Leczenie żylaków nóg parą wodną (metoda SVS)

Żylaki kończyn dolnych są leczone chirurgicznie poprzez podwiązanie i usunięcie zmienionych naczyń już od ponad wieku. W ciągu ostatniej dekady nastąpił rozwój technik minimalnie inwazyjnych i powoli zastępują one tradycyjne leczenie. Ich zaletą jest mniejsze ryzyko powikłań, szybsza rekonwalescencja, większa satysfakcja pacjenta z leczenia oraz wyższa jakość późniejszego życia. Jedną z tych metod jest SVS (Steam Vein Sclerosis), czyli ablacja żył przy pomocy pary wodnej.

Żylaki kończyn dolnych (łac. varices extremitatum inferiorum) są najczęstszą postacią kliniczną zespołu patologicznych zmian w obrębie żył kończyny dolnej, szerzej określanej jako przewlekła niewydolność żylna (łac. insufficientia venorum chronica). To trwałe, patologiczne poszerzenie żył przybierające kształty sznurów, kłębków czy uwypuklonych, workowatych splotów.

Biorąc pod uwagę etiologię i czynniki predysponujące do wystąpienia choroby wyróżniamy postać pierwotną i wtórną schorzenia. Pierwotna występuje przy prawidłowym stanie żył głębokich, zaś wtórna najczęściej powstaje w wyniku zakrzepicy żył głębokich, przebiegającej z niewydolnością żył przeszywających. Na tworzenie się pierwotnych żylaków ma wpływ wzmożone ciśnienie żylne, osłabienie ścian naczyń oraz niewydolność ich zastawek. Nadciśnienie w układzie żył kończyn dolnych może być spowodowane działaniem tłoczni brzusznej. Dzieje się tak na przykład w trakcie uporczywego kaszlu, podczas podnoszenia ciężarów, a także zaparć. Wyższe ciśnienie w naczyniach żylnych występuje również w trakcie długotrwałej pozycji stojącej oraz predysponuje do tego nadwaga chorego. Pod wpływem takiego długotrwałego procesu dochodzi do uszkodzenia zastawek żył powierzchownych w obrębie ich ujść do żył głębokich. W powyższej sytuacji pojawia się patologiczny wsteczny przepływ krwi w naczyniach żylnych (refluks), który uszkadza kolejne zastawki podążając dalej w kierunku na obwód.

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać zabieg
Sprawdź ofertę »

W początkowym stadium choroby żylaki mogą nie powodować żadnych dolegliwości i klinicznych objawów. Wówczas jedynie skrupulatne badanie obrazowe (USG Doppler żył kończyn dolnych) i równie dokładne badanie przedmiotowe pacjenta przy wykorzystaniu prób uciskowych (próba Pratta, Schwartza, Perthesa, Trendelenburga) pozwala uwidocznić i zdiagnozować chorobę.

Żylaki kończyn dolnych

Później z czasem trwania choroby dochodzi do zmian w wyglądzie żył. Podczas oglądania chorej kończyny stwierdza się miękkie, balonowato uwypuklone, guzowate poszerzenie naczyń lub równie często występujące sznury żylaków o wężowatym przebiegu. Upośledzony odpływ krwi żylnej z kończyny prowadzi do wzrostu ciśnienia hydrostatycznego. Ten wzrost działa depresyjnie na resorpcję płynu zewnątrzkomórkowego i w efekcie powoduje obrzęk kończyny.

Innym charakterystycznym objawem są pajączki żylne (teleangiektazje), powstałe w wyniku poszerzenia światła drobnych naczyń. Pajączki żylne występujące w okolicach kostki przyśrodkowej określane są mianem corona phlebectatica paraplantaris. Wraz z postępem choroby zaczynają się pojawiać dolegliwości bólowe, poczucie dyskomfortu i ciężkości nóg, pulsowanie i pieczenie chorej kończyny, uciążliwe nocne kurcze nóg oraz tzw. zespół niespokojnych nóg.

Dolegliwości związane z chorobą wykazują zmienny rytm dobowy i roczny. Wzrastają wraz z upływem dnia i apogeum osiągają przed spoczynkiem. Najbardziej dokuczliwe są w miesiącach letnich. W późnym okresie choroby pojawiają się zmiany troficzne skóry w okolicach kostek manifestujące się przebarwieniami, wypryskami czy wymienionymi wyżej pajączkami. Najbardziej zaawansowanym stadium zmian skórnych jest bardzo trudne do wygojenia owrzodzenie.

Niezwykle ważne jest odpowiednie leczenie skutków choroby oraz przeciwdziałanie jej postępowi. Leczenie możemy podzielić na zachowawcze i chirurgiczne. Leczeniem przeciwdziałającym postępowi choroby jest kompresjoterapia. Polega ona na leczeniu stopniowym uciskiem. Leczeniem wspomagającym w tym przypadku jest terapia farmakologiczna.

Generator pary stosowany przy leczeniu żylaków metodą SVS

Chirurgiczne metody leczenia żylaków kończyn dolnych dzielą sie na operacyjne i nieoperacyjne. Operacyjne usunięcie żylaków zależnie od umiejscowienia refluksu oraz od rozległości zmian, może przebiegać jako częściowe lub całkowite usunięcie żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej, jako podwiązanie żył przeszywających czy kriochirurgia zmienionych żylakowato żył. Klasyczny zabieg operacyjny wykonywany jest metodą Babcocka. Nawroty po leczeniu operacyjnym sięgają 30%.

Ze względu na wysokie ryzyko nawrotów, rozległość zabiegu i późniejszy efekt kosmetyczny coraz chętniej wykorzystuje się mniej inwazyjne metody leczenia. Należą do nich skleroterapia oraz zabiegi wewnątrzżylne, wśród których należy wymienić ablację laserową (EVLA, EVLT), technikę wykorzystującą fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej oraz najnowszą metodę-ablację parą wodną, czyli tzw. SVS (Steam Vein Sclerosis).

Usuwanie żylaków parą wodną metodą ablacji "SVS" 

Ablacja parą wodną (SteamVein) jest nową metodą opracowaną przez francuskiego chirurga prof. Rene Milleret. W Polsce przeprowadzana jest od 2013 roku, a w Europie stosowana jest jeszcze w dwunastu innych krajach i cieszy się coraz większą popularnością.

W porównaniu do innych nieinwazyjnych metod za pomocą tego sposobu leczenia można dotrzeć zarówno do tych największych jak i tych najmniejszych, najbardziej krętych żylaków i co bardzo ważne podczas jednego zabiegu dochodzi do całkowitego zamknięcia wszystkich żylaków. W trakcie zabiegu do żył podawana jest para wodna, a nie jak w trakcie skleroterapii substancja chemiczna. Dzięki temu przy ablacji parowej nie istnieje ograniczenie ilościowe zabiegów jakie mogą być wykonane przy tym schorzeniu oraz nie występuje powikłanie pod postacią odczynu alergicznego na podawany środek. Jest to metoda minimalnie inwazyjna.

Kwalifikacja do leczenia SVS poprzedzona jest badaniem USG Doppler kończyn dolnych.

Pacjent powinien zgłosić się do kliniki w dniu zabiegu na 15 minut przed wyznaczoną godziną, a co najmniej dwie godziny przed zabiegiem powstrzymać się od jedzenia. Godzinę przed należy zażyć dwie tabletki ibuprofenu zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami lekarza. Sam zabieg przeprowadzany jest w trybie ambulatoryjnym i całkowity czas procedury nie przekracza 60 minut. Zastosowane jest znieczulenie miejscowe na długości przebiegu chorej żyły. Najczęściej jest to połączenie 1% lidokainy i epinefryny. Podczas trwania całej procedury pacjent nie odczuwa żadnego bólu. Również w okresie pozabiegowym dolegliwości bólowe są minimalne albo w ogóle nie występują.

Pierwszym etapem zabiegu leczenia żylaków kończyn dolnych parą wodną SVS jest tzw. mapowanie żylaków. Polega ono na dokładnym obrysowaniu rozpoznanych zmian. Chirurg zaznacza mazakiem na nodze pacjenta ujścia żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej oraz ujścia żylaków i patologicznie zmienionych perforatorów. Cały proces przeprowadzany jest pod kontrolą USG. Po tym etapie pacjent wjeżdża na przygotowaną salę operacyjną, gdzie początkowo lekarz przygotowuje wejścia do naczyń żylnych, które następnie zakmnie przy pomocy wprowadzanych do żyły specjalnych wenflonów. Pod kontrolą aparatu USG przez taki wenflon wprowadzany jest cienki cewnik, dzięki któremu do naczynia wprowadzane są mikrodrgania pary wodnej o temperaturze 110-120°C, która powoduje zamknięcie żylaków. Wszystko przeprowadzane jest przy użyciu generatora pary połączonego z cewnikiem, który dostarcza parę do zamykanej żyły. Według fizycznych obliczeń do zamknięcia 30 centymetrowej żyły potrzebne jest jedynie od 2 do 5 ml wody, a teoretyczna ilość energii jakiej dostarcza jeden impuls pary wynosi około 60 J.

Usuwanie żylaków SVS  - pozabiegowe zalecenia lekarskie

Po zabiegu SVS pacjent wraca do pełnej sprawności już po 2 godzinach. Po takim czasie też może wrócić do domu. Zalecane są częste spacery. Konieczne jest minimum tygodniowe noszenie pończoch lub bandaży uciskowych na leczonej kończynie o sile ucisku rzędu 25-35 mm Hg. Powrót do pracy jest możliwy już między 3 a 10 dniem od zabiegu. Wizyty kontrolne u lekarza prowadzącego ustalane są na tydzień po zabiegu i po 4-8 tygodniach.

Metoda ta posiada wiele zalet do których na pewno należy minimalna inwazyjność zabiegu, z czym wiąże się bardzo szybki powrót do pełnej sprawności oraz niewielkie dolegliwości okołozabiegowe. Niepodważalnym plusem tej metody, dzięki któremu przewyższa pozostałe techniki jest fakt, iż jest to w tej chwili jedyna metoda zapewniająca możliwość korekty wszystkich zmian podczas jednego zabiegu. Pełna skuteczność leczenia żylaków kończyn dolnych przy pomocy ablacji parą wodną będzie znana dopiero po dalszej obserwacji leczonych pacjentów, ale znane już dane, o których mówi sam profesor Rene Milleret są bardzo obiecujące. Ryzyko nawrotów w ciągu 5 lat po zabiegu to jedynie 5%.

Kliniki oferujące leczenie żylaków parą wodną w Polsce i za granicą

Z racji tego, że jest to nowa metoda, która w Polsce stosowana jest od 2013 roku jej dostępność jest jeszcze ograniczona. Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje tej metody leczenia. Zabiegowi można poddać się w klinikach specjalizujących się w leczeniu wewnątrznaczyniowym żylaków kończyn dolnych. W klinice Dr Osadowska Zespól Lekarski Medycyna Estetyczna w Poznaniu, Warszawie i Szczecinie zabieg przeprowadza dr Ilona Osadowska lub dr Marcin Napierała. Cena zabiegu waha się w zależności od rozległości poddanych leczeniu zmian i mieści się w przedziale 2800-4500 zł. Do tego należy doliczyć koszt kwalifikacji przedzabiegowej wraz z badaniem USG doppler wynoszący 140 zł. W szpitalu Medicus Bonus w Środzie Wielkopolskiej, gdzie zabiegu podejmuje się dr Krzysztof Galbas cena również zależy od rozległości zmian żylnych i mieści się w granicach 2200-4500 zł. W szpitalu Eskulap w Osielsku, gdzie zabieg wykonywany jest przez dr hab. med. Stanisława Molskiego, specjalistę chirurgii naczyniowej cena ablacji żylaków metodą SteamVein zaczyna się od 4100 zł. Leczenie żylaków nóg parą wodną można także przeprowadzić w klinice Ars Estetica, która swoje placówki ma w Warszawie i we Wrocławiu. Ars Estetica jest drugą placówką medyczną w Polsce, która wprowadziła ten zabieg do swojej oferty, a jego cena wynosi, w zależności od rozległości zmian, od 3000 do 4500 zł za jedną nogę.

Efekty leczenie żylaków parą wodną SVS - zdjęcia przed i po zabieguźródło: www.baltichealthtourism.com

  Według ojca tej techniki prof. Milleret zabieg stosowany jest w 13 krajach w Europie. Bardzo popularny jest na Łotwie. Cena w tamtejszych klinikach oscyluje w granicach 800-1600 euro. Jedną z nich jest Vaselibas centra 4 Dermatologijas un Kirugijas Klinika mieszcząca się w stolicy Łotwy, Rydze. Za naszą zachodnią granicą, w prywatnej klinice koszt zabiegu jest znacznie wyższy i dla obu nóg wiąże się z kwotą rzędu 4000 euro.

Mając na uwadze dotychczasowe badania nad skutecznością ablacji parą wodną możemy spoglądać w przyszłość leczenia żylaków kończyn dolnych z optymizmem. Trzeba mieć tylko nadzieję, że metoda będzie dostępna w większej ilości placówkach, a być może kiedyś będzie też refundowana przez NFZ i obejmie większą rzeszę chorych.

Leczenie żylaków kończyn dolnych parą wodną SVS
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Źródła: Chirurgia, Wojciech Noszczyk tom 2, portal medscape, Medycyna Praktyczna, nowoczesnaklinika.pl, www.ncbi.nlm.nih.gov.

Komentarze (3)

anna58 3 lata temu

czy to nie za za drogo ?! Odpowiedz

slawek do anna58 2 lata temu

W Norwegii robią na państwówkę. zabieg jednej nogi ok 30 min . Dostaje się ibuprofen i paracetamol przed zabiegiem i tyle. Zabieg dość komfortowy tylko końcowe rwanie żył jest tragiczne. Na łydce została żyła do zwłóknienia która bardzo boli , chyba że jest to kanał po żyle, ale lekarz tłumaczył że wyrwie tylko te żyły co są płytko a reszta ponoć ma zostać . 20 min po zabiegu pojechałem do domu samochodem i po 2 dniach do pracy fizycznej. Noga buła cała w żylakach zobaczymy efekt. Pozdrawiam Odpowiedz

Justyna do slawek 2 lata temu

Sławku! Czy możesz mi podać namiary do siebie, bo tez mieszkam w Norwegii i chciałabym zrobić ten zabieg. Justyna.tomas@gmail.com

Leczenie żylaków nóg SVS - czy jest bolesne?

Leczenie żylaków nóg SVS - czy jest bolesne?

Żylaki kończyn dolnych to bardzo rozpowszechniona dolegliwość: szacuje się, że cierpi na nie nawet 50% kobiet i około 15% mężczyzn. Na szczęście obecnie możliwe jest ich skuteczne leczenie, które – co szczególnie istotne – może... więcej »

Zastosowanie pary wodnej w leczeniu żylaków nóg

Zastosowanie pary wodnej w leczeniu żylaków nóg

Obecność i rozwój nieestetycznie wyglądających zmian żylnych jest zmorą wielu osób. Do powstawania żylaków kończyn dolnych dochodzi częściej u kobiet, niż u mężczyzn, a ich zazwyczaj postępujący przebieg sprawia, że coraz więcej osób... więcej »

Dołącz do nas:

Opublikowane na stronach internetowych Tourmedica.pl Sp. z o.o. materiały, informacje oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i polityki prywatności .

Copyright © 2012-2019 Tourmedica.pl Sp. z o.o.

Materiały zamieszczone w serwisie Tourmedica.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad medycznych, diagnozowania lub leczenia. Użytkownik serwisu pod żadnym pozorem nie może lekceważyć porady lekarza lub opóźnić poszukiwania porady medycznej z powodu informacji, jakie przeczytał w serwisie. Tourmedica.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych badań, lekarzy, procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie, poleganie na informacjach zawartych na stronie Tourmedica.pl odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.

Copyright © 2012-2019 Tourmedica.pl Sp. z o.o.