Operacja setonowa - informacje

Zabiegi chirurgiczne w jaskrze to ostateczność, a decyzja najczęściej podyktowana jest brakiem efektów leczenia konwencjonalnego. W przeciwieństwie do chorego z jaskrą otwartego kąta i niskim ciśnieniem śródgałkowym, gdzie skuteczność zabiegu operacyjnego często jest negowana, operacja jest leczeniem z wyboru u chorych z jaskrą wrodzoną oraz blokiem źrenicznym w jaskrze pierwotnej z całkowitym lub prawie całkowitym zamknięciem kąta przesączania i brakiem możliwości kontrolowania ciśnienia. W każdym z tych przypadków należy postępować indywidualnie. Jeśli pojawiają się wskazania, to zabieg powinien być wykonany w trybie pilnym.

Chirurgia jaskry

W leczeniu jaskry możliwe jest stosowanie implantów z tworzyw sztucznych, jakie umożliwiają połączenia pomiędzy komorą przednią a przestrzenią pod torebką Tenona. W leczeniu jaskry wtórnej, korzysta z nich lek. med. Leszek Joński, specjalista II stopnia z okulistyki, Ordynator Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, certyfikowany w zakresie chirurgii okulistycznej. Specjalizuje się m.in. w operacjach p/jaskrowych, w ramach których wykonuje zabiegi setonowe. Oferta Ośrodka Okulistycznego w Jeleniej Górze uwzględnia również trabekulektomie.

Konwencjonalne oraz setonowe zabiegi przeciwjaskrowe posiada w swojej ofercie NZOZ Przychodnia Agmed w Katowicach, która powstała w 2005 r. z inicjatywy Jadwigi i Pawła Szkaradków. Kwalifikacjami oraz chirurgią zajmuje się dr n. med. Paweł Szkaradek, specjalista chorób oczu, Kierownik Oddziału Okulistyki w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu. Jakość wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej oraz świadczonych tu usług medycznych potwierdza ceryfikat ISO 9001-2000.

Zabiegi z zastosowaniem implantów drenujących (Ahmed) są częścią strategii chirurgicznego leczenia jaskry, jaką wykorzystuje Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego Mavit w Warszawie, stosując 4 typy operacji. Zabiegi te zw. operacjami setonowymi polegają na umieszczeniu rezerwuarowej części pod spojówką, drenującej natomiast, w postaci cienkiej rurki, w komorze przedniej lub tylnej. W operacjach jaskry specjalizuje się prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, specjalista chorób oczu.

Głównymi obszarami działalności praktycznej Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, oprócz m.in. chirurgii zaćmy, ciała szklistego i siatkówki jest chirurgia jaskry, w ramach której wykonywane są operacje przetokowe (trabekulektomia) oraz operacje setonowe z użyciem zastawki Ahmeda. Kierownikiem Kliniki jest prof. dr hab. n. med. Marek Prost. Placówka jest jednym z nielicznych w Europie ośrodków naukowo-badawczo-szkoleniowych a zarazem kliniczno-diagnostycznych, w sferze klinicznej zajmując się medycyną lotniczą. 

Chirurgicznym leczeniem jaskry w stolicy zajmują się także lekarze Kliniki prof. Jerzego Szaflika – Centrum Mikrochirurgii Oko Laser. Wieloczynnikową neuropatię nerwu wzrokowego (jaskra), w przypadku braku skuteczności leczenia zachowawczego leczy się tu laserowo lub stosując zabiegi setonowe, jakie docelowo mają obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe. Odpływ cieczy wodnistej z gałki bądź zmniejszenie jej produkcji ułatwiają również wykonywane w ramach terapii zabiegi przetokowe oraz cyklodestrukcyjne.

Terapia jaskry ma na celu zahamowanie uszkodzenia nerwu wzrokowego, a najistotniejszym jej elementem jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. W tym celu, lek. med. Piotr Karzyński, okulista, specjalista chorób oczu w Sopocie, stosuje farmakologię oraz zabiegi laserowe w przypadku braku zatrzymania progresji zmian. W ramach leczenia przeciwjaskrowego wykonuje również  setonowe oraz m.in. przetokowe zabiegi operacyjne. Lek. med. Karzyński specjalizuje się w chirurgii przedniego odcinka oka, w tym w operacjach powiek i zaćmy, a ofertę realizuje we współpracy z NZOZ Prooko dr Andrzej Król w Gdyni.

Opracja jaskry w Polsce i w Maladze (Hiszpania) – ceny

Za ambulatoryjny zabieg  jaskry z wykorzystaniem zastawki Ahmed w Xanit International Hospital zapłacimy 3,109 € (12,436 zł) i 3,442 €  (13,768 zł) za zastawkę Express. Różnica cen w stosunku do polskiej oferty jest nieporównywalna.

Usługa operacja setonowa jest najczęściej wykonywana przez okulisty.