkanki mięśniowej pacjenta. Terapii tego rodzaju poddaje się m.in. osoby po stłuczeniach i urazach kończyn, skręceniach stawów i zwichnięciach, złamaniach kości, urazach aparatu więzadłowo-torebkowego, jak również po wszelkiego typu urazach komunikacyjnych.

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna jest dedykowana pacjentom wymagającym indywidualnego, kompleksowego i długotrwałego leczenia. Jej celem jest przywrócenie pacjentowi wszystkich funkcji utraconych z powodu wypadku bądź choroby.

Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z oferty Centrum TriVita, mają zapewnioną zarówno rehabilitację wczesną (poszpitalną), jak i późną – po opuszczeniu Oddziału Udarowego. Pomoc w placówce otrzymają m.in. pacjenci po udarze mózgu (również z towarzyszącymi niedowładami), po krwotoku mózgowym czy po operacji naczyniowej (tętniak mózgu). Centrum specjalizuje się także w leczeniu chorych z niedowładami kończyn o różnej etiologii, z porażeniami nerwów i polineuropatią. Przeprowadza rehabilitację neurologiczną u osób po operacjach dysku, urazach rdzenia kręgowego czy w stanach przewlekłych po wcześniejszych rehabilitacjach. Ustala programy rehabilitacji dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą Parkinsona i Huntingtona.

W przypadku tego rodzaju terapii niezmiernie istotnym czynnikiem jest czas jej podjęcia. Kadra specjalistów Centrum TriVita skupia się w trakcie leczenia na utrzymaniu tych funkcji mózgu, które nie uległy uszkodzeniu w wyniku urazu czy choroby. Ryzyko pogorszenia się stanu pacjenta jest minimalizowane przez ciągłą stymulację jego mózgu, przeprowadzaną przez fizjoterapeutów i neurologopedów – stymulowanie „plastyczności mózgu”. Prócz tego zadaniem zespołu jest nauczenie chorego nowych strategii ruchowych, umożliwiających mu funkcjonowanie pomimo niepełnosprawności, jak również wdrażanie elementów profilaktyki wtórnej. 

Nowoczesna rehabilitacja – co to znaczy?

Wraz z rozwojem technologicznym techniki zabiegowe stosowane w poszczególnych dziedzinach medycyny stają się coraz doskonalsze i skuteczniejsze. Nie inaczej jest z rehabilitacją, rozrastającą się o kolejne metody oparte na zaawansowanej aparaturze. Nowoczesny sprzęt stanowi znaczące ułatwienie dla terapeutów, a także otwiera nowe możliwości przed samymi pacjentami – zwiększa efektywność ćwiczeń, coraz częściej skracając czas powrotu do sprawności.

Wykorzystywane urządzenia rehabilitacyjne można uszeregować w grupach podzielonych pod względem obszarów, jakie są dzięki nim usprawniane, funkcji czy przeznaczenia w danej dziedzinie rehabilitacji. Poza podstawowymi elementami wyposażenia gabinetów (m.in. kozetki, leżanki, stoły do pionizacji, gimnastyki biernej czy terapii manualnej) można tu wymienić przeróżne kabiny do zawieszeń z ciężarkami, pasami i linkami, szyny i rotory do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych, jak również aparaturę do fizykoterapii, hydroterapii, urządzenia do reedukacji chodu, trakcji kręgosłupa czy platformy do rehabilitacji równowagi.

Rehabilitacja neurologiczna w Centrum TriVita opiera się w dużej mierze na indywidualnie opracowywanej rehabilitacji funkcjonalnej. Zajęcia odbywają się w gabinetach wyposażonych m.in. w poręcze do nauki chodu i sterowane elektrycznie stoły terapeutyczne. Ośrodek posiada również dedykowane gabinety neuropsychologa i neurologopedy oraz pracownię terapii zajęciowej i terapii ręki. Każdy pacjent centrum jest poddawany szczegółowej diagnostyce pod kątem psychoruchowym, a także na bieżąco przechodzi testy diagnostyczne celem oceny postępów rehabilitacji.

Autor:

Dodaj komentarz

Ryzyko chorób serca wyższe u pacjentów z chorobami zębów

Ryzyko chorób serca wyższe u pacjentów z chorobami zębów

Choroby układu krążenia wciąż pozostają najczęstszą przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych. Tylko w samej Polsce co roku z powodu niedokrwienia oraz niewydolności serca umiera blisko 160 tysięcy osób. Choć postęp medycyny pozwolił na...