Powiększanie piersi implantami anatomicznymi

Powiekszanie piersi implantami  anatomicznymi

Zabieg powiększenia piersi, zwany również augmentacją piersi oraz mammoplastyką, ma na celu powiększenie małych piersi lub też ich powiększenie z równoczesnym podniesieniem poziomu biustu. Ponadto stosowany jest w przypadku korekcji wrodzonych wad piersi, takich jak piersi tabularne czy piersi asymetryczne, a także w procesie rekonstrukcji piersi po przebytej mastektomii.

Jedną z metod chirurgicznego powiększenia biustu jest wszczepienie implantów silikonowych, które to swoim kształtem i strukturą mają za zadanie jak najwierniej przypominać naturalne piersi. Metoda po raz pierwszy wprowadzona w 1962 roku w amerykańskiej klinice, gdzie Frank Gerow i Thomas Cronin przeprowadzili po raz pierwszy operację chirurgicznego powiększenia piersi z zastosowaniem implantów silikonowych.

Istnieje wiele różnych rodzajów implantów piersiowych, dostępnych na rynku. Można je podzielić ze względu na rodzaj substancji wypełniającej, na teksturę ich powierzchni czy też kształt, który prezentują. Mogą być wypełnione żelem silikonowym bądź solą fizjologiczną. Ostatnie lata w chirurgii plastycznej wykazały, iż dużo większą popularnością i o wiele częstszym zastosowaniem cieszą się protezy piersiowe wypełnione żelem silikonowym. Według dostępnych danych statystycznych są one około dwa razy częściej wszczepiane niż implanty wypełnione solą fizjologiczną.

Inna klasyfikacja zakłada podział protez ze względu na ich kształt, a w niej wyróżnia się implanty anatomiczne i okrągłe. Każda z tych protez ma swoje wady i zalety, a ich właściwe ukształtowanie pozwala w indywidualny sposób dobrać idealny rozmiar i kształt implantu dla każdej kobiety.

Główną i niezaprzeczalną zaletą implantów o profilu anatomicznym jest ich późniejszy wygląd, albowiem piersi po operacji i wszczepieniu tego typu protez wraz z powiększeniem zachowują swój naturalny wygląd.

Nowoczesne implanty anatomiczne (implanty trzeciej generacji) już od momentu wprowadzenia ich na rynek przez firmę McGhan, czyli w 1993 roku są bardzo popularne wśród lekarzy medycyny estetycznej i kobiet chcących poddać się zabiegowi powiększenia piersi. Choć podkreślić należy, iż już pierwsze z implantów (implanty pierwszej generacji) wypuszczone w latach 60-tych XX wieku również miały kształt anatomiczny.

Chcąc opierać się wyłącznie na doniesieniach czysto medycznych i w tym kierunku zagłębiając się w literaturze znajdujemy niewiele dokładnie przeanalizowanych wskazań, zalet i wad implantów anatomicznych i okrągłych. Jednym z niewielu badań próbujących odpowiedzieć na pytanie była 15 – letnia analiza kobiet poddanych zabiegowi augmentacji piersi. W tym okresie poddano obserwacji ponad 900 kobiet, z czego 787 miały wszczepione implanty okrągłe, zaś 147 protezy o kształcie anatomicznym. Na podstawie dokładnie przeanalizowanych efektów kosmetycznych wysnuto następujące konkluzje dotyczące wskazań do zastosowania protez o anatomicznym kształcie, a mianowicie są one zalecane u pacjentek z istotnymi różnicami w symetrii klatki piersiowej i wielkości obu gruczołów piersiowych (asymetria sutka), u kobiet z małą objętością piersi. Ponadto z badań tych wynika, iż implanty okrągłe powinny być stosowane u kobiet ze znacznym deficytem bieguna górnego piersi oraz u kobiet, których biust nie wykazuje dużych cech asymetrii. Takie implanty są polecane kobietom, które po przebytej ciąży nie są zadowolone z wyglądu swego biustu.

Implanty anatomiczne - specyfikacja, ich producenci oraz ceny

Implant anatomiczny firmy Mentorźródło: www.mentormedical.co.uk

Implanty anatomiczne to protezy, służące do wypełnienia gruczołów piersiowych podczas operacji powiększania bądź rekonstrukcji kobiecego biustu. Protezy anatomiczne, czasami nazywane również konturowymi swą nazwę biorą od kształtu jaki mają, a mianowicie kształtu podobnego do łzy, co powoduje, że przypominają naturalne kontury gruczołu piersiowego.

Same protezy mają spłaszczony górny i uwypuklony dolny biegun, co upodabnia je do kształtu łzy, a także czym przypominają naturalny wygląd biustu po operacji oraz pozwalają na ukrycie górnej krawędzi wszczepionego implantu. Zastosowanie tego typu protez pozwala uniknąć nadmiernego wypełnienia górnego bieguna piersi, co często zdarza się w przypadku użycia implantów okrągłych, co wpływa na mniej naturalny wygląd piersi.

Jednak mimo szeregu zalet nie ma produktu idealnego, tak więc i implanty anatomiczne cechują pewne wady. Największym mankamentem tego typu protez silikonowych jest możliwość ich przemieszczenia wewnątrz piersi. Dochodzi wówczas do deformacji piersi i stan ten wymaga interwencji chirurga.

Wśród dostępnych na rynku implantów anatomicznych można wyróżnić produkty trzech głównych firm mających w swojej ofercie taki produkt i jednocześnie posiadających na swoje wyroby certyfikat Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Są to dokładnie:

 • Implanty anatomiczne firmy Mentor – protezy piersiowe oferowane przez firmę w 9 różnych modeli zróżnicowanych ze względu na kształt oraz uwzględniających 3 różne wysokości, co umożliwia precyzyjny dobór implantu do sylwetki każdej kobiety. Protezy piersiowe wypełnione są specjalnie zaprojektowaną przez firmę Mentor formułą żelu silikonowego, opatentowaną pod nazwą MemoryGel™ - jest to żel o dużej gęstości zapewniający trwałość kształtu wszczepionego implantu bez względu na przyjętą pozycję ciała. Ponadto zaprojektowana przez firmę teksturowana powłoka Siltex™ zapobiega jakimkolwiek rotacjom protezy oraz chroni przed jej przemieszczeniem wewnątrz piersi. Dodatkowo firma oferuję gamę produktów wypełnionych solą fizjologiczną, czyli Mentor Contour Profile Spectrum, zarówno o kształcie anatomicznym jak i okrągłym.
 • Implanty anatomiczne firmy Allergan – implanty konturowe najpopularniejszej linii Natrelle™ (dawniej McGhan) – w ofercie firmy znajduje się ponad 650 rodzajów implantów silikonowych, wypełnionych zarówno żelem silikonowym jak i solą fizjologiczną, w tym również protezy piersiowe o kształcie anatomicznym, czyli Protezy piersiowe Natrelle™ 410 i 510 – każda z tych linii oferuje wiele możliwości dobrania odpowiedniego kształtu, dla przykładu produkty linii Natrelle™ 410 oferują wybór spośród 250 różnych dobranych kształtów biorących pod uwagę wysokość, szerokość i projekcję implantu. Protezy wyposażone są w szerego innowacyjnych i opatentowanych technologii, w tym technologię przegród Intrashiel™ polegającą na zastosowaniu w budowie otoczki implantu wielu warstw silikonu, które poprzez swoją wytrzymałość zapewniają bezpieczeństwo i eliminują jakąkolwiek możliwość ruchu żelu silikonowego. Innym wprowadzonym przez firmę patentem jest tzw. tekstura Biocell™, czyli technologia pozwalająca na zwiększenie przyczepności implantu do otaczających go tkanek i zachowując przy tym pierwotną pozycję (zmniejszone ryzyko przemieszczenia się protezy wewnątrz piersi). Wszystkie produkty firmy Allergan objęte są dożywotnią gwarancją w przypadku naruszenia ciągłości kapsułki implantu (pęknięcia) oraz innych możliwości naruszenia ich struktur wynikających z wady produktu.
 • Implanty anatomiczne firmy Silimed – protezy piersiowe produkowane przez brazylijską firmę poza kształtem i wypełnieniem dzielą się również ze względu na powierzchnię otoczki implantu, mianowicie do wyboru mamy implanty piersiowe o powierzchni teksturowanej oraz implanty piersiowe o powierzchni z pianki mikropoliuretanowej. Jak zapewnia producent protezy pokryte powłoką wykonaną z pianki mikropoliuretanowej charakteryzują się bardzo niskim ryzykiem powstania powikłania jakim jest kontraktura kapsułkowa (według przeprowadzonych badań odsetek ten nie przekracza 1% po 10 latach od zabiegu wszczepienia implantów). Ponadto taka powłoka znacznie zmniejsza ryzyko przemieszczenia się protezy wewnątrz piersi. Ze względu na swoje właściwości implanty o takiej powierzchni szczególnie zalecane są u kobiet bardzo aktywnych fizycznie, które pragną posiadać implant o kształcie anatomicznym. Dodatkowym atutem produktów firmy Silimed jest ich dożywotnia gwarancja na obrót implantu oraz wystąpienie przykurczu torebki (kontraktury kapsułkowej) – jest to jedyna firma dająca taką gwarancję. W szerokiej ofercie dostępne są implanty anatomiczne linii Natural™, Naunce™ oraz Enhance™ różniące się podstawą i wielkością co łącznie daje nam 12 różnych profili do wyboru (plus każdy profil dostępny w kilkudziesięciu różnych wielkościach)

Cena implantów anatomicznych zależna jest od producenta i waha się w granicach 6 000 – 8 000 zł.

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać operację
Sprawdź ofertę »

Proces doboru implantów piersiowych

Jednym z największych wyzwań, stojących przed chirurgiem plastycznym przed zabiegiem mammoplastyki jest odpowiednio przeprowadzony dobór protez piersiowych do sylwetki i poszczególnych rozmiarów kandydatki do zabiegu. To niezmiernie ważna procedura, która zapewnia późniejsze powodzenie operacji i co najważniejsze zadowolenie kobiety z wyniku powiększenia biustu.

W pierwszym etapie prawidłowo przeprowadzonego doboru implantów lekarz dokonuje dokładnych pomiarów i oznaczeń, a dokładnie wyznacza orientacyjną szerokość, jaką ma mieć powiększona pierś, biorąc pod uwagę warunki anatomiczne klatki piersiowej pacjentki. Bardzo ważne jest, by na tym etapie rozróżnić szerokość piersi od szerokości implantów, albowiem nie są to jednakowe wielkości. Szerokość powiększonych piersi to wielkość wszczepianych implantów plus wielkość tkanki podskórnej (tłuszczowej) pacjentki, co uświadamia nam, że ten sam implant użyty u różnych pacjentek może dać inny rozmiar piersi.

Ponadto, większość kobiet w czasie wizyty konsultacyjnej z chirurgiem w swoich wyobrażeniach przyszłych piersi chciałaby by były one zlokalizowane jak najbliżej siebie. I tu niezwykle ważne okazuje się doświadczenie chirurga plastycznego, bowiem piersi nie mogą być położone obok siebie na mniej niż na 3 centymetry. Wynika to z bardzo dobrej znajomości anatomii gruczołu piersiowego i klatki piersiowej, ponieważ chirurg podczas operacji, chcąc umieścić protezę pod mięśniem piersiowym musi pamiętać, by pozostawić nienaruszony przyczep tego mięśnia do mostka, który najczęściej zlokalizowany jest na około 1,5 cm od linii pośrodkowej ciała. Na skutek przecięcia tego przyczepu może dojść do powikłania jakim jest synmastia. Synmastia, zwana również breadloafing lub uniboob jest jedną z możliwych komplikacji po zabiegu powiększenia piersi i wymaga korekcji chirurgicznej przez doświadczonego chirurga plastycznego. Synmastia występuje gdy oba implanty są umieszczone zbyt blisko linii pośrodkowej ciała.

Dodatkowo, błędy popełnione na etapie doboru implantu mogą wiązać się z wystąpieniem jeszcze innego powikłania, jakim jest "Double bubble". Komplikacja o dość wesołej nazwie, ale stanowiąca dość poważny problem natury estetycznej. Na szczęście jest to rzadkie powikłanie, a dochodzi do niego również w wyniku błędnie usytuowanych protez piersiowych, kiedy to mięsień piersiowy może przemieścić się ku górze i odsłonić dolną część implantu. Powoduje to podwojenie konturów piersi i nienaturalny ich wygląd.

Wracając do określenia idealnej wielkości wszczepianych protez, po wybraniu szerokości, w przypadku implantów anatomicznych zachodzi konieczność sprecyzowania jeszcze ich wysokości. Do wyboru są następujące wielkości (dla implantu o szerokości 11 cm):

 • Implant niski – seria L implantów o wysokości 9,1 cm
 • Implant średni – seria M implantów o wysokości 10,1 cm
 • Implant wysoki – seria F implantów o wysokości 11,5 cm

Kiedy chirurg ma już wyznaczoną wysokość i szerokość implantu, wspólnie z pacjentką przechodzi do wyboru trzeciej, ostatniej wielkości jaką jest projekcja protezy piersiowej. Ogólna zasada jest taka, że im większa projekcja, tym większa objętość i waga implantu. Ponadto projekcja decyduje o uwydatnieniu się biustu do przodu. Dla przykładu zakładając, iż w trakcie konsultacji zostały dobrane implanty o szerokości 11 cm i wysokości 10.1 cm, w wyborze odpowiedniej projekcji mamy cztery możliwości:

 • Projekcja niska – L co przekłada się na 3,4 cm, co odpowiada implantowi o objętości 205 ml
 • Projekcja średnia – M co przekłada się na 4,4 cm, co odpowiada implantowi o objętości 225 ml
 • Projekcja wysoka – F co przekłada się na 4,8 cm, co odpowiada implantowi o objętości 235 ml
 • Projekcja extra wysoka – X co przekłada się na 5,3 cm, co odpowiada implantowi o objętości 255 ml

W tym przypadku również należy rozróżnić pojęcie projekcji implantu od pojęcia projekcji piersi. Albowiem wielkość projekcji piersi po operacji będzie przedstawiała się następująco: projekcja piersi plus grubość gruczołu piersiowego pacjentki, co zazwyczaj wiąże się z doliczeniem do wyżej wymienionych wielkości 1-2 cm.

Kolejną ważną wielkością, która musi być wzięta pod uwagę przed planowaną operacją i doborem odpowiedniej wielkości protez piersiowych jest rozciągliwość skóry.

Określenie tych wszystkich wyżej opisanych wartości zapewnia powodzenie i przyszłe zadowolenie pacjentki z zabiegu. Nie jest to proces łatwy, dlatego też bardzo ważne jest doświadczenie chirurga odpowiedzialnego za całą procedurę.

Jednak te wszystkie suche liczby i matematyczne wyliczenia mogą mało pacjentce mówić o wyglądzie jej przyszłego biustu, bowiem trudno sobie wyobrazić jak może wyglądać wszczepiony implant o wielkości 12 x 11.1 x 4.4 cm. Z pomocą przychodzą systemy komputerowego doboru implantów. Przykładem takiego systemu jest produkt wypuszczony przez firmę Allergan BioDynamic Breast Analysis. Po dokładnym wymierzeniu wszystkich wyżej opisanych wielkości anatomicznych u danej pacjentki, które są następnie wprowadzane do programu i na podstawie ich oraz własnych oczekiwań pacjentki system dobiera odpowiednie implanty i przeprowadza wstępną ich wizualizację na ekranie monitora. Dodatkowo kobieta po wstępnym wyborze odpowiedniej wielkości protez, może je przymierzyć przy użyciu specjalnego biustonosza.

Innym, lecz równie przydatnym programem, pozwalającym ocenić przyszły efekt operacji powiększenia piersi, jest system Vectra XT. Kobieta podchodzi do specjalnego urządzenia, które automatycznie dokonuje pomiaru jej anatomicznych wielkości i proporcji. Następnie poddaje jest to wszystko analizowane w specjalnym oprogramowaniu (Vectra Analysis Module), a finalny efekt tych analiz przedstawiany jest do oceny pacjentki i chirurga na ekranie monitora w technologii 3D. Pozwala to na bardzo precyzyjny dobór implantów piersiowych przed planowanym zabiegiem.

Zaznaczyć należy jednak, iż to doświadczenie chirurga wspomagane wyżej opisanymi systemami doboru protez oraz rozmowa z samą pacjentką odnośnie jej oczekiwań będą podstawą do prawidłowo przeprowadzonego procesu doboru implantów piersiowych.

Implanty anatomiczne czy okrągłe? - kobiecy dylemat przed zabiegiem powiększenia piersi

Każda kandydatka do zabiegu powiększenia piersi staje w pewnym momencie przed wyborem pomiędzy profilem wszczepianego implantu. Ma dwie możliwości – wybrać protezę o profilu anatomicznym bądź okrągłym. Nie jest to prosty wybór, więc pomocne może okazać się wsparcie doświadczonego chirurga, który swoją radą bądź uwagą może wpłynąć na decyzję kobiety. Jednak i tak najważniejsza pozostaje kobieca wizja i wymagania co do przyszłego biustu.

Według dostępnych danych, w USA najbardziej popularne są implanty o profilu okrągłym, do czego może przyczyniać się wiele istotnych aspektów jak chociażby częstszy wybór takiego kształtu przez tak zwanych celebrytów szeroko pojętego show-biznesu, których cechuje duży potencjał opiniotwórczy. Częstym zarzutem stawianym w kontekście implantów o profilu okrągłym jest niezbyt naturalny wygląd powiększanych piersi, ale fakt ten może okazać się nieistotny jeżeli kobieta będzie zdecydowana i będzie chciała mieć właśnie takie piersi. Warto jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji zapoznać się szczegółowo z różnicami pomiędzy wyżej wspomnianymi profilami implantów.

Implanty okrągłe poprzez swój rozmiar wypełniają w jednakowym stopniu zarówno dolny jak i górny biegun piersi powodując, że piersi są uwydatnione do przodu i powiększają pełnię dekoltu. Według wielu kobiet efekt operacji w postaci wyglądu powiększonego biustu w bieliźnie czy ubraniu jest bardzo atrakcyjny i stanowi jedną z zalet tak wyprofilowanych implantów. Protezy piersiowe anatomiczne mają formę łzy, a swoim kształtem przypominają naturalną pierś, z mocniej uwydatnionym dolnym biegunem gruczołu piersiowego.

Zaletą profilu okrągłego jest brak konsekwencji przemieszczenia się implantu wewnątrz wytworzonej przez chirurga kieszeni (kształt piersi nawet po odwróceniu się protezy nie ulega zmianie). Ta cecha w największym stopniu odróżnia profil okrągły od anatomicznego, bowiem w tym drugim przypadku kiedy dojdzie do odwrócenia protezy wewnątrz piersi niezbędna jest interwencja chirurga i ponowna operacja. Poza tym zabieg augmentacji piersi z użyciem implantów anatomicznych wymaga bardzo dużego doświadczenia chirurga w preparowaniu odpowiedniej kieszeni pod tego typu protezę. Źle wykształcone miejsce może skutkować wyżej opisanym powikłaniem. Obie operacje odróżnia jeszcze długość linii cięcia skórnego potrzebnego do wypreparowania odpowiedniego miejsca na wszczepianą protezę. W przypadku implantów anatomicznych cięcie skórne powinno mieć długość około 4-5 cm, co w porównaniu do profilu okrągłego (wymaga cięcia skórnego 3-4 cm) w kontekście wielkości blizny wypada mniej korzystnie.

Na koniec pozostaje kwestia poglądu na temat finalnego pooperacyjnego wyglądu piersi. Uważa się, iż powiększony biust po użyciu implantów anatomicznych zachowuje naturalny wygląd. Z kolei zaś główny zarzut kierowany w stronę implantów okrągłych mówi o nienaturalnym pooperacyjnym wyglądzie piersi. Tak naprawdę nie ma wypracowanego konsensusu w tej kwestii. Za przykład można podać wygląd piersi wypełnionych implantami anatomicznymi w pozycji poziomej (leżącej) – pozostają one wówczas nienaturalnie uwydatnione i nie zmieniają w ogóle swego kształtu (są sztywne), z kolei protezy okrągłe w tej pozycji zachowują bardziej naturalny wygląd. Ponadto wielu lekarzy uważa, iż odpowiednio dobrany rozmiar implantu okrągłego pozwala uzyskać naturalny wygląd piersi także w pozycji pionowej.

Oba typy implantów różni także cena. Protezy o profilu okrągłym są tańsze i zależą od producenta kosztując średnio od 3 000 do 5 000 zł. Decydując się na implanty anatomiczne należy liczyć się z wydatkiem 6 000 – 8 000 zł.

Według lekarskich wskazań, protezy anatomiczne zalecane są w przypadku korekcji piersi opadających i asymetrycznych, zaś protezy o profilu okrągłym w przypadku piersi płaskich i nieopadających. Ostateczna decyzja który implant będzie najlepszy zależy od indywidualnych upodobań kobiety i wyglądu jaki chce osiągnąć. Na pewno podczas konsultacji chirurg pomoże określić i dobrać odpowiedni kształt do warunków anatomicznych pacjentki, na przykład korzystając  z wizualizacji przyszłego efektu operacji na ekranie komputera.

Jaki lekarz przeprowadza zabieg powiększenia piersi implantami anatomicznymi?

Zabieg chirurgicznego powiększenia piersi przy użyciu implantów anatomicznych przeprowadzany jest w renomowanych klinikach medycyny estetycznej w kraju i na świecie. Za całość procedury, do której również wlicza się cały proces przedzabiegowy, czyli odpowiedni dobór typu, kształtu i rozmiaru implantów oraz za cały proces chirurgicznego powiększenia biustu odpowiedzialny jest specjalista chirurgii plastycznej. Bardzo ważne w kwestii powodzenia i zadowolenia z zabiegu jest doświadczenie zarówno chirurga przeprowadzającego zabieg jak też całego personelu medycznego biorącego udział w zabiegu.

Powiększenie piersi przeprowadzane jest w prywatnych klinikach medycyny estetycznej, gdzie zabieg jest w pełni odpłatny. Kobieta chcąca poddać się augmentacji piersi musi liczyć się z kosztem rzędu 7 000 – 20 000 zł, a całkowity koszt procedury uzależniony jest od dobranej metody operacyjnej oraz od producenta i rodzaju implantu, na który się zdecydowano.

Jakie jest stosowane znieczulenie w trakcie zabiegu powiększenia piersi implantami anatomicznymi?

Zabieg chirurgicznego powiększenia piersi implantami anatomicznymi nie przekracza zazwyczaj 90 minut. Przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym, tak by pacjentka nic nie czuła w czasie wykonywanego zabiegu. Za bezpieczeństwo i bezproblemowy przebieg zabiegu odpowiada lekarz anestezjolog. Decydując się na zabieg warto korzystać z najlepszych klinik mających do dyspozycji doświadczony i wyszkolony personel oraz wysokiej jakości sprzęt medyczny, który bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo i powodzenie zabiegu.

Kwalifikacja do zabiegu augmentacji piersi implantami anatomicznymi

Ważnym etapem, poprzedzającym postępowanie przygotowujące do zabiegu chirurgicznego powiększenia piersi, jest odpowiednio przeprowadzona kwalifikacja pacjentki do zabiegu. Cały ten proces powinien być przeprowadzony indywidualnie dla każdej kobiety, biorąc pod uwagę skrupulatnie przeprowadzoną rozmowę na temat przyszłych oczekiwań pacjentki, wizje zabiegu samego chirurga plastycznego opartą na jego doświadczeniu oraz wcześniej przeprowadzonych symulacji wyglądu piersi po operacji w systemach komputerowego doboru implantów.

Prawidłowo przebiegający algorytm postępowania kwalifikacyjnego pozwoli na osiągnięciu zadowalających wyników operacji powiększenia piersi. Z tych powodów nieocenioną rolę pełni wizyta konsultacyjna, na której to chirurg poznaje przyszłą pacjentkę, jej pogląd na siebie, stosunek do własnego ciała, a także przyszłe oczekiwania. Poddaje analizie przedstawiony przez pacjentkę obraz, tak by wiedzieć czy osiągnięcie takiego stanu jest w ogóle możliwe. Często bowiem zdarza się, że zgłaszające się kobiety chcące poddać się zabiegowi augmentacji piersi pragną stać się właścicielką idealnego ciała i wspomniana operacja ma im w tym pomóc. Niestety takie pacjentki nie są najlepszymi kandydatkami do chirurgicznego powiększania piersi. Dobrą kandydatką jest oczywiście kobieta chcąca poprawić wygląd swoich piersi, ale zachowując przy tym odpowiedni krytycyzm i tak zwany zdrowy rozsądek, nie żądając przy tym od chirurga stworzenia ideału.

Ponadto w trakcie postępowania kwalifikacyjnego chirurg zapoznaje się z dokładnym stanem zdrowia pacjentki. Zwraca uwagę na ewentualne choroby, przyjmowane przewlekle leki, czy uzależnienia. Ważną informacją jest to czy pacjentka nałogowo pali papierosy, gdyż niedostosowanie się w tej kwestii może grozić nawet dyskwalifikacją z planowanego zabiegu. Jeśli pacjentka jest zdrowa, a jej wyobrażenia i oczekiwania od przyszłego biustu spełniają kryteria wskazań do zabiegu, wówczas może zostać zakwalifikowana do zabiegu powiększenia piersi z użyciem implantów anatomicznych.

Kandydatka do zabiegu powinna wiedzieć, iż lekarz prowadzący powinien jej przekazać wyczerpujące informacje na temat samego zabiegu, możliwych komplikacji oraz procesu powrotu do pełni zdrowia.

Przygotowanie do zabiegu powiększenia piersi z użyciem implantów anatomicznych

Nim pacjentka zakwalifikowana do zabiegu powiększenia piersi znajdzie się na stole operacyjnym, musi zostać należycie przygotowana do tego typu operacji. Wiąże się to z wykonaniem pełnego pakietu podstawowych badań laboratoryjnych, takich jak morfologia krwi, oznaczenie poziomu elektrolitów, mocznika i kreatyniny w surowicy, podstawowych parametrów układu krzepnięcia krwi oraz badania ogólnego moczu. Dodatkowo konieczne jest wykonanie posiewu bakteriologicznego materiału pobranego z przedsionka nosa, zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej, badania elektrokardiograficznego serca oraz w przypadku pacjentek po 40 roku życia – badania mammograficznego piersi.

Pakiet wymaganych badań przed zabiegiem powiększenia piersi implantami anatomicznymi obejmuje:

 • Morfologię i grupę krwi
 • Stężenie elektrolitów (sód i potas) w surowicy
 • Podstawowe parametry układu krzepnięcia – APTT, PT, INR
 • Poziom kreatyniny i mocznika w surowicy
 • Badanie ogólne moczu
 • Posiew bakteriologiczny z przedsionka nosa
 • RTG klatki piersiowej
 • Badanie elektrokardiograficzne serca (EKG)
 • USG lub mammografia piersi (u kobiet po 40 roku życia)
 • Mutację BRCA-1 (w przypadku dodatniego wywiadu rodzinnego w kierunku nowotworu piersi)

Pełny zakres wykonanych badań uzależniony jest od ogólnego stanu zdrowia pacjentki i może wymagać przeprowadzenie jeszcze innych, dodatkowych badań. Niezmiernie ważny jest wnikliwie przeprowadzony przez lekarza wywiad z pacjentką. Kobieta, która podaje informację o rodzinnym występowaniu raka piersi czy jajnika (u mamy lub babci) powinna dodatkowo mieć zlecone wykonanie badania materiału genetycznego (czy jest obecna mutacja BRCA - 1) oraz umówioną konsultację z  lekarzem onkologiem. Inną ważną informacją jest obecny stosunek pacjentki do nałogu tytoniowego. W przypadku kobiety palącej niezbędne jest poinstruowanie kandydatki do zabiegu o konieczności zaprzestania palenia na minimum 2 tygodnie przed planowaną operacją oraz o wymaganym takim samym okresie abstynencji nikotynowej po zabiegu. Ważne jest by pacjentka zdawała sobie sprawę ze szkodliwości palenia na procesy gojenia rany i jak istotne jest zastosowanie się do tych zaleceń.

Dodatkowo zalecanym postępowaniem przed zabiegiem powiększenia piersi jest zaniechanie przyjmowania jakichkolwiek preparatów, zawierających w swoim składzie witaminę E i kwas acetylosalicylowy, czyli popularną aspirynę. Okres odstawienia tych substancji powinien wynosić minimum dwa tygodnie. Ponadto, przy planowaniu daty zabiegu, chirurg powinien wziąć pod uwagę fazę cyklu miesięcznego kobiety i nie wykonywać procedury w trakcie trwania miesiączki. Najlepiej przeprowadzić operację między 7 a 12 dniem cyklu.

Na dzień przed operacją lub podczas wizyty kwalifikacyjnej chirurg dokładnie opisuje pacjentce przebieg planowanego zabiegu, możliwych komplikacjach i okresie potrzebnym do powrotu pełni zdrowia. Po zapoznaniu się ze wszystkimi informacjami kobieta jeśli jest dalej zdecydowana podpisuję zgodę na zabieg. W tym samym dniu z kandydatką do operacji rozmawia lekarz anestezjolog, odpowiedzialny za znieczulenie w trakcie zabiegu i musi on zebrać niezbędne dane, czy nie ma przeciwwskazań do operacji. W tym celu zapoznaje się z historią choroby pacjentki, przeprowadza wnikliwy wywiad uwzględniający choroby przewlekłe, przyjmowane leki i ewentualne uczulenia na nie. Daje do wypełnienia ankietę anestezjologiczną i na tej podstawie następuje anestezjologiczna kwalifikacja do zabiegu.

Przebieg zabiegu powiększenia piersi implantami anatomicznymi

Etapem bezpośrednio poprzedzającym sam zabieg jest nakreślenie na ciele pacjentki linii, w których przebiegać będą cięcia. Ich przebieg jest ściśle uzależniony od wybranego dostępu, przez który wszczepiany będzie silikonowy implant. Obecnie praktykowanych jest kilka odrębnych dojść, a mianowicie:

 • Cięcie podsutkowe
 • Cięcie pachowe
 • Cięcie przezobwódkowe

Każde z wyżej wymienionych cięć ma swoje wady i zalety, a wybór odpowiedniego dla każdej kobiety będzie z nią wcześniej dokładnie przeanalizowany. Często preferowanym cięciem u chirurgów jest cięcie wykonane w fałdzie piersiowym. Dzieje się tak ze względu na najlepszy z tego miejsca dostęp do pola operacyjnego, najmniejsze ryzyko późniejszych powikłań zapalnych, a także późniejszy efekt kosmetyczny (doświadczony chirurg plastyczny przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cięcia i jego późniejszego zszycia zapewnia, że powstała blizna dobrze się goi, jest niewielkich rozmiarów, a ze względu na umiejscowienie staje się niezauważalna). Tak więc ze względu na efekt kosmetyczny, najlepszymi dostępami są cięcia pachowe i przezobwódkowe, zaś dostępem zapewniającym przejrzystość i minimalne ryzyko krwawienia jest cięcie podsutkowe.

Istnieją także odrębne wskazania, które sugerują wybór konkretnego cięcia. I tak w przypadku piersi tabularnych zalecane jest by wykonać operację z dostępu przezobwódkowego.

Po oznaczeniu odpowiednich linii na ciele kobiety jest ona układana na stole operacyjnym, po czym anestezjolog przystepuje do znieczulenia. Następnie chirurg nacinając skórę i tkankę podskórną wytwarza przestrzeń dla wszczepianego implantu. Przestrzeń tą wytwarza się albo między mięśniem piersiowym a tkanką gruczołową, albo między mięśniem piersiowym a ścianą klatki piersiowej. Pierwsza możliwość obarczona jest sporym ryzykiem skurczenia protezy w wyniku wytworzenia torebki łącznotkankowej (nawet do 50%). Jeżeli zaś implant ulokowany zostanie na tylnej powierzchni mięśnia piersiowego ryzyko tej komplikacji znacznie się obniża. Jednakże kształt piersi w obu tych przypadkach będzie się różnił i sposób ulokowania implantu musi być wcześniej uzgodniony. Ponadto ulokowanie protezy piersiowej pod mięśniem piersiowym jest korzystniejsze także w przypadku diagnostyki gruczołu piersiowego, tak jak badania mammograficznego i ultrasonograficznego piersi.

W przypadku wyboru dojścia z cięcia skórnego w fałdzie pachowym, chirurg szuka brzegu mięśnia piersiowego większego i preparuje jego okolicę tak by wytworzyć odpowiednią przestrzeń, w której umieści implant, tzw. kieszeń. Operator oddziela ten mięsień od ściany klatki piersiowej (najczęściej przy użyciu tępego narzędzia) i w ten sposób wydziela odpowiednią przestrzeń. Na tym etapie ważne jest by owa kieszeń wytworzona była w taki sposób, by leżała na około 1-2 cm w dół od linii podsutkowej. Ma to na celu zapobiegnięcie ewentualnemu dogłowowemu przemieszczeniu się protezy piersiowej. Dalej operator w wytworzoną kieszeń wprowadza implant piersiowy, w razie konieczności zakłada drenaż Redona i zamyka warstwowo ranę.

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się technika opisana przez John B. Tebbetts’a, tzw. technika Dual Plane zakładająca umieszczenie protezy piersiowej częściowo pod mięśniem piersiowym a częściowo pod tkanką gruczołową (w różnych proporcjach zależnych od warunków anatomicznych kobiety).

Operację kończą szwy kosmetyczne, na które dodatkowo zakładany jest opatrunek.

Zalecenia po zabiegu powiększenia piersi z użyciem implantów anatomicznych

Pacjentka po przebytym zabiegu przewieziona zostaje na salę pooperacyjna, gdzie dochodzi do siebie po zastosowanym znieczuleniu. Do domu zostaje wypisana zazwyczaj po dziennym pobycie w klinice.

Lekarz powinien wytłumaczyć pacjentce, że w pierwszych dniach po zabiegu zoperowane piersi mogą być delikatnie opuchnięte i obolałe. Pooperacyjny ból piersi z dobrym skutkiem zwalczany jest dzięki szeroko dostępnymi bez recepty lekami analgetycznymi (przeciwbólowymi). Ponadto w początkowym okresie rekonwalescencji kobieta może odczuwać delikatny dyskomfort związany z rozszerzeniem i ciągnięciem jeszcze nie przystosowanej skóry. Jeżeli pacjentka zauważy, że opuchlizna wzrasta, pojawia się wyraźna tkliwość zoperowanych piersi oraz podwyższona temperatura ciała, wówczas powinna zgłosić wszystkie powyższe objawy swemu chirurgowi.

By wspomagać piersi w procesie gojenia i je podtrzymywać, zalecane jest noszenie specjalnego, pooperacyjnego biustonosza, opatrunku z bandażu czy sportowego staniku. Tak dobrany biustonosz powinien być noszony przez całą dobę, aż do czasu kiedy zakończy się proces gojenia tkanek, co trwa zazwyczaj około 6 tygodni. By zminimalizować ryzyko wytworzenia torebki łącznotkankowej zalecany jest codzienny masaż zoperowanych piersi (to zalecenie zależy od kliniki i lekarza wykonującego zabieg).

Jeżeli w czasie operacji zastosowano szwy niewchłanialne, po około 7-10 dniach od zabiegu pacjentka powinna zgłosić się do kliniki na ich zdjęcie. Powrót do codziennych czynności zazwyczaj następuje po około tygodniu, zaś do pracy pacjentka może powrócić już po 1-2 tygodniach jeżeli nie jest to praca fizyczna. Okres ten oceniany jest indywidualnie dla każdej pacjentki. Przez pierwsze tygodnie kobieta powinna wystrzegać się wzmożonej aktywności fizycznej, szczególnie angażujących mięśnie kończyny górnej (minimum przez okres 6 tygodni). Wstrzemięźliwość seksualna po zabiegu powinna wynosić około 10-14 dni.

Proces pełnego wygojenia tkanek to kwestia bardzo osobnicza i różna dla każdej pacjentki. Niemniej jednak tkanki powracają do swojej pełnej sprawności mniej więcej po okresie 3 miesięcy, jednak proces bliznowacenia może trwać nawet do roku. W tym czasie ważne jest odpowiednie postępowanie z raną, tak by powstała blizna była jak najmniej widoczna. Pomocne w tym procesie bywają kremy, maści czy żele kolagenowe bądź z masy perłowej wspomagające proces bliznowacenia.

Pacjentka po zakończonym okresie rekonwalescencji nie powinna być pozostawiona dalej sama sobie. Ważne jest by lekarz zaproponował i wyjaśnił jakie znaczenie ma regularna, coroczna wizyta kontrolna w klinice. Większość renomowanych, specjalistycznych klinik medycyny estetycznej zapewnia taką wizytę swoim pacjentkom. Dodatkowo i wybranych kobiet może się okazać konieczne wykonania badania kontrolnego gruczołu piersiowego (mammografia bądź USG piersi).

 

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać operację
Sprawdź ofertę »

Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi na temat zabiegu chirurgicznego powiększenia piersi implantami anatomicznymi

Czy po operacji powiększenia biustu implantami anatomicznymi mocno bolą piersi?

Zabieg mammoplastyki polega na chirurgicznym przecięciu zarówno skóry jak i tkanki podskórnej, w tym tkanki gruczołu piersiowego, wypreparowaniu mięśnia i umieszczeniu w utworzonej kieszonce protezy piersiowej. Zatem wiąże się to z uszkodzeniem wyżej wymienionych tkanek, co w okresie pooperacyjnym naturalnie powoduje dolegliwości bólowe. Ich natężenie jest w głównej mierze indywidualne, choć wiele źródeł wymienia sposób umieszczenia implantu (pod mięśniem piersiowym) jako źródło większych dolegliwości bólowych. Niemniej ból po operacji powiększenia piersi z dobrym skutkiem zwalczany jest dostępnymi środkami przeciwbólowymi. Na pewno dobrze dobrana farmakoterapia pozwala na uniknięcie uciążliwego bólu, który jest największy w pierwszych dniach po zabiegu i systematycznie powinien się zmniejszać.

Pacjentka opuszczając klinikę otrzymuje od swego chirurga receptę ze wszystkimi niezbędnymi środkami farmakologicznymi z dokładnym opisem co do ich stosowania. Należy jednak zwrócić uwagę na ból, który nie ustępuje po środkach przeciwbólowych i przybiera na sile. Wówczas pacjentka powinna bezzwłocznie zgłosić się do lekarza przeprowadzającego zabieg.

Czy po zabiegu augmentacji piersi mogą wystąpić objawy alergiczne na silikon?

Silikon to substancja, powstająca z połączenia krzemu, węgla, tlenu i wodoru łącząc w sobie właściwości typowe zarówno dla szkła jak i plastiku. Substancja ta znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym także w chirurgii plastycznej piersi (ale nie tylko). Często kobieta, planująca powiększenie piersi, zastanawia się nad tym, czy wszczepiane implanty są bezpiecznie oraz czy może wystąpić reakcja alergiczna na silikonowy implant? Odpowiadając na to pytanie zaznaczyć należy, iż alergia na silikon jest bardzo rzadka, jednak tak jak w przypadku wszystkich substancji na ziemi może znaleźć się osobnik na nią uczulony. Pojedyncze przypadki takiego uczulenia były opisywane w literaturze medycznej. O wiele częściej zdarzają się reakcje alergiczne na inne substancje dodawane do silikonu, tak więc dobrze znać szczegółowy skład produktów silikonowych uwzględniający tak zwane substancje wzbogacające.

Warto wiedzieć, że na co dzień bardzo często mamy do czynienia z produktami zawierającymi w swoim składzie domieszki silikonu, który zastosowanie znajduje w kosmetykach (kremy do rąk, pasty, dezodoranty itp.), przetworzonej żywności czy gumie do żucia.

Czy wszczepione podczas operacji implanty pozostają w ciele kobiety na całe życie?

Jak zgodnie zapewniają wszyscy producenci implantów piersiowych, nie są one produktami przeznaczonymi na całe życie. Okres obejmujący wszczepienie implantów piersiowych a konieczność ich wymiany nie jest dokładnie znany i jest indywidualny dla każdej pacjentki, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że konieczna będzie wymiana. U niektórych kobiet reoperacja konieczna jest po kilku, a u innych po kilkunastu latach od pierwotnie wykonanego zabiegu. Ponadto wielu lekarzy proponuje swoim pacjentkom by wymiana wszczepionych implantów miała miejsce raz na 10 lat. Najczęstszą przyczyna konieczności wymiany protez jest niezadowolenie z wyglądu piersi przez samą pacjentkę (chęć zmiany na inny rozmiar, kształt itp.). Zdarza się również, że wymiana potrzebna jest ze względu na powstałe powikłania, na przykład po przemieszczeniu się implantu lub zmniejszenia objętości protezy (w przypadku wypełnienia solą fizjologiczną).

Czy po zabiegu powiększenia piersi implantami anatomicznymi można latać samolotem?

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że wszczepione implanty piersiowe nie stanowią przeciwwskazania do lotu samolotem. Różnica ciśnień występująca szczególnie w trakcie startu i lądowania samolotu może powodować delikatne rozprężanie bądź zaciskanie w obrębie kapsułki implantu i w przypadku protez piersiowych wypełnionych solą fizjologiczną mogą powstać małe pęcherzyki powietrza i powodować wtedy uczucie szumienia, czy bulgotania piersi. W przypadku implantów wypełnionych żelem silikonowym taka sytuacja zdarza się znacznie rzadziej. Jak zapewniają producenci renomowanych implantów takie zjawisko powinno ustąpić w ciągu 24-48 godzin. Jednakże specjaliści stanowczo dementują plotki, jakoby lot samolotem zagrażał pęknięciem wszczepionego implantu.

Czy po wszczepieniu implantów anatomicznych mogą pojawić się rozstępy na piersiach?

Rozstępy na skórze piersi pojawiają się w wyniku gwałtownej zmiany objętości gruczołów piersiowych i najprościej opisując są to pęknięcia na skórze. Do tego zjawiska u kobiet często dochodzi w okresie ciąży. Zauważa ona wtedy czerwone prążki na skórze, które z biegiem czasu zmieniają kolor na biały.

Niestety do takiego zjawiska może dojść również po operacji powiększenia piersi. Gwałtownie rozciągnięta skóra predysponuje do powstania w niej ubytków, czyli rozstępów. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie pacjentce przed zabiegiem, albowiem zależy to od wielu czynników, takich jak rodzaju wszczepionego implantu, naturalnych predyspozycji pacjentki, stanu jej skóry oraz stanu gospodarki hormonalnej panującej w jej organizmie.

Ponadto warto podkreślić, iż skuteczne działanie profilaktyczne różnych kremów czy maści jest bardzo kontrowersyjne. Wydaje się, że jedynym postępowaniem faktycznie zmniejszającym ryzyko powstania tych zmian skórnych jest systematyczny masaż piersi po operacji. Powoduje to wzrost ukrwienia skóry wokół piersi, co bezpośrednio przekłada się na jej elastyczność i wytrzymałość. W przypadku powstałych już rozstępów w celu ich likwidacji można umówić się z lekarzem medycyny estetycznej, gdyż obecnie ta dziedzina medycyny oferuje skuteczną metodę ich usuwania.

Czy istnieją ograniczenia wiekowe od wykonania zabiegu powiększenia piersi implantami anatomicznymi?

Ostatecznym czynnikiem, kwalifikującym do zabiegu powiększenia piersi implantami anatomicznymi, jest stan zdrowia pacjentki, nie wiek. Są bowiem pewne choroby, które mogą wykluczyć kobietę z zabiegu. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po wnikliwej analizie satnu zdrowia kandydatki do zabiegu powiększenia piersi. Jednak istnieją pewne ograniczenia wiekowe jeżeli chodzi o ich dolną granicę, albowiem zabiegi augmentacji piersi z użyciem implantów silikonowych wypełnionych żelem silikonowym są dopuszczone do zastosowanie u kobiet w wieku powyżej 22 roku życia. Zaś protezy piersiowe wypełnione solą fizjologiczną dopuszczone są do wszczepiania u kobiet już po 18 roku życia.

Jak mogę rozróżnić implanty od własnych tkanek podczas samobadania piersi?

Zgodnie z zaleceniami lekarskimi, pacjentka po zabiegu powiększenia piersi implantami anatomicznymi tak jak każda inna kobieta powinna systematycznie co miesiąc wykonywać samobadanie piersi. By umieć rozróżnić wszczepione implanty od własnej tkanki gruczołowej ważne są wskazówki uzyskane w trakcie pobytu pacjentki w klinice lub przekazane później w trakcie wizyty kontrolnej.

Każda wyczuta w trakcie samobadania zmiana (guzek lub bolące uwypuklenie na piersi) powinna być skontrolowana badaniem biopsyjnym podejrzanego materiału. W trakcie badania szczególnie ważne jest zachowanie odpowiedniej ostrożności, tak by nie uszkodzić implantu igłą biopsyjną .

Jaka jest cena zabiegu powiększenia piersi implantami anatomicznymi?

Zabieg chirurgicznego powiększenia piersi z zastosowaniem implantów anatomicznych nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjentka decydująca się na zabieg musi wybrać jedną z ofert prywatnych klinik medycyny estetycznej przeprowadzających tego typu zabiegu. Ważne jest by była to wysoce wyspecjalizowana klinika, z nowoczesnym sprzętem i doświadczonym personelem medycznym. Zabieg augmentacji piersi implantami anatomicznymi wiąże się z wydatkiem rzędu 7 000 - 20 000 zł i zależy od kliniki wykonującej zabieg oraz w głównej mierze od rodzaju zastosowanych implantów.

Czy po zabiegu powiększenia piersi implantami anatomicznymi istnieją jakiekolwiek ograniczenia co do karmienia piersią?

Przeprowadzone dotychczas badania oceniające zawartość silikonu w mleku kobiet karmiących (zarówno tych z implantami silikonowymi jak i bez nich) nie wykazały zwiększonej jego zawartości w mleku matek, posiadających protezy piersiowe w stosunku do kobiet bez implantów. Zdarza się jednak, że operacja wszczepienia implantów może uniemożliwić późniejsze karmienie piersią. Dzieje się tak, kiedy zabieg przeprowadzany jest z cięcia zlokalizowanego w pobliżu brodawki sutkowej (przezobwódkowe), dochodzi wówczas do mikrourazów okolicznych tkanek gruczołu piersiowego, często uniemożliwiające karmienie naturalne.

Ponadto, wszelkie stany zapalne w obrębie sutka w czasie połogu mogą spowodować zacisk torebki łącznotkankowej wokół implantu. Dlatego ważne jest by kobieta w tym okresie była pod kontrolą lekarza i każde niepokojące dolegliwości mu zgłaszała. Skuteczna terapia na wczesnym etapie tworzącego się zapalenia może uchronić przed wystąpieniem tych niekorzystnych powikłań.

Jaki wpływa palenie papierosów na proces gojenia rany po operacji powiększenia piersi?

Niezaprzeczalne jest stwierdzenie, mówiące o tym, że palenie papierosów bardzo negatywnie wpływa na stan zdrowia człowieka. Dym tytoniowy to związek ponad 4000 toksycznych, mutagennych i rakotwórczych substancji, wśród których znajdują się między innymi: tlenek węgla, arsen, butan, aceton, toluen, alkohol metylowy, naftalina, radioaktywny polon czy amoniak. Nikotyna i wszystkie substancje z dymu tytoniowego, wnikając do dróg oddechowych, uszkadzają nabłonek migawkowy (niszczą rzęski nabłonka) upośledzając jego funkcje oczyszczające. Ponadto w płucach substancje poprzez pęcherzyki płucne przenikają do krwioobiegu szkodliwie wpływając na inne tkanki organizmu. Wiadomo również, że nikotyna ma właściwości kurczące naczynia, a w procesie gojenia ukrwienie tkanek pełni kluczową rolę. Tak więc spadek przepływu krwi przez tkanki (spadek dostarczania substancji odżywczych itp.) bardzo utrudnia proces gojenia tkanek. Jednak nie tylko nikotyna, ale także inne składniki dymu tytoniowego upośledzają ten proces, a aktywując takie enzymy jak np. tromboxan A2 dodatkowo obkurczają naczynia i tym samym zmniejszają przepływ krwi.

Inną szkodliwą substancją jest hydrogen cyanide, która to bezpośrednio upośledza transport tlenu do tkanek, co również negatywnie wpływa na proces gojenia. Takich substancji w dymie tytoniowym jest jeszcze sporo, dlatego też zgodnie z zaleceniami lekarskimi pacjentka zarówno przed zabiegiem powiększenia piersi jak i po nim powinna wstrzymać się od palenia papierosów na okres obejmujący minimum 2 tygodnie, choć każdy lekarz ma innym przedział czasowy i to on decyduje o tym ile powinien trwać, o czym pacjentka powinna zostać poinformowana i którego powinna bezwzględnie przestrzegać.

Jaki biustonosz powinna nosić kobieta po powiększeniu piersi implantami anatomicznymi?

Zgodnie z zaleceniami lekarskimi, kobieta po zabiegu powiększenia piersi implantami anatomicznymi powinna przez okres 6-8 tygodni nosić specjalny biustonosz pooperacyjny (uciskowy). Bielizna uciskowa wspomaga proces rekonwalescencji po zabiegu, a dokładnie ma na celu przyspieszenie i ułatwienie procesu gojenia uszkodzonych tkanek (poprzez utrzymanie piersi na jednym poziomie i w jednej pozycji). Ponadto wywierając wyważony ucisk na blizny zapobiegając przy tym się ich rozejściu. Innym zadaniem takiego stanika jest niwelowanie bólu pooperacyjnego. Pacjentka według zaleceń powinna go nosić 24 godziny na dobę przez okres wspomniany powyżej.

Istotne tak jak noszenie stanika pooperacyjnego jest jego odpowiedni dobór. Wybierając i kupując odpowiedni model kobieta powinna zwrócić uwagę na rozmiar (tak by miseczka stankia od każdej strony utrzymywała pierś w jednej pozycji), materiał (powinien być najwyższej jakości), zapięcie (powinno znajdować się z przodu stanika) i co ważne brak fiszbinów.

Źródła: natrelle-product-catalog // Subglandular Breast Augmentation Howard T Bellin, MD; James Neal Long // www natrelle.com //www anita.pl Submuscular Breast Augmentation Treatment & Management Jay M Pensler, James Neal Long // The Evolution of Breast Implants Maxwell, G. Patrick MD, Gabriel, Allen MD // Symmastia after Breast Augmentation Parsa, Fereydoun Don M.D.; Koehler, Shannon D. M.D.; Parsa, Alan A. M.D.; Murariu, Daniel M.D., M.P.H.; Daher, Prester M.D. Plastic & Reconstructive Surgery: March 2011 // Palenie tytoniu w aspekcie powikłań występujących po zabiegu operacyjnym Emilia Paszkiewicz-Mes // Institute of Medicine (US) Committee on the Safety of Silicone Breast Implants; Bondurant S, Ernster V, Herdman R, editors. Washington (DC): National Academies Press (US); 1999. // Hidalgo DA. Breast Augmentation: Choosing the optimal incision, implant, and poczet plane. Plastic & Reconstructive Surgery 105(6):2202-16 May // // Jurgen Holle Chirurgia Plastyczna, wyd. PZWL // Silicone Breast Implant Safety and Efficacy Garry S Brody, MD, MSc,; James Neal Long, MD

Powiększanie piersi implantami anatomicznymi
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Zdjęcia