dr n. med. Emilia Połczyńska-Kaniak

ginekolog-położnik

dr n. med. Emilia Połczyńska-Kaniak ginekolog-położnik

Informacje ogólne - dr n. med. Emilia Połczyńska-Kaniak

Dr n. med. Emilia Połczyńska-Koniak ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu. Jest specjalistą z zakresu ginekologii i położnictwa oraz z perinatologii. Po obronie pracy pt.: „Wartość metod diagnostycznych i ocena skuteczności leczenia choroby hemolitycznej płodu transfuzjami wewnątrzmacicznymi” uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Obecnie pracuje w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych UM w Poznaniu oraz w Pracowni Ultrasonograficznej Diagnostyki i Terapii Wad Płodu oraz w Centrum Diagnostyki Prenatalnej GPSK UM w Poznaniu.

Doktor Połczyńska-Koniak systematycznie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach, zjazdach oraz sympozjach branżowych. Ukończyła szereg szkoleń i kursów, m.in. posiada certyfikat Sekcji Ultrasonografii PTGiP w zakresie wykonywania badań prenatalnych, dopplerowskich i echokardiografii płodowej oraz certyfikaty i licencje The Fetal Medicine Foundation London w zakresie badań prenatalnych. Udziela się także naukowo - jest autorką kilkudziesięciu publikacji, doniesień zjazdowych oraz rozdziałów w podręcznikach z zakresu położnictwa i ginekologii. 

Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. E. Połczyńska-Kaniak

Dr n. med. Emilia Połczyńska-Koniak świadczy usługi z zakresu ginekologii i położnictwa. Obejmuje opieką kobiety w ciąży prawidłowej oraz ciąży wysokiego ryzyka. Przeprowadza inwazyjną diagnostykę prenatalną, zajmuje się terapią płodu oraz wykonuje diagnostykę ultrasonograficzną 3D i 4D.

Zdjęcia dr n. med. Emilia Połczyńska-Kaniak

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty dr n. med. Emilia Połczyńska-Kaniak