Przepuklina po ciąży

Pojawienie się u kobiety po okresie ciąży najczęściej niebolesnego uwypuklenia w powłokach ciała świadczyć może o obecności i rozwoju przepukliny. Początkowo zazwyczaj nie dają one żadnych uprzykrzających codzienne funkcjonowanie objawów, jednakże nie wolno ich lekceważyć. Niezaopatrzona przepuklina może stać się przyczyny groźnych powikłań, takich jak uwięźnięcie i zadzierzgnięcie, które są jednocześnie stanami zagrożenia zdrowia i życia pacjenta. Z tego względu każda przepuklina powinna zostać zbadana i oceniona przez lekarza.

Przepukliną najogólniej nazywamy stan, w którym to doszło do nieprawidłowego przemieszczenie się narządów wewnętrznych poza miejsce ich właściwej lokalizacji. Do rozwoju przepuklin predysponuje wiele stanów, wśród których wyróżnić można sytuacje i choroby, prowadzące do osłabienia ściany jamy brzusznej.

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać
Sprawdź ofertę »

Do takiego osłabienia struktury tkankowej dochodzi m.ni. w przebiegu cukrzycy czy chorób układu odpornościowego (autoimmunologicznych). Wpływ na pogorszenie właściwości fizycznych ściany jamy brzusznej mają również powtarzające się nadmierne zwyżki ciśnienia wewątrzbrzusznego. Związane mogą one być zarówno ze stanami patologicznymi, takimi jak nawracające zaparcia czy epizody uporczywego kaszlu, jak i ze stanami fizjologicznymi, jak właśnie okres ciąży i porodu. 

Kiedy po ciąży może pojawić się przepuklina?

W okresie ciąży i porodu w organizmie kobiety zachodzi szereg zmian, z których część predysponuje do rozwoju przepuklin. Powiększająca się wraz z upływem czasu macica z płodem wpływają na m.in. na nadmiernego stopnia rozciągnięcie mięśni brzucha w okolicy pępka. Dodatkowo mające miejsce zmiany hormonalne zazwyczaj doprowadzają do problemów z oddawaniem stolca, co predysponuje do zaparć i nadmiernych zwyżek ciśnienia wewnątrzbrzusznego w trakcie defekacji. Nie bez znaczenie jest również sam akt porodu, podczas to którego dochodzi do skrajnego wysiłku.

Należy pamiętać, że jeśli istnieje taka możliwość, przepuklinę rozpoznaną podczas ciąży najlepiej jest zaopatrzyć po porodzie i okresie rekonwalescencji kobiety. Zazwyczaj operację usunięcia przepukliny przeprowadza się około 3-6 miesięcy po porodzie.

Pojawienie się przepukliny w okresie ciąży najczęściej nie wpływa na proces rozwoju i kształtowania się dziecka. Kobieta powinna unikać sytuacji, które doprowadzą do uwypuklenia się przepukliny, bądź pojawienia się związanych z nią objawów bólowych. W miarę możliwości pacjentka powinna unikać wysiłku fizycznego, a podczas kaszlu czy kichania należy starać się zabezpieczać miejsce wrót przepukliny chociażby za pomocą dłoni.

Ewentualna przepuklina po ciąży często rozwija się w obrębie powłok jamy brzusznej. Jednym z miejsc typowych rozwoju przepuklin brzusznych jest okolica kresy białej. Kresa biała jest miejscem, w którym miejsce ma przemieszanie się włókien kolagenowych rozcięgien mięśni brzucha. Przepukliny kresy białej zlokalizowane są w okolicy nadbrzusza, w linii pośrodkowej ciała. Wpływ na ich powstawanie mają m.in. takie czynniki jak wzrost napięcia struktur rozcięgna podczas ciąży czy ich nadmierne rozciągnięcie. Przepukliny te są zazwyczaj małej wielkości, mogą pozostawać niewidoczne, ale częściej w ich przebiegu dochodzi do pojawienia się dolegliwości bólowych. 

Przepukliny w okolicy linii pośrodkowej ciała pojawić się mogą także w okolicy pępka, w obrębie pępka czy okolicy podbrzusznej. W przebiegu każdej z wymienionych lokalizacji przepukliny brzusznej może dojść do uwięźnięcia i zadzierzgnięcia narządów wewęntrznych jamy brzusznej, głównie pętli jelit. Stany te charakteryzują się m.in. szybko narastającymi objawami bólowymi w miejscu przepukliny i porażeniem funkcji jelit. 

Jedyną skuteczną metodą leczenia przepuklin po ciąży jest przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego. Metody zachowawcze, polegające na zastosowaniu tzw. pasów przepuklinowych, nie są obecnie zalecane i powinno się unikać ich używania. Podczas zabiegu chirurg stara się m.in. wypreparować worek przepuklinowy i odprowadzić jego zawartość do jamy brzusznej. W następnym etapie przeprowadza się zamknięcia wrót przepukliny i wzmocnienie ściany jamy brzusznej, często z wykorzystaniem specjalnych siatek (łat) z tworzywa sztucznego.

Operacje przepukliny kresy białej
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Bibliografia: www.hernia.org, ''Chirurgia-repetytorium'' W. Noszczyk, PZWL, Warszawa 2014, wyd. 1

Autor:

Dodaj komentarz

O przepuklinie kresy białej słów kilka

O przepuklinie kresy białej słów kilka

Przepukliny należą do grupy stosunkowo powszechnych schorzeń, a ich operacyjne leczenie to jedna z najczęściej wykonywanych procedur chirurgicznych – według różnych danych, każdego roku w naszym kraju przeprowadza się od pięćdziesięciu do...

Jak powstaje przepuklina kresy białej

Jak powstaje przepuklina kresy białej

Przepuklina (łac. hernia) jest patologicznym uwypuklenie zawartości jamy ciała przez naturalnie istniejący otwór w powłokach lub też przez otwór nabyty. Otwór nabyty powstaje w miejscu o obniżonej oporności w wyniku zbyt dużego ciśnienia w...

Objawy przepukliny kresy białej

Objawy przepukliny kresy białej

Przepuklina to stan, w którym narząd bądź jego część wydostaje się poza fizjologiczne położenie poprzez pierwotne lub wtórne otwory. Przepukliny brzuszne należą do najczęstszych problemów, z jakimi spotykają się w swojej karierze...