Co to jest przepuklina brzuszna?

Co to jest przepuklina brzuszna?

Przepuklina brzuszna to jedno z najczęstszych schorzeń człowieka oraz najczęstsza choroba, z którą ma do czynienia w swym zawodzie chirurg. Zgodnie z dostępnymi danymi w Polsce rocznie wykonywanych jest 70 tysięcy zabiegów samych przepuklin pachwinowych. Dane te dobrze obrazują powszechność w populacji tego schorzenia, którego jedynym skutecznym leczeniem jest zabieg chirurgiczny.

Przepuklina brzuszna jest uwypukleniem otrzewnej, w której dochodzi do przemieszczania się narządów znajdujących się w jamie brzusznej poza ich pierwotne granice. Każda przepuklina składa się z wrót, worka czyli otrzewnej oraz jego zawartości. Rozwój przepuklin brzusznych warunkuje wiele czynników.

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać
Sprawdź ofertę »

W oparciu o etiopatogenezę przepukliny możemy podzielić na:

  • wrodzone (powstałe w wyniku nieprawidłowości rozwojowych)
  • nabyte (rozwijające się z powodu podwyższonego ciśnienia śródbrzusznego utworzonego przez tłocznię brzuszną czyli skurcz mięśni np. podczas dźwigania ciężarów, przy nasilonym kaszlu lub w wyniku urazu)

Nie ma jednoznacznie określonych przyczyn powstawania przepuklin brzusznych. Prawdopodobnie głównym powodem rozwoju schorzenia jest obniżona ilość kolagenu odpowiadającego za budowę powięzi. Innymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na powstanie przepuklin brzusznych mogą być przewlekłe choroby wywołujące nadmierny nacisk na tłocznię brzuszną. Mogą to być długotrwałe choroby płuc, wywołujące uporczywy kaszel lub choroby gruczołu krokowego czy jelita grubego. Ponadto wskazuje się na częstszy rozwój zjawiska u osób z nadmierną otyłością oraz palaczy tytoniu.

Zazwyczaj przepukliny brzuszne tworzą się w miejscach o naturalnie osłabionej wytrzymałości takich jak kanał pachwinowy, pępek i kanał udowy.

Wśród najczęściej występujących przepuklin brzusznych wyróżniamy:

  • pachwinową – rozwija się w obrębie kanału pachwinowego
  • udową – występuje poniżej więzadła pachwinowego, jest uwarunkowana wąską budową kanału udowego, która sprzyja uwięźnięciu
  • kresy białej – powstaje w środkowym obrębie jamy brzusznej, powyżej pępka
  • pępkową – uwypukla się przez poszerzony pierścień pępkowy, towarzyszy temu rozsunięcie mięśni prostych brzucha w otoczeniu pępka
  • pooperacyjną – powstaje po zabiegu w obrębie jamy brzusznej, może być wynikiem krwiaków w ranie, zakażenia rany, techniki szycia lub długiego cięcia

Przepuklina pachwinowa stanowi około 70% wszystkich przepuklin i występuje do 25 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet, które są z kolei bardziej narażone na przepuklinę udową. Niski odsetek zachorowań stanowi przepuklina kresy białej, która obejmuje od 2 do 10% przypadków w tym 3 razy częściej dotyczy mężczyzn. Sporadycznie występuje również przepuklina pępkowa, która stanowi 5% wszystkich przepuklin i pojawia się znacznie częściej u kobiet po wielokrotnych ciążach, ale może również wystąpić u osób z wodobrzuszem oraz otyłością. Przepuklina pooperacyjna powstaje najczęściej w ciągu 6 miesięcy od przebytego zabiegu (metodą otwartą), a dotyczy zwykle od 5 do 10% operowanych.

Objawy przepuklin brzusznych

Objawy przepukliny brzusznej są zależne od jej umiejscowienia oraz od stopnia zaawansowania choroby. Niektóre przepukliny w trakcie początkowego stadium nie wywołują żadnych dolegliwości. Najczęściej stwierdzane są przez lekarza podczas rutynowego badania. Większość przepuklin brzusznych jest widoczna w pozycji stojącej zwłaszcza w czasie kaszlu powodując znaczne uwypuklenie mające postać elastycznego guzka. Inne dolegliwości jakie może odczuwać pacjent to dyskomfort oraz ból, któremu towarzyszy promieniowanie i który nasila się po intensywnym wysiłku fizycznym. Przepuklina brzuszna z biegiem czasu zaczyna się powiększać jednocześnie nasilając związane z nią dolegliwości. Wyjątkowo niebezpiecznym stanem jest uwięźniecie worka przepuklinowego wraz z zawartością. Przyczyną jest najczęściej ucisk jelit we wrotach, które prowadzi do niedrożności mechanicznej, a w dalszej kolejności do martwicy oraz przedziurawienia jelit. W takim przypadku konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie chirurgiczne bowiem stan taki jest bezpośrednim zagrożeniem życia.

Każda przepuklina brzuszna wymaga przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego o ile nie występują internistyczne przeciwwskazania do wykonania operacji lub znieczulenia. W takich sytuacjach stosuje się pasy przepuklinowe, które zapobiegają wydostaniu się przepukliny z brzucha poprzez zewnętrzne uciskanie wrót przepukliny. Jednak metoda ta jest bardzo rzadko stosowana i zarezerwowana przeważnie dla starszych chorych z poważnymi schorzeniami współistniejącymi, które uniemożliwiają przeprowadzenie zabiegu.

Potwierdza to wypowiedź chirurga Wojciecha Szczęsnego, który na swoim blogu zaznacza, że pas można zastosować u ludzi, którzy są w tak złym stanie zdrowia, że operacja stanowi zagrożenie życia lub po prostu (co jest błędem!) się na nią nie zgadzają.

Każdego roku na świecie przeprowadzanych jest około 20 milionów zaopatrzeń przepuklin brzusznych. Dostępnych jest wiele skutecznych i bezpiecznych metod przeprowadzenia operacji, przy czym ryzyko komplikacji jest bardzo rzadkie. Według badań u 95% pacjentów zabieg przebiega bez powikłań i daje długotrwałe efekty.

Operacje i leczenie przepuklin
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Źródła: http://wojciechszczesny61.blogspot.com/2013/07/przepukliny-brzuszne.html, Chirurgia pod redakcją Wojciecha Noszczyka tom 2, Medycyna rodzinna nr 1/2010, Choroby chirurgiczne. Diagnoza i leczenie. Nigel Rawlinson, Derek Alderson, Współczesne leczenie przepuklin brzusznych. Zygmunt Mackiewicz, portal medscape,

Dodaj komentarz

O przepuklinie kresy białej słów kilka

O przepuklinie kresy białej słów kilka

Przepukliny należą do grupy stosunkowo powszechnych schorzeń, a ich operacyjne leczenie to jedna z najczęściej wykonywanych procedur chirurgicznych – według różnych danych, każdego roku w naszym kraju przeprowadza się od pięćdziesięciu do... więcej »

Jakie czynniki sprzyjają powstawaniu przepuklin?

Jakie czynniki sprzyjają powstawaniu przepuklin?

Przepuklina jest jedną z tych dolegliwości, które – choć zazwyczaj nie dają bardzo uciążliwych dla pacjenta objawów – nie powinny być lekceważone, ponieważ w pewnych sytuacjach mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i wymagają... więcej »

Opublikowane na stronach internetowych Tourmedica.pl Sp. z o.o. materiały, informacje oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i polityki prywatności .

Materiały zamieszczone w serwisie Tourmedica.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia. Użytkownik serwisu pod żadnym pozorem nie może lekceważyć porady lekarza lub opóźnić poszukiwania porady medycznej z powodu informacji, jakie przeczytał w serwisie. Tourmedica.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie, poleganie na informacjach zawartych na stronie Tourmedica.pl odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

Tourmedica.pl Sp. z o.o.
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź, Polska