Zasady użycia oraz polityka prywatności

Przeczytaj jakie dane gromadzimy o użytkownikach i poznaj naszą politykę ochrony danych osobowych

Korzystanie ze strony Tourmedica.pl

Serwis internetowy opublikowany pod adresem www.tourmedica.pl, www.tourmedica.co.uk, www.tourmedica.de jest prowadzony przez Tourmedica.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piramowicza 11/13 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000414677, posiadająca NIP 9452167826 i REGON 12252929800000 zwaną dalej Operatorem.

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z Serwisu oraz zawiera informacje na temat gromadzonych danych i zasad prywatności. Czytając, przeglądając czy używając treści zgromadzone w Serwisie akceptują Państwo zasady zawarte na tej stronie.

Wszelkie informacje udostępnione w Serwisie zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych oraz nie stanowią porad czy opinii medycznych ani rekomendacji co do postępowania w konkretnych sprawach. W przypadku zainteresowania uzyskaniem indywidualnej wyceny usługi medycznej zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

Operator nie poleca, ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur medycznych, opinii lub innych informacji zawartych w Serwisie. Informacja: „Opinia Tourmedica Rekomendujemy!” zamieszczona przy opisie lekarza oznacza, że Operator potwierdza istnienie działalności danego lekarza, bez jakichkolwiek elementów ocennych usług świadczonych przez danego lekarza .

Zawartość Serwisu oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące układ graficzny oraz treść merytoryczną Serwisu stanowią własność Operatora lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało to inaczej uzgodnione z Operatorem.

Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie pochodziły z wiarygodnych źródeł, były sprawdzone i rzetelne, przy czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych informacji.

Polityka prywatności serwisu Tourmedica.pl

Polityka Prywatności podsumowuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu www.tourmedica.pl, www.tourmedica.co.uk, www.tourmedica.de. Tourmedica.pl sp. z o.o. w pełni szanuje prywatność użytkowników Serwisu. Wszelkie dane osobowe użytkowników są poufne oraz zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Udostępnienie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne. Operator nie udostępnia żadnych danych osobowych o użytkownikach Serwisu podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą Użytkownika. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych, jak również żądanie ich usunięcia.
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka Tourmedica.pl sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piramowicza 11/13 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000414677, posiadająca NIP 9452167826 i REGON 12252929800000

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika serwisu Tourmedica.pl wyrażana podczas przekazywania danych osobowych. W czasie procesu przekazywania danych osobowych użytkownik określa zakres wykorzystywania tych danych oraz cel ich przetwarzania zgodnie z Regulaminem.
Zakres danych gromadzonych o użytkownikach

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Serwisu użytkownicy mogą przekazywać dane osobowe, w celu skorzystania z usług prezentowanych w Serwisie. Przekazanie niektórych danych np. danych kontaktowych jest niezbędne do skorzystania z prezentowanych usług. Wszystkie dane są przetwarzane za zgodą użytkownika.. Podanie danych umożliwia przesyłanie za pomocą e-mail informacji o usługach, terminach wizyt i innych informacji żądanych przez Użytkownika na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

Zbieranie danych osobowych

Użytkownik w celu skorzystania z funkcji prezentowanych na stronie internetowej Serwisu podaje swoje dane osobowe wypełniając formularz kontaktowy bądź telefonicznie dzwoniąc pod wskazane w Serwisie numery telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie może spowodować niemożność skorzystania z niektórych usług prezentowanych w Serwisie. Zasady korzystania z Serwisu zawarto w Regulaminie.

Wykorzystanie danych osobowych użytkowników

Dane osobowe użytkowników Serwisu będą przetwarzane  w celu zapewnienia użytkownikom pełnej gamy usług prezentowanych na stronie internetowej serwisu Tourmedica.pl. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania i przetwarzania danych związanych z korzystaniem z Serwisu i e-usług na nim udostępnionych zawiera Regulamin.

W jaki sposób użytkownik może poinformować o zmianie danych?

Użytkownik, który chciałaby zmienić dane osobowe jest zobowiązany skorzystać z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej serwisu Tourmedica.pl. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Dane osobowe zbierane automatycznie

Podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej serwisu tourmedica.pl. automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty użytkownika. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Dane te gromadzone są ze względu na bezpieczeństwo Serwisu oraz innych użytkowników.

Pliki cookies

Przeglądarka internetowa‚ z której korzystasz‚ może przechowywać na dysku Twojego komputera pliki tekstowe‚ tak zwane "cookies" (ang. ciasteczka). Pozwalają one witrynie internetowej‚ takiej jak Tourmedica.pl na rozpoznawanie stałych Użytkowników oraz ułatwiają dostęp do naszych stron. Pliki cookies nie powodują uszkodzenia Państwa komputerów czy plików. Cookies wykorzystujemy‚ aby zaoferować informacje i usługi dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Adres IP

Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Serwisu i mogą być udostępniane na żądanie organów ścigania, w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa np. zniesławienia, pomówienia, stalkingu. Operator dokłada wszelkiej staranności, aby zapobiec tego rodzaju sytuacjom poprzez moderowanie opinii i komentarzy na zasadach przewidzianych w Regulaminie. W przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, dane dotyczące IP użytkownika zostaną przekazane odpowiednim organom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania karnego.

W jaki sposób zabezpieczamy przesyłane informacje?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania.

Zmiany naszej polityki prywatności

Tourmedica.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie internetowej tourmedica.pl, tourmedica.co.uk, tourmedica.de. Jeśli korekta tego dokumentu będzie znacząca, Użytkownik zostanie o niej powiadomiony na adres e-mail wskazany podczas procesu rejestracji. Data aktualizacji zawarta jest na pierwszej stronie niniejszego dokumentu.

Kontakt

W razie pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej serwisu Tourmedica.pl

Dołącz do nas:

Opublikowane na stronach internetowych Tourmedica.pl Sp. z o.o. materiały, informacje oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i polityki prywatności .

Copyright © 2012-2019 Tourmedica.pl Sp. z o.o.

Materiały zamieszczone w serwisie Tourmedica.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia. Użytkownik serwisu pod żadnym pozorem nie może lekceważyć porady lekarza lub opóźnić poszukiwania porady medycznej z powodu informacji, jakie przeczytał w serwisie. Tourmedica.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie, poleganie na informacjach zawartych na stronie Tourmedica.pl odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

Copyright © 2012-2019 Tourmedica.pl Sp. z o.o.