Technika RaVoR w leczeniu chrapania i bezdechu sennego

Chrapanie to uciążliwa dolegliwość, która może być związana z wieloma czynnikami. Często powoduje obniżenie jakości życia, a także wpływa negatywnie na pozostałych domowników. Istnieje na chwilę obecną wiele sposób leczenia chrapania, a jednym z nich jest przeprowadzenie zabiegu z zakresu chirurgii radiofalowej.

Autor
Data publikacji
Czas czytania
2 min.

Chrapanie jest objawem utrudnionego przepływu powietrza przez drogi oddechowe pacjenta. Zwiększony opór dróg oddechowych sprawia, że przepływające podczas wykonywania wdechu powietrze wprawia w ruch i wibracje języczek oraz podniebienie miękkie. 

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać leczenie
Sprawdź ofertę »

Problemy z uciążliwym chrapaniem mogą być związane m.in. z otyłością, nikotynizmem, przerostem migdałków podniebiennych czy wiotkością mięśniówki gardła. Chrapanie może być również objawem obturacyjnego bezdechu sennego - schorzenia, które związane jest z powtarzającymi się epizodami zaniku lub spłycenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe. W związku z tym odpowiednia diagnostyka i leczenie chrapania może przyczynić się może m.in. do poprawy jakości snu czy zmniejszenia częstości wybudzeń.

Leczenie chrapania i bezdechu sennego metodą RaVoR

Jednym z powodów występowania chrapania jest wzmożona wiotkość tkanek gardła. Metoda leczenia chrapania RaVoR (Radiofrequenz Volumen Reduction) to technika, która pozwala na podniesienie i zwiększenie usztywnienia m.in. podniebienia miękkiego. Skutkiem tego zabiegu jest zmniejszenie oporu w drogach oddechowych podczas wdechu, co sprawia, że redukcji ulega zarówno chrapanie, jak i towarzyszące mu dolegliwości.

Metoda radiochirurgii RavoR przeprowadzana jest najczęściej w warunkach ambulatoryjnych z zastosowaniem jedynie znieczulenia miejscowego, a czas jego trwania zazwyczaj nie przekracza godziny. Technika RaVoR polega na odpowiednim zmniejszeniu i redukcji nadmiernie przerosłych podśluzówkowych tkanek m.in. małżowin nosowych, języczka czy podniebienia miękkiego.  W tym celu operator umieszcza odpowiednie elektrody, np. igłowe, w okolicy ciała pacjenta, która ma zostać poddana zabiegowi. Umieszczone podśluzówkowo elektrody przekazują następnie do tkanek impulsy elektromagnetyczne, które odpowiedzialne są za rozgrzanie okolicznych tkanek do temperatury około 100 stopni C. Wywołana w ten sposób lokalna martwica tkanek skutkuje rozwojem jałowego stanu zapalnego, a całość ulega organizacji w przeciągu paru tygodni. W tym czasie dochodzi m.in. do zmian bliznowatych i usztywnienia poddanych procedurze tkanek.

Metoda RaVoR sprawdza się dobrze w leczeniu chrapania i redukcji łagodnych bezdechów sennych poprzez zwiększenie objętości dróg oddechowych na poziomie gardła. W procesie lokalnego uszkodzenia tkanek wykorzystywane są fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, dzięki czemu temperatury stosowane podczas zabiegi są niższe, niż np. przy procedurach z użyciem energii lasera. Zastosowanie niższej temperatury pozwala również na większą kontrolę nad przebiegiem przeprowadzanego leczenia.

Radiochirurgia RaVoR w leczeniu chrapania i bezdechu sennego wykonywana jest w trybie jednodniowym, ponieważ należy do grupy procedur minimalnie inwazyjnych. Najczęściej do skorygowania istniejącego problemu wystarcza jednorazowe przeprowadzenie zabiegu, w rzadziej stwierdzanych przypadkach konieczna jest powtórna wizyta pacjenta.

Po przeprowadzonej procedurze zaleca się pacjentowi, aby unikał w okresie pozabiegowym spożywania gorących posiłków i picia alkoholu. Zalecane bywa dodatkowo ograniczenie nadmiernego wysiłku głosowego przez okres około 4 dni. Należy pamiętać, że każdy, nawet małoinwazyjny zabieg jak metoda radiochirurgiczna RaVoR, może być związany w rzadkich przypadkach z wystąpieniem działań niepożądanych.

Ceny zabiegów leczenia chrapania i bezdechu sennego metodą RaVoR w polskich klinikach wahają się w przedziale 600 - 4 500 zł.

Leczenie chrapania / bezdechu sennego metodą radiochirurgii RaVoR
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Bibliografia: www.mp.pl; www.surgery.org

Dodaj komentarz

Chrapanie – nie tylko męczące, ale także groźne

Chrapanie – nie tylko męczące, ale także groźne

Chrapanie to problem bardzo powszechny – według badań, z problemem tym zmaga się aż 10% ludzkości, z czego zdecydowanie częściej chrapią mężczyźni, bo stanowią aż 80% przypadków. Chrapanie utrudnia zdrowy sen nie tylko chrapiącym, ale i...

Leczenie chrapania metodą radiochirurgii

Leczenie chrapania metodą radiochirurgii

Chrapanie do bardzo częsta dolegliwość. Powstaje z powodu wiotkości podniebienia miękkiego. Chrapanie jest dokuczliwe nie tylko dla innych domowników, ale również prowadzi do zaburzeń oddychania w czasie snu, co w konsekwencji obniża jakość...

Jak przebiega konsultacja ortopedyczna?

Jak przebiega konsultacja ortopedyczna?

Bóle stawów czy mięśni pojawiają się okresowo zasadniczo u każdego. Problem pojawia się wtedy, gdy dolegliwości przybierają charakter przewlekły i znacząco utrudniają codzienne funkcjonowanie. Przy podejrzeniu istnienia schorzenia układu...