dr hab. n. med. Marcin Frączek

otolaryngolog - Lubin

dr hab. n. med. Marcin Frączek otolaryngolog

Znajomość języków: angielskiPrzyjmuje:

Informacje ogólne - dr hab. n. med. Marcin Frączek

Dr hab. n. med. Marcin Frączek jest specjalistą otorynolaryngologiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w 2000 roku, otrzymując dyplom lekarza medycyny, a w 2005 w macierzystej uczelni broniąc rozprawę doktorską z onkologii laryngologicznej uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 2008 roku złożył egzamin specjalizacyjny, otrzymując uprawnienia specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii chirurgii głowy i szyi. W 2010 roku ukończył z wyróżnieniem warszawską Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej i Przeciwstarzeniowej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Jest członkiem prestiżowych polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Przyjmuje pacjentów w kilku uznanych ośrodkach medycznych, w tym w CDT MEDICUS w Lubinie.

Osiągnięcia lekarza

Dr hab. n. med. Marcin Frączek to ambitny lekarz, który nie ustaje w ciągłym zgłębianiu wiedzy medycznej. Jest współautorem 5 rozdziałów w polskich i anglojęzycznych podręcznikach otolaryngologii, 42 artykułów naukowych oraz ponad 60 doniesień zjazdowych. Za aktywność naukową otrzymał m.in. Nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Katowicach oraz Nagrodę Ministra Zdrowia RP.

Jest stypendystą Instytutu Szwedzkiego z zakresu chirurgii czynnościowej nosa i zatok przynosowych (Instytut Karolinska, Sztokholm), fundacji CRSE Amplifon z chirurgii uszu i podstawy czaszki (Piacenza, Włochy), fundacji im. dr Niedźwierskiego oraz fundacji ETHICON z zakresu chirurgii plastycznej nosa (Centrum Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy w Zurichu), programu Erasmus/Sokrates z chirurgii onkologicznej regionu głowy i szyi (Amsterdam) oraz fundacji Amerykańsko Austriackiej (Salzburg).

Doktor Frączek odbył ponadto staże w oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w Polanicy Zdrój oraz Guy's Hospital w Londynie. Zabiegi z zakresu chirurgii małżowiny usznej obserwował w Klinice ORL i Chirurgii Plastycznej Twarzy w Lubece (Niemcy). Kilkukrotnie korzystał z doświadczeń renomowanego zespołu lekarzy w Varese (Włochy) w zakresie chirurgii zatok przynosowych. Wiedzę dotyczącą zaburzeń oddychania w czasie snu poszerzył w Centrum Badania Zaburzeń Snu w Mannheim (Niemcy).

Systematycznie bierze udział w szkoleniach i zagranicznych kursach doskonalących, dzięki którym dysponuje aktualną wiedzą medyczną.

Doktor Frączek jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Klinice Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Zabiegi, w których specjalizuje się dr hab. n. med. M. Frączek

Dr hab. n. med. Marcin Frączek przeprowadza szerokie spektrum zabiegów chirurgicznych z zakresu otorynolaryngologii chirurgii głowy i szyi. Specjalizuje się w operacjach endoskopowych nosa i zatok przynosowych (FESS) u pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok, polipami, niedrożnością nosa lub skrzywieniem przegrody nosa. Podejmuję się trudnych przypadków pourazowych, reoperacji jak również zabiegów wymagających zmiany kształtu nosa zewnętrznego (plastyki nosa) i przeszczepów chrząstek. Podczas zabiegów endoskopowych stosuje mikrodebrider (shaver) i system do płukania zatok wysokim ciśnieniem wody (Hydrodebrider). W wybranych przypadkach możliwe jest również wykonanie balonikowania ujść chorych zatok.

Leczy pacjentów cierpiących na obturacyjny bezdech śródsenny i chrapiących wykorzystując technikę wszczepienia implantów podniebiennych (Pillars), metodę radiochirurgii (RaVoR) i laser. W swojej pracy preferuje techniki małoinwazyjne pozwalające istotnie skrócić czas rekonwalescencji pooperacyjnej. Laser to narzędzie za pomocą, którego w sposób bezpieczny i bezkrwawy można usunąć lub zmniejszyć migdałki podniebienne, zmiany śluzówkowe i skórne oraz udrożnić nos.

Doktor Frączek wykonuje również endoskopowe usunięcie migdałka gardłowego, drenaż jamy bębenkowej z założeniem drenika, usuwa guzy i torbiele szyi. Zajmuje się również chirurgicznym korygowaniem defektów estetycznych twarzy tj. opadających powiek, odstających uszu i plastyką nosa zewnętrznego.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu i wieloletniej praktyce pacjenci dra Frączka mogą liczyć nie tylko na bezpiecznie i skuteczne leczenie operacyjne, ale również zachowawcze chorób uszu, gardła, nosa i zatok przynosowych.

Zdjęcia dr hab. n. med. Marcin Frączek

CDT MEDICUS - dr hab. n. med. Marcin Frączek

Konsultacje

Konsultacja laryngologiczna dziecięca 
Inne nazwy:

wizyta u laryngologa dziecięcego, konsultacja otolaryngologiczna u dziecka, wizyta dziecka u lekarza laryngologa;

200 Rozwiń szczegóły

Medycyna dziecięca

Laryngologia dziecięca
Adenotomia - usunięcie chirurgicznie trzeciego migdałka u dziecka 
Inne nazwy:

wycięcie trzeciego migdałka u dziecka, wycięcie migdałka gardłowego u dzieci, leczenie chirurgiczne u dzieci przerostu migdałka gardłowego, leczenie chirurgiczne zapalenia migdałka gardłowego u dziecka, usunięcie dziecku 3-go migdałka gardłowego, usunięcie (ścięcie) przerośniętego migdałka gardłowego u dzieci, adenoidektomia u dzieci, chirurgiczne usunięcie migdałka gardłowego (adenoidu) u dzieci, adenotomia u dzieci,

Konsultacja laryngologiczna dziecięca - cena 200

Konsultacja laryngologiczna dziecięca - cena 200
2 000 Rozwiń szczegóły
Tonsillektomia - usunięcie chirurgicznie migdałków podniebiennych u dziecka 
Inne nazwy:

całkowite usunięcie przerośniętych migdałków podniebiennych u dzieci, wyłuszczenie migdałków podniebiennych u dzieci, korekcja migdałków podniebiennych dzieci, zmniejszenie u dzieci migdałków podniebiennych, Tonsillektomia u dzieci, zabieg usunięcia (wyłuszczenia) migdałków podniebiennych u dzieci, usunięcie migdałków bocznych u dzieci,

Konsultacja laryngologiczna dziecięca - cena 200

Konsultacja laryngologiczna dziecięca - cena 200
2 600 Rozwiń szczegóły
Założenie drenów wentylacyjnych w błony bębenkowe u dziecka 
Inne nazwy:

drenaż jam bębenkowych u dzieci, drenaż jamy bębenkowej dwustronny u dzieci, drenaż jamy bębenkowej jednostronny u dzieci, dzieci drenaż wentylacyjny jam bębenkowych, włożenie drenów w błony bębenkowe dzieciom, założenie szpulki w błony bębenkowe u dzieci, założenie drenika wentylacyjnego w błonę bębenkową u dzieci, założenie wentylków w błony bębenkowe u dzieci, założenie tubek wentylacyjnych do ucha u dzieci, nacięcie błon bębenkowych z założeniem drenów wentylacyjnych u dzieci, założenie pod mikroskopem tub w uszach u dzieci,

Konsultacja laryngologiczna dziecięca - cena 200

Konsultacja laryngologiczna dziecięca - cena 200
od 1 300 do 1 400  Rozwiń szczegóły

Laryngologia

Leczenia chrapania i bezdechu sennego 
Inne nazwy:

leczenie zespołu obturacyjnych bezdechów sennych, leczenie chrapania, redukcja chrapania, leczenie zespołu zaburzeń oddychania, zabiegi skutecznego leczenia chrapania , leczenie zespołu bezdechu sennego i nasilonego chrapania, leczenie obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), plastyka podniebienia miękkiego w leczeniu chrapania i bezdechu sennego, uvulopalatoplastyka, plastyka podniebienia miękkiego (uvulopalatoplastyka) w leczeniu chrapania, leczenie zespołu bezdechu sennego, leczenie obturacyjnego bezdechu podczas snu (OBPS),

Leczenie chrapania / bezdechu sennego metodą Celon 
Inne nazwy:

chrapanie leczenie aparatem Celon, zabieg likwidujący chrapanie i bezdechy senne metodą Celon, leczenie chrapania metodą koblacji, leczenie chrapania metodą termoterapii bipolarnej,leczenie zespołu bezdechu sennego zabiegiem Celon, Celon likwidacja chrapania, leczenie zespołu bezdechu sennego zabiegiem Celon, leczenie obturacyjnego bezdechu podczas snu (OBPS) metodą Olympus Celon

od 1 000 do 1 600  Rozwiń szczegóły
Badanie polisomnograficzne 
Inne nazwy:

ocena zaburzeń oddychania w czasie snu, badanie zmieniających się parametrów organizmu ludzkiego w czasie snu,

od 300 do 600  Rozwiń szczegóły
Operacje i leczenie zatok
Operacja endoskopowa zatok FESS/FEOZ 
Inne nazwy:

operacja zatok przynosowych FESS, operacja endoskopowa jam nosa i zatok przynosowych FEOZ, operacja zatok przynosowych endoskopowo, funkcjonalna operacja endoskopowa zatok, operacja czynnościowo endoskopowa zatok przynosowych, chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych , endoskopowa operacja zatok (FEOZ), operacja endoskopowa zatok czołowych, operacja endoskopowa zatok szczękowych, czynnościowa chirurgia endoskopowa zatok przynosowych, functional endoscopic sinus surgery, endoskopowa operacja przewlekłego zapalenia zatok przynosowych (FESS), operacja endoskopowa nosa i zatok, endoskopowa operacja przewlekłego zapalenia zatok przynosowych (FESS)

5 000 Rozwiń szczegóły
Operacja endoskopowa zatok FESS/FEOZ z korekcją przegrody nosa 
Inne nazwy:

korekcja przegrody nosa z operacją zatok endoskopowo FESS/FEOZ, jednoczasowa operacja zatok przynosowych wraz korekcją skrzywionej przegrody nosa, chirurgia endoskopowa nosa, zatok przynosowych i przegrody nosowej, endoskopowa operacja zatok + plastyka przegrody nosa, FEOZ + septoplastyka

5 500 Rozwiń szczegóły
Operacja endoskopowa zatok FESS/FEOZ z usunięciem polipów nosa 
Inne nazwy:

operacja zatok przynosowych FESS + likwidacja polipów nosa, FEOZ operacja endoskopowa nosa i zatok przynosowych wraz z usunięciem polipów nosa, operacja zatok przynosowych endoskopowo, funkcjonalna operacja endoskopowa zatok, operacja czynnościowo endoskopowa zatok przynosowych wraz z usunięciem polipów nosa, chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych , endoskopowa operacja polipów nosa i zatok przynosowych

Rozwiń szczegóły
Operacja endoskopowa zatok FESS/FEOZ z płukaniem hydrodebriderem 
Inne nazwy:

operacja zatok przynosowych FEOZ wraz z płukaniem urządzeniem Hydrodebrider, operacja endoskopowa jam nosa i zatok przynosowych FESS z płukaniem zatok przy pomocy Hydrodebridera, operacja zatok przynosowych endoskopowo +płukanie Hydrodebriderem, funkcjonalna operacja endoskopowa zatok wraz z płukaniem Hydrodebrider System, operacja czynnościowo endoskopowa zatok przynosowych + płukanie Hydrodebriderem, chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych połączona z płukaniem zatok Hydrodebriderem, endoskopowa operacja zatok (FESS) z płukaniem Hydrodebriderem, operacja endoskopowa zatok czołowych z płukaniem Hydrodebriderem, operacja endoskopowa zatok szczękowych z płukaniem Hydrodebriderem, czynnościowa chirurgia endoskopowa zatok przynosowych wraz z płukanienim Hydrodebriderem, endoskopowa operacja przewlekłego zapalenia zatok przynosowych (FESS) wraz z płukaniem Hydrodebriderem, operacja endoskopowa nosa i zatok wraz z płukaniem Hydrodebriderem, endoskopowa operacja przewlekłego zapalenia zatok przynosowych (FESS) wraz z płukaniem Hydrodebriderem

6 600 Rozwiń szczegóły
Płukanie zatok za pomocą hydrodebridera 
Inne nazwy:

zabieg Rinoflow, płukanie zatok systemem Hydrodebrider, płukanie zatok - hydrodebrider, zabieg płukania zatok systemem Hydrodebrider, czyszczenie zatok hydrodebriderem, oczyszczanie zatok przynosowych przy użyciu Hydrodebridera, czyszczenie zatok hydrodebriderem, endoskopowe płukanie zatok przynosowych hydrodebriderem, Hydrodebrider System płukanie zatok

6 700 Rozwiń szczegóły
Punkcja zatok 
Inne nazwy:

klasyczna punkcja zatok, drenaż zatok, zabieg usunięcia ropy zgromadzonej w zatokach, punkcja Kuemel-Becka, punkcja zatok przynosowych, punkcja zatoki czołowej, punkcja zatoki szczękowej, punkcja zatoki klinowej, obustronna punkcja zatok

400 Rozwiń szczegóły
Operacje i leczenie migdałków 
Inne nazwy:

wycięcie migdałków, usunięcie migdałków podniebiennych, operacja usunięcia migdałka gardłowego, operacja migdałków podniebiennych, usunięcie przerośniętych migdałków, leczenie chirurgiczne zapalenia migdałków, leczenie zabiegowe migdałków, usunięcie migdałków (koblacja), tonsillektomia, usunięcie (wyłuszczeniu) migdałków podniebiennych, usuwanie migdałków bocznych i gardłowego u dorosłych, operacja migdałków adenotonsillotomia

Usunięcie migdałków podniebiennych laserem 
Inne nazwy:

laserowe wycięcie migdałków podniebiennych laserem, usunięcie migdałków podniebiennych laserem u dzieci, tonsillektomia laserowa, leczenie halitozy przez wycięcie migdałków podniebiennych laserem, likwidacja nieprzyjemnego zapachu z ust przez wycięcie laserowe migdałków

3 100 Rozwiń szczegóły
Usunięcie migdałków podniebiennych chirurgicznie 
Inne nazwy:

tonsillektomia chirurgiczna, całkowite usunięcie przerośniętych migdałków podniebiennych, wyłuszczenie migdałków podniebiennych, korekcji migdałków podniebiennych, zmniejszenie migdałków podniebiennych, leczenie halitozy przez wycięcie migdałków podniebiennych chirurgicznie, likwidacja nieprzyjemnego zapachu z ust przez wycięcie chirurgiczne migdałków

2 600 Rozwiń szczegóły
Zmniejszenie migdałków podniebiennych 
Inne nazwy:

tonsillotomia, częściowe usunięcie migdałków podniebiennych, przycięcie migdałków podniebiennych, zabieg zmniejszenia migdałków podniebiennych, zmniejszenie migdałków podniebiennych u dorosłych

2 600 Rozwiń szczegóły
Usunięcie migdałka gardłowego z wycięciem migdałków podniebiennych 
Inne nazwy:

usunięcie trzeciego migdałka z wycięciem migdałków podniebiennych, adenotomia + tonsillotomia, wycięcie migdałka gardłowego wraz z migdałkami podniebiennymi, leczenie chirurgiczne migdałka gardłowego wraz z usunięciem migdałków podniebiennych usunięcie migdałka gardłowego z przycięciem migdałków podniebiennych

od 2 900 do 3 300  Rozwiń szczegóły
Usunięcie trzeciego migdałka (gardłowego) chirurgicznie 
Inne nazwy:

wycięcie trzeciego migdałka, adenotomia, wycięcie migdałka gardłowego, leczenie chirurgiczne przerostu migdałka gardłowego, leczenie chirurgiczne zapalenia migdałka gardłowego, usunięcie 3-go migdałka gardłowego, usunięcie (ścięcie) przerośniętego migdałka gardłowego, adenoidektomia, adenotomia klasyczna, usunięcie migdałka gardłowego metodą klasyczną, III migdał usunięcie

2 000 Rozwiń szczegóły
Usunięcie trzeciego migdałka (gardłowego) z założeniem drenów wentylacyjnych w błony bębenkowe 
Inne nazwy:

operacja usunięcia migdałka gardłowego (adenotomia) + włożenie obustronne drenów w błony bębenkowe, wycięcie trzeciego migdałka z założeniem drenów, adenotomia z założeniem drenów, wycięcie migdałka gardłowego wraz z włożeniem drenów wentylacyjnych w błony bębenkowe, leczenie chirurgiczne przerostu migdałka gardłowego + dreny wentylacyjne, leczenie chirurgiczne zapalenia migdałka gardłowego + dreny wentylacyjne w błonach bębenkowych, usunięcie trzeciego migdałka gardłowego z założeniem drenów, usunięcie (ścięcie) przerośniętego migdałka gardłowego z założeniem drenów wentylacyjnych, adenoidektomia, adenotomia endoskopowa z założeniem drenów wentylacyjnych w błony bębenkowe, usunięcie migdałka gardłowego metodą klasyczną oraz założenie drenów wentylacyjnych

od 2 300 do 2 400  Rozwiń szczegóły
Operacje i leczenie chorób uszu
Założenie drenów wentylacyjnych w błony bębenkowe 
Inne nazwy:

drenaż jam bębenkowych, drenaż jamy bębenkowej dwustronny, drenaż jamy bębenkowej jednostronny, drenaż wentylacyjny jam bębenkowych, zabieg tympanotomii, włożenie drenów w błony bębenkowe, założenie szpulki w błony bębenkowe, założenie drenika wentylacyjnego w błonę bębenkową, założenie wentylków w błony bębenkowe, założenie tubek wentylacyjnych do ucha, nacięcie błon bębenkowych z założeniem drenów wentylacyjnych, tympanostomia - włożenie drenów w błony bębenkowe w leczeniu przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego

od 1 100 do 1 400  Rozwiń szczegóły
Balonikowanie trąbek Eustachiusza 
Inne nazwy:

udrożnienie trąbek Eustachiusza metodą balonikowania, balonoplastyka trąbki słuchowej (BTS), balonikowanie zatkanej trąbki Eustachiusza

od 4 100 do 7 600  Rozwiń szczegóły
Operacje i leczenie chorób nosa 
Inne nazwy:

leczenie chorób zapalnych jam nosa, choroby nosa operacje, leczenie operacyjne chorób nosa, operacje rynologiczne, rynochirurgia

Operacja przegrody nosa z korekcją małżowin nosowych 
Inne nazwy:

septokonchoplastyka, zabieg korekcji przegrody nosa wraz z korekcją małżowin nosowych, korekcja przegrody nosowej oraz małżowin nosowych, plastyka przegrody nosa wraz z korekcją małżowin nosowych, przegroda nosa operacja wraz z korekcją małżowin nosowych

3 500 Rozwiń szczegóły
Plastyka małżowin nosowych i podniebienia 
Inne nazwy:

zabieg plastyki małżowin nosowych dolnych i podniebienia metodą koblacji

Rozwiń szczegóły
Operacja endoskopowa wycięcia polipów nosa za pomocą shavera 
Inne nazwy:

endoskopowe usunięcie polipów nosa (FESS) za pomocą shavera, usunięcie polipów shaverem, usunięcie polipów nosa z użyciem shavera + badanie histopatologiczne

5 500 Rozwiń szczegóły
Usuwanie polipów nosa chirurgicznie 
Inne nazwy:

operacja usunięcia polipów nosa metodą klasyczną, polipy nosa operacja, polypectomia, usunięcie polipów nosa, usunięcie polipów z jamy nosa, polipektomia, chirurgiczne usunięcie polipów nosa, operacja usunięcia polipów nosa metodą klasyczną, likwidacja polipów nosa metodą chirurgiczną, zabieg chirurgicznego usunięcia polipów nosa, polipectomia, wycięcie polipów nosa, operacja usunięcia polipów nosa metodą klasyczną, operacyjne usunięcie polipów z nosa, usunięcie polipów nosa metodą klasyczną i usunięcie komórek sitowych

3 100 Rozwiń szczegóły
Operacje i zabiegi w obrębie szyi
Operacja usunięcia torbieli bocznej szyi 
Inne nazwy:

zabieg usunięcia torbieli bocznej szyi, wycięcie cysty bocznej szyi, torbiel skrzelopochodna leczenie, torbiel branchiogenna leczenie chirurgiczne

2 100 Rozwiń szczegóły
Operacja usunięcie torbieli środkowej szyi 
Inne nazwy:

zabieg usunięcia torbieli środkowej szyi, torbiel środkowa szyi, usuwanie cysty środkowej szyi, operacyjne leczenie torbieli przewodu tarczowo-językowego,

2 100 Rozwiń szczegóły

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty dr hab. n. med. Marcin Frączek

Dołącz do nas:

Opublikowane na stronach internetowych Tourmedica.pl Sp. z o.o. materiały, informacje oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i polityki prywatności .

Copyright © 2012-2019 Tourmedica.pl Sp. z o.o.

Materiały zamieszczone w serwisie Tourmedica.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia. Użytkownik serwisu pod żadnym pozorem nie może lekceważyć porady lekarza lub opóźnić poszukiwania porady medycznej z powodu informacji, jakie przeczytał w serwisie. Tourmedica.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie, poleganie na informacjach zawartych na stronie Tourmedica.pl odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

Copyright © 2012-2019 Tourmedica.pl Sp. z o.o.