Laserowe leczenie żylaków kończyn dolnych EVLT

Synonimy: leczenie żylaków laserem, laserowe usuwanie żylaków nóg, obliteracja laserowa, leczenie żylaków metodą EVLT więcej »

Żylaki kończyn dolnych od dawna określane są chorobą zawodową pracowników biurowych oraz szeregu innych profesji wymagających wielogodzinnego stania (farmaceuci, sprzedawcy, nauczyciele etc.) bądź przebywania w jednej pozycji (przy biurku). Z powodu przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych cierpią osoby w każdym wieku, częściej kobiety niż mężczyźni. Poza specyfiką pracy czynnikiem wywołującym żylaki może być nieprawidłowa dieta i niezdrowy tryb życia, ciąża, przetoki oraz nowotwory, przyczyną mogą być również genetyczne predyspozycje.

Wzrastająca z każdym rokiem liczba zachorowań na niewydolność żylną pociąga za sobą intensywny rozwój flebologii i chirurgii naczyniowej, wdrażanie nowych metod leczenia i testowanie kolejnych zaawansowanych technologicznie urządzeń. Jedną z technik cieszących się rosnącym zainteresowaniem pacjentów jest laseroterapia żylaków kończyn dolnych – EVLT. Leczenie tą metodą polega na termicznym uszkodzeniu zmienionych chorobowo naczyń żylnych poprzez termoablację laserową. Zabiegi wykonuje się w trybie ambulatoryjnym, w znieczuleniu nasiękowym – tumescencyjnym. Poprzedza je tzw. mapowanie, czyli zaznaczanie przebiegu żylaków przy użyciu aparatu USG. Laseroterapia nie wymaga hospitalizacji, a dzięki krótkiej rekonwalescencji pacjenci mogą szybko powrócić do codziennej aktywności.

Czym jest  metoda leczenia żylaków nóg EVLT?

Laserowe leczenie żylaków (EVLT - Endovenous Laser Treatment for Varicose Veins) jest obecnie jednym z najpopularniejszych sposobów usuwania tej powszechnej przypadłości, znajdującym zastosowanie zarówno w początkowych, jak i bardzo zaawansowanych stadiach rozwoju zmian żylnych kończyn dolnych. Metoda ta, znana i udoskonalana od niemal dwóch dekad, dzięki swojej skuteczności, bezpieczeństwu oraz małej inwazyjności cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony pacjentów oraz jest często polecana przez specjalistów z zakresu schorzeń układu żylnego kończyn dolnych.

Leczenie żylaków kończyn dolnych laserem - jak to działa?

Leczenie żylaków kończyn dolnych za pomocą światła laserowego jest zaliczane do szeroko pojętej grupy metod termoablacji, czyli termicznego uszkodzenia nieprawidłowych naczyń żylnych. Wzrost temperatury w przypadku metody EVLT jest osiągany dzięki wewnątrznaczyniowej emisji impulsów  laserowych, które oddziałują na ścianę żylaka w dwojaki sposób. Po pierwsze - fotony światła laserowego są bezpośrednio absorbowane przez molekuły, budujące komórki naczynia, doprowadzając do zwiększenia ich energii wewnętrznej, z czym związany jest miejscowy wzrost temperatury. Drugim mechanizmem jest rozgrzanie ściany naczyniowej na drodze indukcji (przewodzenia ciepła) od rozgrzanej przez laser krwi oraz powstających w wyniku jej wrzenia pęcherzyków pary wodnej (mechanizm ten nie jest do końca poznany).

Termiczne uszkodzenie ściany jest silnym bodźcem, prowadzącym do obkurczania, rozwoju miejscowego stanu zapalnego oraz krzepnięcia krwi w świetle żylaka, a także włóknienia i w efekcie kompletnego, nieodwracalnego zarośnięcia chorego naczynia. Zamknięte, zdegenerowane naczynie jest stopniowo wchłaniane przez otaczające tkanki dzięki działalności komórek układu żernego (makrofagów), których zadaniem jest niszczenie obumarłych tkanek. Podsumowując -  uszkodzenie naczynia przez oddziaływanie światła laserowego zapoczątkuje kaskadę procesów, będących fizjologiczną odpowiedzią na bodziec termiczny, których  rezultatem zarośnięcie, a następnie jest kompletny zanik żylaka.

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać zabieg
Sprawdź ofertę »

Jak wygląda aparatura służąca do laseroterapii wewnątrznaczyniowej?

Głównym elementem zestawu do EVLT jest laser diodowy, generujący impulsy laserowe -  najczęściej o długościach  fali 810 nm, 940 nm, 980 nm i 1064 nm, czyli takich, które są najlepiej pochłaniane przez hemoglobinę (lasery hemoglobinospecyficzne). Kolejną, coraz częściej stosowaną grupą urządzeń,  są lasery generujące impulsy o długości 1470 nm, cechujące się najlepszą absorbcją przez cząsteczki wody (lasery hydrospecyficzne). Część ekspertów uważa, że tego typu urządzenia są równie skuteczne i wywołują mniej powikłań niż lasery hemoglobinospecyficzne.

Światło laserowe jest transmitowane do naczynia żylnego poprzez cewnik (zazwyczaj o średnicy 5F, czyli 1,5 mm) zawierający światłowód, przystosowany do transmisji impulsów laserowych o odpowiedniej dla danego generatora długości fali.  Końcówka światłowodu zawiera nasadkę umożliwiającą prawidłowe rozproszenie światła laserowego wewnątrz żylaka (najczęściej końcówki odkryte - bare tip lub posiadające specjalna koszulkę - jacket tip).

Wskazania do leczenia żylaków kończyn dolnych metodą EVLT

Wskazania do leczenia żylaków metodą EVLT możemy podzielić na kilka grup.

1. Wskazania anatomiczne i czynnościowe:

 • udokumentowany w badaniu USG Doppler istotny ultrasonograficznie lub dający powikłania refluks żylny, czyli cofanie się krwi w żyle na skutek nieprawidłowej funkcji  jej zastawek;
 • lokalizacja anatomiczna żylaka umożliwiająca zastosowanie znieczulenia nasiękowego w jego okolicy. 

2. Wskazania kosmetyczne:

 • jeżeli wygląd żylaków nie jest z różnych przyczyn akceptowany przez pacjenta - chęć poprawy wyglądu nóg, problemy natury psychologicznej związane z obecnością żylaków na nogach, poprawa własnego komfortu są wskazaniami do leczenia metodą EVLT.

3. Objawy kliniczne towarzyszące żylakom i  pogarszające jakość życia (QoL, Quality of Life):

Żylaki kończyn dolnych wiążą się z występowaniem nieprzyjemnych dolegliwści współtowarzyszących, które mogą w niektórych przypadkach stanowić większy problem niż defekt kosmetyczny związany z obecnością widocznych zmian żylnych na nogach - sytuacja taka jest również wskazaniem do leczenia metodą EVLT, nawet gdy zmiany żylne nie są w morfologicznie i klinicznie  zaawansowanym stadium.  Najczęściej spotykane objawy współtowarzyszące to:

 • ból kończyn dolnych
 • uciążliwe uczucie "pulsowania" w nogach
 • uczucie "ciężkich nóg"
 • przewlekłe "zmęczenie nóg"
 • zespół niespokojnych nóg (RLS - Restless Legs Syndrome)
 • skurcze nocne
 • świąd
 • samoistne krwawienia z żylaków.

4. Obecność powikłań skórnych, obecności żylaków i nadciśnienia żylnego w obrębie kończyn dolnych:

Długotrwała obecność żylaków na nogach może prowadzić do poważnych następstw tego stanu. Wyleczenie  żylaków w późnym stadium (w tym przy wykorzystaniu metody EVLT) może doprowadzić do regresji zmian będących ich powikłaniem, dlatego termoablacja laserowa jest wskazana w następujących sytuacjach, wtórnych do żylaków kończyn dolnych:

 • obrzęk nóg;
 • stany zapalne skóry;
 • zanik biały (atrophia alba) - obecność ścieńczałych, pozbawionych pigmentu obszarów skóry w obrębie kończyn dolnych;
 • zanik i włóknienie tkanki podskórnej, czyli tzw. lipodermatosclerosis;
 • owrzodzenia czynne i wygojone.

Przeciwwskazania do leczenia żylaków metodą EVLT

Chociaż EVLT jest stosunkowo bezpieczną metodą leczenia żylaków kończyn dolnych, w pewnych sytuacjach istnieje podwyższone ryzyko  zabiegowe związane ze stosowaniem tej procedury. Do najczęstszych sytuacji, w których terapia EVLT jest przeciwwskazana należą:

 • Ciąża i karmienie piersią:  ze względu na możliwość przenikania środków znieczulających przez łożysko lub do pokarmu kobiet karmiacych piersią oraz, w przypadku ciężarnych - możliwość przecieku rozgrzanej w czasie zabiegu krwi przez łożysko do krążenia płodowego.
 • Uszkodzenie wątroby, które skutkuje słabą eliminacją środka znieczulającego z organizmu.
 • Alergia na środki znieczulające, która znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia objawów uczuleniowych takich jak pokrzywka, obrzęk krtani i języka, wstrząs anafilaktyczny.
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi (niewyrównane).
 • Stany nadkrzepliwości (ze względu na zwiększone ryzyko powstawania zakrzepów żylnych i rozwoju ich konsekwencji, w tym zatorowości płucnej).
 • Ograniczenia motoryczne uniemożliwiające wczesne, pozabiegowe uruchomienie pacjenta - w tej sytuacji  wzrasta ryzyko zakrzepicy żylnej.
 • Żylaki naczyń przebiegających w sąsiedztwie nerwu kulszowego - ze względu na ryzyko termicznego uszkodzenia nerwu.
 • Zakrzep lub  zarośnięcie żyły uniemożliwiające skuteczne przeprowadzenie narzędzi wewnątrznaczyniowych przez naczynie.

Jak wygląda znieczulenie do zabiegu EVLT?

W metodzie EVLT stosowane jest znieczulenie nasiękowe (tumescendyjne),  polegające  na ostrzyknięciu okolicy żylaka dużą ilością rozcieńczonego środka znieczulającego pod kontrolą aparatu USG. Najczęściej wykorzystywanym środkiem znieczulającym  jest lidokaina, ewentualnie z dodatkiem adrenaliny, która obkurcza naczynia krwionośne przez co spowalnia wypłukiwanie lidokainy z tkanek (tym samym wydłużając czas jej działania) i zmniejsza krwawienie w czasie zabiegu.

Kto wykonuje zabieg usuwania żylaków EVLT?

Endowaskularne leczenie żylaków kończyn dolnych przy użyciu światła laserowego jest  przeprowadzane przez specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej, dermatologii oraz angiologii. Lekarze, wykonujący zabiegi EVLT, nabywają odpowiednie doświadczenie i wiedzę teoretyczną na szkoleniach specjalistycznych, gdzie pod okiem ekspertów przeprowadzają odpowiednią ilość zabiegów, umożliwiającą dalsze samodzielne, bezpieczne i skuteczne leczenie żylaków.

Przebieg laserowego leczenia żylaków nóg EVLT

Przed zabiegiem lekarz dokonuje  tzw. mapowania żylaków. Polega ono na wyznaczeniu ich przebiegu przy wykorzystaniu aparatu USG i zaznaczeniu na skórze miejsc, w których należy dokonać nakłucia. Pacjent ułożony jest na stole zabiegowym, umożliwiającym zmianę kąta nachylenia w celu wyboru optymalnej pozycji. Lekarz przygotowuje pole operacyjne poprzez mycie chirurgiczne i odkażenie skóry okolicy poddawanej zabiegowi.

Następnie, pod kontrolą ultrasonograficzną, chore naczynie jest nakłuwane igłą (zazwyczaj 0,8x40mm - czyli rozmiar 21G), posiadającą światło wewnętrzne, przez które wprowadzany do naczynia jest cienki drut -  prowadnik (guider). Na prowadnik nasuwana jest tzw. koszulka naczyniowa (sheath) o średnicy 4-5F (1,2-1,5mm). Po wprowadzeniu koszulki prowadnik jest usuwany. W ten sposób lekarz uzyskuje dostęp do naczynia i możliwość wprowadzania narzędzi zabiegowych do jego wnętrza.

W dalszym etapie przez koszulkę wprowadzany jest cewnik zawierający światłowód, do momentu, gdy jego końcówka znajdzie się na obwodzie naczynia (najdalej położony od miejsca wkłucia punkt chorego naczynia). W przypadku żyły odpiszczelowej, której poszerzenie jest najczęstszą przyczyną powstawania żylaków, końcówkę światłowodu umieszcza się w okolicy złącza odpiszczelowo-udowego, czyli miejsca, w którym żyłą odpiszczelowa wpada do udowej. Położenie światłowodu operator potwierdza za pomocą ultrasonografu.  Następnie lekarz uruchamia generator światła laserowego i powoli wyciąga światłowód z wnętrza żylaka,  a impulsy laserowe doprowadzają do zamknięcia kolejnych odcinków naczynia. W zależności od kalibru żylaka, dobierane są moc i czas trwania impulsów laserowych.

Naczynia o średnicy do 4,5 mm mogą być trwale zamknięte, jeżeli na każdy 1 cm naczynia zostanie dostarczona energia 50J. Naczynia o średnicy 4,5-10 mm wymagają zastosowania energii 80J/cm, a większe 120J/cm. Istnieje kilka technik termoablacji laserowej, wykorzystujących m. in. wiązki lasera o stałej lub modulowanej mocy - zdania co do skuteczności ich stosowania oraz przewagi jednej z nich nad drugą  są podzielone i wynikają głównie z indywidualnych doświadczeń różnych operatorów. Czas trwania zabiegu zależy od ilości i anatomii zamykanych naczyń, zazwyczaj nie przekracza jednak 60 minut.

Okres pozabiegowy

W okresie pozabiegowym zalecane jest noszenie rajstop lub podkolanówek uciskowych, wywierających na kończyny dolne stopniowany ucisk (rosnący w kierunku od biodra do stopy), dochodzący do 30-40 mmHg.  Zazwyczaj są one noszone przez okres 10-14 dni - przez pierwsze 24 h nieprzerwanie, a od drugiej doby jedynie na noc. Bezpośrednio po zabiegu pacjent poddawany jest krótkiej obserwacji w celu wykluczenia ewentualnych powikłań wczesnego okresu pozabiegowego. Po około godzinie osoba poddawana zabiegowi wykonuje krótki spacer i zgłasza ewentualne dolegliwości. Jeżeli nie występują skutki uboczne leczenia, a pacjent czuje się dobrze, może powrócić do swoich codziennych aktywności.

W celu zmniejszenia dyskomfortu pozabiegowego lekarz zapisuje pacjentowi środki przeciwbólowe. Kontrolna wizyta, służąca ocenie klinicznej i ultrasonograficznej (dopplerowskiej), jest zazwyczaj zalecana po 1 i 6 miesiącach. Niektórzy specjaliści zalecają również wykonanie kontrolnego badania USG Doppler żył kończyn dolnych  od 1. do 3. doby po zabiegu w celu wykluczenia obecności zakrzepu złącza odpiszczelowo-biodrowego, jednak nie jest to rutynowe postępowanie.

Zazwyczaj zaleca się unikanie gorących kąpieli oraz wykonywania intensywnych wysiłków fizycznych przez okres 2 tygodni po leczeniu. Wskazane są natomiast codzienne spacery (1-2 h dziennie) i odpoczywanie w pozycji leżącej lub siedzącej z nogami uniesionymi nieco do góry. Nie zaleca się długotrwałego przebywania nieruchomo w pozycji stojącej, a jeżeli okoliczności (np. praca) zmuszają do tego, należy robić systematyczne przerwy, wykonać kilka przysiadów, krótki spacer lub rozmasować nogi. Powyższe zalecenia mają na celu zapobieganie zakrzepicy żył kończyn dolnych i nawrotowi żylaków.

Możliwe powikłania laseroterapii wewnątrznaczyniowej

Wewnątrznaczyniowe leczenie żylaków kończyn dolnych za pomocą impulsów laserowych jest metodą bezpieczną, a ewentualne powikłania zdarzają się rzadko i na ogół nie są niebezpieczne. Do najczęstszych niepożądanych następstw leczenia  zaliczamy wybroczyny na skórze, znajdującej się ponad poddawanym leczeniu żylakiem. Stanowią one jedynie przejściowy defekt kosmetyczny, utrzymujący się do 2 tygodni. Innym częstym  skutkiem ubocznym jest ból kończyn dolnych lub dyskomfort, wywołany obecnością jałowego stanu zapalnego, związanego z działaniem lasera na żywe tkanki. W celu uśmierzenia tych dolegliwości stosowane są niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ketoprofen) z dobrym efektem.

Znacznie rzadziej (w około 5% przypadków) dochodzi do zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych (objawiającego się ich zgrubieniem, zaczerwienieniem i bolesnością, zwłaszcza przy dotyku) - w leczeniu stanu zapalnego stosowane są wspomniane powyżej niesteroidowe leki przeciwzapalne (miejscowo w postaci maści lub ogólnoustrojowo), a także miejscowo stosowane pochodne heparyny (najczęściej w postaci maści lub żelu).

Do najrzadziej występujących, stosunkowo niebezpiecznych powikłań metody EVLT należą oparzenia skórne,  uszkodzenia termiczne nerwów z następczymi zaburzeniami czucia (parestezje, mrowienia, najczęściej o charakterze przejściowym) oraz zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych - stan, w którym dochodzi do formowania się zakrzepów w świetle naczyń głębokiego (wewnętrznego) układu żylnego nóg. Zakrzepy mogą wraz z prądem krwi wędrować do serca, a następnie do płuc, co prowadzi do zatorowości płucnej. Na szczęście powikłania tego typu zdarzają się bardzo rzadko, a ultrasonograficzna kontrola naczyń żylnych po zabiegu umożliwia wczesne wykrycie tego powikłania i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Skuteczność termoablacji laserowej EVLT

Skuteczność metody EVLT  w doświadczonych ośrodkach jest bardzo wysoka, o czym świadczą wyniki badań klinicznych - jedno z nich, przeprowadzone przez zespół chirurgów z  Department of Surgery, St Franziskus Hospital, Grieskirchen, Austria, na grupie 100 pacjentów wykazało 100% skuteczność EVLT oraz znacząco mniejszą częstość powstawania krwiaków w porównaniu z leczeniem operacyjnym (o około 50%). W innym badaniu (Division of Vascular Surgery, Mayo Clinic, Rochester, USA), na podstawie analizy 77 przypadków klinicznych stwierdzono 94,4% skuteczność metody EVLT w leczeniu żylaków żyły odpiszczelowej

W innym badaniu, przeprowadzonym przez zespół chirurgów naczyniowych z Leeds Vascular Surgical Institute (Wielka Brytania) i porównującym skuteczność dwóch metod, wykorzystujących termoablację laserową (metoda wykorzystująca wiązkę laserową  o stałej i stopniowanej mocy) i metodę chirurgiczną (stripping) do leczenia żylaków żyły odpiszczelowej wykazano 97,6% skuteczność metody wykorzystującej stałą moc lasera (41 wyleczeń na 42 przypadki), 89,6% skuteczność metody wykorzystującej zmienną moc wiązki laserowej (26 optymalnych wyników leczenia na 29 przypadków) oraz 87,5% skuteczność metody chirurgicznej (28 skutecznych zabiegów na 32 pacjentów poddanych leczeniu klasycznemu).  

Zalety leczenia żylaków metodą EVLT.

Leczenie żylaków metodą termoablacji laserowej jest bezpieczną i skuteczną metodą walki z tym problemem. Metoda ta nie wymaga hospitalizacji (może być wykonywana ambulatoryjnie) oraz zapewnia szybką rekonwalescencję (powrót do zdrowia). Dyskomfort związany z zabiegiem jest niewielki, dolegliwości są opanowane przez bezpieczne do stosowania znieczulenie miejscowe oraz pozabiegowe przyjmowanie leków przeciwbólowych. Leczenie w specjalistycznym ośrodku, w połączeniu z przestrzeganiem wtórnej profilaktyki żylaków kończyn dolnych pozwala na wyleczenie w niemal 100% przypadków nawet zaawansowanych zmian żylnych. Podkreślaną przez wielu specjalistów zaletą metody EVLT jest  łatwość jej przeprowadzenia u osób otyłych (w porównaniu z innymi wewnątrznaczyniowymi metodami leczenia żylaków kończyn dolnych).

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać zabieg
Sprawdź ofertę »

Najczęściej zadawne pytania dotyczące leczenia żylaków EVLT

Czy leczenie żylaków laserem jest bolesne?

Leczenie żylaków metodą EVLT jest przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym nasiękowym. Skutecznie eliminuje ono większość dolegliwości, związanych z miejscowym wzrostem temperatury w naczyniu żylnym, jednak pacjenci zgłaszają czasem uczucie pieczenia, nieokreślony dyskomfort lub niewielki ból. Rodzaj i stopień nasilenia dolegliwości zależą od indywidualnego progu pobudliwości komórek nerwowych każdego pacjenta. Samo znieczulenie wymaga nakłucia powłok skórnych i tkanek otaczających naczynie żylne, co może przysporzyć niewielki ból.

Czy po zabiegu muszę pozostać w szpitalu?

Leczenie metodą EVLT jest procedurą wykonywaną ambulatoryjnie, tzn. nie wymaga hospitalizacji powyżej 24 h. Bezpośrednio po zabiegu (który wraz z przygotowaniem trwa około 1-2 h) pacjent jest poddawany krótkiej obserwacji i uruchomieniu pozabiegowemu. Po wykluczeniu występowania wczesnych powikłań pozabiegowych, zazwyczaj  po około 2 godzinach, pacjent może opuścić ośrodek.

Ile kosztuje leczenie żylaków metodą EVLT w Polsce i na świecie?

Orientacyjny łączna cena leczenia żylaków kończyn dolnych metodą EVLT w Polsce jest znacząco niższa niż w krajach Europy Zachodniej i USA. Przykładowo, w łódzkim Centrum Medycznym Fragmat MED leczenie żylaków jednej kończyny dolnej to wydatek rzędu 2 700 - 3 000 zł, a leczenie obu nóg kosztuje około 4 400 zł. We Wrocławiu (Centrum Medyczne Arsmedica) za leczenie żylaków metodą EVLT trzeba zapłacić 2 300 - 3 500 zł. Dla porównania, cena zabiegu EVLT w Londynie (Vena Care and Skin Care CLinic, John Bennet MD) wynosi wynosi ok. 3 000 funtów (15 000 zł) w przypadku leczenia jednej kończyny i 5 000 funtów (ponad 25 000 zł), jeżeli pacjent decyduje się na jednoczasowe leczenie obu nóg.

Czy zabieg EVLT jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

Leczenie żylaków metodą EVLT jest procedurą pełnopłatną, tzn. nie jest refundowane przez NFZ. Wizyty kwalifikacyjne i badania, niezbędne do kwalifikacji pacjentów (np. USG Doppler), mogą być natomiast wykonane w ramach refundacji  przez NFZ.

Czy leczenie żylaków laserem może być przeprowadzane w ciąży i okresie karmienia piersią?

Z wykonywaniem zabiegów EVLT w okresie ciąży i karmienia piersią związane są pewne zagrożenia. Po pierwsze, środki znieczulenia miejscowego mogą przenikać przez barierę łożyskową i wywoływać niekorzystny wpływ na rozwój dziecka. Ponadto wzrost temperatury krwi  u kobiety ciężarnej, poddającej się zabiegowi, zaburza fizjologię łożyska i stwarza możliwość przenikania pewnych objętości krwi matki do krwiobiegu dziecka. 

Każda kobieta ciężarna powinna mieć świadomość, że zmiany żylne kończyn dolnych po urodzeniu dziecka mają tendencję do samoistnej regresji, więc podejmowanie decyzji o leczeniu metodą EVLT powinno zostać przesunięte w czasie do czasu zakończenia ciąży. Karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do zabiegu EVLT, gdyż środki znieczulenia miejscowego nie przenikają ani w żaden inny sposób nie zmieniają składu pokarmu matki.

Czy leczenie żylaków laserem może być przeprowadzane u osób z wszczepionym stymulatorem bądź defibrylatorem serca?

Ze względu na dużą różnorodność układów stymulujących serce decyzja o leczeniu żylaków metodą EVLT powinna być podejmowana indywidualnie w warunkach poradni kardiologicznej po uwzględnieniu specyfikacji technicznej wszczepionego urządzenia oraz stanu klinicznego pacjenta. Istnieje prawdopodobieństwo wpływu lasera na pracę wszczepialnego  stymulatora bądź defibrylatora serca.

Jak duże zmiany mogą być leczone przy  wykorzystaniu techniki EVLT?

Większość przypadków pierwotnych (powstających samoistnie) żylaków kończyn dolnych, nawet w zaawansowanych stadiach rozwoju, może obecnie być leczona za pomocą metody EVLT dzięki obecności na rynku specjalnych zestawów do leczenia rozległych zmian naczyniowych o dużej średnicy. Z drugiej strony, minimalna średnica naczynia, które może być leczone za pomocą laseroterapii jest ograniczona wymiarami cewnika prowadzącego, który należy umieścić w świetle żylaka. Najmniejsze dostępne cewniki mają średnicę 4F (F, french - wartość określająca średnicę sprzętu wewnątrznaczyniowego, 1F=0,3 mm, zatem 4F to 1,2 mm).

Czy po zabiegu EVLT mogę prowadzić samochód?

Środki znieczulenia miejscowego mogą czasowo upośledzić zdolności ruchowo-czuciowe w obrębie kończyn dolnych, a ewentualnie zastosowane środki uspokajające zmniejszają sprawność psychomotoryczną. Efekt oddziaływania wspomnianych farmaceutyków może przełożyć się na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługi urządzeń mechanicznych, dlatego dla własnego bezpieczeństwa warto zadbać o pomoc osób trzecich w powrocie do domu oraz nie prowadzić pojazdów do momentu upewnienia się o ustąpieniu działania leków.

Źródła: Anderson RR. Endovenous Laser: Mechanism of Action. San Francisco, California, USA, 2006. Khilnani NM, Grassi CJ, Kundu S, D'Agostino HR, Khan AA, McGraw JK. Multi-society consensus quality improvement guidelines for the treatment of lower-extremity superficial venous insufficiency with endovenous thermal ablation from the Society of Interventional Radiology, Cardiovascular Interventional Radiological Society of Europe, American College of Phlebology and Canadian Interventional Radiology Association. J Vasc Interv Radiol. Jan 2010  Carradice D, Mekako AI, Mazari FA, Samuel N, Hatfield J, Chetter IC. Randomized clinical trial of endovenous laser ablation compared with conventional surgery for great saphenous varicose veins. Br J Surg. Apr 2011 Varicose vein treatment with EVLT medscape.com; Sadek M, Kabnick LS, Berland T, Cayne NS, Mussa F, Maldonado T, et al. Rasmussen LH, Bjoern L, Lawaetz M, Blemings A, Lawaetz B, Eklof B. Randomized trial comparing endovenous laser ablation of the great saphenous vein with high ligation and stripping in patients with varicose veins: short-term results. J Vasc Surg. Aug 2007

Laserowe leczenie żylaków kończyn dolnych EVLT
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Zdjęcia

Filmy

Opublikowane na stronach internetowych Tourmedica.pl Sp. z o.o. materiały, informacje oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i polityki prywatności .

Materiały zamieszczone w serwisie Tourmedica.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia. Użytkownik serwisu pod żadnym pozorem nie może lekceważyć porady lekarza lub opóźnić poszukiwania porady medycznej z powodu informacji, jakie przeczytał w serwisie. Tourmedica.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie, poleganie na informacjach zawartych na stronie Tourmedica.pl odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

Tourmedica.pl Sp. z o.o.
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź, Polska