dr n. med. Wojciech Kibil

chirurg ogólny, chirurg onkolog

dr n. med. Wojciech Kibil chirurg ogólny, chirurg onkolog

Znajomość języków: polski

Informacje ogólne - dr n. med. Wojciech Kibil

Dr n. med. Wojciech Kibil studia medyczne ukończył w 1994 roku. Dalsze jego zainteresowania zawodowe poszły w kierunku chirurgii ogólnej. Egzamin specjalizacyjny z tej dziedziny zdał w 2006 roku, natomiast rok później otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Do obrony rozprawy doktorskiej przystąpił na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie pracuje w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie.

Brał udział w licznych konferencjach naukowych, np. w VI Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii w 2006 roku. Był współautorem wystąpienia pt.: "Kliniczna i manometryczna ocena czynności anorektalnych u pacjentów po przedniej i przedniej niskiej resekcji odbytnicy". Jest współautorem artykułów w periodykach medycznych na tematy z chirurgii onkologicznej, m.in. w dwumiesięczniku "Medycyna Praktyczna – Chirurgia" (artykuł pt.: "Jednoczasowa i odroczona rekonstrukcja piersi", napisany w 2013 roku, czy praca pt.: "Rekonwalescencja i rehabilitacja po zabiegach rekonstrukcji piersi" z 2014 roku).

Jego zainteresowania zawodowe skupiają się głównie na chorobach nowotworowych piersi.

Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. W. Kibil

Dr n. med. Wojciech Kibil udziela konsultacji onkologicznych z zakresu chorób piersi (w ramach profilaktyki nowotworów piersi) oraz układu pokarmowego, jak również gastroenterologicznych. Zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną piersi, a także innych narządów tj. jamy brzusznej, tarczycy czy węzłów chłonnych szyi. Wykonuje biopsje mammotomiczne oraz  cienkoigłowe guzków i torbieli.

W zakres przeprowadzanych przez niego zabiegów wchodzi usuwanie guzków i torbieli piersi, a także ich małoinwazyjne leczenie.

Prezentowany cennik jest dostarczany przez usługodawcę i weryfikowany z najwyższą starannością, może on jednak różnić się od cen aktualnych. Ostateczna cena zostanie przedstawiona po konsultacji medycznej. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Certyfikaty dr n. med. Wojciech Kibil